Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ "Росава" в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Кваліфікаційна робота на тему: &quo ;Екологічний аналіз виробничої діяльності заводу ГТВ ЗАТ &quo ;Росава&quo ; в м. Біла Церква при промисловому виробництві продукції&quo ; ЗмістРеферат і ключові слова Вступ Розділ 1. Загальні дані про підприємство 1.1 Характеристика основних виробничих підрозділів як основних джерел забруднення навколишньої природного середовища 1.1.1 Підготовка й обробка матеріалів 1.1.2 Каландровий цех 1.1.3 Складальний цех 1.1.4 Цех вулканізації 1.1.5 Автокамерний цех Розділ 2. Вплив діяльності підприємтсва на атмосферне повітря 2.1 Аналіз викидів забруднюючих речовин підприємства 2.2 Характеристика газоочисних споруд підприємства ЗАТ &quo ;РОСАВА&quo ; 2.3 Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах 2.4 Лабораторний контроль за досягнення нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на підприємстві Розділ 3 3.1 Платежі за забруднення атмосферного повітря Розділ 4. Охорона праці на підприємстві ЗАТ &quo ;РОСАВА&quo ; Висновки та рекомендації Список використаної літератури Реферат і ключові слова Дипломна робота складається з 4 розділів. В першому розділі приведена загальна характеристика підприємства ЗАТ &quo ;РОСАВА&quo ;. В другому розділі проведений аналіз основних виробничих підрозділів як основних джерел забруднення навколишньої природного середовища, визначений кількісний склад промислових викидів. В третьому розділі розглянутий Вплив діяльності підприємства на атмосферне повітря, проведений аналіз викидів забруднюючих речовин підприємства, визначена характеристика пилогазоочисного обладнання підприємства, розглянуті заходи щодо зниження обсягів викидів забруднюючих речовин до нормативного рівня, заходу щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах, проведений аналіз лабораторного контролю джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та їх розсіювання на межі СЗЗ. Четвертий розділ присвячений аналізу умов праці на підприємстві ЗАТ &quo ;РОСАВА&quo ;. Робота складається з: сторінок – 57 таблиць – 17 рисунків – 2 бібліографічних джерел – 23. Ключові слова: навколишнє середовище, виробництво шин, викид, забруднювачі атмосферного повітря, джерела викидів, заходи, лабораторний контроль джерел викидів, платежі за забруднення. Вступ В складній економічній ситуації одним із важливих аспектів конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та світовому ринках є відповідність екологічним вимогам. Дане положення обумовлено ти, що передові керівники підприємств зацікавлені в здоров’ї своїх працівників, а також в найкращому стані навколишнього середовища. Одним із значних забруднювачів є різна продукція на окремих етапах її життєвого циклу. Тому активно впроваджуються різні законодавчі та природоохоронні акти, які перешкоджають появі на внутрішньому ринку продукції, яка є потенційним забруднювачем навколишнього середовища. Слід відзначити той факт, що продукція не обов’язково неякісна, але вона потенційно шкідлива для навколишнього середовища. Шинна промисловість також здатна нанести певну шкоду навколишньому середовищу, тому що в її виробництві використовуються різні речовини, які вже в процесі свого початкового введення в технологічний цикл здатні постувати в навколишнє середовище.

Крім того, по закінченню строку експлуатації окремі види продукції фактично не утилізуються. Специфіка і складність технологічного процесу виробництва шин змушує шинників з особливою відповідальністю відноситись к питанням екологічної безпеки виробництва. Серед них важлива роль належить заходам, які попереджують забруднення атмосферного повітря. Практично різні порушення чистоти атмосферного повітря обов’язково впливають на якість двох основних компонентів природного середовища – вода та грунт. Тому заходи по охороні чистоти повітряного середовища повинні забезпечувати як збереження здоров’я людей так і збереження рослинності та тваринного світу, що дуже важливо для біологічної продуктивності землі і води. Шкідливий вплив промислових викидів на атмосферне повітря, людей і навколишнє середовище значно проявляється на промислових майданчиках і прилеглих до них територіях. Саме на них утворюються найбільш великі концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі, і саме на промислових територіях акумулюються їх основна маса на грунті і водоймах. Із промислових викидів в атмосферу найбільш значними в гігієнічному плані є низькі технологічні і вентиляційні викиди (ліхтарі, шахти, вінка та інш.) безперервної дії, які складають в цілому 80 % від загальної кількості шкідливих викидів. Тому на підприємствах шинної промисловості необхідно постійно проводити контроль джерел викидів забруднюючих речовин і їх розсіювання на межі СЗЗ підприємства. Контроль екологічного стану навколишнього середовища та виробничих приміщень проводиться екоаналітичною лабораторією відділу охорони праці та екології підприємства. Моніторинг виконання вимог природоохоронного законодавства здійснюється на підприємстві ЗАТ &quo ;РОСАВА&quo ; службами, в функції яких включено контроль різних екологічних аспектів діяльності підприємства, представлений в таблиці 1. Таблиця 1. Моніторинг виконання законодавчих і нормативних документів. Відділ охорони праці та екології Внутрішні комплексні перевірки стану навколишнього природного середовища підприємства. Внутрішні комплексні перевірки за культурою виробництва та виробничою санітарією на робочих місцях Відділ головного механіка Внутрішні комплексні перевірки за технічним станом об’єктів природоохоронного значення Департамент енергетики Внутрішні комплексні перевірки за раціональним використанням природних ресурсів. В дипломній роботі розглянуті питання екологічної оцінки шкідливих викидів підприємства виробництва шин ЗАТ &quo ;РОСАВА&quo ; (м. Біла Церква), проведений аналіз промислових викидів, опрацьовано питання контролю підприємства за викидами шкідливих речовин із джерел їх утворення та аналіз їх розсіювання на межі СЗЗ. Також розглянуті економічні питання, пов’язані з забрудненням атмосферного повітря шкідливими речовинами від стаціонарних і пересувних джерел викидів. Розділ 1.Загальні дані про підприємство Підприємство ЗАТ &quo ;Росава&quo ; відноситься до Міністерства промислової політики. Розташоване в східній частині міста , межує з промисловими підприємствами з півночі – ВАТ &quo ;Трібо&quo ; , з заходу – ТОВ &quo ;Інтер ГТВ&quo ; , з півдня – автодорогою , зі сходу – автотрасою Київ-Одеса.

Санітарно-захисна зона підприємства складає 300 м, згідно &quo ;Державних санітарних правил планування і забудови населених пунктів &quo ; № 173 від 19.06.1996 р., фактично до житлового району більше 1000 м. Діяльністю підприємства є виробництво гумових покришок та камер , оптова та роздрібна торгівля автотоварами , хімічними продуктами , дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук. Генеральний план підприємства приведений в додатку1. 1.1 Характеристика основних виробничих підрозділів як основних джерел забруднення навколишньої природного середовища Виготовлення шин – багатоопераційний процес, що містить у собі виготовлення і переробку гумових сумішей, виготовлення допоміжних деталей, складання покришок, виготовлення автокамер, вулканізацію покришок, камер, діафрагми. Гумові суміші – складні багатокомпонентні системи, що містять різні каучуки, наповнювачі, вулканізуючі агенти, прискорювачі, модифікатори й інші інгредієнти. Які визначають експлуатаційні властивості готового виробу. Обумовлюють широкий спектр шкідливих речовин, що виділяються в повітря при їхній переробці і викликають необхідність контролю. Багатоопераційність процесу виробництва шин також формує специфічні особливості забруднення навколишнього середовища. 1.1.1 Підготовка й обробка матеріалів Основним компонентом гумових сумішей є каучуки. При цьому природа каучуку впливає на умови його переробки. Синтетичні каучуки, що поступають на підприємство, використовуються у виробництві в основному без попередньої обробки. У той час як натуральний каучук піддається декристалізації і пластифікації. Декристалізацію здійснюють у розпіркових камерах, що обігріваються паром ( при температурі 90-100 С). Після дикристалізації в камерах каучук пластифікують при температурі 150 С. Процес пластифікації здійснюється в гумозмішувачах і на вальцах. У процесі пластифікації в повітря виділяються різні органічні сполуки, що відносяться до насичених і ненасичених вуглеводнів, які вентсистемами організовано виділяються в повітря. Усі хімічні добавки при їхній підготовці до використання в процесі виробництва шин газоподібних речовин не виділяють. Але в процесі їх растарки і транспортування в повітря можуть виділяться зважені речовини (пил). Пил має змішаний склад. Мінливий у залежності від застосованих матеріалів. Постійно в складі пилу присутні технічний вуглець, сірка, окис цинку і інші речовини. Пил інгредієнтів , що виділяється в технологічному процесі, системами аспірації направляється на фільтри (80-95 % пилу). При обробці гумових сумішей на вальцах, у шприцмашинах є гази гумозмішування, до складу яких входять – ацетальдегід, пентан, гексан, ізопрен, ізопропілбензол, толуол, сірчистий ангідрид і ін. Газоподібні викиди системами вентиляції викидаються в атмосферне повітря. Зниження обсягів шкідливих викидів регулюється і рецептурно-технологічними заходами. Так, при використанні полімерної сірки в рецептурі гумових сумішей поліпшуються адгезіонну здатність гуми, що дозволяє істотно скоротити споживання бензину при процесі складання покришок. 1.1.2 Каландровий цех У цеху каландрів встановлене устаткування для просочення, сушіння, термообробки й обгумовування кордних тканин, що йдуть на розкрій для виготовлення деталей шин у складальних цехах.

Бывший директор одного из артиллерийских заводов, а затем начальник Главного управления артиллерийской промышленности в Наркомате вооружения и член коллегии этого наркомата Н. Э. Носовский в своих воспоминаниях отмечает решительность Н. Н. Воронова в принятии на себя ответственности за рекомендации правительству. В ряде случаев он принимал сторону работников артиллерийской промышленности, предварительно на месте глубоко изучив причины тех или иных расхождений. С разрешения Н. Э. Носовского я позволю себе привести отрывок из его воспоминаний. Однажды, пишет он, срывалась программа производства 45-мм противотанковых пушек из-за несущественного дефекта. С таким дефектом Главное артиллерийское управление раньше принимало пушки, их живучесть и надежность проверялись опытными стрельбами. И после, во время войны, когда из таких пушек стреляли много, рекламаций на них но поступало. Тогда же, в 1939 году, стояла угроза срыва программы их производства, так как военный представитель прекратил их прием, а Главное артиллерийское управление его поддержало. Н. Н

1. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

2. Екологічний зміст процесу антропогенезу

3. Екологічний туризм

4. Дистанційний екологічний моніторинг

5. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

6. Екологічний стан Миколаївщини
7. Екологічний туризм в системі екологічного геомаркетингу
8. Екологічний аудит

9. Екологічний вплив міського транспорту на навколишнє середовище

10. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

11. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв

12. Економічний аналіз

13. Технічний аналіз фондового ринку

14. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

15. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

16. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость

17. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

18. Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів

19. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

20. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

21. Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква

22. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи
23. Населення Бессарабії за урядовими переписами другої половини XIX ст. – початку XX ст.: історико-демографічний аналіз
24. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

25. Екологічна економіка та управління природокористуванням

26. Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів

27. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

28. Характеристика проекту реконструкції з метою організації виробництва автомобільного листа

29. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

30. Характеристика основних джерел економії енергоносіїв в рослинництві

31. Екологічно-гігієнічние обґрунтування регламентів безпечного застосування сучасних хімічних засобів захисту яблуневих садів

32. Аналіз екологічної системи мікрорайону "Північний"

Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки

33. Джерела екологічного права

34. Закон як джерело екологічного права

35. Характеристика забруднень атмосфери від електростанцій

36. Екологічне нормування забруднень

37. Види джерел забруднення навколишнього середовища

38. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)
39. Основные звездные характеристики. Рождение звезд
40. Общая характеристика процесса научения

41. Редкие растения, краткая характеристика

42. Природные пожары, их характеристика,особенности лесных пожаров

43. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения

44. Экономико-географическая характеристика Белоруссии

45. Общая характеристика степной зоны

46. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

47. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

48. Характеристика Австралии

Копилка "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
Размер: 13х9х9 см. Материал: металл.
886 руб
Раздел: Копилки
Блинница (блюдо с крышкой) "Золотая Серена", 23,5 см.
Блинница (блюдо с крышкой). Диаметр: 23,5 см. Высота: 10 см. Материал: керамика.
660 руб
Раздел: Блюда
Настольная игра "Времена года".
Времена года - игра-ходилка, которая знакомит малышей с изменениями в природе. Яркие иллюстрации помогут ориентироваться в сезонах
1023 руб
Раздел: Классические игры

49. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

50. Экономико-географическая характеристика Московского региона

51. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

52. Экономико-географическая характеристика Японии

53. Комплексная характеристика Бразилии

54. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края
55. Общая характеристика Туниса
56. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал

57. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

58. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

59. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

60. Комплексная характеристика Словении

61. Китай. Характеристика страны

62. Социально-экономическая характеристика Индии

63. Экономическая характеристика Псковской области

64. Характеристика политико-географического положения Китая

Набор зубных щеток (от 18 месяцев, 2 штуки).
Сочетание щетинок разной степени жесткости обеспечивает особо тщательную чистку зубов, не повреждая нежную зубную эмаль и не травмируя
347 руб
Раздел: Зубные щётки
Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты

65. Страноведческая характеристика Грузии

66. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

67. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

68. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

69. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

70. Сравнительная характеристика средневековых государств
71. Характеристика налоговой системы Великобритании
72. Характеристика источников Конституционного права

73. Характеристика Конституции Франции

74. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

75. Политический режим как сущностная характеристика государства

76. Характеристика Чикаго

77. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях

78. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»

79. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

80. Характеристика Иудушки Головлева

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", 28 предметов.
Набор школьно-письменных принадлежностей для девочки. В наборе: акварель, альбом для рисования, блокнот, доска для лепки, 2 карандаша
551 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Кондитерский шприц с насадками "Mayer & Boch" (18 предметов).
Набор состоит из 18 предметов: мешок кондитерский; 17 насадок; кондитерский мешок - уплотнитель (для прикручивания насадок к мешку).
427 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика

82. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")

83. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)

84. Речевая характеристика героев в драме Островского "Гроза"

85. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

86. Иван IV Грозный. Сравнительная характеристика по книгам В.Кобрина и К.Валишевского
87. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина
88. Сравнительная характеристика инструментов для web-дизайна

89. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

90. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

91. Разработка информационно-справочной системы "Характеристика предприятия" /Prolog/

92. Общая характеристика MS-DOS

93. Характеристика Microsoft Excel

94. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX

95. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

96. Морфофункциональная характеристика места перехода пищевода в желудок

Кукольная мебель "Шкаф".
Шкаф - один из самых необходимых предметов мебели в любом доме, особенно в кукольном. И хочется, чтобы этот предмет был красивым,
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг

97. Сравнительная характеристика аналептиков, психостимуляторов и антидепрессантов

98. Система комплемента (подробная характеристика)

99. Характеристика и значение деловых игр в медицине


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.