Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Шляхи вдосконалення ринку цінних паперів в Україні

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Особливості становлення ринку цінних паперів в Україні По рівню свого розвитку український ринок цінних паперів знаходиться в початковій стадії розвитку. Це пов'язано з багатьма причинами, включаючи повільний темп приватизації і недоліки в роботі українських фінансових установ. Проте вже спостерігається поступове переміщення на фондовий ринок засобів з валютного ринку і ринку банківських депозитів. Отже, розглянемо ключові тенденції, оскільки їхній вплив із часом може позначитися і на характері функціонування ринку цінних паперів в Україні. Цими тенденціями є: інтернаціоналізація й глобалізація ринку; підвищення рівня організованості й посилення державного контролю; комп’ютеризація ринку цінних паперів; нововведення на ринку; сек’юритизація тощо. Особливістю ринку цінних паперів на Україні є його участь в приватизації. Так, в березні 1995 року був прийнятий закон &quo ;Про приватизаційні папери&quo ;, що визначив порядок використовування і обігу на території України приватизаційних цінних паперів. Приватизаційні сертифікати є іменними цінними паперами, які підтверджують право власності на придбані об'єкти приватизації. Закон забороняє вільний обіг, продаж або інше відчуження приватизаційних паперів. Це обмежує участь в приватизації професійних учасників ринку цінних паперів. Проте недосконалість законодавства дозволяє в окремих випадках обходити обмеження. Інтернаціоналізація і глобалізація ринку цінних паперів означає, що національний капітал переходить кордони країн, формується світовий ринок цінних паперів, стосовно якого національні ринки цінних паперів стають вторинними. Інвестор з будь-якої країни дістає можливість вкладати свої вільні кошти у цінні папери, що обертаються в інших країнах. Національні ринки перетворюються на складові глобального ринку цінних паперів. Торгівля на такому ринку триває безперервно й повсюдно. Його підґрунтя становлять цінні папери транснаціональних компаній. ідвищення рівня організованості й посилення державного контролю за ринком цінних паперів має за мету забезпечення надійності ринку і довіри до нього з боку масового інвестора. Жодна держава сьогодні не може допустити, щоб віра в цей ринок похитнулася і маси людей, котрі вклали свої заощадження у цінні папери своєї або будь-якої іншої країни, раптом втратили їх унаслідок якихось катаклізмів або шахрайства. Комп’ютеризація ринку цінних паперів уможливила революцію в обслуговуванні ринку шляхом сучасних систем швидких розрахунків між учасниками ринку та способах торгівлі. Комп’ютеризація становить фундамент усіх нововведень на ринку цінних паперів. Сек’юритизація — це тенденція переходу грошових коштів зі своїх традиційних форм, якими є заощадження, готівка, депозити тощо, у форму цінних паперів. Це дістає вияв у тому, що дедалі більша маса капіталу набуває цієї форми, на місце одних цінних паперів заступають інші, доступніші для великої кількості інвесторів. Аналізуючи особливості ринку цінних паперів на Україні, про яких було сказано вище, можна сказати, що в даний час невисока активність на фондовому ринку зв'язана не тільки з невеликою кількістю, але і відсутністю надійних і високоліквідних цінних паперів.

Аналізуючи ситуацію, що склалася, стає очевидним, з одного боку, невиконання такими емітентами своїх зобов'язань, наприклад виплати обіцяних дивідендів або термінів їх виплати, а з іншою періодична гра на пониження курсової вартості, скупка емітентом своїх паперів, іноді виплата дивідендів, знову падіння курсу і далі по старому сценарію. Торговці при роботі з паперами таких емітентів прагнуть максимально скоротити час обороту і віддають перевагу роботі з невеликими пакетами з метою мінімізації ризику. Отже, в цілому становлення і розвиток ринку цінних паперів України має однозначну спекулятивну тенденцію, проте з виходом на нього акцій промислових підприємств він почне набувати інший вигляд і інші пріоритети. Багато хто дилери припинив роботу із спекулятивними цінними паперами, а інвестиції в цінні папери приватизованих підприємств використовуються для участі в діяльності підприємств з подальшим можливим отриманням довгострокового прибутку від зростання курсової вартості. Шляхи вдосконалення відносин на ринку цінних паперів в Україні Досвід побудови національних фінансових ринків латиноамериканських країн і Росії не може бути кращим прикладом для України, оскільки неможливо впроваджувати однакові засоби боротьби з фінансовою кризою у всіх країнах. Коли світові ринки дедалі більше інтегруються, координація їхньої діяльності й забезпечення інституційних основ функціонування залишається національним пріоритетом. Оздоровлення фінансового ринку України нині вимагає розробки науково обґрунтованої стратегії випуску і обігу державних цінних паперів, що базується на довготермінових конструктивних інтересах держави. Підвищення конкурентоспроможності українського фондового ринку і цивілізована інтеграція до міжнародних ринків капіталу повинні стати пріоритетами державної політики на фондовому ринку України. З цією метою можна сформулювати наступні пропозиції: впровадження в корпоративні відносини міжнародних стандартів корпоративного управління; трансформація українських торговців цінними паперами у повнофункціональні, фінансово стійкі інститути, що надаватимуть своїм клієнтам більш широкий спектр фінансових послуг та продуктів; стимулювання інститутів інфраструктури фондового ринку (організаторів торгівлі, прямих учасників Національної депозитарної системи) до впровадження нових фінансових послуг, фінансових продуктів і інструментів; здійснення кроків у напрямку інтеграції з фондовими ринками країн Східної Європи, Балтії та країн .ГУУАМ. (Грузія, Узбекистан, Україна, Азербайджан, Молдова); впорядкування інтеграційних процесів до фондових ринків ЄС та Росії на засадах цивілізованості і врахування національних інтересів; міжнародне співробітництво в рамках IOSCO та інших міжнародних організацій як основа для створення позитивного іміджу українського фондового ринку. Найбільшою проблемою в найближчі роки стане регуляторний арбітраж (різниця між витратами учасників ринку на дотримання комплексу регулятивних вимог у тій чи іншій країні), пов’язаний з процесом масштабного переміщення ринків в офшорні зони для створення ринку, паралельного внутрішньому.

Економічне зростання України багато в чому залежить від зусиль держави і професійних учасників по концентрації ринку в країні та від здатності мобілізувати фінансові ресурси з метою інвестування в реальний сектор економіки. Важливою складовою державної політики, спрямованої на підвищення конкурентоспроможності фондового ринку України є податкове стимулювання розвитку інфраструктури фондового ринку, професійної діяльності суб’єктів фондового ринку, операцій з цінними паперами та доходів по них. Пріоритетними напрямками розвитку фондового ринку, з урахуванням необхідності змін у його податковому регулюванні, вважаємо: встановлення спеціального порядку ведення податкового обліку фінансових результатів та декларування доходів професійних торговців цінними паперами та прирівняних до них осіб (інституційних інвесторів) від операцій з цінними паперами та деривативами, відмінного від обліку аналогічних операцій та декларування доходів від таких операцій інших суб’єктів фондового ринку, які не мають статусу торговців цінними паперами; звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств та податком на додану вартість некомерційних (неприбуткових) організацій фондового ринку (організатори торгівлі, Центральний депозитарій, добровільні об’єднання професійних учасників, фонди захисту прав інвесторів тощо), які забезпечують функціонування інфраструктури, діяльність яких спрямована на захист прав і законних інтересів інвесторів та здешевлення обліку та обігу цінних паперів; звільнення від оподаткування податком на додану вартість доходів від діяльності на фондовому ринку професійних учасників, чий статус встановлено відповідно до спеціального законодавства, та будь-яких операцій, пов’язаних з обігом цінних паперів (корпоративних прав) та деривативів. Для створення ефективної ринкової системи необхідно також встановити ефективні механізми захисту, що стимулюватимуть інвесторів до захисту своїх прав, в тому числі запровадження норми колективного захисту прав та законних інтересів інвесторів можливе тільки за умови об’єднання зусиль законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, громадських організацій, засобів масової інформації, емітентів та самих інвесторів. З цією метою пропонуємо: привести українське законодавство щодо інвестиційної діяльності у відповідність до законодавства країн ЄС. прийняти відповідні зміни та доповнення до цивільно-процесуального та арбітражно-процесуального, валютного, банківського, податкового законодавства, а також законодавства, що регулює фондовий ринок. Для подальшого розвитку інструментів фондового ринку України необхідно: створення ринку похідних. запровадження нових фінансових інструментів через застосування механізму пілотних проектів. законодавче запровадження системи андерайтингу. надання місцевим органам влади можливості здійснювати випуск муніципальних облігацій під певні пріоритетні прибуткові програми. Цілісна інституційна інфраструктура фондового ринку повинна забезпечити його ефективне функціонування, слугувати національним інтересам, забезпечувати економічну безпеку і суверенітет України.

Однак, першого ж дня перебування в Москв М. Скрипник, його колеги зрозумли, що практичного доступу до надбань Украни вони надал не матимуть. Виникали проблеми  щодо дол банквських кредитних блетв, випущених свого часу Центральною Радою. Адже пдписаний РСФРР Брестський мир можна було витлумачити  таким чином, що використання згаданих цнних паперв у фнансових операцях РСФРР сприймалось би як опосередкована недружня акця щодо Украни, тобто як порушення взятих на себе Росю зобовязань. Тому уже 1 квтня 1918 року М. Скрипник власноручно написав три офцйних документа про необхднсть припинення здач цнностей, привезених з Катеринослава,  повернення х, як  тих, що вже були прийнят Московською конторою держбанку, до Таганрога, в розпорядження Народного Секретарату Украни513. Тод ж було покладено початок нтенсивному листуванню записками з Й. Сталним, Г. Чичерним, Л. Караханом (член колег закордонних справ РСФРР), однак московськ урядов чиновники не хотли приймати представникв Украни, пд рзними приводами зволкали з розвязанням питань, як ставила укранська сторона514

1. Проблеми українського ринку цінних паперів на сучасному етапі

2. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

3. Ринок цінних паперів

4. Ринок цінних паперів

5. Ринок цінних паперів

6. Правовий режим цінних паперів в Україні
7. Організація роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів
8. Товарна біржа.Ринок цінних паперів.

9. Шляхи формування правової держави в Україні

10. Ринок зерна в Україні

11. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

12. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

13. Тенденції на ринку аудиторських послуг України

14. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

15. Процесуальний порядок прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

16. Шляхи формування правової держави в Україні

Солнцезащитное молочко "AQA baby", SPF 30, 150 мл.
Солнцезащитное молочко надежно защищает нежную кожу даже самых маленьких детей от воздействия солнечных лучей. Молочко легко наносится и
352 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика
Беговел "Moby Kids KidBike", цвет: розовый.
Беговел - велосипед без педалей - помогает ребенку ощутить всю радость от знакомства с миром скорости и научит быстро и весело освоить
1833 руб
Раздел: Беговелы
Вспышка для селфи, белая, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее

17. Шляхи вдосконалення проблеми оцінювання в навчальному процесі початкової школи

18. Вплив інновацій на підвищення ефективності ринку праці в Україні

19. Ринок житла в Україні

20. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

21. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

22. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
23. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
24. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

25. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

26. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

27. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

28. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

29. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

30. Розвиток ринку страхових послуг в Україні

31. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

32. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

33. Банки як учасники ринку ціних паперів

34. Формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

35. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

36. Державне регулювання фондового ринку в Україні

37. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

38. Шляхи подолання правового нігілізму в Україні
39. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях
40. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

41. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

42. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

43. Фармацевтичний ринок України

44. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

45. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

46. Шляхи формування громадянського суспільства в Україні

47. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

48. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку

49. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

50. Фінансовий ринок (фондовий) України

51. Функціонування валютного ринку в Україні

52. Сучасний стан фондового ринку України

53. Аналіз та прогнозування ринку дорогоцінних металів

54. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання
55. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення
56. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

57. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

58. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

59. Ринок праці України

60. Роль підприємств в ринковій економіці. Види підприємств в Україні

61. Комплексна методика прийняття рішень щодо розміщення фінансових коштів на фондовому ринку України

62. Атомна енергетика України і РПС

63. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

64. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые
Стержни шариковые "Left Right", 10 штук, 0,3 мм, синие.
Цвет чернил: синий. Ширина линии письма: 0,3 мм. В наборе: 10 штук.
528 руб
Раздел: Стержни для ручек
Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки

65. Громадянство України

66. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

67. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

68. Жизнь и творчество Рэя Бредбери (Життя і творчий шлях Рея Бредбері)

69. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

70. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)
71. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)
72. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

73. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

74. Органiзацiя зовнiшнього валютного ринку

75. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

76. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

77. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

78. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

79. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

80. Історія України

Средство для посудомоечных машин биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. За счет полностью натурального состава обладает 100%
849 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор "Кукольный домик".
Деревянный домик для маленьких кукол от компании "Большой Слон" привлечет внимание вашей малышки и не позволит ей скучать.
1155 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Виникнення та формування українського етносу

82. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

83. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

84. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

85. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

86. Постмодернізм та українська історична наука
87. Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького
88. Створення залізниць в Україні

89. Центральна Рада і пролетаріат України

90. Декабристський рух та його поширення на Україні

91. Історія держави та права України

92. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

93. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

94. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

95. Історія розвитку криміналістики в Україні

96. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры

97. Звичаї та обряди на Україні

98. Культура України в 30-х рока

99. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.