Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Механізм фіскальної політики держави

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство освіти і науки України ХНАМГ Кафедра економічної теорії Курсова робота з дисципліни «Макроекономіка» Тема № 18. Механізм фіскальної політики держави. Виконавець: студентка заочного факультету 2-го курсу група МГКТС-3 Мотузщенко Наталля Євгенівна (залікова книжка № 272218) Викладач: Наумов Максим Сергійович Харків 2007-2008 навчальний рік ПЛАН: Вступ Поняття фіскальна політика. 1.1. Дискреційна фіксальна політика. 1.2. Автоматична фіскальна політика. 1.3. Види фіскальної політики. Інструменти фіскальної політики. 2.1. Сутність податків. 2.2. Єфект мультиплікатору. Вплив фіскальної політики на державний бюджет. 3.1. Державний бюджет. 3.2. Класична та кейнсіанська концепції фіскальної політики. Висновок Список використаної літератури ВСТУП Бюджет відіграє важлву роль у житті кожної держави. Він є статтею доходів та витрат держави, яка подає вплив на благоустрій кожного. Як відомо, бюджет на всіх його рівнях відіграє велику роль у розвитку держави, просуванні науково-технічного прогресу (бюджетні фінансування дослідів та розробок), розвитку економіки (особливо не прибуткових, але соціально-значних галузей економіки). Повнота бюджету, як правило, прямо пропорційна благоустрою громадянина. Дійсно, бюджетний дефіцит, державний обов’язок спонукає державу посилити податковий тягар, збільшити оподатківання, зменшити фінансування усіх секторів економіки, скоротити статтю витрат на медицину, освіту та ін. З іншого боку достаток бюджетних коштів дозволяє збільшити фінансування як державного, так і приватного сектору економіки, збільшити трансфертні відрахування, а також відрахування у небюджетні соціальні фонди. Також достаток бюджетних коштів дозволяє державі приймати активну участь в житті країни. Наявність бюджетних коштів дозволяє державі здійснювати державне регулювання економіки не тільки у наказувальній формі. Достатня кількість бюджетних коштів дозволяє державі задіяти економічні важелі державного регулювання. Таким чином, бюджет, його формування та статті витрат є важливим розділом економічної науки, який вимагає великої уваги зі сторони не тільки економістів та політиків, але й громадянина. Траекторія руху економіки залежить від спрямування та волі своїх головних суб’єктів: держави, підприємств, громодянин. Кожний з цих суб’єктів має змогу впливати на економічну долю, хоч і у різних масштабах. Уряд проводить визначену лінію дій для реалізації вибраної соціально-економічної стратегії, яка виходить із цільових установок і враховує складену ситуацію та намічені тенденції. В цьому розумінні прийнято говорити, що держава здійснює, проводить обрану ним економічну політику. У багатьому економічна політика держави ситуаційно обумовлена у тому сенсі, що вона безпосередьнім чином диктується унаслідкованим минулим, складеними у країні економічними обставинами, раніше прийнятими рішеннями та обов’язками. У значній мірі політика визначена внутрішньою та світовою кон’юктурою – станом господарства та ринку, рівнем економячної активності, тенденціями росту та спаду, попитом та пропозицією на товари та послуги.

Економічна політика реалізується державою через закони, президентські накази, уядовчі постанови та інші нормативні акти, державні програми, рішення державних органів. Конкретними інструментами проведення державної економічної політики виступають перед усім такі фіскальні важелі впливу, інстументи фіскальної політики, як податки, державні витрати, трансферти. За допомогою фіскальних інструментів держава має змогу змінювати величину та спрямованість грошових потоків у відповідності з цілями та наміченими для їх здійснення мірами. В залежності від району державного впливу на економічні процеси та способи здійснення державної економічної політики розрізнюють різні її види. У цій курсовій роботі ми розглянемо фіскальну політику держави. ПОНЯТТЯ ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА 1.1. Дискреційна фіскальна політика Одним з основних інструментів макроекономічного регулювання є фіскальна політика. Під фіскальною політикою розуміють совокупність мір, які приймаються урядовчими органами по зміні державних витрат та оподаткування. Її основними задачами є: забезпечення стійких темпів економічного росту, досягнення високого рівня зайнятості, зниження інфляції. Фіскальна політика в залежності від механізмів її регулювання на зміну економічній ситуації ділиться на дискреційну та автоматичну фіскальну політику (політику вбудованих стабілізаторів). Під дискреційною політикою розіміють освідомлене маніпулювання урядом державними витратами та податками. Її ще називають активною фіскальною політикою. Вона може здійснюватися за допомогою як прямих, так і непрямих інструментів. До перших відносять зміну державних закупок товарів та послуг, трансфертних платежів. До других – зміни в оподаткуванні (ставок податків, податкових пільг, бази оподаткування), політику швидкої амортизації. Розглянемо механізм дискреційної фіскальної політики, використовуючи кейнсіанську модель «доходи – витрати» і думаючи, що: 1) державні витрати не впливають ні на споживання, ні на інвестиції; 2) чистий експорт прірівнюється нулю; 3) рівень цін постійний; 4) з самого початку в економіці немає податків; 5) фіскальна політика здійснює вплив на витрати (попит), але не на пропозицію. Враховуючи ці припущення, проаналізуємо вплив зміни державних витрат на об’єм національного виробництва, дохід. Припустимо, що перш за все сукупні витрати враховували споживчі витрати C та інвестиції I, а економіка знаходилася у рівноваженні у точці E1 (мал. 1). У зв’язку з почавшимся спадом виробництва уряд прийняв рішення підтримати попит, збільшив сукупні витрати за рахунок державних купівель G (розглянемо спочатку тільки цей елемент державних витрат). Вона здійснила купівлю товарів та послуг на суму 20 млрд. гривень. Ці державні витрати автономні, тобто постійні для любого випуску продукції. Цьому вони призведуть до збільшення сукупних витрат теж на 20 млрд. гривень, що обумовить зрушення прямої C I вгору на величину G, на позицію C I G. Заплановані витрати стануть перевищувати об’єм випуску Q1. У відповідь фірми почнуть розширювати виробництво. Цей процес буде продовжуватися до тих пір оки не наступить рівність між сукупними витратами та об’ємом випуску.

Нове положення рівноваги буде досягнуто у точці E2 та при випусканні Q2. Збільшення державних закупок стимулювало рост об’єму виробництва з Q1 до Q2. Відстань по вертикалі між прямими C I та C I G показує величину державних закупок, а відстань між Q2 та Q1 – приріст випуску продукції. З малюнку видно, що цей приріст у декілька разів перевищує об’єм державних закупок, тобто останні володіють ефектом мультиплікатору. Мультиплікатор державних витрат Mg показує зміну випуску продукції, доходу в наслідок зміни витрат держави. Його можна розрахувати за формулою: Mg = Зміна реального національного продукту (доходу) / Зміна державних витрат. Сукупні витрати C I G E2 C I 20 млрд. грн. E1 Q1 Q2 Дохід, випуск Малюнок 1. Державні закупки та равновісний національний продукт. Мультиплікатор державних витрат рівний мультиплікатору інвестицій, так як вони надають економіці ідентичний ефект. Дійсно рст державних закупок (як інвестицій) створює додатковий попит на товари та послуги, який визиває первісне прирощення доходу, рівне росту державних витрат. Частина цього доходу, яка визначена граничною схильністю до споживання, буде використана на споживання, що призведе до наступного зростання сукупного попиту та національного доходу. З цього виходить, що зміна державних витрат призводить в дію такий самий процес мультиплікації національного доходу, як і зміну приватних інвестицій. Цьому мультиплікатор державних витрат також можна визначити за формулою: Mg = 1 / (1 - MPC). Щоб визначити зміну реального національного продукту (доходу), отримане у результаті росту державних закупок, треба помножити мультиплікатор Mg на приріст державних витрат Dg. У періоди підйому економіки, коли приватні витрати достатньо великі, уряд зменшує закупки товарів та послуг. Зменшення державних витрат сопроводжується зрушенням кривої сукупних витрат C I G вниз та призводить до мультиплікаційного зменшення об’єму національного продукту, доходів. Так само, як зміни державних закупок, на об’єм випуску, доходів, діє зміна трансфертних платежів, які є елементом державних витрат. Але ефективність їх виявлення на попит, а отже, і на об’єм національного продукту декілька менша. Це пояснюється тим, що трансфертні виплати населенню призводять до росту його доходів, але тільки частину іх, яка визначена граничною схильністю до споживання МРС, населення використовує на споживання, збільшуя на ту ж величину сукупні витрати. Механізм впливу зміни трансфертних виплат на випуск, доходи, аналогічен тому, який діє при зміні податків. Щоб державі витрати мали стимулюючу дію, вони повинні фінансуватися за рахунок податкових надходжень. Ріст державних витрат, як правило, супроводжується бюджетним дефіцитом. Таким чином, збільшуя витрати у період спаду виробництва та скорочуючи їх у час економічних підйомів, держава пом’якшує економічні кризиси, домогається більш плавного росту об’єму національного виробництва. Фіскальна політика, як правило, оперує одночасно як витратами держави, так і її податками. Велику зацікавленість являє випадок, коли держава збільшує свої закупки G та податки на однакову величину (сальдо державного бюджету при цьому не змінюється).

Чаадава: «Настав час, коли незнання Московщини загрожу вропейськй безпец. ґвропейц мусять, зрештою, зрозумти основну причину, що спонука цю величезну мперю виходити за сво меж  нападати на нш народи. Московщина це окремий, ворожий вропейським деям свт. Свт азйських кочовикв, як не знають ншого шляху, крм загарбання  поневолення народв»[667]. Це ж саме, лише з протилежною оцнкою, твердив Ф. Тютчев (18031873 рр.), повчаючи: «Московщина не може мати жодного союзу з ґвропою н заради нтересв, н заради принципв. Не сну в ґвроп жодного нтересу чи принципу, що не спрямован проти московських нтересв та принципв. Тому дина природна полтика Московщини щодо ґвропи це не союз з тю чи ншою вропейською державою, а навпаки, розднання вропейських держав, ослаблення кожно. Розднан  ослаблен, вони не матимуть сили виступити проти Московщини. Ми, москвини, мусимо повсякчас памятати, що принципи, на яких стоять Московщина  ґвропа,  такою мрою протилежн, такою мрою заперечують себе взамно, що життя одн можливе лише цною смерт друго»[668]

1. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

2. Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

3. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

4. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

5. Фінансова діяльність та політика держави

6. Грошово-кредитна політика держави
7. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення
8. Механўзми двигуна (Детали двигателя)

9. Основні механізми кривошипних машин

10. Іонні механізми потенціалу дії. Методи фіксації

11. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

12. Біохімічні механізми впливу свинцю на клітини крові щурів

13. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

14. Механізми дії блокаторів н2-гістамінових і м1-холінергічних рецепторів у лімфоцитах периферичної крові

15. Механізми розвитку венозного повнокров’я в аденогіпофізі при порушенні пульсового тиску у печеристих синусах

16. Молекулярні механізми перенесення сигналів регуляторів функції кори надниркових залоз

Настольно-печатная игра «Прогеры».
Многоэтажная 3D-настольная игра на алгоритмы, начало программирования и логику. Поле выстраивается из трёх блоков произвольным образом —
1032 руб
Раздел: Классические игры
Набор штампов в портфельчике "Бакуган".
В наборе: - 7 штампов; - 1 коробочка со штемпельной подушечкой; - 3 фломастера на водной основе. - 1 блокнот. Материал: дерево, резина,
708 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Набор мебели для спальни "Коллекция".
Очень стильный и яркий набор кукольной мебели "Спальня" станет прекрасным украшением кукольного домика. Миниатюрная кровать
579 руб
Раздел: Спальни, кроватки

17. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

18. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

19. Механізми обмеження застосування насилля в конфліктах

20. Типи та механізми соціокультурної динаміки

21. Механізми удосконалення регіонального управління інвестиційною діяльністю

22. Концесія як механізм розвитку економіки держави
23. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж
24. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

25. Структура і зміст політичних інтересів суспільства, класів, особистості

26. Лобізм в політиці

27. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

28. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

29. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

30. Національна політика СРСР в роки перебудови

31. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

32. Податкова політика України

Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 3 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
576 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

34. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

35. Центральний банк і монетарна політика

36. Інформаційна політика США

37. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

38. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою
39. Кредитна політика комерційного банку
40. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

41. Державна політика соціального страхування

42. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

43. Облікова політика як елемент культури бізнесу

44. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

45. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"

46. Економіко- і політико-географічне положення України

47. Принципи розробки та оцінки державної політики України

48. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки

49. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

50. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

51. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

52. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики

53. Модель російської регіональної політики в XVI столітті

54. Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії
55. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.
56. Оцінки митної політики Російської імперії першої половини XIX ст. в українській історіографії 1920-1980-х pp.

57. Політика суцільної колективізації

58. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

59. Царювання та політика Павла І

60. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

61. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

62. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

63. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

64. Маркетингова політика комунікацій

Подарочная расчёска для волос "Дашенька".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", (лимон), порошкообразное, 2,5 кг.
Порошок предназначен для мытья посуды в посудомоечных машинах. Он имеет в составе компонент "Stain Soaker" с эффектом
666 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные

65. Маркетингова цінова політика

66. Товарна політика і комерційна діяльність

67. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

68. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

69. Ціноутворення та цінова політика підприємства

70. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики
71. Державна політика стимулювання зайнятості
72. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

73. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

74. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

75. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС

76. Торговельна політика розвинутих країн

77. Валютна політика України

78. Кадрова політика

79. Кадрова політика організації

80. Державна політика в Україні

Комод "Girl" (четырехсекционный).
Этот комод не оставит Вас равнодушными. Яркая оригинальная расцветка комода привлечет и взрослого, и ребенка, и того, кто предпочитает
1862 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

82. Етнонаціональні відносини й національна політика

83. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

84. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

85. Природа політики

86. Політика великих держав на Близькому Сході
87. Політика та соціальний конфлікт
88. Політика, як суспільне явище

89. Політика і етика: соціально-філософський аспект

90. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

91. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

92. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

93. Соціальна політика

94. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя

95. Структура системи соціального захисту населення і політики України

96. Митна політика України

Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

97. Особливості проведення в життя митної політики

98. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

99. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

100. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.