Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютерные сети Компьютерные сети

Підсилювач вертикального відхилення осцилографа

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет Інститут автоматики електроніки та комп’ютерних систем управління Факультет автоматики електроніки та комп’ютерних систем управління Кафедра метрології і промислової автоматики Підсилювач вертикального відхилення Пояснювальна записка до курсового проекту з дисципліни «Основи електроніки» 08-03.КП.011.00.000 ПЗ Керівник: к.т.н. доц. Дрючин О.О. Студент гр. 2АВ-06 Кирста О.Г Вінниця 2009 Зміст Вступ 1. Розробка технічного завдання 2. Розробка структурної схеми 2.1 Вибір загальної структури ВП 2.2 Попередній розрахунок блоків вимірювального підсилювача 2.3 Попередній розрахунок кінцевого каскаду 2.4 Розробка підсилювача напруги. Вибір типу ОП 3. Електричні розрахунки 3.1 Розрахунок вхідного дільника 3.2 Розрахунок підсилювача напруги 3.3 Розрахунок кінцевого каскаду 4. Моделювання КК Висновки Література 1. Розробка технічного завдання Розробці підлягає підсилювач вертикального відхилення осцилографа, який має діапазон частот від 1 кГц до 10 МГц. Амплітуда сигналу може змінюватись від 100мВ до 200 В. Згідно ДСТУ 2681-94 „Метрологія. Терміни та визначення” та ДСТУ 2682-94 „Метрологія. Метрологічне забезпечення” розроблений даний підсилювач для підсилення слабких сигналів. Вступ Електроніка – галузь науки і техніки, яка вивчає електронні та іонні процеси у вакуумі, твердому тілі, рідині, газі, плазмі та їх поверхневих шарах. За останні роки вона зазнала значних змін. Перш за все це пов’язано з стрімким розвитком мікроелектроніки. Поява нових схемних рішень як окремих підсилювачів, так і мікропроцесорних комплектів тощо, привело до оновлення елементної бази. Електронні пристрої дозволяють проводити різноманітні досліди і вимірювання, які безпосередньо не пов’язані з електронікою. Електронні підсилювачі, генератори, осцилографи та інші вимірювальні прибори стали потужним засобом для наукових досліджень, автоматизації та контролю промислових процесів. Методи електроніки значно покращили вивчення властивостей ряду елементів, що існують в природі, дозволили глибше пізнати будову матерії. Електроніку поділяють на фізичну і технічну. Фізична електроніка являє собою теоретичне і експериментальне дослідження електричного явища та принципи побудови електронних приладів. Завдяки розвитку фізичної електроніки були відкриті вакуумні, іонні, напівпровідникові фото-, опто- та квантоелектронні пристрої. Технічна електроніка вивчає теорію та практику виробництва і використання електричних пристроїв. ЇЇ розвиток відбувається за такими напрямами: інформаційний; енергетичний; технологічний. Інформаційний напрям електроніки розглядає електронні схеми та пристрої для генерування, підсилення, перетворення, зберігання, прийому, передачі, обробки і використання електричних сигналів різної форми, потужності і частоти, які несуть корисну інформацію. Цей напрям є основою радіотехніки, радіозв’язку, телебачення, інформаційно-вимірювальної техніки, електрично-обчислювальної техніки, електронної автоматики, приладобудування та інших галузей техніки.

Енергетичний напрям електроніки розглядає пристрої та системи перетворення електричної енергії середньої і великої потужності (випрямляючі, інвертори, потужні перетворювачі частоти і т. д.). Технологічний напрям розглядає методи та пристрої, що використовують для технологічних цілей потужні електронні поля, електронні, іонні пучки та інші. Широке використання в інформаційно вимірювальній техніці електронних приладів зумовлено такими їхніми перевагами, як: висока чутливість; висока швидкодія; універсальність; В електричну енергію порівняно легко перетворювати інші види енергії (механічну, теплову, акустичну), що дає можливість, за допомогою електронних пристроїв вимірювати різні фізичні величини. Важливим напрямком є оптоелектроніка, яка використовує одночасно і електричні і оптичні сигнали. При вирішенні багатьох задач, таких, як вимірювання електричних і неелектричних величин, виникає необхідність підсилення електричних сигналів. Для цього використовуються підсилювачі. Процес підсилення здійснюється за допомогою підсилювальних елементів ( транзисторів, інтегральних мікросхем і т. д.). Схема підсилювального каскаду по якій визначається його характеристики має вигляд: Рисунок 1.1 Підсилювальний каскад Джерело вхідного сигналу з миттєвим значенням Eвх і внутрішнім опором Rвн, являє собою вхідне коло підсилювача. Наявність у вихідному колі підсиленого сигналу показано еквівалентними джерелами напруги евих з внутрішнім опором Rвих. Джерело живлення це джерело керуючої енергії, що перетворюється підсилювальним елементом в енергію підсилених сигналів. В схемі зроблено припущення, що всі опори є активними, хоча реально вони несуть комплексний характер. Підсилювальні елементи класифікують за кількома ознаками: За призначенням: підсилювачі напруги; підсилювачі струму; підсилювачі потужності. За видом сигналів, що підсилюються: підсилювачі гармонічних сигналів; підсилювачі імпульсних сигналів; За характером зміни в часі сигналу: підсилювачі постійного струму; підсилювачі змінного струму. За видом зв’язку між каскадами: підсилювачі з RC зв’язком; трансформаторним; резонансно-трансформаторним; безпосереднім зв’язком. За кількістю каскадів: багато каскадні; двокаскадні; однокаскадні. Анотація УДК.631.317.18 Сисюк М.А. Підсилювач вертикального відхилення Українська мова, 23 стор., 10 іл. В даному курсовому проекті розроблений підсилювач вертикального відхилення осцилографа, діапазон напруг якого лежить у межах від 100мВ до 200B, а діапазон частот лежить у межах від 1кГц до 10МГц. Такі потужні підсилювачі використовуються для підсилення слабких сигналів, що подаються з осцилографа. Проведено розрахунки каскадів. 2. Розробка структурної схеми 2.1 Вибір загальної структури ВП Вимірювальний підсилювач можна виконати на дискретних транзисторах або на операційних підсилювачах. Використовуючи транзистори отримаємо низьку чутливість та високий рівень спотворень у широкому діапазоні сигналів. Перевага операційних підсилювачів полягає у тому, що за рахунок інтегрального виконання можлива реалізація багато транзисторних схем.

Це забезпечує збільшення чутливості та зниження спотворень. Отже, у даному курсовому проекті вибираємо схему на операційних підсилювачах. Детальна структура схеми має такий вигляд: Рисунок 2.1 Структура ВП Призначення структурних блоків схеми: Вхідний дільник – дає можливість ділити вхідний сигнал в відношеннях 1:1, 1:10, 1:50. Інакше його ще називають атенюатор. Підсилювач напруги – забезпечує великий коефіцієнт підсилення при мінімальних спотвореннях. Фазоінвертор – забезпечує на виході однакові по модулю і різні по фазі напруги. Кінцевий каскад – забезпечує підсилення потужності сигналу для ефективним управлінням навантаженням. Так як він вносить в сигнал мінімальні спотворення, то коефіцієнт підсилення цього каскаду вибирають невеликим, у деяких випадках, наближено, рівним одиниці. 2.2 Попередній розрахунок блоків вимірювального підсилювача 1. Визначаємо динамічний діапазон, виходячи з даних технічного завдання: Оскільки D&g ;100, то потрібно розбити діапазон на під діапазони. 100мВ.220мВ 220мВ.4.8 В 4.8 В .200 В 2. Визначаємо максимальний коефіцієнт передачі. Враховуючи розбивку на під діапазони отримаємо 2.3 Попередній розрахунок кінцевого каскаду 2.3.1 Визначимо максимальний струм навантаження Для зменшення ємнісної реакції дані підсилювачі по виходу шунтуються активним опором . Цей опір вибирається таким чином, щоб струм Отже при та матимемо . 2.3.2 Визначимо максимальну потужність на колекторі: Підставивши дані у попередню формулу отримаємо: . 2.3.3 Визначимо граничну частоту транзистора Де – час зросту, або спаду вихідного імпульсу. Оскільки не задано, то його можна прийняти в межах: Або Отже отримаємо 2.3.4 Вибираємо напругу живлення кінцевого каскаду Отже Еж = 240 В. 2.3.5 Вибираємо транзистор за такими показниками Заданим параметрам відповідає транзистор КТ611Б, його параметри наведені у таблиці 1 Таблиця 1. Параметри транзистора. Тип Pкmax,Вт Ікmax, мA Uкеmax, B h21e mi /max fгр, МГц Uкенас,B Ік, ,мА , oC КТ611Б P 3 100 180 30/120 60 8 20 -60. 125 Другий транзистор підсилювача потужності ідентичний з наведеним у попередній таблиці. 2.4 Розробка підсилювача напруги. Вибір типу ОП З даних, наведених в технічному завданні отримаємо, що Тоді Отже частота одиничного підсилення: Використання ОП з такою високою частотою f1 недоцільне через складність виготовлення і великі матеріальні затрати, тому в даній схемі використаємо три ОП, для яких визначимо коефіцієнти підсилення. Оскільки , то Для визначених характеристик, з довідника, вибираємо тип ОП. Дані занесемо до таблиці 2. Таблиця 2. Параметри ОП Uст, мВ Кп U, Iвх, мкА f1, МГц VUвихВ/мкс Н14209Д1 5 18 350 10 110 280 Враховуючи вибрані вище транзистори та ОП детальна структура прийме вигляд: Рисунок 2.2 Детальна структура ВП. Вхідний дільник – дає можливість ділити вхідний сигнал в відношеннях 1:1, 1:10, 1:50. Інакше його ще називають атенюатор. Підсилювач напруги – забезпечує великий коефіцієнт підсилення при мінімальних спотвореннях. Фазоінвертор – забезпечує на виході однакові по модулю і різні по фазі напруги. Кінцевий каскад – забезпечує підсилення потужності сигналу для ефективним управлінням навантаженням.

Не только народные массы, но и элиты оказываются не готовыми к процессу ускоренной модернизации. Курс Петра I на модернизацию страны требовал замены традиционной элиты элитой модернизации. И Петр I создавал разветвленную бюрократическую систему управления страной, во многом опираясь на модели управления западноевропейских стран. Эта бюрократия призвана была быть проводником абсолютистской внутренней и внешней политики. Политика модернизации требовала отказа от принципов местничества при формировании элиты, создания единой иерархизированной структуры чиновничества. Документом, определявшим правовое закрепление этой иерархии, был "Табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных" 1722 года. Он устанавливал, что основным принципом формирования административной и военной элиты должен быть не знатность происхождения, а квалификация, служебная пригодность, личные заслуги. Строя элиту по принципу вертикальной иерархизации, государство и получает важнейший механизм осуществления его централизованной абсолютистской власти

1. Энергосбережение материального склада при помощи ветроэнергетической установки с вертикальным валом

2. Отчет по прохождению производственной практики на вертикально-фрезерном станке

3. Усилитель вертикального отклонения осциллографа

4. Вертикально-интегрированные нефтяные компании

5. Вертикальный контекст в новеллах Томаса Манна

6. Розробка підсилювача
7. Выбор материала и расчет параметров обделок вертикальных стволов метрополитенов
8. Вертикальная механическая работа в аспекте оценки техники бега

9. Вертикальная интеграция

10. Вертикальная интеграция в нефтяных компаниях

11. Обделка вертикальных стволов

12. Ликвидация вертикальных конфликтов межсоединений в канале перед трассировкой

13. Гравитационное поле вертикального стержня

14. Вертикальная планировка

15. Електронні аналогові осцилографи

16. Підсилювач потужності

Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее
Автокресло Еду-еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: черный/серый, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Розробка топології і конструкції гібридної інтегральної схеми типу "Підсилювач НЧ К2УС372"

18. Исследование системы управления подводного аппарата по вертикальной координате

19. Стратегический анализ вертикальной интеграции

20. Система вертикального школьного управления

21. Динамический расчет вертикально-фрезерного и токарного станков

22. Проект вертикально-фрезерного станка 6Р12П
23. Тепловой расчет вертикального подогревателя низкого давления
24. Проектирование стального вертикального резервуара с понтоном для хранения нефти объемом 28000 м3

25. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

26. Вертикальная планировка микрорайона

27. Исследование сопротивления вертикальным нагрузкам бипирамидальных свай

28. Способи і правила укладання плитки на вертикальну поверхню на цементному розчині

29. Вертикальная интеграция НГХК в РТ и РФ

30. Основы вертикальной интеграции в нефтехимическом комплексе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.