Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Україні Діюче українське законодавство не визначає особливостей оподатковування франчайзингу. Тому для визначення податкових наслідків здійснення франчайзингу потрібно виходити із загальних положень податкового законодавства. Ми розглянемо оподатковування франчайзингу основними податками, зокрема податком на прибуток, податком на додану вартість і податком на репатріацію доходів нерезидента. Слід зазначити, що франчайзинг може здійснюватися в різних формах. У цей час не існує законодавчого визначення франчайзингу. Тому в даному параграфі висвітлюються загальні питання оподатковування зазначеними податками, причому для планування податкових наслідків необхідно виходити з конкретних умов франчайзингових відносин. Договір франчайзингу може поєднувати кілька господарських операціях (наприклад, рекламна підтримка, продаж устаткування, сировини, товарів зі знижками, лізинг основних коштів і т.д.). Кожна така операція в рамках договору франчайзингу має свої особливості оподатковування. Тому податковий аналіз діяльності за договором франчайзингу необхідно проводити виходячи з конкретних взаємин франчайзера й франчайзі. У дійсному виступі висвітлюються загальні податкові питання ведення франчайзингового бізнесу, виходячи з того, що в більшості випадків суттю франчайзингу є передача в користування на певних умовах об'єктів інтелектуальної власності (торговельних марок, ноу-хау). Податок на прибуток Для цілей оподатковування податком на прибуток винагорода за договором франчайзингу (включаючи первісний внесок) може розглядатися як плата за надання послуг. Зокрема, під продажем послуг розуміються будь-які операції цивільно-правового характеру по наданню послуг, надання права на користування або розпорядження нематеріальними активами й іншими, відмінними від товарів, об'єктами власності, передачу права на підставі авторських або ліцензійних договорів, а також інші способи передачі об'єктів авторського права, патентів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної, у тому числі промислової власності (стаття 1.31 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»). Відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (стаття 4.1) до валового доходу ставиться загальна сума доходу платника податків від всіх видів діяльності. Тому винагорода, виплачувана франчайзі франчайзеру за договором франчайзингу, буде включатися у валовий дохід франчайзера. Датою збільшення валового доходу франчайзера буде дата події, що сталась раніше: одержання винагороди від франчайзі на банківський рахунок або дата фактичного надання послуг франчайзером. Законом про оподаткування прибутку конкретно не обговорено, що винагорода за договором франчайзингу може ставитися до валових витрат франчайзі. Однак статтею 5.2.1 зазначеного закону встановлено, що валові видатки – це будь-які видатки у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг). Отже, виходячи із загального принципу, винагорода за договором франчайзингу повинна включатися до складу валових видатків франчайзі.

Датою збільшення валових видатків франчайзии буде дата першої з подій: виплати винагороди франчайзеру або фактичного одержання послуг від франчайзи. Слід зазначити, що якщо винагорода за договором франчайзингу кваліфікується як роялті, те відповідно до статті 5.4.2 Закони про оподаткування прибутку, валові видатки франчайзі збільшаться в момент виплати роялті. Податок на додану вартість (ПДВ) Об'єктом оподатковування ПДВ по ставці 20%, крім іншого, є продаж послуг на території України, а також одержання послуг, надаваних нерезидентом, для їхнього використання й споживання на території України. Отже: При франчайзингу між резидентами податкове зобов'язання по ПДВ по ставці 20% виникне у франчайзера, виходячи з договірної вартості винагороди, у податковий період (місяць), протягом якого відбулося перше з подій: одержання винагороди від франчайзі або оформлення документа, що свідчить про надання послуг франчайзером; Якщо франчайзером виступає нерезидент, податкове зобов'язання по ПДВ виникне для франчайзі на дату виплати винагороди або оформлення документа, що свідчить про надання послуг франчайзером, залежно від того, яка подія сталася раніше. Слід відзначити, що франчайзі буде мати право на податковий кредит (тобто відшкодування ПДВ), за умови що франчайзингова винагорода ставиться до його валових витрат (тобто понесено у зв'язку з господарською діяльністю). Якщо франчайзі буде нерезидент, то зобов'язання по ПДВ у франчайзера резидента виникне по нульовій ставці, якщо послуги призначені для використання й споживання за межами України. Якщо винагорода за договором франчайзингу буде кваліфікуватися як роялті, податкове зобов'язання по ПДВ не виникне. До роялті, зокрема ставляться будь-які платежі за придбання патенту, зареєстрованого знака на товари, послуги або торговельну марку, дизайну, секретного креслення, моделі, формули, процесу, права на інформацію відносно промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау). Не розглядаються роялті платежі за одержання зазначених об'єктів власності у володіння, розпорядження або власність особи, або коли умови користування такими об'єктами власності надають право користувачеві продати або відчужити такий об'єкт власності або оприлюднити секретні креслення, моделі, формули, процеси, ноу-хау, за винятком випадків, коли таке оприлюднення є обов'язковим по законодавству України. Використання договорів про усунення подвійного оподатковування Винагорода за договором франчайзингу, виплачувана нерезиденту, підлягає оподатковуванню податком на репатріацію по ставці 15% від суми виплати, якщо така винагорода є доходом нерезидента із джерелом походження з України. До доходів із джерелом походження з України, зокрема, ставляться роялті. Податок на репатріацію втримується платником доходу, що є резидентом або постійним представництвом нерезидента під час виплати доходу й перераховується в бюджет. Податку на репатріацію можна уникнути або зменшити його ставку за відповідним договором про усунення подвійного оподатковування. У цей час в Україні діють 47 договорів про усунення подвійного оподатковування.

Для цілей застосування договору необхідно встановити, чи відповідає винагорода за договором франчайзингу визначенню роялті, наведеного в договорі про усунення подвійного оподатковування. Податок на репатріацію не втримується (або втримується по іншій ставці, меншої чим 15%, як зазначено в договорі про запобігання подвійного оподатковування), якщо нерезидент (франчайзер) надасть українському резидентові (франчайзі) довідку про підтвердження свого резидентства, видану компетентними органами відповідної держави. У нерезидента також є можливість одержати відшкодування зайво сплаченого податку, якщо переплата мала місце. Якщо винагорода за договором франчайзингу являє собою дохід нерезидента у вигляді виторгу або інших видів компенсації вартості послуг, наданих резидентові від такого нерезидента, тоді об'єкт оподатковування податком на репатріацію відсутній. Крім того, відповідно до більшості договорів про усунення подвійного оподатковування (стаття 7) прибуток підприємства Договірної Держави обкладається тільки в цій державі, якщо це підприємство не здійснює діяльність в іншій Договірній Державі через постійне представництво. У деяких випадках це положення може використатися для усунення подвійного оподатковування. Проблемні питання оподатковування Одним зі стримуючих факторів розвитку франчайзингу в Україні є відсутність відповідної законодавчої бази, у тому числі по оподатковуванню такої форми ведення бізнесу. Крім того, чинне законодавство недостатньо чітко дає визначення термінів, які можуть використатися у франчайзингу. Наприклад, це ставиться до ноу-хау, секретним моделям, формулам, процесам, що дає можливість неоднозначного їхнього трактування. Як слідство, з'являються проблеми, пов'язані із застосування окремий податків, зокрема, ПДВ, податку на репатріацію. Оскільки договір франчайзингу, як зазначено вище, може поєднувати в собі кілька господарських операцій, при складанні договору його необхідно правильно структурувати, особливо відносно видів платежів. Це допоможе уникнути зайвих податкових витрат. Франчайзинг має досить довгу історію свого існування. За період більш, ніж 400 років склалася досить широка та достатня теоретична база для його впровадження. Були розроблені теоретичні засади виділення сторін франчайзингового договору, встановлено види платежів по даних контрактах та види франчайзингу. За розробленими схемами, враховуючи велику кількість факторів, в тому числі і фінансовий, ми маємо можливість точно оцінити привабливість франшизи для власної справи та багато іншого. У наш час величезна кількість підприємств працює на основі франчайзингових договорів. Франчайзерам вони допомагають вийти на міжнародний рівень, а франчайзі, без великих зусиль, зміцнити своє фінансове положення та захопити широке коло клієнтів. Для країн, на території яких розташовані франчайзі, це поява нових, і досить стабільних як у часі так і у фінансовому положенні платників податків, розширення підприємств великого кола напрямків діяльності з високими стандартами якості надання послуг. Проте, довга історія, широка теоретична база та велика розповсюдженість не є достатніми для остаточного розповсюдження та закріплення франчайзингу як в національних, так і в світовій економіці.

Основные труды по проблемам развития литературных языков в многонациональном социалистическом обществе, языковых контактов, билингвизма, истории и теории русских и украинских языков, лексикологии и лексикографии, методологии и истории языкознания, теории перевода, школьного образования, социолингвистики. Редактор «Словаря украинского языка» (т. 1—11, к 1977 вышло 8 томов). Государственная премия УССР (1971). Депутат Верховного Совета УССР 5-го созыва. Награжден орденом Ленина, 3 другими орденами, а также медалями.   Соч.: Питания розвитку мови української радянської художньої прози, Київ, 1955; Т. Г. Шевченко в icторiї української лiтературної мови, Київ, 1964; в рус. пер. — Развитие языков социалистических наций СССР, К., 1969; Ленинская теория национально-языкового строительства в социалистическом обществе, М., 1972; Язык и идеологическая борьба, К., 1974.   Лит.: Iван Костянтинович Бiлодiд, «Мовознавство», 1976, № 4(58), с. 16—24.   В. М. Русановский. Белодушка Белоду'шка, каменная куница (Martes foina), млекопитающее рода куниц

1. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

2. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України

3. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

4. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

5. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку

6. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку
7. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку
8. Україна ХХІ сторіччя, тенденції та перспективи розвитку

9. Проблеми та перспективи малого бізнесу

10. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

11. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

12. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

13. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

14. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

15. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

16. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское

17. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

18. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

19. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

20. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні

21. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

22. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї
23. Особливостi аграрних реформ в державах ЦСЄ та в Українi
24. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

25. Сучаснi тенденцIї нобелевського руху в Українi та свiтi

26. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

27. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

28. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

29. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

30. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

31. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

32. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский
Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители
Релаксант-капельки "Спираль большая Эврика".
Отлично смотрится на рабочем столе. Успокаивает и помогает восстановить моральное равновесие. Температурный режим эксплуатации: от 0 °C до
343 руб
Раздел: Антистрессы

33. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

34. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

35. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

36. Дистанционное обучение: идеи, технологии, проблемы и перспективы

37. Банковская система Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития

38. Проблемы и перспективы привлечения иностранных инвестиций в экономику России
39. Малый бизнес, его проблемы и перспективы развития
40. Малый Бизнес: проблемы и перспективы

41. Рынок таймшерных услуг в России. Проблемы и перспективы

42. Походження людини та її поява на території України

43. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

44. Рынок маркетинговых исследований и консалтинга: состояние, проблемы и перспективы

45. Проблемы и перспективы участия Мексики в НАФТА

46. Религиозное образование в России: проблемы и перспективы

47. Принципы гражданского процессуального права (проблемы и перспективы)

48. Особенности личностного развития учащихся старших классов : проблемы и перспективы

Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки
Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие

49. Проблемы и перспективы технологического образования

50. Проблемы и перспективы развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта

51. Адаптация к мышечной деятельности: состояние проблемы и перспективы ее развития

52. Проблемы и перспективы теории деятельности

53. Проблемы и перспективы человека в XXI веке

54. Основные проблемы и перспективы развития и размещения агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе
55. Проблемы и перспективы развития экономики ФРГ
56. Совместные предприятия: проблемы и перспективы

57. Атомная Энергетика Украины. Основные проблемы и перспективы развития

58. Институт государственной религиоведческой экспертизы: проблемы и перспективы

59. Атомная энергетика Украины, проблемы и перспективы развития.

60. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

61. Информационно-вычислительная система федеральной службы государственной статистики: проблемы и перспективы развития

62. Административно-территориальное деление России, его изменение с течением времени. Проблемы и перспективы изменения деления страны

63. Монетизация льгот: проблемы и перспективы

64. Понятие потребительского кредита его проблемы и перспективы развития

Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография
Говорящий плакат "Веселые уроки".
Играй и учись с котёнком Тошей! Нажимай на картинки – изучай цифры, формы и цвета, знакомься с животными, слушай песенки мультяшек
445 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Рынок Forex, особенности его функционирования, проблемы и перспективы развития

66. Банковская система России: современные проблемы и перспективы развития

67. Банковская система России: проблемы и перспективы развития

68. Перспективи розвитку вітчизняного сільского господарства

69. Проблемы и перспективы развития гражданского оборота земельных участков

70. Сельское хозяйство: проблемы и перспективы развития
71. Аудит и консалтинг: проблемы и перспективы
72. Проблемы и перспективы развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югра

73. Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України в умовах її суверенітету (кінець ХХ-початок ХХІст.)

74. Поняття, функції та система трудового права України

75. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

76. Российский федерализм, проблемы и перспективы.

77. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

78. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

79. Концепция WIMP. История, проблемы и перспективы

80. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные

81. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

82. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

83. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

84. Аналіз сучасного стану і перспективи розвитку систем IP-телебачення

85. Розничные торговые сети на региональном рынке: проблемы и перспективы функционирования

86. Торговля как отрасль в экономики. Ее роль в воспроизводственном процессе. Проблемы и перспективы развития
87. Сердечнососудистые лекарственные средства: проблемы и перспективы рынка
88. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

89. ВТО: проблемы и перспективы вступления России

90. Казахстан. Модернизация проблемы и перспективы

91. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії

92. Проблемы и перспективы деятельности резидентов свободных экономических зон в Республике Беларусь

93. Современная экономика Германии: проблемы и перспективы

94. Методы, проблемы и перспективы совершенствования управления человеческими ресурсами

95. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

96. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

Конверт С6, комплект 1000 штук.
Формат С6 (114 х 162 мм). Белый, без надписей. Клей декстрин. Плотность бумаги - 80 г/м2. В комплекте - 1000 штук. Конверт почтовый
512 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Звонго!".
"Звонго" – безумно притягательная игра! В маленькой яркой сумочке всё необходимое для звонкой игры: волшебная магнитная палочка
1262 руб
Раздел: Классические игры
Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее

97. Освіта – основа розвитку особистості

98. Проблемы и перспективы развития социальных отношений в современной России

99. Проблемы и перспективы социальной работы с молодыми семьями в сельской местности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.