Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти та науки України Національний університет водного господарства та природокористування Кафедра економіки підприємства Контрольна робота з дисципліни “Маркетинг” на тему: Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ «Рівне-Льон») Виконала: студентка 4курсу ЗВ ФЕіП групи ФіК-42(і) Голобородько Ілона шифр 290264 Перевірив: Лесняк О.Ю. Рівне – 2010 Зміст Вступ І. Маркетингова товарна політика підприємства Сутність маркетингової політики підприємства Маркетингова концепція товару Життєвий цикл товару і особливості маркетингу на окремих його етапах Конкурентоспроможність товару і методи її визначення Управління товарним асортиментом ІІ. Аналіз господарської діяльності підприємства Загальна характеристика ТЕП і підприємства 2.2 Аналіз конкурентних можливостей підприємства 2.3 Аналіз конкурентоспроможності продукції 2.4 SWO – аналіз підприємства і продукції Загальні висновки Використана література Вступ Сучасна економічна наука знає багато визначень маркетингу. Переважна більшість із них пов’язує з маркетингом свідому, цілеспрямовану діяльність, що з різною мірою деталізації відображає трансформацію взаємовідносин і взаємодії виробництва та ринку. Найбільш відоме наукове визначення, сформульоване американською асоціацією маркетингу: процес планування та управління розробкою товарів і послуг, ціновою політикою, збутом і просуванням товарів до покупців для досягнення такої різноманітності благ, яка уможливлює задоволення потреб окремих осіб і організацій. Для сформованої та стабільної економіки таке визначення маркетингу є точним і майже вичерпним. За наших умов із маркетингом здебільшого ототожнюють управління виробничо-збутовою діяльністю зорієнтованого на ринок підприємства. Таке спрощення, як свідчить світовий досвід, є допустимим у перехідний період, коли ринок товарів і послуг лише формується. Однак і за таких специфічних умов маркетингова діяльність має забезпечити: 1) надійну, вірогідну та своєчасну інформацію про ринок, структуру й динаміку попиту, смаки й побажання покупців та про інші зовнішні фактори, що впливають на діяльність підприємства; 2) створення такого товару (асортименту), який має вищий рейтинг і конкурентоспроможність, ніж його аналоги в інших фірмах; 3) цілеспрямований вплив на споживачів, на попит, на ринок для досягнення максимальної контрольованості сфери реалізації. Головним змістом маркетингової діяльності є цільова орієнтація та комплексність. Саме на цьому базуються всі головні поняття сучасного маркетингу. Ключовим є «комплекс маркетингу» (маркетинг-мікс), тобто комплекс засобів впливу на споживачів цільового ринку з метою викликати бажану зворотну реакцію. У сучасній літературі в понятті «маркетинговий комплекс» часто поєднують такі складові: товар (produc ), ціна (price), місце (place), стимулювання продажу (promo io ), хоч кожен із цих елементів має комплексний і багаторівневий характер. Наприклад, з категорією «товар», що є предметом курсу, пов’язують такий напрямок діяльності підприємства, як товарна політика — комплексна діяльність з оптимізації асортименту, створення й виробництва нових товарів, модифікації товарів, припинення випуску продукції, що не має попиту.

До товарної політики належать також питання розробки упаковки, товарного знака та найменування товарів, їхньої якості, кількості, дизайну й відповідності цільовому ринку. У сучасній ринковій економіці успішна товарна політика, динамізм і гнучкість виробництва, спрямованого на задоволення конкретних потреб покупців, є однією із головних умов ефективної виробничо-комерційної діяльності підприємства. Стрижнем цієї політики є концепція створення товарів ринкової новизни. Допоможе вивчити перелічені питання пропонований навчально-методичний посібник. Варто засте регти його майбутніх читачів, що навчальну дисципліну «Маркетингова товарна політика» треба вивчати тільки в безпосередньому зв’язку з основними методологічними та організаційно-економічними положеннями теорії маркетингу, менеджменту, макро- і мікроекономіки, а також з іншими дисциплінами, важливими для підготовки фахівців із маркетингу. 1. Маркетингова товарна політика підприємства Сутність маркетингової політики підприємства Маркетингова товарна політика – це комплекс заходів, у межах яких один чи декілька товарів використовуються як основні інструменти виробничо-збутової діяльності фірми. Основним завданням товарної політики є створення такого товару чи послуги і таке управління ними, щоб інші елементи маркетингової діяльності або були непотрібні взагалі, або ж використовувалися мінімально як допоміжні для досягнення поставлених фірмою цілей. Товарна політика передбачає певний курс дій товаровиробника або наявність у нього наперед обдуманих принципів поведінки. Вона покликана забезпечити прийняття рішень стосовно формування асортименту й управління ним; підтримання конкурентоспроможності товару на певному рівні; знаходження для товарів оптимальних товарних ніш (сегментів); розробка та реалізація стратегії упаковування, маркування, обслуговування товарів. Розробка й здійснення товарної політики вимагають дотримання наступних умов: чіткої уяви про мету виробництва й збуту на перспективу; наявності стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства; хорошого знання ринку й характеру його вимог; чіткої уяви про свої можливості й ресурси (дослідницькі, науково-технічні, виробничі, збутові) нині та на майбутнє. Структуру маркетингової товарної політики показано на рис 1.1.1 Рис. 1.1.1. Структура маркетингової товарної політики Найважливішою частиною маркетингової товарної політики є розробка товарів (послуг). Це створення нових товарів, які дадуть змогу фірмі: здійснити прорив на ринок, перемогти конкурентів, зберегти й розширити свій ринок, збільшити доходи й прибуток. У ринкових умовах завжди виграє той, хто атакує. Тому розробка товарів завжди в центрі уваги будь-якого підприємця. Обслуговування – це забезпечення сталості відповідних характеристик товарів, що впроваджені на ринку і користуються попитом споживачів. Основним у цій частині маркетингової товарної політики є контроль за якістю продукції, своєчасне інформування виробництва про необхідність її поліпшення, збереження характеристик товарів у процесах розподілення та продажу. Елімінування – це процес зняття застарілого продукту фірми з ринку.

Його основне завдання – оптимізувати усунення з ринку товару, попит на який падає. Це означає узгодити витрати фірми на виробництво й реалізацію товару, який все важче знаходить свого споживача, з доходами від його продажу, які все ще наявні й можливі в майбутньому. Одним з елементів товарної політики є створення служби сервісу для клієнтів. При налагодженні служби сервісу діячеві ринку необхідно прийняти три рішення: які послуги включати в рамки сервісу; який рівень сервісу запропонувати; в якій формі запропонувати послуги клієнтам. Послуги сервісу включаються до списку звичайно після вивчення думки покупців і складаються із забезпечення: надійності постачань, оперативності надання, можливості одержання технічної консультації, надання знижок, післяпродажне обслуговування та ін. Рішення про рівень сервісу приймаються фірмою після вивчення думки клієнтів. Сервісне обслуговування розглядається як знаряддя проти конкуренції. У зв'язку з цим багато фірм створюють відділи, що вивчають зауваження й скарги клієнтів, розробляють питання технічного обслуговування та інформації. Сукупність усіх продуктів підприємця називається програмою. У промисловості використовується термін виробнича програма, у торгівлі – асортимент. Товар – усе, що може задовольнити нестаток або потребу й пропонується ринкові з метою залучення уваги, придбання, використання або споживання (фізичні об'єкти, послуги, особи, організації, ідеї). Товарна одиниця – відособлена цілісність, яка характеризується показниками величини, ціни, зовнішнього вигляду й інших атрибутів (наприклад, губна помада – товар, а тюбик – одиниця товару). Товар можна розглядати з позиції трьох рівнів: Товар за задумом – це та основна ідея товару, той зиск, який отримує споживач у результаті купівлі та споживання товару. Товар у реальному виконанні – реально створений товар з характерною для нього сукупністю властивостей, функцій, упаковки, марки, дизайну, ціни. Товар з підкріпленням – це ті додаткові послуги й зиски, які отримує споживач у процесі купівлі й споживання саме цього товару. Товар за задумом перетворюється на товар у реальному виконанні. Товар у реальному виконанні має п'ять характеристик: рівень якості, набір властивостей, специфічне оформлення, марочну назву, специфічне упакування. Товар з підкріпленням означає особисту увагу до покупця, доставку на будинок, гарантію повернення грошей тощо. Важливу роль у товарній політиці відіграє управління асортиментом, головною метою якого є його оптимізація. У процесі оптимізації здійснюється вплив на основні характеристики асортименту: широта, насиченість, глибина та гармонійність. Широта – це кількість асортиментних груп. Насиченість – загальна кількість усіх запропонованих товарів. Глибина – кількість позицій в кожній асортиментній групі. Гармонійність – характеризує ступінь однорідності асортименту відносно до вподобань кінцевих споживачів, торговельних посередників, каналів розподілу, характеру виробничого процесу тощо. Оптимізація асортименту – безперервний процес реалізації товарної політики. Оптимізований асортимент, як правило, включає товари, що знаходяться на різних стадіях ЖЦ.

У цей же день, 1 вересня, Вктор Ющенко рзко розкритикував ситуацю щодо Нкопольського феросплавного заводу. Вн наголосив, що навколо стратегчного для держави пдпримства зштовхнулися нтереси двох фнансово-промислових груп, сформованих за минуло влади. Президент нагадав, що сну ршення Вищого Господарського суду Украни про встановлення законност й повернення держав 50% плюс одн акц. На його думку, уряд ма докласти всх зусиль, аби у виключно правовому пол виршити конфлкт навколо НФЗ. У цей же день В.Ющенко провв телефонн розмови з премр-мнстром, головою Фонду держмайна, мнстром промислово полтики, мнстром юстиц та Генеральним прокурором, пд час яких пддав жорсткй критиц позицю уряду, який не змг захистити нтереси держави в ситуац навколо НФЗ  забезпечити стабльнсть  порядок у Нкопол. На думку В.Ющенка, уряд, на жаль, не доклав достатнх зусиль, аби сьогодн навколо НФЗ не розгорталися провокац та дйства, влаштован двома кланами. Президент доручив уряду  Фонду Державного майна Украни виршити конфлктну ситуацю виключно в законному русл: Колектив НФЗ ма вдчувати, що влада вдстою нтереси держави  громадянина та створю вс необхдн умови для нормально роботи цього стратегчного обкту [4]

1. Теоретико-методичні аспекти організації практичного навчання при вивченні студентами дисципліни "Механізація тваринництва"

2. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

3. К переосмыслению монгольской эпохи в истории Казахстана (теоретико-методологический аспект)

4. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

5. Теоретико-методологические аспекты анализа мирового рынка технологий

6. Теоретико-методологические аспекты политологического исследования
7. Основы социальной концепции РПЦ: теоретико-правовой аспект
8. Теоретико-правовые аспекты науки конституционного права на современном этапе

9. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми

10. Теоретико-методичні засади фізичного виховання молоді у працях С. Гайдучка та братів Франків

11. Гуманистический подход в социальной работе: теоретико-методологический аспект

12. Амортизаційна політика на підприємстві

13. Система маркетингового планування на підприємстві

14. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

15. Электростатическое поле как фактор опасного и вредного воздействия. Последствия его воздействия на организм человека. Допустимые уровни и средства нормализации уровней напряженности электростатического поля

16. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

Развивающая настольная игра "Котосовы".
Коты и совы — любимые животные ведьм. Бедняги так часто подвергаются магическим экспериментам, что подчас не сразу отличишь, кто перед
792 руб
Раздел: Карточные игры
Точилка механическая.
Настольная механическая точилка отличается высоким качеством работы и долговечностью механизма. Пластиковый корпус. Механизм крепления к
547 руб
Раздел: Точилки
Электрогрелка "ГЭМР5-60".
Материал: высококачественный текстиль. Напряжение питания: 220 В. Потребляемая мощность 40 Вт. Переключатель режимов: есть
486 руб
Раздел: Грелки

17. Методичні рекомендації по перевірці організаторської та технологічнох діяльності ТЕЧ

18. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

19. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

20. Філософські аспекти кохання, часу і вічності, смерті та безсмертя в сонетах Шекспіра

21. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

22. Значення логістики в управлінні товарними запасами оптових підприємств
23. Товарна стратегія маркетингу на підприємстві
24. Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії

25. Формування етосфери в політичному житті суспільства

26. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

27. Політична еліта та лідерство в сучасній Україні

28. Товарная политика как фактор повышения эффективности деятельности ООО СП "Калужское" Перемышльского района Калужской области

29. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

30. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

31. Маркетингова цінова політика

32. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

33. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

34. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

35. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

36. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

37. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

38. Національна політика СРСР в роки перебудови
39. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.
40. Звіт маркетингової роботи фірми Каштан

41. Современные аспекты маркетинговой политики компаний

42. Возмущенные вариации магнитного поля высоких широт: геоэкологические аспекты

43. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

44. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

45. Центральний банк і монетарна політика

46. Современные маркетинговые аспекты развития интернет-коммерции

47. Інформаційна політика США

48. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов

49. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

50. Возмущенные вариации магнитного поля высоких широт: геоэкологические аспекты

51. Кредитна політика комерційного банку

52. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

53. Державна політика соціального страхування

54. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"
55. Облікова політика як елемент культури бізнесу
56. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

57. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

58. Концепція регіональної політики

59. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

60. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні

61. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

62. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

63. Сучасна мовна політика України

64. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: белый.
329 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные

65. Зовнішня політика Богдана Хмельницького: південний напрямок

66. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

67. Історія України. Соціально-політичні аспекти

68. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

69. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

70. Нова економічна політика: суть, значення, уроки
71. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери
72. Політика А. Гітлера

73. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

74. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

75. Царювання та політика Павла І

76. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

77. Аналіз цінової політики ВАТ "Фармак"

78. Асортиментна політика підприємства

79. Маркетинговое исследование товарного рынка средств по уходу за волосами

80. Товарна структура організації маркетингових служб

Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные

81. Цінова політика фірми та її оцінка

82. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

83. Державна політика стимулювання зайнятості

84. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

85. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

86. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії
87. Розвиток регіональної та соціальної політики ЄС
88. Торговельна політика розвинутих країн

89. Валютна політика України

90. Кадрова політика

91. Кадрова політика організації

92. Головні тенденції розвитку політики в сучасних умовах

93. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

94. Економічні чинники регіональної політики в Україні

95. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

96. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения

97. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

98. Природа політики

99. Політика великих держав на Близькому Сході

100. Політика та соціальний конфлікт


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.