Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти України Київський державний торгівельно-економічний університет Кафедра банківської справиДипломна робота на тему: “Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні” ( на матеріалах Ощадного банку України ) Студента V курсу, ФБС, денної форми навчання, спеціальностіКошки М.М. 7.050105 Науковий керівник: к.е.н. доц.Циганов С.А. Науковий консультант: ст.викл.Кустова Н.П.Київ 1999Реферат Студент Кошка Микола Миколайович виконав дипломну роботу по спеціальності №7.050105 (банківська справа) на тему «Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні» В роботі розглянуті сутність, класифікація, характеристика та порядок здійснення основних видів споживчого кредитування (кредит на нагальні потреби, кредит на споживчі цілі, кредит на капітальні затрати), наведено відомості про сучасний етап розвитку споживчого кредитування, надання кредитів клієнтам, розглянуті схеми іпотечного кредитування. Проаналізовано динаміку та структуру в розрізі строків кредитування та регіональних управлінь, проведено оцінку тенденцій змін розміщення коштів банку, проведено порівняльний аналіз рейтингового методу оцінки кредитоспроможності позичальника - фізичної особи, що використовується при оцінці кредитоспроможності в Ощадбанку України, з методиками, якими користуються провідні світові банки при проведенні аналізу кредитоспроможності позичальника - фізичної особи, серед них провідні французькі та німецькі банки. Розрахунки проведено на основі даних Державного спеціалізованого ощадного банку України. На основі проведеного аналізу розробленні рекомендації щодо удосконалення роботи банку з іпотечного кредитування, запропоновані нові схеми житлового кредитування. КЛЮЧОВІ СЛОВА: Споживчий кредит, кредитоспроможність, іпотека, довгостроковий кредит, кредитний процес, короткостроковий кредит, система кредитного скорингу, ціна кредиту, застава, ломбардний кредит, кредитна картка. РЕЦЕНЗІЯ на дипломну роботу студента 1 групи V курсу Факультета Банківської справи Київського державного торгівельно-економічного університету Кошки Миколи Миколайовича на тему: “Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні ”Зважаючи на те, що на поточний момент нормативна та методологічна база щодо кредитування населення України є недосконалою та потребує значних зусиль щодо її подальшого удосконалення як з боку держави в частині нормативного регулювання кредитних операцій, так і з боку комерційних банків в частині розробки методик кредитування, покращання якості обслуговування клієнтів та створення нових банківських продуктів для населення дослідження споживчого кредитування населення та перспектив його розвитку в Україні, на наш погляд, є дуже актуальним. В представленій дипломній роботі висвітлені основні напрямки та методи споживчого кредитування населення, що існують на даний момент у практиці роботи Ощадного банку України та проведено порівняльний аналіз методик кредитування населення, що застосовуються у практиці роботи Ощадбанку, інших вітчизняних та іноземних банків, а також детально висвітлено процес кредитування фізичних осіб на всіх етапах його проведення, починаючи з розробки стратегії кредитування і закінчуючи контролем за погашенням кредиту, включаючи роботу з проблемними кредитами.

В роботі розглянуто такі специфічні форми аналізу кредитоспроможності позичальника-фізичної особи, як використання методу кредитного скорингу, який є досить новим для вітчизняної банківської системи, особливо при роботі з фізичними особами, докладно проаналізовано досвід провідних європейських банків в цьому напрямку. Позитивним, на наш погляд, є також те, що автором опрацьовано нові схеми житлового кредитування, які використовуються, як за кордоном, так і ті, що використовуються банками СНГ. В роботі наведено ряд процедур, реалізація яких сприятиме розвитку житлового кредитування в Україні. Разом з цим, на нашу думку, автору в дипломній роботі доцільно було б приділити більше уваги питанням створення нових кредитних послуг для населення. В цілому робота носить науковий характер і заслуговує високої оцінки.Враховуючи складність теми та високий рівень і якість її опрацювання, вважаю за необхідне рекомендувати роботу Кошки М.М. “Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україні” до захисту та з врахуванням результатів захисту оцінити за найвищим балом. Рецензент Заступник директора департаменту кредитно-інвестиційної діяльності Ощадного банку УкраїниС.О. ПодрезовЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1.Концептуальі інституціональні основи організації споживчого кредитування 9 1.1 Необхідність та сутність споживчого кредитування 9 1.2 Організаційно-економічні умови споживчого кредитування в сучасних умовах 25 Розділ 2.Механізм реалізації споживчого кредитування в Ощадному банку України 46 2.1 Аналіз організації споживчого кредитування в Ощадбанку України 46 2.2 Аналіз кредитного портфелю 67 2.3 Аналіз кредитоспроможності позичальника 93 Розділ 3. Проблеми і перспективи розвитку споживчого кредитування на Україні 104 3.1 Оцінка сучасного стану споживчого кредитування на Україні 104 3.2 Основні напрямки розвитку споживчого кредитування на Україні 108 Розділ 4. Комп’ютерна реалізація дипломного дослідження 140 4.1 Автоматизація банківської системи Ощадбанку України 140 4.2 Комп’ютерна реалізація комплексу задач “Аналіз фінансового стану позичальника – фізичної особи” 144 Висновки та пропозиції151 Список літератури160 Додатки165 ВСТУП Актуальність. В останній час споживче кредитування набуває все більшої актуальності. Пов’зано це з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку всіх напрямків банківської інфраструктури, насамперед споживчого кредитування, не можливий нормальний розвиток суспільства, а саме всіх його категорій (верст населення). Особливо актуально це питання стоїть перед молодим поколінням. Для нормального проживання яким відразу хотілося мати власне житло, можливість його обладнати. Говорячи про це, я маю на увазі не предмети розкошу, а елементарні засоби для існування, які є необхідними для нормального і щасливого проживання як молодих сімей так і інших верств населення. Адже якщо ми хочемо побудувати багату і високо розвинуту країну, то це можливо лише при тій умові що кожен член нашого суспільства буде жити в добробуті та щасті. А цю проблему в деякій мірі можна вирішити за допомогою такого банківcького продукту - споживчий кредит.

Адже квартиру, телевізор, меблі, холодильник та інші речі тривалого користування, які людині вкрай необхідні для нормального існування людини як члена нашого високо розвинутого суспільства. З початку перебудовчих часів поступово стало не привабливим продуктом для більшості банків. Насамперед причинами цього стали високі темпи інфляції та, як правило, довгостроковий характер кредитування, тоді як банки надавали перевагу короткотерміновим кредитам під торгівельні операції. Але з часом все змінюється, і ті тенденції які існують в усьому світі не залишилися поза нашою увагою ( так за статистичними даними у високо розвинутих1 країнах близько третини обсягу всіх кредитних угод припадає на кредитування фізичних осіб, тобто на споживче кредитування). То ця тема стає все більш актуальною для нашої країни на даний час. Свідченням цього є як державні програми по житловому кредитуванню молодих сімей так і початок активізації роботи деяких банків на цьому сегменті ринку. Зрозуміло, що спочатку ці послуги орієнтовані на більш заможних громадян нашого суспільства але з часом рамки цих категорій розширюються і є надія що не за горами ті часи, коли цей банківський продукт буде доступний кожному законослухняному громадянину. Одним з найбільших комерційних банків в Україні, який в даний момент займається споживчим кредитуванням, є Ощадний банк України. Ступінь висвітлення. Свідченням того що дана тема набуває все більшої актуальності є й той факт, що в останній час починається друкуватися все більше і більше статей, книжок,2 які в тій чи іншій мірі стосуються теми споживчого кредитування. Нещодавно у світ вийшла вітчизняна книжка «Операції Ощадного банку України», але за своїм змістом вона споживчому кредитуванню майже не приділяє уваги. В підсумок можна зауважити, що хоч ця тема в останній час стає все більш актуальною і має величезні перспективи для розвитку в банківській системі України, але в українських виданнях вона висвітлена не достатньо да й то переважно в періодичній літературі. По вище вказаним книжкам не тяжко помітити що більш глибокої розробки ця тема набула в російських виданнях. На нашу думку, це свідчить про те, що впровадження такого банківського продукту як споживче кредитування в Росії назріло таким чином раніше на декілька років, ніж в Україні. Але це відставання не дуже значне, а його причинами, на мій погляд, є те що цією проблемою в Росії почали раніше займатися на рівні держави (в 1996 р. в Росії були прийняті програми президентом стосовно житлового кредитування населення, які передбачали деякі пільги для відповідних категорій населення.) Мета. В результаті проведеної мною роботи були детально вивчені теоретичні та практичні аспекти, які стосуються як споживчого кредитування так і тих сфер з якими цей продукт стикається. Що стосується теоретичних аспектів, то вони розглянуті в першому розділі даної дипломної роботи і розкривають класифікаційні види споживчого кредиту (в залежності від цільового характеру, суб’єктів кредитних відносин, способів організації надання позичкових коштів, форм видачі кредиту, ступені покриття кредитом вартості споживчих товарів, строків надання кредиту) та детально описують всі елементи кредитного процесу з урахуванням тієї особливості, що позичальником, як правило, є фізична особа.

Украна була, як доводить Р. Шпорлюк, периферю мперй, як, у свою чергу, були периферями Заходу. Отже, снувала свордна «багатоступенева нервномрнсть» розвитку, що спровокувала нервномрний  опосередкований вплив модернзацйних процесв на укранське суспльство, яке опинилося в «аутсайдерах». Це викликало вдповдну реакцю його елт, про яку вже йшлося. ¶нший аспект застосування теор «нервномрного розвитку» це «територальна нервномрнсть» у внутршньому розвитков укранського нацоналзму. Йдеться про, яксн вдмнност цього процесу на захдноукранських землях  на Надднпрянщин, що були наслдком квазколонального становища цих земель. ¶сторичний час плинув неоднаково в рзних сторичних просторах, вдрзнялися полтичний та нтелектуальний клмат, тому укранський нацоналзм у цих регонах настльки вдрзнявся, що можна стверджувати про наявнсть двох укранських нацоналзмв. Цкав спостереження щодо цього можна знайти у згаданих вище статтях П. МаAочя та Р. Шпорлюка[359] (хоча ц автори користувалися ншою термнологю)

1. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

2. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

3. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

4. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

5. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

6. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.
7. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні
8. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

9. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

10. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

11. Проблеми та перспективи розвитку податку на додану вартість в Україні

12. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України

13. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

14. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

15. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

16. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

Магнитный театр "Репка".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Репка» и вашим ребенком в роли главного режиссера. 10
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x70 мм, 8 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x70 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Рюкзак детский "Сова", 32х26х10 см.
Рюкзак детский. Размер: 32х26х10 см. Состав: текстиль, ПВХ, металл. Не предназначено для детей младше 3 лет.
319 руб
Раздел: Детские

17. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

18. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

19. Перспективи соціального розвитку України

20. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

21. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

22. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення
23. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
24. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

25. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

26. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

27. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

28. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

29. Аналіз споживчого кредитування в банку ВАТ "Кредитпромбанк"

30. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

31. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

32. Поняття, функції та система трудового права України

Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов
Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные

33. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

34. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

35. Трудовий договір та порядок його укладення

36. Походження та основні етапи розвитку письма

37. Історія розвитку української мови

38. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)
39. Історія розвитку України
40. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)

41. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

42. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

43. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

44. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

45. Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитку українського туризму

46. Аналіз асортименту, споживчих властивостей та якості побутових пилососів

47. Особливості патогенезу, клініки, діагностики і лікування генералізованого пародонтиту в осіб зі спадковою схильністю до його розвитку

48. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

49. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення

50. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

51. Класифікація персоналу та форми його наймання

52. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

53. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

54. Суть процесу навчання та засоби його активізації
55. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід
56. Суїцид та шляхи його попередження

57. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

58. Водні шляхи та повітряний транспорт України

59. Становлення та розвиток податкової служби України

60. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

61. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

62. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

63. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

64. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

Фломастеры "631", 50 цветов.
Яркие фломастеры с коническим наконечником диаметром 5 мм, можно использовать для рисования тонких линий 0,75 мм или более толстых до 3
658 руб
Раздел: Более 24 цветов
Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

65. Декабристський рух та його поширення на Україні

66. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

67. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

68. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї

69. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

70. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні
71. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку
72. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

73. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

74. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу

75. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

76. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

77. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

78. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

79. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

80. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения
Кастрюля со стеклянной крышкой, 4 л.
Объем: 4 л. Диаметр: 20 см. Глубина: 12,5 см. Толщина стенок: 0,5 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали класса
811 руб
Раздел: От 3,1 до 5 литров

81. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

82. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

83. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

84. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

85. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

86. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)
87. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів
88. Виникнення та формування українського етносу

89. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

90. Історія держави та права України

91. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

92. Звичаї та обряди на Україні

93. Типологія сюжетних ліній українських та перських народних казок

94. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

95. Процес управління та його основні стадії

96. Поняття, форма та функції Конституції України

Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета
Набор для творчества "Шкатулка со стразами. Холодное сердце".
Каждая девочка мечтает о собственной шкатулке – в нее можно положить столько разных ценных вещей, так необходимых маленькой принцессе.
348 руб
Раздел: Эльза ("Холодное сердце")
Интеллектуальная игра "Сложи узор".
Игра состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены в 4 цвета. Это позволяет составлять из них 1, 2, 3 и даже
498 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

97. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

98. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

99. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.