Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Економічна ефективність виробництва

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

1.Організаційно-економічна характеристика сільськогосподарського виробничого кооперативу &quo ;Колос&quo ; Сільськогосподарський виробничий кооператив &quo ;Колос&quo ;, в подальшому СВК &quo ;Колос&quo ;, де я проходила практику, розташований у південній частині Знам’янського району Кіровоградської області і відноситься до Лісостепової зони. В склад СВК &quo ;Колос&quo ; входять 4 населенні пункти: с.Дмитрівка, с.Гостинне, с.Долина та м. Знам'янка, яке являється районним центром. Через місто проходить автодорога республіканського значення та знаходиться великий залізничний пунк. В господарстві всі основні виробничі цехи (ферми, тракторні бригади) і населенні пункти зв'язані між собою дорогами, які мають тверде покриття. Рілля коператива - чорноземи. По механічному складу відноситься до суглинистих. По якості потрібно підвищувати родючість шляхом правильного агротехнічного примінення внесення мінеральних і органічних добрив, а також зберігання вологи. В господарстві всього в наявності 6070га сільсьгосподарських угідь, з них ріллі - 4594 га, сінокосів - 9 га, пасовищ - 1433 га та багаторічних насаджень - 34 га. Тобто по структурі землекористування у СВК &quo ;Колос&quo ; рілля складає 75,7% від сільськогосподарських угідь, сінокоси 0,1%, пасовища 23,6% та багаторічні насадження 0,6%. Вся земля, яка знаходиться в користуванні СВК &quo ;Колос&quo ; взята в оренду. Сільськогосподарський виробничий кооператив &quo ;Колос&quo ; був створений шляхом реорганізації колективного господарства &quo ;Колос&quo ; у 2000 році відповідно до рішення засновників кооперативу, протокол №1 від 06 березня 2000 року. В процесі виробництва продукціі беруть участь висококваліфіковані працівники з великим досвідом роботи. Підприємство діє на основі Закону України „Про сільськогосподарську кооперацію”. СВК &quo ;Колос&quo ; створений для спільного виробництва сільськогосподарської продукції, товарів народного споживання та продукції виробничотехнічного призначення, діє на засадах підприємства та самоврядування і здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку.Вищим органом управління кооперативом є збори уповноважених кооперативу. Виконавчим органом кооперативу являється правління, яке здійснює керівництво його поточною діяльністю. Керівництво роботою правління здійснює голова правління. СВК &quo ;Колос&quo ; здійснює свою діяльність шляхом вирощування продукції рослинництва, зокрема зернових та технічних культур, і продукції тваринництва, зокрема відгодівлею великої рогатої худоби, свинарством, птахівництвом, наданням послуг в галузі рослинництва, переробкою сільськогосподарської сировини (борошномельна продукція, виробництво олії, випічка хліба і т.д.). У володінні господарства також знаходяться значні площі багаторічних трав, однорічних трав, що сприяють власній заготівлі кормів. Відомо, що будь-який бізнес буде існувати тоді, коли у нього будуть споживачі в достатній кількості. Займаючись виробництвом продукції тваринництва СВК &quo ;Колос&quo ; орієнтується на безпосередніх споживачів свого товару, тобто на сільських та місцевих жителів області, тим паче, що молокопродукти, яйця, м’ясо - це продукти швидкого псування.

Іншими словами - це ринок регіонального охоплення товарів споживчого призначення. Це викликано насамперед тим , що населення зацікавлене в купівлі якісного та доступного за ціною продукту. На сьогоднішньому етапі господарство реалізує продукцію тваринництва шляхом укладання договорів з переробними підприємствами. На балансі СВК &quo ;Колос&quo ; знаходиться основних засобів на суму 33376,0 тис.грн. В тому числі будинків і споруд на суму 24232,0 тис.грн. або 72,6% від загальної суми основних засобів, машин та обладнання на суму 6021,0 тис.грн. або 18,0% від загальної суми основних засобів, транспортних засобів на суму 1086,0 тис.грн. або 3,2% від загальної суми основних засобів, інструментів, приладів, інвентарю налічується на суму 57,0 тис.грн. або 1,7% від загальної суми основних засобів, робочої і продуктивної худоби налічується на суму 1877,0 тис.грн. або 5,6 тис.грн., багаторічних насаджень на суму 35,0 тис.грн. або 0,1% від загальної суми основних засобів, інших основних засобів обліковується на суму 68,0 тис.грн. або 0,2% від загальної суми основних засобів. На протязі 2006 року в господарство надійшло основних засобів на суму 1315,0 тис.грн., в тому числі ввели в дію будинки і споруди на суму 188,0 тис.грн., придбано машин і обладнання на суму 783,0 тис.грн., транспортних засобів на суму 832,0 тис.грн., інструментів, приладів на суму 7,0 тис.грн. та робочої і продуктивної худоби на суму 315,0 тис.грн. Крім цього на підприємстві на кінець 2006 року залишилось незавершене будівництво на суму 298,0 тис.грн. Середньорічна вартість активі у 2006 році становила в СВК &quo ;Колос&quo ; 35461,0 тис.грн. в той час як у 2005 році даний показник становив 33788 тис.грн., тобто на 5,0% більше за 2005 рік. Середньооблікова чисельність за 2006 рік становила 363 особи, які відпрацювали 710605 люд-год. Середньооблікова чисельність працівників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві (для обчислення продуктивності праці) становила 291 особа, в тому числі в рослинництві 149 осіб та в тваринництві 142 особи. У 2006 році сільськогосподарський виробничий кооператив &quo ;Колос&quo ; спрацював із прибутком в сумі 1105,0 тис.грн., в той час як у 2005 році дане підприємство спрацювало із прибутком у сумі 929,0 тис.грн, а у 2004 році у сумі 735,0 тис.грн. Отже господарство із року в рік працює більш ефективніше, отримуючи при цьому все більше і більше прибутку. Фінансовий прибуток від операційної діяльності склав за 2006р. у сумі 871,0 тис.грн., а у 2005 році - 513,0 тис.грн. і у 2004 році 453,0 тис.грн. У доході виручка від реалізації продукції рослиництва складає у сумі 4597,1 тис.грн. при загальній сумі реалізації на 9791,1 тис.грн. або 47,0 тис.грн., продукція тваринництва складає 3237,0 тис.грн. або 33,1% від загальної суми реалізації, промислової продукції реалізовано на суму 925,0 тис.грн., надано послуг на суму 724,0 тис.грн. та реалізовано товарів на суму 303,0 тис.грн. Прибутковими у 2006 році була продукція рослинництва. 2. Характеристика рівня розвитку галузей рослинництва. Зернове господарство – основа сільськогосподарського виробництва.

Землі польового користування в основному знаходяться на вирівняних платах і слабобалочних схилах крутизною 1˚-3˚. Землі господарства мають однорідне грунтове покриття. На більшій переважно частині території розповсюджені чорноземи звичайні, малогумусні, глибокі, важко-суглинкові та їх аналоги по ступеню змистості. Частина схилів крутизною 3˚-5˚ також вкрита слабозмитими грунтами, на яких поширена площинна ерозія. На нижній частині схилів крутизна 3˚-5˚, а місцями і 5˚-7˚. Вздовж балок поширені середньозмиті грунти. На їх поверхні в основному буває лінійна, а місцями і глибинна ерозія. В результаті цього землі втратили половину, або й більше верхнього гумусового горизонту. Це потребує спеціальних агротехнічних заходів по їх обробітку та по підвищенню родючості. В першу чергу: оранка зябу впоперек схилів, контурна оранка, лункування та щілювання, регулювання сніготанення. При оранці є загроза вивертання на поверхню менш гумусового і збідненого на поживні речовини нижнього горизонту. Такі землі не можна використовувати під посів просапних культур. Підприємство, на якому я проходила практику, займається вирощуванням зернових культур і які в структурі посівів займають, наприклад у 2006 році, 60,1% від загальної площі ріллі, технічні культури були посіяні на площі 920га, що становить 20% до загальної площі посівів, кормових культур було посіяно 820га або 17,8% до загальної площі. Як видно із таблиці зернова група щорокут зростає за рахунок в основному кормової бази. Але в той же час зростає посів фуражних культур, тобто акцент більш звертається на концентровані корми (ячмінь, кукурудза). Левову частку (майже половини всіх зернових культур) в структурі зернових культур складає озима пшениця. Також виявлено, що чистих парів із року в рік становиться менше в зв'язку з повнішим використанням ріллі шляхом посівів. Такої структури посівів господарство притримується із року в рік і це є оптимальною структурою посівів з урахуванням всіх агротехнічних заходів та сівозмін. Розглянемо структуру сівозмін за останні 3 роки в даному господарстві: культура 2004р. 2005р. 2006р. га % га % га % Зернові культури - всього 2280 49,5 2600 56,5 2760 60,1 в т.ч. пшениця 1130 24,5 1460 31,7 1100 23,9 ячмінь 320 7,0 430 9,3 830 18,1 овес 100 2,2 30 0,7 150 3,3 кукурудза 180 3,9 280 6,1 360 7,8 просо 150 3,2 гречка 250 5,5 120 2,6 220 4,8 горох 150 3,2 280 6,1 100 2,2 Технічні культури - всього 820 17,8 690 15,0 920 20,0 в т.ч. цукрові буряки 150 3,3 80 1,7 100 2,2 соняшник 400 8,7 450 9,8 500 10,9 соя 200 4,3 160 3,5 170 3,7 гірчиця 70 1,5 ріпак 150 3,2 Картопля та овоче-баштанні культури 30 0,7 30 0,7 20 0,4 Кормові культури - всього 1020 22,2 1093 23,7 820 17,8 в т.ч. однорічні трави 50 1,1 100 2,2 20 0,4 багаторічні трави 640 13,9 653 14,2 470 10,2 Всього посівна площа 4150 90,2 4413 95,9 4520 98,3 Площа читих парів 453 9,8 190 4,1 74 1,7 Всього ріллі 4603 100,0 4603 100,0 4594 100,0 Стан зернового господарства визначає розвиток усіх галузей агропромислового комплексу та рівень народного добробуту. Від обсягу виробництва зерна залежить, чи буде забезпечено населення основним продуктом харчування – хлібом, промисловість сировиною, чи матиме держава необхідні для неї матеріальні і сировинні ресурси.

Саме це дасть змогу ефективно здійснювати превентивні заходи. 2. Органи безпеки функціонують зараз в умовах подальшої розбудови Української держави та виходу її з економічної кризи, гострої боротьби різних партійно-політичних сил та їхніх намагань встановити контроль над спецслужбами й підпорядкувати своїм інтересам. Це ховає в собі загрозу втрати ними можливості виконувати загальнодержавні функції. Така перспектива неприпустима. Історичний досвід попереджує, що саме політична заангажованість, намагання використати спецслужби в кон'юнктурно-політичних цілях призводять до втрати ними професійного змісту своєї діяльності і перш за все головної функції - захисту національної державності. 3. Органи безпеки покликані зробити вагомий внесок у формування економічної бази нової України. При цьому слід мати на увазі, що майбутнє є тільки у тієї держави, економіка котрої спирається на новітні технології. Тому, на думку автора, першорядного значення в діяльності спецслужб повинні набути економічна й науково-технічна розвідка. 4

1. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

2. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

3. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

4. Економічна ефективність організації виробництва пальто

5. Економічна ефективність птахівництва

6. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення
7. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві
8. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

9. Економічна ефективність туризму

10. Економічна ефективність капіталовкладень

11. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

12. Види податків. Економічна ефективність діяльності АТ "Комфорт"

13. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

14. Економічна сутність виробничих запасів

15. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

16. Економічна сутність та форми оплати праці

Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие
Степлер пластиковый №24 "Debut", на 20 листов, черный.
Материал корпуса: пластик. Размер скоб: №24. Количество листов: 20. Цвет: черный.
331 руб
Раздел: Степлеры, скобы

17. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

18. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції

19. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

20. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

21. Економічна діяльність ООН

22. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств
23. Аналіз економічної ефективності виробництва молока
24. Економічна система. Способи і типи суспільного виробництва

25. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

26. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

27. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

28. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

29. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

30. Економічна безпека Росії

31. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

32. Економічна оцінка кредитного процесу

Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли

33. Аналіз економічної ефективності ВАТ "Птахорадгосп "Мирний"

34. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

35. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

36. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

37. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

38. Хімічна промисловість в України
39. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку
40. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

41. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

42. Економічна інформатика

43. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

44. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

45. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

46. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

47. Ефективність модифікованого способу лікування розладів акомодації у дітей з астигматизмом

48. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

49. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

50. Особливості міокардіальної, ендотеліальної дисфункції та дисліпідемії при ішемічній хворобі серця з постінфарктним кардіосклерозом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та ефективність стандартної двохрічної терапії

51. Економічна характеристика країн Африки

52. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

53. Світова економічна інтеграція

54. Ефективність контролю в організації: поняття, основні параметри, система показників, проблеми
55. Ефективність праці і її показники
56. Праця державних службовців: організація, оплата, ефективність

57. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

58. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

59. Організація та ефективність використання митних складів при експорті-імпорті товарів

60. Ефективність застосування комплексних вправ при підготовці зв’язуючого гравця у волейболі

61. Економічна природа дефіциту бюджету

62. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

63. Синтез похідних 3-аміно-4-оксо-3,4-дигідрохіназоліну на основі антранілоїлгідразиду та дикарбонових кислот; їх хімічні перетворення та біологічна активність

64. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

Крем детский "Weleda" питательный, для тела (с календулой), 75 мл.
Этот мягкий крем увлажняет кожу ребенка и делает ее бархатистой. Полезный для кожи ланолин и органическое миндальное масло защищают, а
520 руб
Раздел: Крем детский
Игра "Падающая башня".
В комплект игры входят 54 бруска из неокрашенного дерева. Размер бруска: 14х25х75 мм. Высота башни около 33 см. Возраст: 7+.
480 руб
Раздел: Игры на ловкость
Каталка детская Bradex "Движение" (цвет: розовый).
У Вас очень активный ребенок? Только недавно исполнился годик, а он уже требует ролики, самокат и велосипед, как у взрослых товарищей?
1859 руб
Раздел: Каталки

65. Ефективність заходів по покращенню якості води

66. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

67. Економічна глобалізація

68. Економічна діагностика діяльності Дослідно-експериментального заводу УкрНДІВЕ

69. Економічна думка Росії 17-18 ст. Економічні погляди І.Т. Посошкова

70. Економічна історія
71. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання
72. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

73. Економічна оцінка екологічних збитків

74. Економічна роль держави в ринковій економіці

75. Економічна теорія

76. Економічна теорія фізіократів

77. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

78. Ефективність використання оборотних коштів на підприємстві

79. Ефективність використання ресурсів підприємства

80. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы

81. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

82. Продуктивність і ефективність праці

83. Ринок - економічна основа комерційної діяльності

84. Економічна статистика

85. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

86. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва
87. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір
88. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

89. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

90. Методи підвищення ефективності виробництва і використання кормів за цілорічно однотипної годівлі високопродуктивних корів

91. Економіко-географічна характеристика Азербайджана

92. Економіко-географічна характеристика Чілі

93. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

94. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

95. Типологічна подібність образів Одіссея і Синдбада-мореплавця

96. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй
Муфта для рук "Еду-Еду", на коляску, зимняя, цвет: шоколадный.
Зимняя муфта с надежными кнопками быстро и удобно надевается на ручку коляски или санок. Муфта позаботится о том, чтобы Ваши руки
519 руб
Раздел: Муфты на ручку

97. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

98. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

99. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.