Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД „ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДО ЗАХИСТУ ДОПУЩЕНО Зав.кафедрою менеджменту організацій і логістики В.П. Волков (підпис) “ ” 200 р. ДИПЛОМНА РОБОТА На тему : Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання (на прикладі ТОВ «Елізе-2007» ) Виконав ст. групи МО 5214-1 Петрова Ольга Олексіївна (шифр) (підпис і дата) ( П.І.Б.) Керівник к.е.н., доц. Іляшенко А.Х. (посада) (підпис і дата) ( П.І.Б.) Нормо контроль Богданов С.М. (підпис і дата) ( П.І.Б.) Запоріжжя 2008 ВСТУП При сучасному стані ринку, при постійній зміні ринкової кон’юнктури для підприємства велике значення має постійний контроль та аналіз зовнішнього середовища. Тому для будь-якого підприємства значну роль відіграє процес сегментації ринку та позиціювання. Результатом аналізу діяльності підприємства є узагальнення значної кількості різноманітних даних про розвиток підприємства та середовища. При цьому дуже важливим є урахування ступеня і характеру впливу, тенденцій змін окремих факторів на різноманітні підприємства. Стрімкий розвиток технологій, конкуренція в глобальному масштабі, різноманітність купівельних переваг — об'єкт пильної уваги управлінців, які своєчасно виявляють нові ринкові можливості. Успішне рішення цієї задачі також передбачає безперервний процес моніторингу вимог покупців, що змінюються, своєчасну реакцію на зміни в позиціюванні конкурентів і вироблення оптимального рішення про те, яких покупців вибрати як цільових і яким чином позиціювати той або інший товар або послугу. Важливу роль при цьому відіграє здатність глобального бачення ринку, навіть тоді, коли інтереси компанії зосереджені на одному або декількох сегментах окремого ринку. Глобальне бачення ринку дозволяє зрозуміти і передбачати тенденції його розвитку, а також виявляти погрози з боку конкурентів. З усього вище сказаного, можна зробити висновок: актуальність обраної теми полягає саме у визначенні оптимальних шляхів адаптації підприємства до умов ринку, використовуючи механізми сегментації та позиціювання. Метою дипломної роботи є визначення значення, методів, видів та шляхів впровадження сегментації на підприємстві, а також обґрунтування та вибір стратегії позиціювання продукції для конкретного підприємства. Завданням роботи є проведення аналізу процесів сегментації ринку та позиціювання продукції, визначити слабкі та сильні сторони організації процесу сегментації та позиціювання у ТОВ «Елізе-2007». Об’єктом дослідження обрано ТОВ «Елізе-2007». Назва підприємства: товариство з обмеженою відповідальністю «Елізе-2007» (Скорочена назва ТОВ «Елізе-2007») Адреса підприємства: 69096, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Ладозька, буд. 40, кв. 8, тел/факс: 2222694, E-mail: Elize07@yahoo.com Керівник підприємства: Генеральний директор Часників Іван Іванович Банківські реквізити: № поточного/рахунку 2600900030361 у ЗФ АБ «Факторіал-Банк» м. Запоріжжя, МФО 313946, ОКПО 34899473, ИНН 348994708284 Юридичний статус: товариство з обмеженою відповідальністю, засновано 24.01.2007 р.

Розмір статутного капіталу: 40000.00 грн. Місце розташування: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя вул. Грязнова 92, оф. 203. Чисельність працюючих згідно штатному розкладу: 13 чоловік (Додаток В). ТОВ «Елізе-2007» має філію в місті Харків ФЛП «Часників В.И.» Предмет діяльності ТОВ «Елізе-2007» -- оптова та роздрібна торгівля металевими вхідними дверми, міжкімнатними ламінованими дверми, а також деякими будівельними матеріалами у більшості міст України. Отже, підприємство спеціалізується на реалізації готової продукції, воно не є виробничим, а закуповує продукцію у підприємств-виробників. Підприємство має лінійно-функціональну організаційну структуру. Це дозволяє організації: стимулювати професійну спеціалізацію; виключати дублювання зусиль та ресурсів у функціональній області; поліпшувати координацію в функціональній області. На кінець аналізуємого періоду ТОВ «Елізе-2007» мало наступні фінансові результати: чистий дохід дорівнював 976,9 тис. грн.; витрати дорівнювали 947,2 тис. грн.; чистий прибуток дорівнював 29,8 тис. грн.; власний капітал дорівнював 86,1 тис. грн.; поточні зобов’язання 145,2 тис. грн.; необоротні активи дорівнювали 71,4 тис. грн.; оборотні активи дорівнювали 159,9 тис. грн. Більш докладно побачити темпи зростання та ефективність діяльності ТОВ «Елізе-2007»можна побачити у другому розділі роботи, де проведено аналіз динаміки фінансових показників. У роботі використано описовий, розрахунковий, аналітичний та порівняльний методи дослідження. Інформаційною базою слугували вітчизняні та закордонні видання, матеріали преси та фактичні дані щодо діяльності ТОВ «Елізе-2007». РОЗДІЛ 1 ТЕОРИТИЧНИ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЦІЛЬОВИХ РИНКІВ, ЇХ СЕГМАНТАЦІЇ ТА ПОЗИЦІЮВАННЯ 1.1 Аналіз маркетингового середовища за методикою SWO -аналізу Результатом аналізу діяльності підприємства є узагальнення великої кількості різноманітних даних про розвиток підприємства і середовища. При цьому дуже важливим є урахування ступеня впливу і характеру впливу, тенденцій змін окремих факторів на різноманітні підприємства . Для ранжування найбільш значимих стратегічних проблем підприємства, а також для оцінки ступеня впливу відповідного середовища на діяльність підприємства необхідно розробити «Зведений профіль маркетингового середовища підприємства» (табл. 1.1) . Оцінка ступеня впливу фактора на підприємство здійснюється шляхом експертної оцінки за наступною шкалою: З бали - сильний вплив; 2 бали - помірний вплив; 1 бал - слабкий вилив; 0 балів - відсутній вплив. Напрямок впливу визначається, як ( 1) - вплив позитивний; (-1) - вилив негативний. Таблиця 1.1 Аналіз маркетингового середовища підприємства Фактори середовища Ступінь впливу на підприємство Характер впливу на підприємство( ,-) Інтегральний показник ступеня важливості фактора 1 2 3 4 Фактори макросередовища Політико-правові фактори: -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; неузгодженість дій президента і верховної ради 2 - -2 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; гальмування економічних реформ 2 - -2 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; постійні зміни в законодавстві України 3 - -3 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; жорстка податкова політика 3 - -3 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; відсутність контролю за дотриманням антимонопольного 3законодавства 1 - -1 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; правова база підприємництва 3 3 Всього за політико-правовими факторами -11 Економічні фактори: -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; падіння темпів виробництва 3 - -3 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; дефіцит бюджету 2 - -2 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; інфляційні процеси 3 - -3 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; високий рівень безробіття 2 - -2 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; бартеризація економіки 1 - -1 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; низька купівельна спроможність населення 3 - -3 Всього за економічними факторами -13 Соціально-демографічні фактори: -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; погіршення демографічної ситуації в країні 1 - -1 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; старіння нації 3 - -3 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; зниження народжуваності 1 - -1 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; низький життєвий рівень населення 3 - -3 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; недостатній рівень освіти 3 - -3 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; переорієнтування життєвих цінностей 3 - -3 Всього за соціально-демографічними факторами -14 Технологічні фактори: -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; високий науково-технічний потенціал у регіоні 3 3 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; зниження фінансування наукомістких галузей 1 - -1 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; впровадження нових технологій 3 3 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; нові продукти 2 2 Всього за технологічними факторами 7 Всього за факторами макросередовища -31 Продовження таблиці 1.1

1 2 3 4 Фактори мікросередовища Фактори безпосереднього оточення Споживачі: -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; високий ступінь прихильності покупців до товару підприємства 2 2 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; обмежена можливість покупців у виборі інших продавців 1 1 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; висока чутливість покупців до реклами 1 1 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; сприятливе відношення покупців до інноваційних рішень підприємства 1 1 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; значна привабливість цільового сегменту для конкурентів 3 - -3 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; виявлення незадоволеного попиту покупців 2 - -2 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; слабка спроможність до функціонування підприємства в привабливому ринковому сегменті 1 - -1 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; низький ступінь задоволеності покупців товаром (сервісом) підприємства 3 - -3 Всього за споживачами -4 Постачальники: -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; тривале співробітництво з наявними постачальниками 2 2 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; надання постачальниками вигідних для підприємства форм оплати та умов поставки 3 3 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; збільшення контролю над окремими постачальниками 2 2 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; підсилення тиску з боку постачальників 2 - -2 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; скорочення кількості постачальників, які надають необхідні для підприємства товари 3 - -3 Всього за постачальниками 2 Конкуренти: -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; підсилення тиску з боку конкурентів 2 - -2 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; збільшення числа активних конкурентів 2 - -2 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; низька маркетингова активність конкурентів 2 2 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; низький вхідний бар’єр до цільового ринку 3 - -3 Всього за конкурентами -5 Всього за факторами безпосереднього оточення -7 Фактори внутрішнього середовища -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; не використовуються в достатній мірі сучасні методи аналізу і прогнозування діяльності 2 - -2 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; недостатньо кваліфіковане управління фінансами 3 - -3 Продовження таблиці 1.1 1 2 3 4 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; постійна зміна і доповнення системи мотивації праці 3 3 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; наявна нестача інформації для проведення комплексного аналізу й обстеження 2 - -2 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; висока кваліфікація торгово-оперативного персоналу 2 2 -& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; відпрацьована технологія транспортування, прийомки товарів по кількості і якості та їхнього збереження 1 1 Всього за факторами внутрішнього середовища 0 Разом за факторами мікросередовища -7 Разом за факторами маркетингового середовища -38 Виявлені можливості і загрози в зовнішньому середовищі, а також сильні і слабкі сторони внутрішнього потенціалу підприємства не тільки по-різному впливають на підприємство, але й мають неоднакову значущість для нього.

Порядок обчислення середньо заробтно плати Порядок обчислення середньо заробтно плати працвника у випадках, передбачених законодавством, встановлються Кабнетом Мнстрв Украни. Для обчислення пенсй середня заробтна плата визначаться вдповдно до Закону Украни "Про пенсйне забезпечення" ( 1788-12 ). Держава забезпечу щоквартальну пдготовку  публкацю статистичних даних про середню заробтну плату  середню тривалсть робочого часу по галузях, групах професй  посад, а також щорчну публкацю даних про вартсть робочо сили. Стаття 28. Захист прав працвникв у раз банкрутства пдпримства У раз банкрутства пдпримства чи лквдац його у судовому порядку зобов'язання перед працвниками такого пдпримства щодо заробтно плати, яку вони повинн одержати за працю (роботу, послуги), виконану у перод, що передував банкрутству чи лквдац пдпримства, виконуються вдповдно до Закону Украни "Про банкрутство" ( 2343-12 ). Стаття 29. Повдомлення працвникв про умови оплати прац При укладанн працвником трудового договору (контракту) власник або уповноважений ним орган доводить до його вдома умови оплати прац, розмри, порядок  строки виплати заробтно плати, пдстави, згдно з якими можуть провадитися вдрахування у випадках, передбачених законодавством

1. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

2. Формування облікової політики підприємства

3. Асортиментна політика підприємства

4. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

5. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

6. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства
7. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану
8. Бізнес-план підприємства

9. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

10. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

11. Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

12. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

13. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

14. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

15. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

16. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства

Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Грифель проклеен
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Мультиплеер с огоньками "Новогодний хоровод".
30 новогодних песенок и мелодий – в новом мультиплеере! Добрый Дед Мороз поздравит с Новым годом, а разноцветные огоньки сделают праздник
336 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 4-7 лет, 10 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от четырех лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики "Huggies Dry Night" для
427 руб
Раздел: Обычные

17. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

18. План реконструкції підприємства "Виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова"

19. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

20. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

21. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

22. Інформаційні системи і технології підприємства
23. Розробка бізнес-плану МПП СОФ
24. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

25. Корпоративні підприємства

26. Планування діяльності підприємства

27. Фінанси підприємства

28. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

29. Формування основних фондів підприємства

30. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

31. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

32. Оцінка фінансового стану підприємства

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (giga).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду
1122 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Антипригарный чехол для гладильной доски "Paterra", размер L-XL, 146x55 см.
Эффект двустороннего глажения. Чехол имеет хлопковую основу с особой антипригарной пропиткой из силикона, которая исключает пригорание
891 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Игровой надувной цилиндр "Gymex".
Игровой надувной цилиндр GYMEX – очень полезная игрушка для физического развития малыша! Состоит он из трёх прозрачных надувных секций,
419 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Персонал підприємства

34. Рентабельність підприємства

35. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

36. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

37. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

38. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку
39. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства
40. Автомазація виробничих процесів підприємства

41. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

42. Витрати підприємства

43. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

44. Економічна оцінка активу балансу підприємства

45. Облік активної частини балансу підприємства

46. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

47. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

48. Організація і методика аудиту доходів підприємства

Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее

49. Організація обліку власного капіталу підприємства України

50. Попередній фінансовий аналіз підприємства

51. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

52. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

53. Аудит підприємства

54. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"
55. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства
56. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

57. Аналіз програмного забезпечення підприємства

58. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

59. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

60. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

61. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

62. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

63. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

64. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах

65. Бізнес-план на відкриття перукарні

66. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

67. Метод складання бізнес-плану СТО "Blitz"

68. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

69. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

70. Організація роботи підприємства
71. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"
72. Розробка маркетингової стратегії підприємства

73. Складання бізнес-плану ТОВ "Юлана"

74. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

75. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

76. Збутові стратегії підприємства

77. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

78. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

79. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

80. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

81. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

82. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

83. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

84. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

85. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

86. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"
87. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин
88. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

89. Операційна система підприємства

90. Організаційна структура підприємства

91. Організація діяльності підприємства

92. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

93. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

94. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

95. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

96. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

97. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

98. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

99. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.