Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСІТЕТ Кафедра обліку та аудиту РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: «ВИДИ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ВНУТРІШНЬОГО БАНКІВСЬКОГО КОНТРОЛЮ» 2009 р. ПЛАН Вступ 1. Форми, види та методи внутрішнього банківського контролю. 2. Внутрішній аудит 3. Звязок між внутрішньобанківським контролем та внутрішнім аудитом Висновок Список використаних джерел ВСТУП Аудит виник у економічно розвинених країнах як послуга високо кваліфікованих фахівців із бухгалтерського обліку та аналізу щодо підтвердження публічної звітності корпорацій. В Україні потреба в ньому назріла водночас зі здобуттям державної незалежності та переходом на ринкові засади господарювання. Проте на противагу зовнішньому аудиту, який стрімко почав розвиватися, внутрішньому аудиту підприємств майже не приділяється увага. Однак в українській банківській практиці наявність служби внутрішнього аудиту в банківській установі є обов’язковою умовою отримання ліцензії на здійснення банківської діяльності. І навіть у 2001 р. з’явився Всеукраїнський інститут внутрішніх аудиторів України. 1. Внутрішній банківський контроль Внутрішній банківський контроль - це сукупність процедур, які забезпечують дотримання положень внутрішніх і зовнішніх нормативних актів при здійсненні операцій банку та достовірність і повноту інформації. Внутрішній банківський контроль поєднує в собі бухгалтерські та адміністративні (внутрішні) контролі. Система внутрішнього банківського контролю, як і всі інші процедури банку, має бути чітко документована. Документація за процедурами внутрішнього банківського контролю (у паперовій або електронній формі) повинна бути доступною для користування працівниками банку. 1.1 Бухгалтерський контроль [В абзаці першому підпункту 2.3.1 деякі слова виключено згідно з Постановою Правління Національного банку України 56 від 18.02.2004 р.] Бухгалтерський контроль - це сукупність процедур, що дають змогу забезпечити збереження активів банку та достовірність звітності, що складається службою бухгалтерського обліку на основі даних, отриманих від операційних підрозділів. Вони включають: - заходи щодо забезпечення безпомилкового відображення операцій відповідно до їх економічної суттєвості; - продуктивність системи документообороту; - наявність при керівництві в роботі операційних процедур, які передбачає бухгалтерський контроль. Бухгалтерський контроль може бути попереднім, поточним та подальшим (який здійснюється після відображення операції в обліку) і повинен надати можливість впевнитися в тому, що: [В абзац шостий підпункту 2.3.1 внесено зміни згідно з Постановою Правління Національного банку України 56 від 18.02.2004 р.] - операції проведені тільки за загальним та/або спеціальним дозволом керівника банку; [В абзац сьомий пункту 2.3.1 внесено зміни гідно з Постановою Правління Національного банку України 422 від 06.11.2006 р.] - операції відображені та оцінені згідно з вимогами облікової політики банку; - система аналітичного обліку дає змогу відстежувати використання ресурсів та рух активів банку; - розпорядження активами здійснюється лише в межах встановлених повноважень; - інвентаризація активів та зобов'язань (балансових та позабалансових) проводиться з певною регулярністю, а виявлені недоліки усуваються належним чином.

Попередній контроль передбачає перевірку відповідності операції вимогам законодавства України, наявності відповідних дозволів і лімітів. [Підпункт 2.3.1 доповнено абзацом дванадцятим, у зв'язку з чим абзаци дванадцятий - дев'ятнадцятий вважається відповідно абзацами тринадцятим - двадцятим, згідно з Постановою Правління Національного банку України 56 від 18.02.2004 р.] Порядок проведення попереднього, поточного та подальшого контролю визначається банком (службою бухгалтерського обліку) самостійно. Тобто банк самостійно встановлює перелік операцій, які вимагають додаткового контролю, визначає обсяг та частоту перевірок окремих ділянок роботи працівників бухгалтерської служби, порядок здійснення логічного та арифметичного контролю за достовірністю звітності. [В абзац тринадцятий підпункту 2.3.1 внесено зміни згідно з Постановою Правління Національного банку України 56 від 18.02.2004 р.] Попередній, поточний контроль здійснює працівник банку, який, виходячи зі змісту документів, наданих в електронному або паперовому вигляді, перевіряє правильність їх оформлення і наявність порушень процедур бухгалтерського обліку. [В абзац чотирнадцятий підпункту 2.3.1 внесено зміни згідно з Постановою Правління Національного банку України 56 від 18.02.2004 р.] Після здійсненої перевірки документ підписується працівником банку. Працівники банку, які підписали будь-який грошово-розрахунковий документ, не маючи на те права, несуть відповідальність згідно з законодавством України. У такому ж порядку несуть відповідальність працівники банку, які мають право підпису, у разі перевищення ними своїх повноважень. [В абзаці шістнадцятому пункту 2.3.1 деякі слова виключено гідно з Постановою Правління Національного банку України 422 від 06.11.2006 р.] Якщо операції за рахунками підлягають додатковому контролю, виконавець передає необхідні документи контролюючому працівникові. Контролюючий працівник, перевіривши правильність оформлення операції, підписує їх. Після додаткового контролю документ передається виконавцю для відображення операції за відповідними рахунками. Головні бухгалтери банків, їх заступники, начальники відділів та інші працівники, на яких покладено обов'язки подальшого контролю, повинні систематично проводити перевірки стану обліково-операційної роботи. У процесі подальших перевірок з'ясовуються причини порушень правил здійснення операцій і ведення бухгалтерського обліку. За результатами перевірок вживаються заходи щодо усунення виявлених порушень та їх недопущення в майбутньому. Склад працівників, які залучаються до проведення подальших перевірок, крім працівників, що займаються попереднім, поточним контролем, заступника головного бухгалтера і начальників відділів, визначається головним бухгалтером, виходячи з обсягу операцій у банку. [В абзац двадцятий підпункту 2.3.1 внесено зміни згідно з Постановою Правління Національного банку України 56 від 18.02.2004 р.] 1.2 Адміністративний (внутрішній) контроль Адміністративний (внутрішній) контроль - це сукупність процедур, згідно з якими керівник банку делегує свої повноваження, зокрема такі: [В абзац другий пункту 2.3

.2 внесено зміни гідно з Постановою Правління Національного банку України 422 від 06.11.2006 р.] - збереження цінностей та активів; - безпека працівників банку; - ефективність, продуктивність та безпека процедур обробки інформації; - наявність процедур, які чітко розмежовують завдання та відповідальність служб і працівників банку. Адміністративний (внутрішній) контроль включає попередній, поточний та подальший контроль, та передбачає перевірку правильності фінансової операції до та після її проведення з метою забезпечення її відповідності встановленим правилам. [Абзац сьомий підпункту 2.3.2 доповнено згідно з Постановою Правління Національного банку України 56 від 18.02.2004 р.] Адміністративний (внутрішній) контроль дає змогу виявити ризики і вжити ефективних заходів щодо них. До системи адміністративного контролю належать такі елементи: - організаційна структура банку; - методи закріплення повноважень та обов'язків; - методи контролю, що застосовуються керівником для проведення моніторингу результатів роботи, включаючи внутрішній аудит; [В абзац дванадцятий пункту 2.3.2 внесено зміни гідно з Постановою Правління Національного банку України 422 від 06.11.2006 р.] - принципи та практика у сфері трудових ресурсів; - система бухгалтерського обліку; - принципи бухгалтерського обліку та процедури контролю. Таким чином, структура адміністративного контролю складається з організаційної схеми та всіх прийнятих керівником принципів і процедур. [В абзац шістнадцятий пункту 2.3.2 внесено зміни гідно з Постановою Правління Національного банку України 422 від 06.11.2006 р.] Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками банку таким чином, щоб жоден працівник банку не зміг зосередити в своїх руках всі необхідні для здійснення повної операції повноваження (прийом, оплата, зберігання). [В абзац сімнадцятий підпункту 2.3.2 внесено зміни згідно з Постановою Правління Національного банку України 56 від 18.02.2004 р.] Для цього операційний цикл будь-якої операції має передбачати такі етапи: - дозвіл на операцію; - облік; - здійснення платежів; - контроль операцій; [Абзац двадцять другий підпункту 2.3.2 викладено у новій редакції згідно з Постановою Правління Національного банку України 56 від 18.02.2004 р.] - аудит дотримання правил та процедур проведення операцій та їх бухгалтерського обліку. [Підпункт 2.3.2 доповнено абзацом двадцять третім згідно з Постановою Правління Національного банку України 56 від 18.02.2004 р.] 2. Внутрішній аудит Деякі дослідники вважають, що створена система внутрішнього аудиту дає змогу: – уникнути суперечок між партнерами, особливо в ситуаціях з угодами про розподіл прибутку, можливо, якщо бухгалтерські рахунки будуть піддані об’єктивному аналізу зі сторони аудитора; – усунути конфлікти між власниками, кредиторами та іншими групами людей, які представляють звітність, де може бути зроблено умисні помилки, можливо, якщо перед цим буде проведено незалежний аналіз аудитором чи аудиторською фірмою; – у разі появи нового партнера вся процедура підписання договорів, контрактів значно полегшиться, якщо бухгалтерські рахунки, доступні для вивчення, будуть попередньо проаналізовані незалежною людиною-аудитором» .

Молотова поддерживалось т. Кагановичем, а в ряде случаев т. Маленковым". Происхождение, источник такой позиции группы Молотова резолюция видит в том, что "т.т. Маленков, Каганович и Молотов находились и находятся в плену старых представлений и методов, не видят новых условий, новой обстановки, проявляют консерватизм, упорно цепляются за изжившие себя... формы и методы работы, отвергая то, что рождается жизнью и вытекает из интересов развития советского общества... Как в вопросах внутренней, так и в вопросах внешней политики они являются сектантами и догматиками"... (везде цитировано из "Постановления пленума ЦК КПСС об антипартийной группе Маленкова Г. М., Кагановича Л. М., Молотова В. М.", журнал "Вопросы истории КПСС", No 1, 1957, стр. 4-7). Резолюция отмечает, что Молотов, Каганович и Маленков не только вели борьбу внутри Президиума ЦК за свою линию, но "они прибегли к интриганским приемам и устроили тайный сговор против Центрального Комитета" (там же, стр. 7). К ним присоединился и бывший кратковременный министр иностранных дел и секретарь ЦК по идеологии Шепилов

1. Форми та методи державної підтримки експортерів

2. Види банківського переказу

3. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

4. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

5. Використання засобів та методів лікувально-фізичної культури при лікуванні слабкої форми короткозорості (міопії)

6. Основні організаційні форми та види туризму
7. Государственное регулирование экономики: формы и методы
8. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

9. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

10. Память. Виды, формы, механизмы

11. Методические подходы, формы и методы регулирования занятости слабозащищенных слоев населения (молодежи)

12. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

13. Виды, формы и сущность оптовой торговли

14. Причины, формы и методы борьбы с инфляцией

15. Определение наиболее эффективных форм и методов организованной преступности

16. Способ доказательства теоремы Ферма в общем виде с помощью методов элементарной математики

Пепельница S.Quire круглая, сталь, 110 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
361 руб
Раздел: Пепельницы
Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее
Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки

17. Правовые формы и методы государственного управления (управленческий процесс)

18. Поняття, форма та функції Конституції України

19. Формы и методы предъявления задач на уроках физике на материале изучения темы "Изменение агрегатных состояний вещества"

20. Формы и методы социальной работы

21. Виды форм собственности предприятий

22. Сутність витрат та методи їх зниження
23. Понятие и виды форм (источников) права
24. Амортизаційні відрахування та методи їх розрахунку

25. Методи управління банківськими ризиками

26. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

27. Договір банківського кредиту

28. Формы и методы племенной работы в племзаводе, племрепродукторе, фермерском хозяйстве

29. Нормативна база, методика та методи перевірки

30. Административно-правовые формы и методы деятельности органов управления

31. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

32. Понятие, формы и методы использования специальных экономических (бухгалтерских) знаний при проведении отдельных следственных действий

Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры

33. Правовые и организационные формы и методы борьбы с коррупцией в системе государственной службы

34. Форма та зміст заповіту за законодавством різних держав

35. Функции государства, формы и методы их осуществления

36. Анти суржик. Найпоширеніші суржикові форми та їх правильні мовні відповідники

37. Види, параметри та принцип роботи антен

38. Ребрендинг бренду. Причини, суть та методи
39. Формы и методы проверки знаний, умений, навыков по математике начальных классов
40. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

41. Предмет, завдання та методи патології

42. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

43. Форми та прояви слабоумства

44. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення

45. Загальні підходи та методи роботи з якістю

46. Конфлікти та методи управління ними

47. Оценка хозяйственного риска. Виды потерь и методы их оценки

48. Формы и методы разрешения трудовых конфликтов и споров

Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие
Развивающая игра "Учимся считать".
"Учимся считать" - это развивающая игрушка для детей в возрасте от 3-х лет. Игра поможет ребёнку выучить цифры от 1 до 5 и
549 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

49. Формы и методы материального стимулирования труда в рыночных условиях. Теория и практический опыт

50. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

51. Основные формы и методы руководства чтением

52. Содержание, история, формы и методы школьного краеведения

53. Формы и методы воспитательного процесса

54. Формы и методы организации и проведения гимнастики в 5-6 классах
55. Технічні характеристики зварювальних агрегатів з двигунами внутрішнього згорання
56. Формы и методы психологических исследований

57. Психологічні принципи та методи діагностики самосвідомості

58. Организация, формы и методы социальной работы с пожилыми людьми в условиях сельской местности

59. Виды, формы и классификация кровель

60. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

61. Совершенствование форм и методов по исполнению налоговой обязанности

62. Экономическое содержание, формы, методы и пути совершенствования налогового контроля

63. История, причины, виды инфляции и методы борьбы с ней

64. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

Фляга "S.Quire", 0,27 л, сталь, натуральная кожа, вставка черная.
Очень строгий, классический, элегантный подарок для мужчины. Металлическая фляга "S.Quire", выполнена из нержавеющей стали,
1013 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Спиннер "Артефакт", перламутровый.
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Игра со звонком "Глаз-Алмаз".
Увлекательная игра для всей семьи. 8 игровых полей и 96 карточек, Смешарики продолжают нас удивлять. Простые правила, яркие иллюстрации,
715 руб
Раздел: Классические игры

65. Предпринимательство, формы и методы организации предпринимательства

66. Цена, ее сущность, функции, виды, формы организации производства

67. Совершенствование форм и методов поддержки малого и среднего бизнеса

68. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

69. Методы руководства: постановка задач и контроль их выполнения

70. Методы и модели интеллектуального автоматизированного контроля знаний
71. Методы и средства радиационно-технологического контроля при сортировке твердых радиоактивных отходов
72. Форми співучасті та види співучасників у злочині

73. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

74. Налоговый контроль: понятие, задачи, формы, виды и методы

75. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь

76. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

77. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

78. Форма правления, понятие и виды

79. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

80. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные
Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее

81. Память, виды памяти, методы тренировки памяти

82. Финансовый контроль: формы, методы, органы

83. Нормирование труда. Принципы, методы, формы

84. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

85. Виды и методы курортного лечения

86. Психолого-педагогические особенности тестовой формы контроля и методы составления тестовых заданий; их практическое применение при обучении студентов зубоврачебного отделения
87. Прогнозирование в менеджменте: цели, формы, методы
88. Важнейшие виды НТП, формы их правовой защиты и реализация их на рынке инноваций

89. Виды и формы международно-правовой ответственности

90. Принципы, механизмы и основные направления регулирования земельных отношений. Виды и формы земельной собственности. Субъекты и объекты земельных отношений

91. Воображение, его виды и формы проявления

92. Поняття та форми державного устрою

93. Методы планирования персонала и виды планов по персоналу

94. Методи рефінансування центральним банком комерційних банків

95. Виды валютного риска и методы страхования

96. Кредитные операции. Виды и формы кредитов

Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие

97. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

98. Суть та види відтворення

99. Применение методов оценки эффективности инвестиционных проектов на примере организации производства по пошиву школьной формы.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.