Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Аналіз зисків та витрат при інвестиціях на освіту

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

СодержаниеАнализ прибыли и потерь инвестиций образования Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Аналіз зисків та витрат при інвестиціях в освіту Виникнення поняття &quo ;людський капітал&quo ; та інвестування у людський капітал викликало створення численних методів оцінки його обсягу, економічної ефективності тощо. Трактування витрат на освіту, охорону здоров'я та інші аналогічні цілі як витрат інвестиційного типу відкрило перед економічним аналізом нові перспективи. Капітальні блага можуть продуктивно використовуватися протягом тривалого періоду часу. Таким чином, виникає необхідність виміру обсягу не тільки поточних вкладень, але й акумульованого людського капіталу. Слід одразу ж зауважити: більшість методів економіко-статистичного та техніко-економічного аналізу вкладень у людський капітал стосується виміру ефективності освіти та підготовки кадрів. Основна маса досліджень припадає на сферу економіки освіти, що народилася у ході розвитку концепції людського капіталу. З економічної точки зору додаткові капіталовкладення обґрунтовані лише у тому випадку, коли вони характеризуються достатньо високим рівнем окупності В протилежному випадку кошти доцільніше спрямувати на здійснення інших, більш прибуткових інвестиційних проектів, або ж витрати­ти на цілі поточного споживання. Із зазначеного вище витікає необхідність використання моделей економічного аналізу, що дали б змогу оцінювати ступінь ефективності інвестицій у людський капітал. Аналіз ефективності інвестицій починається з оцінки витрат на освіту та очікуваних зисків (вигід) від її отримання. Витрати, пов'язані з одержанням освіти, можна розділити на три групи. Прямі матеріальні витрати (витрати, що здійснюються майбутнім власником людського капіталу або іншим інвестором (державою, підприємством, сім'єю): 1.1. Плата за навчання. 1.2. Витрати на підручники, послуги бібліотеки, копіювання, канцтовари тощо. 1.3. Витрати, пов'язані зі зміною місця проживання (вартість житла, транспортні витрати, збільшення витрат на харчування в зв'язку з відокремленістю від сім'ї тощо). 2. Втрачені заробітки. Людина, яка навчається, не може працювати в такому самому режимі, в якому вона могла б працювати, якби не навчалася. Значить, заради одержання освіти вона свідомо на деякий час відмовляється від певних заробітків. Тому на Заході для людей працездатного віку &quo ;втрачені заробітки&quo ; вважаються витратами на освіту. Кількісно втрачені заробітки можна визначити як заробітки на роботі, яку могла б мати людина, якби вона не навчалася, мінус доходи студента (стипендія та підробітки). Якщо, наприклад, на час підвищення кваліфікації за людиною зберігається її заробітна плата за місцем роботи або стипендія приблизно така, якими були б заробітки, то людина не має втрачених заробітків, а цю частину витрат несе інвестор (той, який зберігає зарплату або виплачує стипендію). 3. Моральні втрати: 3.1. Втрата вільного часу - одного з найважливіших благ для людини, оскільки навчання, як правило, забирає більше часу, ніж нормальний робочий день. 3.2. Навчання нерідко буває важким і виснажливим заняттям, супроводжується перенапругою і стресовими ситуаціями під час іспитів.

3.3. Зміна місця проживання заради одержання освіти призводить до зміни звичного соціального оточення людини, розлучення з рідними та друзями. Перші дві групи витрат на навчання можна підрахувати з достатньою точністю, моральні втрати оцінити дуже важко хоча б тому, що вони різні для різних людей. Однак слід сказати, що інколи вони відіграють вирішальну роль при прийнятті рішення щодо отримання освіти. Можна стверджувати, що більш здібні люди, яким навчання дається легко і приносить задоволення, за інших рівних умов отримають вищий рівень освіти порівняно зі своїми менш здібними ровесниками. Очікувана віддача від інвестицій в освіту теж складається з трьох груп доходів. Прямі матеріальні зиски: 1.1. Вищий рівень заробітків протягом життя. 1.2. Більша можливість брати участь у прибутках компанії. 1.3. Більша можливість отримувати персоніфіковані умови оплати праці, різноманітні пільги, премії, надбавки тощо. 1.4. Більша можливість отримати пенсійне, медичне страхування за рахунок підприємства. 2. Непрямі матеріальні зиски: 2.1. Більша можливість отримати подальші інвестиції у власний людський капітал з боку роботодавця (підвищення кваліфікації, перепідготовка, отримання іншої освіти та ін.), оскільки освіта збільшує інвестиційну привабливість най­маного працівника. 2.2. Оздоровлення за рахунок підприємства більш вірогідне для висококваліфікованого працівника, оскільки він є дорожчим людським капіталом порівняно з низькокваліфі-кованими працівниками і, відповідно, про його здоров'я роботодавець піклується дужче. 2.3. Висококваліфіковані працівники, як правило, мають кращі умови праці та відпочинку. 2.4. Цінні працівники частіше отримують пільгові кредити та іншу допомогу від роботодавця для створення достойних умов життя (житло, автомобіль, телекомунікації тощо). 2.5. Інші непрямі матеріальні зиски. З. Моральні зиски: 3.1. Задоволення від обраної професії протягом життя (престижність, досягнення певного соціального статусу, самореалізація). 3.2. Доступ до цікавих видів діяльності, професійна творчість, 3.3. Висока конкурентноздатність на ринку праці, відчуття стабільності та впевненості в майбутньому. 3.4. Задоволення від способу життя студентів, від самого процесу навчання та від успіхів у ньому. 3.5. Співробітництво з розумними та перспективними людьми тощо. Що стосується очікуваної віддачі від інвестицій в освіту, то кількісно виміряти можна лише першу групу — прямі матеріальні зиски, та і то приблизно, на рівні прогнозів. Ми, наприклад, знаємо, скільки заробляє висококваліфікований бухгалтер, але ми не можемо точно знати, скільки заробля­тиме конкретний студент після закінчення університету за спеціальністю &quo ;облік і аудит&quo ;. Моральні і непрямі матеріальні зиски ще важче оцінити кількісно, проте їх роль при прийнятті рішень щодо інвестування в освіту дуже значна. Звичайно, далеко не кожна людина, приймаючи рішення про продовження освіти, ретельно підраховує всі пов'язані з ним витрати та майбутні вигоди. Однак саме ці вигоди стають важливими складовими формування соціального статусу певної професії чи рівня освіти, в результаті чого вини­кає (або зникає) мотивація до її отримання.

З метою обрахунку переваг від вкладення капіталу з плином часу потрібно провести прогресивне дисконтування вигід, що очікуються у майбутньому. Ці вигоди чи переваги мають для нас меншу цінність, ніж ті, що ми отримуємо нині, з двох причин. По-перше, якщо люди збираються всі гроші витратити на споживання, то вони воліють це зробити вже сьогодні, негайно, бо ніхто не може знати напевне що буде завтра. По-друге, якщо навіть люди планують наявні гроші вкласти у якусь справу, сподіваючись на доходи від цього у майбутньому. Людина, що вирішує чи здобувати їй вищу освіту, має вибирати між двома потоками заробітків протягом свого життя (рис. 1). Рис. 1 – Альтернативні потоки заробітків Перший з них, потік А, це заробітки тих, хто не отримав вищої освіти і розпочав трудове життя відразу по закінченні середньої школи (пересічно починаючи з 18-го року життя). Заробітки таких людей зростають протягом трудового життя повільно і не досягають високого рівня. Потік Б — це заробітки випускників коледжів. Тут перші чотири роки (термін навчання у коледжі) має місце від'ємний доход через витрати на навчання, відразу по закінченні навчання заробіток фахівців дещо нижчий від заробітку однолітків із середньою освітою, але він стрімко зростає і швидко випереджає потік А. Для того, щоб виникав стимул для здійснення інвестицій у здобуття вищої освіти, заробітки випускників коледжів мають набагато перевищувати заробітки випускників середньої школи (якщо моральні вигоди не дуже суттєві). Сукупний грошовий виграш повинен набагато перевищувати вит­рати ще й тому, що він стосується майбутнього і тому дисконтується. Якщо, наприклад, вартість навчання у коледжі (за 4 роки) становить 100 тис. дол., а реальна відсоткова ставка (номінальна відсоткова ставка мінус рівень інфляції) дорівнює 2%, то цей виграш після вирахування податків (якщо би вони були однакові кожного року) мав би становити з урахуванням інфляції 3652 дол. щороку протягом 40 літ. Такий виграш дозволив би виправдати інвестиції із суто фінансової точки зору. Ця сума виникає з того, що 100 000 дол., вкладені під відсоткову ставку 2%, можуть забезпечити виплату (відсотків та основної суми) у розмірі саме 3652 дол. щоро­ку протягом 40 років. Задача №1 Определить рост производительности труда и выполнение задания по приросту объема продукции за счет изменения численности рабочих. i 1 год план i 1года к Фактическое выполнение Показатели I, год отчет план отчет отчету i года, % отчет i 1 года кплану i 1 года,% отчет i 1 года котчету i года,% 1 2 3 4 5 (3/2 100) 6 (4/3 100) 7 (4/2 100) Объем валовой продукции, тыс. грн. 500000 522450 524675 104,49 100,43 104,94 Численность рабочих, чел. 6530 6635 6680 101,61 100,68 102,30 Среднегодовая выработка на1 рабочего 76,57 78,74 78,54 102,84 99,75 102,58 Прирост объема выпущенной продукции за счет производительности труда определяется из соотношения: ∆ВППТ = 100 – ∆Ч / ∆ВП где ∆Ч – прирост численности рабочих, ∆ВП – прирост выпущенной продукции. Расчет для 5 колонки: ∆ВППТ = 100 – (1,61 / 4,49) 100 = 64,14 % Вывод: за данный период предприятие развивалось преимущественно интенсивным путем.

Незабутні рядки першої строфи «Хліба і вина», що описують ніч, яка несе це нове бачення: Довкола спочиває місто; затихає освітлена вулиця, В огнях ліхтарів з шумом прокочуються екіпажі, Пересичені денними радощами на спочинок відходять люди, Не один сотає думки довкола зисків і збитків, Втішаючись тишею дому; збувшись виногрон, Квітів і ремесла, відпочиває скнара-ринок, Але з деяких садів чути відзвуки струн; Може, то грає закохана пара або самітник Згадує далеких друзів і часи молодости; А у запашній траві дзюркочуть вічноплинні й свіжі джерела. У вечірньому повітрі тихо бринять розтривожені дзвони І стражник, котрий лічить час, викрикує годину. Ледь відчутний подих вітру торкається верхівок гаю, Спочинь! Уже потайки скрадається тінь нашої планети, місяць; Ніч, мрійниця, приходить, Повна палаючих зір і зовсім до нас байдужа, Чарівниця ніч, чужоземка серед людей Незрівнянним блиском смутно розгортається там, над горами. Силою ліричного настрою ці вірші викликали подив уже у сучасників і були у 1807 році надруковані під заголовком «Ніч» у «Альманасі Муз»

1. Взаєморозуміння в Європі через культуру, освіту та спорт

2. Аналіз та удосконалення оперативного управління

3. Доходи та витрати комерційного банку

4. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

5. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

6. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"
7. Аналіз та аудит фінансового стану
8. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах

9. Нарахування операційних комісійних та процентних доходів та витрат від операцій з клієнтами

10. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

11. Аналіз та удосконалення технології страв з припущенної риби

12. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

13. Аналіз та прогнозування ринку праці

14. Аналіз та статистичне моделювання показників використання вантажних вагонів

15. Аналіз ризиків інвестиційних проектів

16. Планування доходів та витрат в комерційному банку

Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна
Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

17. Аналіз та обгрунтування заходів охорони флори Луганської області

18. Аналіз та прогнозування ринку дорогоцінних металів

19. Дисперсійний аналіз та побудова статистичних графіків

20. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

21. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

22. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти
23. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"
24. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

25. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

26. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

27. Аналіз випуску готової продукції та її реалізації

28. Сутність витрат та методи їх зниження

29. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

30. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

31. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

32. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр
Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

33. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

34. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу

35. Населення в надзвичайних ситуаціях воєнного та мирного часу 3

36. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

37. Виробничі запаси - облік та аналіз

38. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання
39. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
40. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

41. Облік та аналіз виробничих запасів на сільскогосподарських підприємствах

42. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

43. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

44. Аналіз обліку витрат виробництва

45. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

46. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

47. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

48. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры

49. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

50. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

51. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

52. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів

53. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі

54. Сучасна освіта та наука в незалежній Україні
55. Вища освіта в Україні в період визвольних змагань 1917–1920 рр.
56. Види та порядок проведення вейвлет-аналізу

57. Культура мезоліту та неоліту

58. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

59. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

60. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

61. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

62. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

63. Профілактика та лікування анемії вагітних у жінок, які багато народжують

64. Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту

Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел
Чайник со свистком "Добрыня. DO-2909", 2 л.
Объём: 2 л. Материал: нержавеющая сталь. Материал ручки: бакелит. Свисток. Подходит для всех типов плит.
372 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ящик почтовый с замком, синий.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
448 руб
Раздел: Прочее

65. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

66. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

67. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

68. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

69. Swot–аналіз компаній "Сандора" та "Рідна марка"

70. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства
71. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)
72. Аналіз програми та підручників з української мови щодо вивчення частин мови в початковій школі

73. Вища освіта Нідерландів

74. Вища освіта України і Болонський процес

75. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

76. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

77. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

78. Освіта в Китаї

79. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

80. Система вищої освіти у Великобританії та принципи і шляхи її інтеграції до Болонського процесу

Сушилка для белья напольная складная "Ника СБ3", 10 м.
Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная без отлетных деталей. Незаменимый атрибут Вашего дома! Длина
551 руб
Раздел: Сушилки напольные
Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

81. Структура та зміст віщої освіти

82. Дизайн-освіта майбутнього вчителя трудового навчання

83. Музична освіта в Японії та Україні

84. Система вищої освіти в Італії та Іспанії

85. Історія освоєння та сучасні методи обробки металів

86. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи
87. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях. Зміна домінуючої стратегії поведінки та захисту протягом тижня
88. Конфліктність у сім’ях та шляхи її подолання

89. Освіта як соціокультурний феномен

90. Визначення теплової потужності промислової будівлі та величини витрат на генерацію тепла при впровадженні на ній енергозберігаючих заходів

91. Традиції та культура харчування народів світу

92. Порівняльний аналіз головних понять аскетичної антропології та феномена мови

93. Аналіз інвестиційного проекту

94. Аналіз проекту інвестицій

95. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

96. Валютна система: України, світу, та Європи

Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики
Этикетка самоклеящаяся, А4, 24 этикетки, 70х37 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 70х37 мм. 24 этикетки на листе А4 формата. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

97. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

98. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

99. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.