Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

ЗМІСТ Вступ 1. Теоретичні основи з проведення маркетингових досліджень товарів на ринку Система маркетингових досліджень 1.1.1 Цілі та завдання маркетингових досліджень 1.1.2 Етапи маркетингових досліджень 1.1.3 Класифікація маркетингових досліджень 1.2 Маркетингове дослідження ринку 1.2.1 Об’єкти маркетингового дослідження ринку 1.2.2 Дослідження ринкової кон’юнктури 1.2.3 Прогнозування розвитку ринку 1.3 Вивчення поведінки споживачів 1.3.1 Цілі та задачі вивчення поведінки споживачів 1.3.2 Оцінка споживацьких відношень до товарів 2. Характеристика підприємства ДП“ХЗЕА” та його продукції 2.1 Організаційна структура підприємства ДП „ХЗЕА” 2.2 Аналіз асортиментної групи 2.3 Аналіз фінансового стану підприємства ДП „ХЗЕА” 2.4 Аналіз конкурентоспроможності продукції підприємства ДП „ХЗЕА” 3. Маркетингові дослідження ринку побутової техніки водолічильників підприємства ДП “ХЗЕА” 3.1 Проведення маркетингових досліджень 3.2 Розробка рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень підприємства ДП „ХЗЕА” 4. Охорона праці й навколишнього середовища 4.1 Загальні положення 4.2 Керування охороною праці в економічній структури 4.3 Промислова санітарія 4.3.1 Метеорологічні умови 4.3.2 Вентиляція й опалення 4.3.3 Водопостачання й каналізація 4.3.4 Виробниче освітлення 4.3.5 Шум 4.3.6 Випромінювання від екрана ЕОМ 4.4 Організація безпечних умов праці на робочому місці 4.5 Пожежна безпека 4.6 Охорона навколишнього середовища Висновки ВСТУП Сучасне підприємство функціонує в умовах складного, важко передбачуваного ринкового середовища. Комплекс маркетингу підприємства пов'язує стратегічні цілі підприємства з найбільш істотними ринковими відносинами за допомогою інформаційних потоків, зворотних зв'язків. Маркетингова діяльність і ринкове середовище взаємодіють, і результати цієї взаємодії визначають успіх або невдачу в досягненні поставлених цілей. На практиці дослідницька діяльність маркетингу зводиться до постійної аналітичної роботи з вивчення споживачів, товарів, конкурентів, ринковою інфраструктурою, власних виробниче-ресурсних можливостей. По суті проблематика досліджень маркетингу полягає в тому, щоб отримати відповідь на п'ять основних запитань: “Хто буде купувати?”, “Що він хоче купувати?”, “Чому він має намір це купувати?”, “Коли йому це буде потрібне?”, “Як вплинути на його рішення в потрібному напрямі?”. Метою роботи є – аналіз дослідження ринку побутової техніки(на прикладі державного підприємства “ХЗЕА”). Для досягнення даної мети в роботі планується: 1)виявити й розглянути фактори, що формують систему маркетингових досліджень; 2)охарактеризувати діяльність ДП “ХЗЕА”; 3)провести аналіз конкурентноздатності продукції ДП “ХЗЕА”; 4)провести маркетингові дослідження та проаналізувати отримані результати. На основі проведеного маркетингового дослідження розробити рекомендації щодо прийняття управлінських рішень підприємства ДП “ХЗЕА”. Об’єктом у даній бакалаврській роботі являється державне підприємство ХЗЕА.

Предметом є - дослідження ринку побутової техніки. 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ З ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТОВАРІВ НА РИНКУ Система маркетингових досліджень Цілі та завдання маркетингових досліджень Реалізація комплексу маркетингу, спрямованого на задоволення потреб споживачів, відбувається в умовах ринкової невизначеності. Ніколи заздалегідь невідомо: чи сподобається товар покупцям цільового ринку, чи погодяться вони платити ту ціну, яка буде запитана за товар, чи справить “враження” на них реклама і інші інструменти просування, як організувати торгівлю цим товаром? Маркетингове дослідження - діяльність, спрямована на розв’язування ринкової невизначеності. Маркетингове дослідження задовольняє інформаційно-аналітичні потреби маркетингу. Згідно з міжнародним кодексом ЄСОМАР, маркетингові дослідження — це системний збір і об'єктивний запис, класифікація, аналіз та представлення даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і т.д. окремих осіб та організацій у контексті їх економічної, політичної, суспільної й повсякденної діяльності. Роль маркетингових досліджень полягає в оцінці маркетингових ситуацій, забезпеченні інформацією, яка дозволяє створити ефективну маркетингову програму підприємства. Метою маркетингового дослідження - розробка інформаційно-аналітичну бази для прийняття рішень у галузі маркетингу і тим самим знизити рівень невизначеності, пов'язаний з ним. Мета маркетингових досліджень полягає в ідентифікації як проблем, так і можливостей підприємства зайняти конкурентну позицію на конкретному ринку в певний період часу шляхом пристосування його продукції до потреб і вимог споживачів, у зменшенні невизначеності, мірі ризику, збільшенні ймовірності успіху ринкової діяльності. Предмет маркетингових досліджень — існуюча маркетингова проблема щодо обставин внутрішнього чи зовнішнього походження, наявних ресурсів, критеріїв успіху або невдачі, часових обмежень, рівня можливого ризику тощо. Наприклад, пошук шляхів розширення збуту конкретної продукції або вивчення реакції потенціальних споживачів на підвищення (зниження) цін. Об'єкт маркетингових досліджень — це будь-який суб'єкт системи “підприємство—ринок—економіка” або їх якась конкретна характеристика. Наприклад, конкретний товар, група товарів, підприємство, споживачі та інші. Основні завдання (напрямки) маркетингових досліджень: - збір, обробка і зберігання маркетингової інформації; - аналіз факторів та сил внутрішнього та зовнішнього маркетингового середовища; - аналіз кон'юнктури ринку, розрахунок ємності ринку, потенційного попиту, частки ринку конкретної фірми, оцінка еластичності попиту; - дослідження поведінки споживачів, конкурентів та інших суб'єктів ринку (постачальників, посередників тощо); - оцінка результатів діяльності підприємства, власних виробнично - господарських можливостей підприємства; - визначення конкурентних позицій продукції й підприємства в цілому; - вивчення товарної структури ринку, номенклатури, асортименту продукції з метою його оптимізації; - прогнозні дослідження збуту продукції підприємства; - розробка розгорнутої програми маркетингу підприємства.

- оцінка ефективності маркетингу та маркетингових досліджень у вирішенні проблем підприємства Основними принципами маркетингових досліджень є: - системність— періодичність, послідовність, логічність; - комплексність — врахування й аналіз усіх діючих елементів і чинників у їх динаміці та взаємозв'язку; - цілеспрямованість — орієнтація на вирішення актуальних суто маркетингових проблем; - об'єктивність — незалежність від суб'єктивних оцінок та висновків; - надійність — точність одержання даних; - економічність — перевищення вигоди від удосконалення діяльності підприємства в результаті реалізації прийнятих рішень над витратами, пов'язаними із проведенням маркетингових досліджень; - відповідність принципам добросовісної конкуренції; - довіра з боку споживачів. 1.1.2 Етапи маркетингових досліджень При вивченні системи маркетингових досліджень особливу увагу слід приділяти алгоритму процесу маркетингових досліджень. Адже саме дотримання логічної послідовності його етапів — один із принципів і найважливіша передумова досягнення цілей дослідження. Алгоритмом (програмою) маркетингового дослідження називається схема, на якій побудований процес проведення маркетингового дослідження. Вона звичайно включає в себе наступні основні етапи. Конкретизація цілей дослідження, що проводиться. Постановка задач дослідження для його замовника. Вироблення робочих гіпотез, що підлягають перевірці (спільно із замовником дослідження). Визначення методів проведення дослідження. Конкретизація завдання, форм представлення інформації, визначення об'ємів і джерел фінансування дослідження. Розробка плану збору і обробки інформації. Підбір персоналу для дослідження, уточнення його задач і умов роботи. зібраних даних Збір, зберігання і обробка інформації, необхідної для дослідження. Аналіз зібраних даних, складання виведення і. Підготовка заключного звіту. Оцінка ефективності маркетингових досліджень. Маркетингові дослідження починаються з визначення проблеми (предмета досліджень). Треба мати на увазі, що підприємство має багато проблем, але не всі вона є предметом маркетингового дослідження. Маркетинговою проблемою можуть бути: - негативні симптоми (зменшення частки ринку підприємства, зниження рентабельності, прибутковості, дохідності тощо); - причини негативних симптомів (система управління маркетингом, організація маркетингових досліджень, стан конкурентного середовища і т. д.). Для виявлення проблеми можуть бути використані: - аналіз результатів виробничо-господарської та збутової діяльності підприємства; - експертне опитування; - спостереження за виконанням маркетингових функцій або участь у їх виконанні. Другий етап процесу маркетингових досліджень — формування їх цілей. Цілі повинні бути досяжними, для їх реалізації повинні бути ресурси, час, знайдені фахівці. Приступаючи до дослідження бажано мати сформульованої гіпотези вирішення проблеми (чи принесе бажаний результат реалізація якихось конкретних маркетингових заходів порівняно з іншими варіантами вирішення існуючої проблеми?). Цілі дослідження — конкретизація їх завдань (конкретний перелік дослідницьких робіт, які повинні бути виконані).

Справа виглядає вкрай вражаючою зокрема через те, що "заперечувачі" (точніше сказати "спростовувачі") "голокосту" переслідуються за законом у багатьох країнах. Підставою для такого нахабного втручання юстиції у сферу вільних досліджень став прийнятий у 1990 р. у Франції так званий "Loi Gayssot" (Закон Гайсо). У ФРН ревізіоністи притягаються до суду згідно з § 130 Кримінального кодексу (розпалення національної ворожнечі), § 131 (розпалення расової ненависті) і § 189 (наруга над пам'яттю померлих). До середини 1996 р. передбачається почати проти ревізіоністів кілька сотень судових процесів. У Австрії свого роду "молотом відьом" для придушення вільних досліджень "голокосту" служить прийнятий в 1992 р. так званий "закон", що забороняє поновлення НС діяльності. Всі ці закони суперечать конституційно гарантованому праву на вільне виявлення думок. Протиправною є й судова практика, котра опирається на ці закони, які позбавляють підсудних будь-якої можливості надавати свої докази, коли висновки експертів про технічну неможливість декларованих масових убивств не приймаються до уваги, через посилання на "очевидність" голокосту

1. Кон’юнктурне дослідження світового ринку великої побутової техніки

2. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

3. Маркетингові дослідження

4. Маркетингові дослідження діяльності фірми

5. Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

6. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку
7. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"
8. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

9. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

10. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

11. ВАТ "Вібросепаратор" - лідер ринку сільськогосподарської техніки з обробки зернових

12. Інженерний менеджмент на ринку сільськогосподарської техніки

13. Синтез і дослідження оксидно-ідієвої кераміки з неомічною провідністю

14. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

15. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

16. Маркетингове дослідження міжнародного ринку продукту та продуктові експортні стратегії вітчизняних товаровиробників (на прикладі конкретного продукту)

Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

18. Дослідження динаміки розвитку силових показників

19. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

20. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу

21. Дослідження харчування

22. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./
23. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки
24. Астрономічні експерименти з дослідження елементарних частинок

25. Метеорологічні дослідження

26. Поняття про норми охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії

27. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

28. Палеоантропологічнi дослідження

29. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

30. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

31. Методика гідрогеологічних досліджень

32. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

34. Теорія і методологія дослідження управління

35. Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

36. Наступність і перспективність у вивченні частин мови в початкових класах (дослідження)

37. Теоретичні проблеми дослідження субстрату в європейському мовознавстві ХІХ–ХХ ст.

38. Дистрибутивний аналіз. Методика безпосередніх складників. Трансформаційний аналіз – методи лінгвістичних досліджень
39. VHDL - технології дослідження цифрових пристроїв
40. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема формувача імпульсів)

41. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

42. Дослідження методів інтерполяції

43. Дослідження методів чисельного інтегрування

44. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

45. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

46. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

47. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

48. Палеонтологічні дослідження

Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы
Коврик придверный, разноцветный (40x60 см).
Коврик придверный. Основа: резина. Размеры: 400x600 мм.
328 руб
Раздел: Коврики придверные
Игра-баланс "Лягушонок".
Это развивающая и увлекательная игра-баланс для детей в возрасте от 3-х лет. Такие игрушки развивают у детей мелкую моторику рук,
345 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Дослідження вебер-амперних характеристик магнітних кіл постійного струму

50. Дослідження математичної моделі WiMax та розрахунок покриття на її основі

51. Дослідження розбавлювача димових газів по каналу регулювання "витрата повітря – температура димових газів"

52. Конструювання обчислювальної техніки

53. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

54. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення
55. Основні техніки художнього оформлення Петриківським розписом
56. Дослідження текстів драматичних творів Лесі Українки

57. Використання Internet у маркетингових дослідженнях

58. Маркетингове дослідження

59. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

60. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

61. Характеристика маркетингового дослідження товару

62. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

63. Аналіз українського ринку побутових насосів

64. Дослідження антагоністичних властивостей сучасних пробіотиків

Накладка на унитаз "Бегемотик", белая.
Накладка на унитаз подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
302 руб
Раздел: Сиденья
Фоторамка-коллаж для 12 фото, 58x45x2 см, арт. 238642.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
1460 руб
Раздел: Мультирамки
Набор для специй "Садовая ягода", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее

65. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті

66. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

67. Комплексні ультразвукові дослідження в діагностиці та визначенні поширеності раку підшлункової залози

68. Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

69. Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

70. Прогнозування та профілактика ускладнень при ортодонтичному лікуванні хворих із застосуванням знімної та незнімної техніки
71. Променеве дослідження травної системи
72. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

73. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

74. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

75. Дослідження аспектів управління якістю продукції

76. Дослідження мотивації на досягнення

77. Методи дослідження затрат робочого часу

78. Інформаційне забеспечення наукових досліджень з документознавства

79. Методи науково-педагогічних досліджень

80. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие

81. Основи наукових досліджень

82. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

83. Технології навчання як дослідження

84. Організація і структура наукових досліджень

85. Методи політичних досліджень

86. Дослідження рухів зубообробного вестата
87. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів
88. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

89. Предмет дослідження соціальної психології

90. Структура психологічного дослідження

91. Дослідження групової згуртованості учнівських груп

92. Дослідження мотиваційно-ціннісної сфери в юнацькому віці

93. Дослідження тривожності п’ятикласників

94. Релігія як предмет філософського дослідження. Основи теології

95. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

96. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор стикеров "Среда Обитания".
Удивительный набор стикеров познакомит вашего малыша с различными животными, а также со средой их обитания: фермой, африканским оазисом,
479 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Магнитная азбука. Жукова Н.С.
В новом издании знаменитой «Магнитной азбуки» букв стало еще больше. И еще увеличилось количество строк на магнитном мольберте-доске. А
649 руб
Раздел: Буквы на магнитах

97. Педагогічний експеримент як метод дослідження

98. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

99. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.