Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Українська  преса  Північної  Буковини  та  Закарпаття в міжвоєнний період Реферат Чернівецький  гурток молодих журналістів Північна Буковина протягом І світової війни постійно була театром воєнних дій. Тому по закінченні війни у 1918 р. вона було значною мірою зруйнована і дезорганізована. Українське населення постраждало від війни найбільше. Культурна, освітня робота занепала, українська преса майже не видавалася. В роки  війни тут виходили тимчасові часописи: “Нова Буковина”, “Борба”. У 1918 р. вони були закриті. За підсумками війни ця територія була віддана Румунії. Але в її населених пунктах проживало близько 320 тисяч українців. У цей час посилювався утиск з боку влади щодо української мови і преси. Жорсткий, фактично окупаційний режим, заборона  навіть зборів і мітингів та цензура преси в Румунії вкрай негативно позначалися на стані української преси краю. Випуск газет без дозволу влад вважався злочином, а поширення в них національно-демократичних ідей - подвійним, за це, як за зраду державі, могли присудити до страти. У 1922 р. влади розгорнули роботу по сприянню виїзду українців з Буковини та заселенню вивільненої землі румунами. Дослідник М. Лозинський у 1923 р. писав: “Українська мова не має ніяких прав, українське друковане слово загибає під особливою цензурою”. Газета “Голос Буковини” виходила з січня 1919 року. Це був додаток до офіційної румунської  газети “Glasal  Bucovi ei”. Газета, наприклад, друкувала підручник румунської мови. Ця газета існувала лише рік, бо не цікавила аудиторію. Українські вчителі на загальних зборах в Чернівцях у 1920 р.  вирішили відновити закритий у 1914 р.  двотижневий часопис “Каменярі”. Суто педагогічне видання, журнал у більшості номерів мав на сторінках білі плями після втручання цензури та напис “Цензуровано”: викидалося все, що не відповідало політиці “румунізації” українських шкіл, судів, інших державних установ. Преса навіть за тих умов знаходила можливість виступати проти цієї політики. Певний вплив на діяльність преси в Буковині мала соціал-демократія, причому буковинські есдеки існували як секція Румунської СДП. Вони видавали цілу низку газет від 1919 по 1928 рр. Першу з них - “Воля народа” (1919-1920 рр.) - редагував видатний публіцист Сергій Канюк. Вона починалася як двотижнева, через рік стала щотижневою, втім, мала невеликі тиражі. Газета спілкувалася з румунськими та віденськими соціал-демократами. В ній подавалися новини про громадянську війну в Україні, потім про життя цієї радянської республіки. Згодом у протидії з сигуранцею - румунською службою державної безпеки - з’являлися замість закритих видання “Громада”, “Боротьба”, “Земля і воля”, “Борець”. Всі вони, за свідченням М. Романюка, “фактично один і той самий часопис, який. відповідав ідеологічним засадам однієї партії. Їх автори й редактори не сприймали політики українських націоналістів, бачили в ідеалі єдину і неподільну радянську Україну, наполегливо роз’яснювали буковинцям положення марксизму-ленінізму. В 1920 році С. Канюк був відсунутий від редагування правою фракцією партії (“соціал-угодівцями”), політичні позиції часопису були різко  змінені, як і назва - тепер це став “Робітник”.

Очолив газету її найактивніший автор Кость Кракалія, що стояв на позиціях антибільшовизму. Виходила вона  щочетверга на чотирьох сторінках. Ідейним стрижнем номерів ставали передові статті, наприклад, “Спільний фронт світового пролетаріату”. Після закриття виходила під назвою “Вперед”, з 1927 р. як “Боротьба”. Умови, в яких видавалися ці політичні часописи, характеризує така деталь: кожен номер їх цензурувався, політичні матеріали знімалися безжально. Опозиційність владі по багатьох позиціях ще більше ускладнювала їх становище. Так, газети виступають  проти проведення аграрної реформи, яка б ще більше збіднила українське селянство Буковини і збагатила б румунських поміщиків. Крім того, за умов реформи передбачалося, що землю дадуть тим, хто доведе свою належність до румунської національності. Ясно, що ці шовіністичні дії влад погіршували становище в суспільстві та ускладнювали роботу українських часописів. Під впливом соціал-демократів Румунії перебувала газета “Громада”(1921 р.) Сергія Канюка. В ній з симпатією подавалися події радянської України, висвітлювалося повсякденне життя трудящих українців Буковини. “Громада” гостро полемізувала з “Робітником” саме в питаннях ставлення до радянського ладу. Цікаво, що практично всі статті тут друкувалися без підпису. Газета “Боротьба”(1925-1928 рр.) від перших номерів зайняла антикоролівську позицію, закликала до створення робітничо-селянського фронту боротьби з владою. Її аудиторією були робітники і селяни. Її називали: ”чорна” газета саме через викриття “чорних” справ румунських влад. Головною темою було поєднання селян та робітників заради втілення соціалістичних ідей. Здавалося б, есдеки не повинні б були робити плани щодо підтримки селянства, в Європі це були партії промислового пролетаріату. Але серед буковинського населення 80 процентів були саме селяни, і це позначалося й на діяльності органів преси. Ця ж газета бере участь у міжнародному соціалістичному русі в межах створеної в 1927 р. Федерації соціалістичних партій Румунії. Водночас вона - учасниця ідейної боротьби з іншими українськими партіями Буковини - соціал-хліборобській партії та українській національній партії, які вона звинувачувала у співробітництві з румунськими владами. Незалежна газета “Рідний край”, яку редагував Когут, один з лідерів національної партії, відкидала ці звинувачення. В 1928 році українські соціал-демократи відокремилися від румунських однодумців. Редактор “Борця” (1929-1930 рр.) І. Стасюк став секретарем новоствореної внаслідок розколу Партії українських працюючих Румунії “Визволення”. Девізом обрано гасло: “Пролетарії всіх країн, єднайтеся!”. Її виступи відрізнялися різкістю, непримиренністю, вона не шукала співпраці, а вела жорстку боротьбу не тільки з владою, а й з есдеками. Подекуди зустрічається різка критика на адресу сігуранци, жандармерії, і це викликає подив: в умовах становища облоги, фактично окупації Буковини українські газети дозволяли собі публікації, які були абсолютно неможливі в підрадянській Україні: ніякої критики на адресу НКВС, чекістів там ніхто б не дозволив. Газета ця, як і її попередники, також гостро полемізувала з іншими українськими партіями Буковини, виступаючи з антирумунських і прорадянських позицій.

У 1933 р. подібну ж позицію зайняв їхній спадкоємець - часопис “Народ” за редакцією С. Канюка. Чернівецьким друкарям забороняли їх тиражування, тому окремі номери були випущені в приватних друкарнях. Виглядали вони поліграфічно дуже бідно, однак в політичних суперечках поводилися безкомпромісно. В Північній Буковині на той час існувало декілька незалежних газет, що тяжіли до так званого народовецького, тобто націоналістичного, табору, наприклад, газета “Зоря” (1924-1925 рр.). Вона займала серед споріднених видань більш нейтральні позиції, прагнула до об’єднання українських національних сил, виступала проти розділення української спільноти Буковини на ворожуючі партії, за об’єднання всіх навколо “Зорі” (статті “Гуртуймося”, “Непорозуміння” тощо). Українська інтеліґенція краю відновила у 1921 р. вихід довоєнного часопису “Народній голос”, що стояв на різко антикомуністичних і антирадянських позиціях, що видно, зокрема, в статті “Московський рай а комуністичне пекло”. Газета “Земля” (редактор М. Чепечук) боролася із занедбанням української справи, викривала роз’єднаність українського населення краю, описуючи тих, хто: “.слухають румунські слова і навперейми запобігають румунської ласки. Інші, гадаючи підлеститися Румунам, поприставали до румунських політичних партій, на всі лади вислуговуються їм”. Політична національна назета “Рідний край” (1926-1930 рр.) підтримувалась національною українською партією з центром у Чернівцях. В 1930 році об’єдналася з видавництвом “Час“ і почала виходити щоденно. Як зазначає львівський дослідник З. Дмитровський у збірці “Українська періодика: історія і сучасність”: “Основну увагу газета приділяла важкому становищу українського населення в Румунії. гостро виступала проти румунізації українців, постійно обстоювала законність їх домагань, неодноразово нагадуючи зобов’язання Румунії перед світом про охорону національних меншин”. Часопис прагнув об’єднати, згуртувати такі освітньо-громадські осередки, як “Народний дім”, “Руська бесіда”, “Жіноча громада”, “Українська школа”, “Міщанський хор”. Саме на єднанні, якого так бракувало українцям за тих умов, постійно й енергійно наполягала газета “Рідний край”. Селянам часопис адресував такі рядки: В єдності нашій економічній здобудемо єдність культурну і станемо людьми між людьми. Нічого не варті всі наші немислимі організаційки, доки ми не піднімемо своє господарство, щоб воно дало нам бодай вдвічі більший дохід, доки не візьмемо в свої руки весь торг продуктами сільського господарства, щоб обминути посередника. доки не заснуємо свої власні банки довготермінового кредиту з малим процентом, доки не будемо мати сотні мільйонів доходу народного, яким розпоряджаючи, зможемо задовольнити всі свої культурні потреби, до шкіл і театрів включно”. Хліборобська партія видавала газету “Хліборобська правда” (1923-1938 рр.). Редактор і видавець її Кость Кракалія, посол  (депутат) румунського парламенту, перейшов сюди з позицій соціал-демократа. Це була аграрна газета і за змістом, і за аудиторією, і за політичними орієнтирами, і за складом авторів-дописувачів. Єдиний журнал “Промінь” (32 сторінки)  з літературними додатками друкував літературні доробки місцевих авторів, матеріали на теми мистецтва, з студентського життя, а також вміщував рекламу.

Дал, американська укранська преса в травн 1923 р. багато мсця удлила рол петлюрвцв в повстанн" у Литв. З метою протидлати акц литовцв у Клайпед, польський уряд кинув озброних петлюрвцв на литовськ села. Клька сел при цьому було спалено, кльканадцять людей вбито. Дйсно, Петлюра користався з кожного випадку, щоби вддячити полякам. М. Л. 9 Цкаво порвняти цей факт з матералами дипломатичного листування мж Украною й Польщею. В нот з 31 жовтня 1921 р., надрукованй в Красной Книге" Нар. Ком. Закорд. Справ УСРР, мнстр Скрмунт урочисто заявля: Абсолютно не  правдивим твердження про нараду, яка нби мала мсце 17 червня ц. р. при спвучаст урядовця цвльно канцеляр начальника держави, де мав обговорюватися план повстання на Укран" Це вдповдь на Радянську ноту з 28 вересня, де був запит з приводу такого факту. Але заперечення п. Скрмунта мало свою рацю: дйсно, на нарад не було урядовця цвльно канцеляр, а був там один з адютантв Плсудського,  був, як бачимо, в характер представника польського уряду! М. Л. 10 Псля цього докладного опису пдготовки повстання" варто знову звернутись до нот польського уряду

1. Італія, Франція, Іспанія та США у міжвоєнний період

2. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

3. Особливості державотворення та формування бюджетної системи в період гетьманату Павла Скоропадського

4. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період

5. Постмодернізм та українська історична наука

6. Українська та зарубіжна культура
7. Українська робітничо-селянська спілка та Українська Гельсінська спілка
8. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

9. Народи Азії та Північної Африки в першій половині ХХ ст.

10. Українська культура: становлення та розвиток

11. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

12. Українська національна революція 1649-1657рр

13. Українська держава П. Скоропадського

14. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

15. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

16. Фізико-географічна характеристика озер Північної Америки

Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее

17. Клімат Північної Америки

18. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

19. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

20. Українська мова в засобах масової інформації

21. Українська мова у професійному спілкуванні

22. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси
23. Завоювання Північної Африки арабами-мусульманами
24. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

25. Українська відповідь на нову імперську ідеологію. Кирило-Мефодіївське братство

26. Українська держава Павла Скоропадського. Гетьманський переворот

27. Українська культура першої половини ХІХ століття

28. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

29. Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

30. Українська республіка в часи Центральної Ради

31. Українська національна кухня

32. Українська культура XIX-XX ст.

Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

33. Українська культура у другій половині ХVII–XVIII століття

34. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

35. Українська література XI—XII століть

36. Українська нація в романі П. Куліша "Чорна рада"

37. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

38. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії
39. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії
40. Українська модель менеджменту

41. Українська асоціація якості

42. Підготовка до ЗНО - українська мова

43. Українська література, як предмет вивчення у школі

44. Сучасна українська державність

45. Українська політична думка кінця XIX - початку XX ст

46. Українська діаспора

47. Рекреаційний потенціал Північно-західного району Російської Федерації

48. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Аэратор для вина "Сомелье".
Аэратор «Сомелье» насыщает вино маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему раскрывается его букет и аромат, вкус становится более
329 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

49. Українська писанка

50. Період гетьманщини України

51. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

52. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

53. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

54. Поняття, ознаки, класифікація правочинів та їх місце в системі юридичних фактів
55. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України
56. Паралельне іменування метафоричної основи. Описовий та антонімічний переклад.

57. Держава і право України в період перебудови соціалізму

58. Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

59. Культура України періоду феодальних відносин

60. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

61. Період "руїни" в українській історіографії

62. Період Руїни в Україні

63. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

64. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Свечи чайные в гильзе (100 штук).
Вес: 12 гр. Высота: 1,6 см. Диаметр: 3,8 см. t горения: 3,5 ч В упаковке: 100 штук. Материал: парафин.
634 руб
Раздел: Свечи чайные
Карандаши цветные "Космос", 36 цветов.
Шестигранный корпус. Яркие насыщенные цвета. В комплекте: 36 цветных карандаша.
354 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини

66. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

67. Особливості фізичної реабілітації в період вагітності, пологовий та післяпологовий періоди

68. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

69. Дидактичні ігри та їх місце в системі навчальних занять

70. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем
71. Психологічні особливості та психосоматичні розлади в період новонародження
72. Специфіка адаптації протестантських церков до українських реалій в період незалежності України

73. Соціологія шлюбу та сім’ї

74. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

75. Сучасні етичні концепції та їх місце в розробці культурних стратегій спілкування

76. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

77. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

78. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

79. Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гупертензією, у мегканців гірської зони Закарпаття

80. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес

81. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

82. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

83. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

84. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

85. Виникнення та формування українського етносу

86. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу
87. Походження людини та її поява на території України
88. Декабристський рух та його поширення на Україні

89. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

90. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

91. Звичаї та обряди на Україні

92. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

93. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

94. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

95. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

96. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Костюм карнавальный "Русалка" (детский), рост 122-134 см.
Детский карнавальный костюм. Рост: 122-134 см.
750 руб
Раздел: Карнавальные костюмы
Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки

97. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

98. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

99. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.