Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Фінансово-економічний факультет Кафедра страхування МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА на тему : &quo ;НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ&quo ; Київ – 2004 АНОТАЦІЯ Дипломна робота студента на тему : &quo ;НЕПРЯМІ ПОДАТКИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ&quo ; складається із вступу, 3 розділів та висновків. Робота викладена на 140 сторінках, містить 22 таблиці, 12 рисунків, додатки на 27 листах. Перелік використаної літератури містить 37 найменувань. Об’єкт досліджень дипломної роботи: податкові відносини, що виникають в процесі регулювання підприємницької діяльності суб'єктів господарювання, як інструмент впливу на фінансово-господарську діяльність закритого акціонерного товариства спільне українськокіпрське підприємство &quo ;КИПАРИС&quo ;(м. Дніпропетровськ) за 2001 2003 роки , основні тенденцій розвитку непрямого оподаткування в Україні на базі світового досвіду. Мета досліджень дипломної роботи: дослідження впливу непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств, виявлення основних закономірностей механізму стягнення непрямих податків, розробці пропозицій щодо удосконалення механізму нарахування та сплати непрямих податків, розробці пропозицій щодо реформування системи непрямих податків. Актуальність досліджень дипломної роботи:Отримані результати свідчать про фактичні тенденції європейського напрямку розвитку системи оподаткування в Україні з переважною долею непрямих податків на споживання, при цьому найбільш динамічно розвиваються специфічні акцизи на окремі товарні групи(акцизний збір та мито) та знижується доля універсального акцизу на загальний перелік товарних груп та послуг(податок на додану вартість). Інформаційне забезпечення : статистичні дані доходної частини Державного бюджету України в 1992 – 2004 роках, фінансова та податкова звітність ЗАТ СП з ІІ &quo ;КИПАРИС&quo ; за 2001 –2003 роки. Методологічне забезпечення : структурування податкових надходжень за реєстрами бюджетної класифікації, ретроспективний аналіз показників податкової звітності, аналітична обробка та групування показників в динаміці . ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА СТЯГНЕННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ ЯК СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 1.1 Економічна необхідність та доцільність непрямих податків 1.2 Еволюція теоретичних положень про стягнення непрямих податків 1.3 Законодавча база, яка регулює порядок обчислення та сплати непрямих податків 1.3.1 Механізм справляння ПДВ 1.3.2 Механізм справляння акцизного збору 1.3.3 Механізм справляння мита 1.3.4 Організація обліку та контролю стягнення непрямих податків, штрафних санкцій та нарахуванні пені за прострочку сплати РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВПЛИВУ СТЯГНЕННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ( НА ПРИКЛАДІ СП З ІІ &quo ;КИПАРИС&quo ; ЗА 2001 – 2003 РОКИ) 2.1 Загальна техніко-економічна характеристика спільного підприємства СП З ІІ &quo ;КИПАРИС&quo ; 2.2 Аналіз складу і джерел утворення майна (активів) та фінансових результатів діяльності СП З ІІ &quo ;КИПАРИС&quo ; 2.3

Коефіцієнтний аналіз динаміки показників фінансової діяльності СП З ІІ &quo ;КИПАРИС&quo ; 2.4 Вплив непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору та мита) на фінансово-господарську діяльність СП З ІІ &quo ;КИПАРИС&quo ; РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ НАРАХУВАННЯ ТА СТЯГНЕННЯ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ НА СПОЖИВАННЯ В УКРАЇНІ 3.1 Роль непрямих податків у формуванні доходів Державного бюджету України 3.2 Зарубіжний досвід непрямого оподаткування та можливості його використання в Україні 3.3 Критерії розбудови системи непрямого оподаткування в проекті Податкового Кодексу України 3.3.1 Напрямки реформування податку на додану вартість 3.3.2 Напрямки реформування акцизного збору ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ Додаток А. Декларація розрахунку податку на додану вартість СП &quo ;КИПАРИС&quo ; Додаток Б. Розрахунок акцизного збору СП &quo ;КИПАРИС&quo ; Додаток В. Ставки внутрішнього акцизного збору та деякі товарні групи Додаток Г. Ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі товарні групи імпорту Додаток Д. Результати аналізу динаміки показників балансу, фінансових результатів та коефіцієнтів ліквідності,фінансової стійкості та ділової активності СП &quo ;КИПАРИС&quo ; за 2001 – 2003 роки ВСТУП У 90ті р.р. минулого століття Україна була вимушена практично з нуля будувати власну систему оподаткування. Така система мала одночасно як відповідати вимогам ринкової системи економічного регулювання, так і виходити зі специфічних рис трансформаційних процесів, які здійснювалися в українській економіці. Недосконалість нормативних актів у сфері оподаткування, часто – некритичне копіювання досвіду розвинених країн, невпинне загострення трансформаційної кризи призвели до формування в Україні складної, заплутаної, суперечливої та неефективної податкової системи. Податкова політика держави є складовою частиною економічної політики, яка базується на сукупності юридичних актів, що встановлюють види податків, зборів та обов’язкових платежів, а також порядок їх стягнення та регулювання. Кожна конкретна податкова система є відображенням податкової політики, яка проводиться державою. Податкова система це сукупність податків, зборів, інших обов`язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку. Сутність, структура і роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, що є виключним правом держави, яка проводить її в країні самостійно, виходячи із завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги і фінансові санкції, а також і відповідальність, які виступають невід'ємною частиною системи оподаткування, держава ставить єдині вимоги до ефективного ведення господарства в країні. Важливу роль у формуванні ефективної податкової політики належить обґрунтуванню оптимальних принципів оподаткування. А.Сміт сформулював чотири фундаментальні принципи або &quo ;закони&quo ;, що стали класичними і придатні для будь-якої економічної системи: перший піддані держави повинні брати участь в утримуванні уряду відповідно до свого доходу, яким вони користуються під захистом держави; другий податок який зобов'язана сплачувати кожна окрема особа має бути точно визначений (строк оплати, спосіб платежу, сума платежу); третій податок повинен стягуватися в той час і таким способом, які найзручніші для платника; четвертий податок має бути розроблений таким чином, щоб він стягувати з народу як найменше грошей понад те, що необхідно для формування державного бюджету.

Суспільне призначення податків проявляється в їх функціях. Їх дві &quo ;фіскальна&quo ; й &quo ;економічна&quo ;. Фіскальна полягає в формуванні грошових доходів держави. Гроші потрібні їй на утримання державного апарату, армії, розвитку науки і техніки, підтримку дітей, літніх і хворих людей. Із зібраних у вигляді податків коштів держава покриває витрати на освіту, будує школи, вищі учбові заклади, дитячі будинки, платить зарплату викладачам і стипендію студентам. Частина коштів йде на охорону здоров`я. З цього ж джерела і витрачаються гроші на будівництво державних підприємств, споруд, доріг, захист навколишнього середовища. Економічна функція податків полягає у впливі через податки на суспільне відтворення, тобто охоплює будь-які процеси в економіці країни, а також соціально-економічні процеси в суспільстві. Податки в цій функції можуть відігравати стимулюючу, обмежуючу і контролюючу роль. Значне підвищення податків здатне не тільки обмежити, але й зробити беззмістовною підприємницьку діяльність. Історія розвитку системи оподаткування свідчить про те, що податки можуть бути не лише джерелом наповнення бюджетів різних рівнів, а й інструментом регулювання тих чи інших соціально-економічних процесів — перерозподілу доходів між членами суспільства, стимулювання окремих видів господарської діяльності та обмеження розвитку інших тощо. Свідоме використання державою податків для досягнення певної мети проходить у рамках її податкової політики. Стратегія проведення податкової політики в Україні повинна спиратись на грунтовну теоретичну базу, максимально враховувати відмінність перехідного стану економіки держави. Вся історія податкової політики зводиться до пошуків ідеалів оптимального оподаткування. При цьому держава не може задовольнятися лише загальними пропорціями розподілу ВВП. Вона повинна враховувати інтереси кожного підприємства, кожного члена суспільства. Іншими словами, податкова політика повинна влаштовувати і державу, і платників податків. Об’єкт досліджень дипломної роботи: податкові відносини, що виникають в процесі регулювання підприємницької діяльності суб'єктів господарювання, як інструмент впливу на фінансово-господарську діяльність закритого акціонерного товариства спільне українсько-кіпрське підприємство &quo ;КИПАРИС&quo ;(м. Дніпропетровськ) за 2001 2003 роки , основні тенденцій розвитку непрямого оподаткування в Україні на базі світового досвіду. Мета досліджень дипломної роботи: дослідження впливу непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств, виявлення основних закономірностей механізму стягнення непрямих податків, розробці пропозицій щодо удосконалення механізму нарахування та сплати непрямих податків, розробці пропозицій щодо реформування системи непрямих податків. Актуальність досліджень дипломної роботи:Отримані результати свідчать про фактичні тенденції європейського напрямку розвитку системи оподаткування в Україні з переважною долею непрямих податків на споживання, при цьому найбільш динамічно розвиваються специфічні акцизи на окремі товарні групи(акцизний збір та мито) та знижується доля універсального акцизу на загальний перелік товарних груп та послуг(податок на додану вартість).

Постколональних письменникв цкавлять радше расов, нж нацональн, проблеми певна форма расизму навпаки (a rebours). У цьому поляга вдмннсть з дослдженням росйського колоналзму, бо саме наця, а не раса вдгра головну роль у формуванн росйсько колонально ментальност. У процес експанс росяни здебльшого мали справу з згуртованими народами, а не з родовими органзацями,  тому антиколональна боротьба в Росйськй мпер часто набувала форми боротьби нацонально-визвольно. Марксистськ антиколональн рухи в Аз та Африц не мали чтко виражено нацонально згуртованост, оскльки наця не належить до тих категорй, яким марксизм нада важливого значення, а також тому, що в радянську епоху росйська держава надавала фнансову та вйськову пдтримку марксистським антиколоналстам. Через це м було вигдно не помчати того факту, що Рося як наця була глибоко втягнена в дяльнсть, яку вона напоказ засуджувала в кранах, що не належали до сфери  впливу. Той факт, що основними розробниками теор постколоналзму (зокрема в американських  британських унверситетах)  вихдц з Аз, Африки, Вест-¶нд та, як у випадку Сада, араби, до певно мри вдповда деальнй справедливост

1. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

2. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

3. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

4. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

5. Інтернет-залежність та її вплив на виховання підлітків та юнацтва

6. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі
7. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту
8. Оцінка фінансового стану підприємства

9. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

10. Аналіз фінансового стану підприємства

11. Аналіз фінансового стану підприємства

12. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

13. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

14. Оцінка фінансового стану підприємства

15. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

16. Фінансовий стан підприємства

Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: серо-голубая, арт: ФЕЯ_0005605-5.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски

17. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

18. Покращення фінансового стану підприємства

19. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

20. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

21. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

22. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень
23. Фінансова діяльність та політика держави
24. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

25. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

26. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

27. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

28. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

29. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

30. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

31. Життя та діяльність І.П.Котляревського

32. Агресивність у підлітків та її вплив на міжособові стосунки

Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов

33. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

34. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

35. Фінансова звітність підприємства

36. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

37. Підприємницька діяльність

38. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"
39. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.
40. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

41. Комерційна діяльність підприємств

42. Непрямі податки підприємства

43. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

44. Генетична гетерогенність НВV та її вплив на імунопатогенез і перебіг НВV-інфекції

45. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

46. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

47. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

48. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда

49. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

50. Вади деревини та їх вплив на її якість

51. Діяльність фінансових фондів

52. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

53. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

54. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин
55. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства
56. Фінансова діяльність акціонерних товариств

57. Фінансова санація та банкрутство підприємств

58. Фінансова санація та банкрутство підприємства

59. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

60. Вплив антропогенного фактора на життєдіяльність водних організмів

61. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

62. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

63. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

64. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

Набор ручек гелевых с блестками "Debut", 24 цвета.
Набор ручек гелевых с блестками. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - пулевидный пишущий узел 0,8 мм; - корпус пластиковый цветной; -
423 руб
Раздел: Цветные
Глобус Зоогеографический, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
552 руб
Раздел: Глобусы
Фоторамка на 4 фотографии С34-016 "Alparaisa", 44x32,5 см (белый).
Размеры рамки: 44x32,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 1 штука, - 10х10 см, 2 штуки, - 13х18 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 4-х
388 руб
Раздел: Мультирамки

65. Інфляція та інвестиційна діяльність

66. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання

67. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

68. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

69. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

70. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
71. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства
72. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

73. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

74. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

75. Рентабельність підприємства

76. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

77. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

78. Діяльність уряду України в галузі екології

79. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

80. Діяльність СГ "ТАС"

Набор шариковых ручек "Frixion", синие, 0,7 мм, 2 штуки.
Синяя шариковая ручка "Frixion" пиши-стирай на основе исчезающих термочернил. Письмо корректируется с помощью специальной
336 руб
Раздел: Синие
Дуга с подвесками "Забава".
Дуга с подвесками "Забава" крепится с помощью специальных прищепок к коляске, автокреслу или детской кроватке. Яркие
755 руб
Раздел: Дуги и погремушки для колясок
Шнуровка-бусы "Русалочки".
Обучающая игра для детей от 3 лет, которая развивает логическое мышление, внимание, память. В наборе: 11 фигурок, шнуровка с безопасными
345 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

81. Кредитування підприємств на фоні фінансової кризи 2008–2009 рр. (на матеріалах ПАТ КБ "Приватбанк")

82. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

83. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

84. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

85. Складання та подання фінансових звітів банку

86. Фінансова стійкість комерційного банку
87. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності
88. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

89. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

90. Життєдіяльність організму

91. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

92. Документальне оформлення та облік фінансових результатів

93. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

94. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

95. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії"

96. Попередній фінансовий аналіз підприємства

Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Фінансова звітність

98. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

99. Аудиторська діяльність

100. Аналіз та аудит фінансового стану


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.