Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство

Якість та контроль якості продукції

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Тема: Зміст Поняття про якість і контроль якості продукції. Зв’язок контролю якості зі стандартизацією Підвищення якості продукції рослинництва як найважливіше завдання сільськогосподарського виробництва Фактори що впливають на якість сільськогосподарської продукції Види і різновиди контролю якості продукції Поняття про методи контролю. Стандартизовані методи контролю.(дати вимірювальний і органолептичний методи) Форми оцінок показників якості продукції. (розмірні, без розмірні, банкові, грошові і вартісні) 1. Поняття про якість і контроль якості продукції. Зв’язок контролю якості зі стандартизацією Якість - це філософська категорія. Вважається, що вона вперше була проаналізована Аристотелем ще в III ст. до н.е. Існує, наприклад, філософське визначення якості, зроблене Гегелем (XIX ст.): &quo ;Якість є, у першу чергу, тотожна з буттям визначеність, так що дещо перестає бути тим, що воно є, коли воно втрачає свою якість&quo ;. Існують аналогічні сучасні філософські визначення. Слід зазначити, що категорія якості відображає важливий бік об'єктивної дійсності об'єкта — визначеність. Якість об'єкта, як правило, не зводиться до окремих його властивостей, а пов'язана з об'єктом, як цілим, охоплюючи його повністю, і невідривна від нього. Тому поняття якості пов'язується з буттям предмета. В цілому філософське поняття якості трактується як сукупність усіх властивостей продукції. Приклад “.дьякам и подьячим переехать в Тулу, где денно и нощно блюсти исправность ружей. Будя, какая заминка в войске случится по неисправности ружей бить он их кнутом нещадно по оголенному месту: хозяину 25 кнутов, дьяку – 10, подьячих лишить воскресной чарки сроком на 1 год» Якість розвивалася у міру того, як розвивалися, урізноманітнювалися і збільшувались суспільні потреби і зростали можливості виробництва та їхнього задоволення. Особливо динамічно процес розвитку і зміни суті якості, її параметрів відбувався в останні десятиріччя, коли швидко змінювались безпосередньо поняття якості, вимоги і підходи до нього. Найбільш інтенсивно цей процес протікав, зокрема, в Японії, що стала у 70-80-ті роки фактично світовим лідером у визначенні рівня якості за багатьма видами товарів. Перший рівень - відповідність стандарту. Якість оцінюється як відповідна або ні вимогам стандарту (або іншого документа на виготовлення продукту - технічні умови, договір і т.п.). Другий рівень - відповідність використанню. Продукт повинен задовольняти не тільки обов'язкові вимоги стандартів, але й експлуатаційні вимоги, щоб користуватися попитом на ринку. Третій рівень - відповідність фактичним вимогам ринку. В ідеальному варіанті це означає виконання вимог покупців щодо високої якості та низької ціни товару. Четвертий рівень - відповідність латентним (прихованим, неочевидним) потребам. Перевагу в покупців одержують товари, що мають у доповнення до інших споживчих властивостей властивості, задовольняючі потреби, які у споживачів носили неявний, малозрозумілий ними характер. Сьогодні ми розуміємо якість як сукупність характеристик продукції (процесу, послуги) щодо її здатності задовольняти встановлені та передбачені потреби – це так зване “технічне поняття якості” тільки ті властивості які обумовлюють здатність продукції задовольняти певні потреби.

Під час укладання контракту потреби чітко встановлюють, тоді як за інших умов передбачені потреби повинні бути виявлені та визначені. На якість продукції впливають такі взаємопов'язані види діяльності, як проектування, виробництво та процес обслуговування чи ремонту. Якість конкретної продукції характеризується певними показниками. Показник якості продукції - це кількісна характеристика однієї чи декількох властивостей продукції, що характеризують її якість, яку розглядають стосовно визначених умов її створення та експлуатації або споживання. Підвищення якості продукції рослинництва як найважливіше завдання сільськогосподарського виробництва Прогрес підвищення благополуччя народу і розвитку економіки можливий лише при систематичному підвищенні якості продукції в усіх галузях народного господарства. Якість і якість продукції що виробляється є взаємозв’язаною ланкою виробництва. Чим нижча якість продукції, тим нижче значення досягнутих якісних показників і навпаки. Підвищення якості продукції сільського господарства дає можливість повністю задовольнити потреби народного господарства в продуктах харчування і сировиною для промисловості. Тенденція, щодо покращення якості продукції несе об’єктивний характер. В його основу закладена дія об’єктивного закону підвищення потреб. Його суть міститься в тому, що по мірі розвитку продуктивних сил і відносин підвищує рівень потреб суспільства і одночасно розширюються можливості їх задоволення. Закономірно, що з підвищенням рівня і розширення потреб постійно збільшуються потреби до якості матеріальних благ, які призначенні для задоволення цих потреб, виникає економічна необхідність підвищення якості продукції. Одночасно з розвитком виробництва виявляються об’єктивні можливості задоволення цих потреб продукцією підвищеної якості. Народногосподарський ефект використання продукції підвищеної якості проявляється в скороченні затрат, які пов’язанні з їх вживанням. Навіть незначне підвищення якості сільськогосподарської продукції – це додаткова кількість білка, жиру, крохмалю, вітамінів і.т.д. які є цінними елементами харчування. Наприклад: - збільшення жиру в зернах соняшника тільки на 1% --------------- підвищення цукристості на 1%, 1996-2000 цукристість в середньому становила 15,7%, вихід цукру 11,83% Якість сільськогосподарської продукції визначає її технологічну цінність як сировини для промисловості. Для отримання 1 т. Цукру необхідно переробити 6,5 т коренеплодів цукрових буряків з вмістом цукру 20% і 10,5 т – 12% і т.п. Фактори що впливають на якість сільськогосподарської продукції До факторів, що впливають на якість товару, належать ті, які безпосередньо впливають на якість, і ті, що стимулюють якість. До першої групи факторів належить якість виготовлення (якість нормативно-технічної документації; якість обладнання та інструментів; якість сировини; комплектуючих виробів; якість праці робітників, дотримання технологічних режимів праці). До другої групи, тобто до стимулюючих факторів, належить економічна ефективність (у тому числі ціна), матеріальна зацікавленість робітників, санкції за випуск продукції низької якості.

Ці фактори можуть бути об'єктивними і суб'єктивними. Об'єктивними факторами є : конструкція виробу; технічний рівень виробничої бази та бази експлуатації, який повинен відповідати якості продукції, що використовується, тощо. Об'єктивні фактори є стабільними, на відміну від суб'єктивних. До суб'єктивних факторів належать такі, що пов'язані з діяльністю людини, тобто залежать від здібності та ставлення людей до виконання виробничих функцій: професійна майстерність, загальноосвітній рівень, психологічний склад людини, особиста зацікавленість у результатах праці. Особливість суб'єктивних факторів - їх менша стійкість порівняно з об'єктивними факторами. На якість товарів впливають і умови, в яких діють дані фактори. На підвищення якості продукції та прискорення технічного прогресу значно впливає стандартизація товарів. Підвищення рівня стандартизації позитивно впливає на якість товарів, тому що вимоги до якості, нормативи окремих показників та інші відомості про товар регламентуються стандартами або технічними умовами. Види і різновиди контролю якості продукції Види контролю якості: виробничий – контроль який здійснюється на стадії виробництва; вхідний контроль – контроль якості постачальника, яка надійшла до споживача чи замовнику і призначена при використанні в виробництві ремонті або експлуатації продукції; операційний контроль продукції чи процесу під час виконання або завершення технологічної операції; контроль при прийманні контроль продукції по результатам якого приймається рішення про його придатись до постачання або використання; інспекційний контроль, як здійснюється відповідно уповноваженими особами; сполошний контроль кожної одиниці продукції в партії; вибірковий по ГОСТ 15895-77; Летючий – проводиться в випадковий час; Крім того існують такі види: безперервний; періодичний; руйнівний; неруйнівний; вимірювальний; реєстраційний; органолептичний; технічний. Поняття про методи контролю. Стандартизовані методи контролю.(дати вимірювальний і органолептичний методи) Вимоги до якості продукції наведенні в стандарті у вигляді якісних показників, що конкретизують їх і забезпечують можливість чіткого встановлення відповідності продукції вимогам стандарту. Підвищення якості продукції тісно пов’язане з проблемою встановлення кількісних показників. Відповідно кожним показником якості вимірюється або визначається кількісна характеристика якості продукції, яка безпосередньо входить до її складу і якості. При сучасних зростаючих вимогах до якості сільськогосподарської продукції принципово важливе значення для найбільш цілеспрямованого її використання мається на меті розробка і використання об’єктивних методів визначення якості. В залежності від виду, призначення і характеру використання продукції критерій визначення її якості може бути різним. В Україні відповідно стандарту “Управління якістю продукції . основні поняття. Терміни та визначення” встановлено слідуючи методи визначення показників якості: вимірювальний реєстраційний органолептичний розрахунковий експертний соціологічний. Вимірювальний метод.

Они работают в диапазонах метровых и дециметровых волн и при мощности передатчика ~ 10-1 —103 вт и более обеспечивают дальность связи до нескольких сотен км. Источником электропитания служат аккумулятор, солнечная батарея (на космических объектах), собственный агрегат электропитания или бортовая сеть.   Стационарные П.-п. р., например станции радиорелейной связи , радиолюбительской связи , также имеют раздельные приёмник и передатчик, работающие с одной или с несколькими антеннами. При мощности передатчика 10-1 —102 вт они обеспечивают дальность связи на СВЧ до нескольких десятков км, а в диапазоне декаметровых волн — практически с любым пунктом на Земле.   В. В. Игнатов, А. П. Родимов.   Переносная приемо-передающая радиостанция: 1 — антенна; 2 — приёмо-передатчик; 3 — ремень для переноски станции; 4 — микротелефонная гарнитура. Приёмочный статистический контроль Приёмочный статисти'ческий контро'ль , совокупность статистических методов контроля массовой продукции с целью выявления её соответствия заданным требованиям. П. с. к. — действенное средство обеспечения доброкачественности массовой продукции.   П. с. к. проводится на основе системы (стандарта) правил контроля, предписывающих использование определённого плана контроля в зависимости от количества изделий в контролируемой партии, результатов контроля предыдущих партий, трудоёмкости контроля и т.д

1. Державне регулювання комерційної діяльності

2. Державне регулювання ЗЕД

3. Державне регулювання економіки

4. Державне регулювання в галузі туризму: становлення та розвиток в Україні

5. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки в Україні

6. Державне регулювання інноваційної діяльності
7. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні
8. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

9. Державне регулювання оподатковування агропромислового комплексу

10. Организация проведения налогового контроля по производству и реализации спиртосодержащей этиловой, алкогольной продукции и этилового спирта

11. Державне регулювання економіки

12. Державне регулювання економіки

13. Державне регулювання зайнятості населення за видами економічної діяльності

14. Державне регулювання інноваційної діяльності

15. Державне регулювання корпоративної діяльності

16. Державне регулювання підприємництва у сільському господарстві

Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Тубус - карта "План покорения МИРА", магнитная, на холодильник.
Подарок заядлому путешественнику. Вы наверняка уже знакомы со знаменитой картой мира, верхний слой которой стирается монетой по принципу
1100 руб
Раздел: Прочее
Маркеры-кисти "Zendoodle. Edding 1340", 10 штук.
Набор фломастеров с гибким наконечником в виде кисточки. Различная толщина линии. Идеально подходит для раскрашивания печатей. Чернила на
664 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Державне регулювання ринку нерухомості в Україні

18. Державні замовлення та контракти в системі державного регулювання

19. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

20. Ринок і державне регулювання економіки

21. Сучасні моделі державного регулювання економіки

22. Качество продукции и организация технического контроля
23. Державне і договірне регулювання оплати праці
24. Оптимизация работы полиграфического производства. Контроль качества полиграфической продукции

25. Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

26. Державний фінансовий контроль (ревізія)

27. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

28. Контроль операций по учету готовой продукции

29. Государственный контроль качества продукции

30. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

31. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

32. Державний контроль

Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио
Средство для мытья посуды биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное высокопенное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. 100% смываемость. Подходит для мытья
631 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

34. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

35. Статистические методы приемочного контроля качества продукции

36. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

37. Внутрішньоаптечний контроль якості

38. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
39. Контроль качества продукции на предприятии машиностроения
40. Организация учета и контроля реализации готовой продукции и анализ финансовых результатов от реализации

41. Управление качеством и сертификация продукции. Задания рубежного контроля

42. Управление качеством продукции. Технический контроль

43. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

44. Контроль качества продукции

45. Державний фінансовий контроль в Україні

46. Сутність державного фінансового контролю

47. Державний контроль за використанням і охороною води

48. ОАО "Любанский сыродельный завод": характеристика выпускаемой продукции, оценка экономического состояния, работа по контролю качества

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Пеленка Золотой Гусь непромокаемая (трехслойная, на резинке, 120х60 см).
Удобные, дышащие, непромокаемые наматрасники избавят Вас от волнений и беспокойства, обеспечат сохранность матрасу. Надёжно фиксируются
370 руб
Раздел: Наматрасники
Пенал школьный "Леопард", цвет желтый.
Пенал школьный. Материал: силиконовый полимер. Размер: 18х6х6 см. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность увеличения
372 руб
Раздел: Без наполнения

49. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

50. Все лучшее от природы (пчелы и их продукция)

51. Приборы химической разведки и химического контроля

52. Финансовый контроль

53. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

54. Совершенствование организации работы отдела контроля за поступлением налогов с физических лиц
55. Контроль в системе органов государственной власти
56. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

57. Новые принципы осуществления валютного регулирования и валютного контроля в РФ

58. Сертификация пожароопасной продукции и информирование населения. Общие положения и порядок надзора

59. Налоговый контроль в Республике Беларусь и пути его совершенствования

60. Организация бюджетного контроля

61. Налоговый контроль, его сущность и значение

62. Налоговый контроль

63. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

64. Технические средства таможенного контроля

Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки

65. Компетенция таможенных органов в области валютного контроля

66. Автоматизация информационного взаимодействия в системе органов государственного финансового контроля

67. Финансовый контроль в Республике Беларусь

68. Развитие финансового контроля и его эффективность в РФ

69. Ограны финансового контроля и их полномочия в РБ

70. Правовое регулирование валютного контроля
71. Державно-конституцiйнi традицii козацькоi доби
72. Программа контроля знаний студентов по дисциплине ЭРМ и РК в процессе учебы

73. Контроль передачи информации

74. Финансовый контроль и планирование с помощью Excel

75. Особенности патологического и эпизоотического процессов при уролитиазе кошек и собак в условиях мегаполиса и контроль за их проявлением

76. Санитарно-микробиологические исследования и контроль в лечебно-профилактических учреждении за внутрибольничными инфекциями

77. Инфекционная безопасность пациента и медработников. Инфекционный контроль

78. Загрязнение сельскохозяйственной продукции

79. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

80. Методика проведения контроля знаний по курсу "Основы экономики"(Контроль знань з курсу "Основи економЁки")

Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см.
Доска с лакированной поверхностью позволяет размещать презентационную информацию как с помощью магнитов, так и с помощью маркеров для
1237 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Виды и методы контроля знаний учащихся при изучении предмета "Хранение плодов и овощей"

82. Контроль качества сгорания топлива в методических нагревательных печах

83. Методы контроля в производстве интегральных микросхем

84. Разрешение внутренних и международных споров о качестве продукции

85. Контроль качества сварных соединений

86. Транспортировка продукции предприятий Сибирского Федерального Округа на мировые рынки: проблемы и перспективы
87. Разработка для контроля и определения типа логических интегральных микросхем методом сигнатурного анализа
88. Микросхемо-техника: Схема контроля дешифратора на три входа /восемь выходов/

89. Система дистанционного контроля акустического окружения (шумомер)

90. Анализ финансовых результатов от реализации продукции растениеводства

91. Анализ себестоимости продукции плодоводства в СХПК «Кочетовский» Мичуринского района Тамбовской области

92. Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции

93. Социальный контроль и отклоняющееся поведение

94. Решение обратной задачи вихретокового контроля

95. Биохимический контроль в спорте

96. Финансовый контроль: формы, методы, органы

Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Точилка Berlingo механическая "Яблоко".
Оригинальная механическая точилка в форме яблока. С одним отверстием для заточки карандашей. Лезвие из высококачественной стали. Механизм
352 руб
Раздел: Точилки

97. Финансовый контроль и его роль

98. Учет затрат и себестоимость продукции

99. Учет, контроль использования материалов на производстве


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.