Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологічні проблеми народонаселення

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Курсова робота “Екологічні проблеми народонаселення” ЗМІСТ 1. Преобразование и сохранение естественной среды обитания человека 2. Общие тенденции в экологической обстановке 3. Вплив діяльності людини на біосферу. 3.1. Екологія міст 3.1.1. Загальні екологічні проблеми міст миру. 3.1.2. Екологічні проблеми Москви 3.1.3. Стан повітряного басейну 3.1.4. Вплив навколишнього середовища на здоров'я міського населення 3.1.5. Забруднення водного басейну 3.1.6. Мікрокліматичні характеристики міст 3.1.7. Зелені насадження в містах 3.1.8. Проблема міських відходів. 3.1.9. Шляхи рішення проблеми 3.2. Екологія сільськогосподарських районів 3.2.1. Загальні екологічні проблеми сільськогосподарських районів миру 3.2.2. Регіональна оцінка районів сільського господарства Росії 3.2.3. Напружена екологічна обстановка сільгоспугідь Харківської області 4. Шляхи рішення екологічних проблем 5. Висновок 6. Список використаної літератури &quo ;ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ&quo ; ПЕРЕТВОРЕННЯ Й ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕРЕБУВАННЯ ЛЮДИНИ Сучасні процеси, пов'язані зі збільшенням інтенсивності впливи людини на природне середовище, ріст різноманіття форм її перетворення не тільки ставлять на порядок денний дослідження необхідних гармонічних зв'язків усередині системи &quo ;суспільство - природа&quo ;, але висувають як найбільш актуальну проблему збереження природного миру. Невиправданий, зайвий оптимізм, з яким не тільки практики, але й теоретики підходять до формуванню середовища перебування людини без обліку всієї її складності, приводить до невідомого раніше корінним змінамам природи, що негативно позначається як на її цінності взагалі, так і на эстетических значеннях. Оскільки процес перетворення геобиосферы з неминучістю триває, а разом з ним відбуваються зміни, що зачіпають не тільки один або кілька видів живого, окремі пейзажі, але й глобальні, що міняють аксиологический статус природних регіонів у цілому, остільки істотно міняється эстетический вигляд планети. Руйнування, наносимые людиною эстетически коштовному природному середовищу, обумовлені розвитком нових видів виробничих процесів і активним екологічно не спрогнозированным застосуванням техніки. Разом з тим з типом, що змінився, культури й розширенням ціннісного кругозору прагнення до задоволення эстетических потреб стало, як ми вже відзначали, займати все більше місце в життєдіяльності людства. У цьому зв'язку актуальний інтерес до можливостей збереження цінностей, що втрачаються, у період науково-технічної революції й пов'язаним з ними процесом компенсації. Широке поширення у зв'язку із проблемою збереження природи здобувають ідеї контролю навколишньої природи як форми наукового спостереження, включеного в технологію раціонального природокористування. При цьому ряд дослідників заявляють про необхідність стабілізації досягнутих найбільш позитивних результатів, закріплення оптимальних форм природопреобразующей практики, у тому числі й эстетической. У цьому зв'язку особливо актуальне завдання аналізу поняття збереження на основі діалектико-матеріалістичної методології.

Суспільство, будучи частиною глобальної системи, впливає на якісну сторону системи в цілому. Академік В.Г. Нестеров уважає, що вся історія людства являє собою повчальну характеристику його діяльності по перетворенню живої природи в умовах її розвитку. &quo ;Такий підхід людини до навколишнього середовища викликався, викликається й буде викликатися тим, - пише він, - що природа, всупереч деяким поглядам, не цілком досконала й може бути перетворена в нові, більше ефективні форми. Весь період свого існування людина прагнула змінити природу у своїх інтересах і досягав щодо цього успіхів тоді, коли умови середовища відповідали умовам існування нових видів і форм організмів&quo ;. ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОБСТАНОВЦІ Сьогодні важливо усвідомлювати нерозривний зв'язок природи й суспільства, що носить взаємний характер. Тут доречно згадати слова А.И. Герцена про те, що &quo ;природа не може суперечити людині, якщо людина не суперечить її законам&quo ;. З одного боку, природне середовище, географічні й кліматичні особливості впливають на суспільний розвиток. Ці фактори можуть прискорювати або сповільнювати темп розвитку країн і народів, впливати на суспільний розвиток праці. З іншої сторони суспільство впливає на природне середовище перебування людини. історія людства свідчить як про сприятливий вплив діяльності людей на природне середовище перебування, так і про пагубні її наслідки. Немає необхідності доводити, що громадське життя перебуває в постійній зміні. Німецький філософ початку19 століття Гегель затверджувало, що суспільний розвиток є рух уперед від недосконалого до більше зробленого. Критерії прогресу - у розвитку розуму, суспільної моральності, що лежить в основі вдосконалювання всіх сторін життя суспільства. Згадаємо відомі слова тургеневского героя Базарова: &quo ;Природа - не храм, а майстерня, і людина в ній працівник&quo ;. До чого веде й уже привела ця установка сьогодні, добре відомо на конкретних фактах. Дозвольте мені зупиниться лише на деякі з них. Ріст масштабів господарської діяльності людини, бурхливий розвиток науково-технічної революції підсилили негативний вплив на природу, привели до порушення екологічної рівноваги на планеті. Зросло споживання в сфері матеріального виробництва природних ресурсів. За роки після другої світової війни було використано стільки мінеральної сировини, скільки за всю попередню історію людства. Оскільки запаси вугілля, нафти, газу, заліза й інших корисних копалин не поновлювані, вони будуть вичерпані, за розрахунками вчених, через кілька десятиліть. Але навіть якщо й ресурси, які постійно відновляються, на ділі швидко убувають, вирубка лісу у світовому масштабі значно перевищує приріст деревини, площа лісів, що дають землі кисень, зменшується з кожним роком. Головний фундамент життя-ґрунту всюди на Землі деградують. У той час як Земля накопичує один сантиметр чорнозему за 300 років, нині один сантиметр ґрунту гине за три роки. Не меншу небезпека являє собою забруднення планети. Світовий океан постійно забруднюється через розширення видобутку нафти на морських промислах.

Величезні нафтові плями згубні для життя океану. В океан скидаються мільйони тонн фосфору, свинцю, радіоактивних відходів. На кожний квадратний кілометр океанської води зараз доводиться 17 тонн різних покидьків суши. Самою уразливою частиною природи стала прісна вода. Стічні води, пестициди, добрива, ртуть, миш'як, свинець і багато чого іншого у величезних кількостях попадають у ріки й озера. Сильно забруднений Дунай, Волга, Рейн, Міссісіпі, Великі Американські озера. За висновком фахівців, у деяких районах землі 80% всіх хвороб викликані недоброякісною водою. Забруднення атмосферного повітря перевершило всі припустимі межі. Концентрація шкідливих для здоров'я речовин у повітрі перевищує медичні норми в багатьох містах у десятки разів. Кислотні дощі, що містять двоокис сірки й окис азоту, що є наслідком функціонування теплових електростанцій і заводів, несуть загибель озерам і лісам. Аварія на Чорнобильської АЕС показала екологічну погрозу, що створюють аварії на атомних електростанціях, вони експлуатуються в 26 країнах миру. Зникає навколо міст чисте повітря, ріки перетворюються в стічні канави, усюди купи сміття, смітники, покалічена природа - така картина, що кидається в очі, божевільної індустріалізації миру. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА БІОСФЕРУ Ознакою стійкої екологічної системи є стабільність певних характеристик. Так, наприклад, екологічно стійка система Земля має постійну масу й постійну середню температуру. Під екологічною катастрофою варто розуміти перехід системи з одного стійкого стану в інше. Наприклад, підвищення середньої температури Землі може привести до танення полярних льодів, опустыниванию ґрунтів, вимиранню певних видів флори й фауни, може бути, навіть до загибелі людства. Проте, Земля як елемент Сонячної системи, швидше за все, залишиться такий же стабільної, як і раніше. Екологічні катастрофи можуть мати різні рівні - від локальних (загибель лісу, осушення моря й т.д.) до глобальних (у масштабах Землі, Сонячної системи, Галактики й навіть Всесвіту). Людство в процесі життєдіяльності безумовно впливає на різні екологічні системи. Прикладами таких, найчастіше небезпечних, впливів є осушення боліт, вирубання лісів, знищення озонового шару, поворот плину рік, скидання відходів у навколишнє середовище. Цим самим людина руйнує сформовані зв'язки в стійкій системі, що може привести до її дестабілізації, тобто до екологічної катастрофи. Нижче ми розглянемо одну із проблем впливу людини на навколишнє середовище - проблему міських відходів. Кожний великий регіон, що представляє собою територію з певними природними умовами й конкретним типом господарського освоєння, заслуговує особливого розгляду з екологічної точки зору. Важливість регіонального екологічного аналізу полягає в тім, що його результати мають велике прикладне значення (проблеми регіону “ближче” людині, ніж проблеми країни, континенту або планети). Крім цього екологічний стан регіонів в остаточному підсумку визначає й глобальний стан природних компонентів. З обліком того, що загальне число екологічних районів дуже велико, а проблеми екології в багатьох з них аналогічні, я розглядаю два найбільш важливі типи подібних районів.

Другие авторы выступали за возвращение евреев ради общего процветания Франции. Так, Анж Гудар, физиократ (Физиократы сторонники одною из ведущих направлении европейской по-лишческой экономии, возникшею во Франции в середине XVIII века (прим. ред. ).), занимавшийся проблемами народонаселения, выступил со следующей защитительной речью: «Необходимость призвать евреев во Францию для увеличения численности населения». «Трудно объяснить, почему наше правительство само закрыло дверь целой группе населения, для которой многие другие страны Европы держат дверь открытой. Причины, которые когда-то в прошлом привели к изгнанию евреев из Франции, более не существуют ( ) Аргументы, выдвигавшиеся когда-то против протестантов, не имеют смысла по отношению к евреям. Эта религиозная группа, поселившись среди нас, не сможет породить движение в пользу чьих-то интересов. Интриги и козни совершенно чужды им по природе вещей. С этим совпадают и соображения безопасности. Если бы евреи хоть на мгновение перестали соблюдать верность своим принципам, они бы погибли безвозвратно

1. Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

2. Екологічні проблеми Високопільського району Херсонської області

3. Екологічні проблеми енергетики

4. Екологічні проблеми міст України

5. Екологічні проблеми Світового океану

6. Екологічні проблеми Чорного моря
7. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання
8. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

9. Проблемы народонаселения

10. Экологические проблемы народонаселения

11. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

12. Методологічні та біологічні проблеми біоніки

13. Екологічні завантаження

14. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

15. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

16. Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква

Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики
Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол
Мешок для обуви "Мерцающие звезды", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Психологічні проблеми професійного становлення старшокласників

18. Психологічні проблеми цивільного судочинства

19. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни

20. Гносеологічні проблеми історії в XX ст

21. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

22. Екологічні аспекти видобування піску на прикладі об`єктів Чернігівської області
23. Екологічні права громадян
24. Еколого-економічні проблеми водокористування та шляхи їх вирішення

25. Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів

26. Екологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС

27. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

28. Проблема визнання УНР Францією та Великою Британією в грудні 1917 - січні 1918 років

29. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

30. Екологія України. Проблеми. Географія. Шляхи рішення

31. Проблеми розвитку та здійснення екологічного аудиту в Україні

32. Методологічні аспекти екологічного менеджменту

Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы

33. Проблема внеземных цивилизаций

34. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

35. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

36. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

37. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

38. Глобальна продовольча проблема
39. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе
40. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

41. Проблемы Аральского моря

42. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

43. Продовольственная проблема мира

44. Индия. Проблемы и пути их решения

45. Проблема ресурсообеспечения

46. Территориальная проблема Курильских островов

47. Глобальные проблемы человечества. Использование Мирового океана

48. Угольная промышленность мира. Проблемы и перспективы

Мозаика.
50 фишек. Размер поля: 24 х 35 см. Размер фишки: 40 х 45 х 14 мм. Материал: полипропилен.
450 руб
Раздел: Пластмассовая
Блюдо для блинов "Спелая смородина", 24,5x28x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 24,5x28x3 см. Материал: фарфор.
619 руб
Раздел: Прочее
Игра логическая "IQ-Колечки".
Сможете ли вы найти недостающее звено? Расставьте все детали головоломки на игровом поле. Будь внимателен! Звеньев деталей 36, а свободных
680 руб
Раздел: Игры логические

49. Рост населения, проблема продовольствия

50. Деятельность международных организаций ООН в решении глобальной продовольственной проблемы

51. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

52. Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания

53. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

54. Проблемы налогооблажения в странах переходного периода
55. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ
56. Проблемы финансирования расходов на управление в Российской Федерации

57. Проблемы формирования доходной части бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

58. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

59. Проблемы избирательного права современной России

60. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

61. Актуальные проблемы гражданского права

62. Проблема рабства в США

63. Проблема отношений всей России с Кавказом

64. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

Блюдо "Пасхальное", диаметр 22 см.
Блюдо. Диаметр: 22 см. Высота: 3,5 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
422 руб
Раздел: Прочее
Набор детских столовых приборов Apollo "Fluffy", 2 предмета.
В набор входят столовая ложка и столовая вилка. Широкая и каплевидная форма рукояток приборов удобна для захвата как взрослой, так и
386 руб
Раздел: Ложки, вилки
Сушилка для белья на ванну "Ника СБ4".
Размеры (в сложенном виде): 717х92х615 мм. Размеры (в разложенном виде): 17х1116 мм. Длина сушильного полотна: 10 м. Сушилка для белья
563 руб
Раздел: Сушилки напольные

65. Бюджетный дефицит и профицит. Проблемы балансирования государственного бюджета на Украине

66. Актуальные проблемы Украины в 2003-2004годах

67. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)

68. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

69. Современные проблемы юрисдикционного иммунитета государства и его собственности в международном частном праве

70. Проблемы укрепления самостоятельности местного самоуправления в РФ
71. Актуальные проблемы возмещения экспортного налога на добавленную стоимость
72. Проблемы разграничения административных деликтов от преступлений /Украина/

73. Проблема пользования нелицензионными товарами

74. Проблема праворозуміння (Проблема правопонимания)

75. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

76. Медицинское страхование в России, проблемы его развития

77. Проблема происхождения государства и права

78. Проблемы реализации принципа разделения властей, действия системы сдержек и противовесов на примере Российской Федерации

79. Свинец и проблемы экологии

80. Глобальные проблемы современности

Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

81. Substance abuse: Alcohol Consumption and alcohol dependence among the youth (Социологическое исследование проблемы алкоголизма среди студентов)

82. ТВ драматургия "Анализ книги Ю.М. Лотмана "Семиотика кино и проблемы киноэстетики"", "Проблема знаков"

83. Бахтин М.М. "Проблемы речевых жанров"

84. Основные проблемы культуры речи в СМИ

85. И.И.Крылов на Кавказских Минеральных Водах. Изучение проблемы

86. Проблема классификации языков
87. Философские проблемы фантастики
88. Проблема трагической судьбы России в повести А. Платонова "Котлован"

89. Философские проблемы в лирике М.Ю. Лермонтова

90. Культура, природа, человек. Проблемы и пути их решения

91. Перевод. Искусство перевода и его проблемы

92. Экзистенциальные проблемы в творчестве Ф.М.Достоевского ("Дневник писателя", "Сон смешного человека", "Идиот")

93. Проблемы национального характера в русской прозе 20 века

94. Проблема освоения иноязычных заимствований русскоязычными индивидами

95. Синтаксические функции герундия в испанском языке. Проблема атрибутивного герундия

96. Этические проблемы в фильме Э. Рязанова “Дорогая Елена Сергеевна”

Игра интерактивная "Супер магический Джинн".
Интерактивная игрушка "Супер магический Джинн" умеет без малейшего труда угадывать задуманные слова, поэтому ребенку придется
1549 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Одеяло стеганое "Карапуз" толстое (цвет: белый).
Одеяло "Карапуз" выполнено в чистейшем белом цвете. Дополнительно по всему периметру имеется стежка для предотвращения миграции
589 руб
Раздел: Одеяла для детей
Набор овощей.
Набор овощей пригодится на кукольной кухне для варки супов. В комплект входят 8 овощей, типичных для средней полосы и русской кухни. Овощи
559 руб
Раздел: Продукты

97. Музыкальные способности. Проблемы диагностики и развития

98. Антигитлеровская коалиция и проблема послевоенного устройства мира. ООН: цели и механизм действия

99. Внутриполитическая пропаганда в СССР 1935-1939 годов: материалы газеты "Правда" в социально-психологическом аспекте проблемы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.