Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

ВСТУП За наявності визначених у Кримінальному кодексі України підстав, винна у вчиненні злочину особа може бути повністю або частково звільнена від покарання за вчинене. В аналізованому інституті кримінального права найбільшою мірою знайшли своє відображення принципи гуманізму і економії заходів кримінального впливу, покладені в основу нової політики держави загалом та кримінального права зокрема. На відміну від звільнення від кримінальної відповідальності звільнення від покарання застосовується тільки до вже засуджених осіб. Звільнення від покарання здійснюється тільки судом (крім звільнення від покарання на підставі Закону України «Про амністію» чи акта про помилування - частина 1 статті 74 ККУ). Дослідженням цієї проблеми займалися свого часу відомі радянські криміналісти, а зараз нею займаються вітчизняні спеціалісти та криміналісти Росії та України. Відомими серед них є: В.А. Клименко, Ю.В. Александров, М.І. Бажанов, І. Петрухін, А. Коновець, А.С. Михлин, А.В. Наумов, А. Санніков. Предметом дослідження в курсовій роботі є – суспільні відносини, які з'являються в процесі застосування інституту звільнення від покарання та його відбування до засудженої за скоєний злочин особи. Об'єктом дослідження є – наукові праці сучасних вітчизняних спеціалістів та криміналістів Росії та України. Метою дослідження є – розкрити, проаналізувати, дослідити та описати суть застосування інституту звільнення від покарання та його відбування за сучасних умов розвитку кримінального права України. Завданням дослідження є – розкрити, проаналізувати та дослідити порядок і умови застосування інституту звільнення від покарання та його відбування за сучасних умов розвитку кримінального права України, а також описати їх (порядок і умови), використовуючи при цьому галузеву термінологію. Під час написання курсової роботи мною використовувалися методи: описовий метод дослідження діалектичний догматичний порівняльний. РОЗДІЛ І Поняття і види покарань Призначення судом у вироку особі, винній у вчиненні злочину, певного покарання і його відбування засудженим, є основною формою реалізації кримінальної відповідальності, закономірним підсумком існування кримінально-правових відносин. Одначе, принципи гуманізму, економії кримінально-правового впливу в ряді випадків, спеціально регламентованих законом, дають підстави для повного або часткового звільнення особи від покарання, коли стає зрозумілим, що цілі покарання досягнуті на момент його призначення або в певний період, коли відбута лише його частина. В цих випадках засуджена особа після визнання її винною у обвинувальному вироку взагалі звільняється від відбування покарання або від його подальшого відбування. Звільнення від покарання і його відбування здійснюється судом, рішення про звільнення від покарання і його відбування за амністією приймає Верховна Рада України, в порядку помилування - Президент України. Отже, звільнення від покарання та його відбування - це акт відповідних органів державної влади, згідно з яким до особи, яка визнана винною і засуджена, покарання не застосовується, або особа, відбувши частину покарання, звільняється від його подальшого відбування.

Певною мірою звільнення від покарання схоже на звільнення від кримінальної відповідальності. Але між ними існує й суттєва різниця. Так, загальним для обох видів звільнення є те, що і в першому і в другому випадках особа вчинила суспільно небезпечне діяння, яке містить всі ознаки складу злочину. Але при звільненні від кримінальної відповідальності йдеться, в основному, про злочини невеликої чи середньої тяжкості, а при звільненні від покарання - про злочини будь-якої тяжкості. В обох видах звільнення рішення приймає суд (крім актів амністії та помилування). Але при звільненні від кримінальної відповідальності рішення суду приймається до винесення обвинувального Вироку, а при звільненні від покарання - суд виносить обвинувальний Вирок, не призначаючи покарання, або звільняє від його відбування засуджену особу чи особу, яка покарання вже відбуває. Нарешті, звільнення від кримінальної відповідальності не тягне для особи стану судимості, тоді як звільнення від покарання здебільшого стану судимості не позбавляє. Норми, які регулюють питання звільнення від покарання та його відбування, зосереджені в розділі XII Загальної частини КК України (статті 74-87 ККУ). Звільнення від покарання є юридичним фактом, який тягне за собою припинення кримінально-правових відносин (або перехід їх у стан судимості особи) у зв'язку з реалізацією суб'єктами цих правовідносин своїх прав і обов'язків. . Звільнення від покарання може бути як умовним (тобто таким, що може бути відмінено при порушенні особою певних вимог, які вона зобов'язана виконувати протягом встановленого їй іспитового строку), так і безумовним (тобто таким, при якому ніякі обставини, що виникли після звільнення, не можуть потягти перегляд цього рішення по суті). До умовних звільнень відносяться: 1) звільнення від відбування покарання з випробуванням (стаття 75 ККУ); 2) звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років (стаття 79 ККУ); 3) умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (стаття 81 ККУ); 4) звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (стаття 83 ККУ); 5) звільнення від покарання за хворобою (частини 1 і 2 статті 84 ККУ). До безумовних звільнень відносяться: 1) звільнення від відбування покарання особи, яка втратила суспільну небезпеку (частина 4 статті 74 ККУ); 2) звільнення у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального Вироку (стаття 80 ККУ); 3) звільнення від більш тяжкого покарання шляхом заміни невідбутої частини його більш м'яким (стаття 82 ККУ); 4) звільнення від покарання за хворобою військовослужбовців (частина 3 статті 84 ККУ); 5) звільнення від покарання Законом України «Про амністію» (стаття 86 ККУ) і актом про помилування (стаття 87 ККУ). Імперативними (обов'язковими) для суду є: звільнення особи, засудженої за діяння, караність якого законом усунена (ч. 2 ст. 74 КК); зниження засудженому до максимальної межі покарання за новим, більш м'яким законом (ч. 3 ст. 74 КК); звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку (ч.

1 ст. 80 КК); звільнення від покарання особи, яка під час його відбування захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними (ч. 1 ст. 84 КК); звільнення від покарання за хворобою військовослужбовців (ч. 3 ст. 84 КК). Інші види звільнень є дискретними (факультативними), рішення по яких приймається судом за своїм розсудом . РОЗДІЛ II 2.1. Інститут звільнення від покарання та його відбування є одним з проявів принципу гуманізму у кримінальному праві. Його застосування спрямоване на звуження меж кримінально-правової репресії для стимулювання виправлення засудженого, адаптації його До норм соціальної поведінки та вимог дотримання правопорядку, Суть цього інституту полягає у тому, що за підстав, передбачених ККУ; 1) засуджений може (або повинен) бути звільнений судом від: а) реального відбування покарання, призначеного вироком суду; б) подальшого відбування покарання, частину якого він вже відбув; 2) засудженому може бути: а) замінено покарання більш м'яким; б) пом'якшено призначене покарання. 1. Звільнення засудженого від покарання або подальшого його відбування, заміна більш м'яким, а також пом'якшення призначеного покарання, крім звільнення від покарання або пом'якшення покарання на підставі закону України про амністію чи акта про помилування, може застосовуватися тільки судом у випадках, передбачених ККУ. 2. Особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунена, підлягає негайному звільненню від призначеного судом покарання. 3. Призначена засудженому міра покарання, що перевищує санкцію нового закону, знижується до максимальної межі покарання, встановленої санкцією нового закону. 4. Особа, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути за вироком суду звільнена від покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною. 5. Особа також може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 ККУ. . Звільнення від покарання та його відбування, заміна покарання більш м'яким, а також пом'якшення призначеного покарання становлять виключну прерогативу суду, крім звільнення від покарання або пом'якшення покарання на підставі закону України про амністію чи акта про помилування. Матеріальною підставою звільнення від покарання та його відбування є недоцільність або ж неможливість призначення чи виконання покарання в силу втрати чи значного зменшення суспільної небезпечності особи, яка вчинила злочин, погіршення стану й здоров'я або ж в силу зміни закону. Ці загальні підстави конкретизуються стосовно окремих видів звільнення від покарання та його відбування. ККУ передбачає такі види звільнення від покарання та його відбування: 1) звільнення від покарання: а) щодо особи, засудженої за діяння, караність якого законом усунена (ч. 2 ст. 74); б) внаслідок втрати особою суспільної небезпечності (ч. 4 ст, 74); в) у зв'язку із закінченням строків давності (ч. 5 ст. 74); г) за хворобою (ст. 84); д) на підставі закону України про амністію або акта про помилування(ст.

Судова промова громадського обвинувача повинна насамперед вдобразити ставлення до вчиненого злочину та особи пдсудного громадсько органзац або колективу трудящих, як уповноважили його для участ в судовому розгляд справи. Проте громадський обвинувач P самостйним учасником процесу  виклада судов свою думку про доведенсть обвинувачення, суспльну небезпеку вчиненого злочину та особи пдсудного, грунтуючись на даних судового слдства. У свому виступ вн ма право також висловити сво мркування щодо застосування кримнального закону, мри покарання та нших питань. Судов промови цивльного позивача  цивльного вдповдача або х представникв свом основним змстом мають питання, як стосуються вдшкодування завдано злочином майново шкоди: доведення чи недоведення факту вчинення злочину, наявнсть чи вдсутнсть пдстав для пред'явлення  задоволення позову, його предмета та розмру вдшкодування. Питання вини пдсудного та обрання йому мри покарання ними не обговорюються, оскльки це не пов'язано з цивльним позовом

1. Поняття злочину у кримінальному праві України

2. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

3. Проект кримінального кодекса України

4. Достатність доказів у кримінальному процесі України

5. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

6. Покарання та його види
7. Докази та доказування в кримінальному процесі
8. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

9. Історія держави та права України

10. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

11. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

12. Давність у кримінальному праві

13. Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

14. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

15. Поняття, функції та система трудового права України

16. Теорія з Кримінального права

Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие
Штамп самонаборный "Printer С20-Set", 38x14 мм, синий.
Размер оттиска: 38х14 мм. 4 строк текста, без рамки. Касса шрифта с пинцетом для набора в комплекте. В комплекте: сменная подушка,
492 руб
Раздел: Штемпельная продукция, губочницы
Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки

17. Довідкова система по кримінальному праву

18. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

19. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

20. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

21. Звільнення від кримінальної відповідальності

22. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю
23. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза
24. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

25. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

26. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

27. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

28. Етичні підходи при наймі на роботу та при звільненні з неї

29. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"

30. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

31. Декабристський рух та його поширення на Україні

32. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный театр "Три поросенка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Три поросенка» и вашим ребенком в роли главного
308 руб
Раздел: Магнитный театр

33. Моральный смысл ограничения человеческого ума и расширение границ веры в философии И. Канта. Проблема звільнення людини і нації у творах мислителів Кирило-Мифодіївського товариства. Общественное сознание

34. Товар та його властивості

35. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

36. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

37. Етикет та його національні особливості

38. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
39. Глобальні проблеми забезпечення життєдіяльності та якості життя людини
40. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

41. Клініко-морфологічна діагностика та розповсюдження лейкозу великої рогатої худоби у СВК "Ружинський" Ружинського району Житомирської області

42. ДНК-діагностика та її застосування у ветеринарії

43. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

44. Місто та його структура

45. Діловодство та судове діловодство

46. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

47. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

48. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Интеллектуальная игра "Кубики для всех".
Представляем Вам игру "Кубики для всех" производства фирмы "Световид". Как же в нее играть, чтобы игра приносила
546 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

49. Підряд та його види

50. Поняття права природокористування та його види

51. Право водокористування та його види

52. Розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

53. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

54. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби
55. Гетьман Пилип Орлик та його конституція
56. Імператор Олександр Другий та його реформи

57. Нюрнберзький процес та його уроки

58. Генеральний Секретаріат та його склад

59. Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"

60. Види попиту. Поняття товару та його суть

61. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

62. Метод векторів та його застосування

63. Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози

64. Діагностика та лікування хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок ІІІ і IV стадій

Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов

65. Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника

66. Діагностика та хірургічне лікування тотального аномального дренажу легеневих вен

67. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи

68. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

69. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

70. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні
71. Множинні артеріальні аневризми головного мозку: діагностика та хірургічне лікування
72. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

73. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

74. Оптимізація ранньої діагностики та вторинної профілактики раку грудної залози у загальній лікувальній мережі

75. Особливості діагностики та лікування резидуального та рецидивного холангіолітіазу

76. Особливості клініки, діагностики та терапії змішаної кандидо-герпетичної урогенітальної інфекції

77. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

78. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

79. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

80. Хламідії. Будова та морфологічні особливості

Кружка-хамелеон "Сова", 330 мл.
Для тех, кто любит подольше поспать, кому утро не в радость, поможет взбодриться кружка-хамелеон «Сова». Просыпайтесь вместе с
304 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 111, для мальчиков.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

81. Вексель та його функції у міжнародних розрахунках

82. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

83. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

84. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

85. Методи виховання та роботи із дезадаптованими дітьми та підлітками

86. Лобізм та його регулювання
87. Властивості алюмінію та його сплавів
88. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

89. Анкетування серед неповноспраних дітей та їх батьків

90. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

91. Будова двигуна та його робота

92. Гіперзвук та його властивості

93. Інтуїтивізм Анрі Бергсона та його послідовників

94. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

95. Громадянський фінансовий контроль та його значення

96. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

Сушилка для белья напольная складная СБ-1Б, металлическая.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная. Длина сушильного полотна 18 метров. Цвет каркаса:
662 руб
Раздел: Сушилки напольные
Перчатки виниловые одноразовые, размер S, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее

97. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація

98. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

99. Монетаризм та його сучасне застосування


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.