Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Міністерство освіти та науки України КУРСОВА РОБОТА з курсу макроекономіки на тему: «Фіскальна політика держави, її особливості в трансформаційній економіці України» 2009 План Вступ Глава 1. Поняття фіскальної політики, її види і значення 1.1 Сутність і функції фіскальної політики 1.2 Дискреційна і автоматична фіскальна політика Глава 2. Фіскальна політика як система державного регулювання економіки 2.1 Принципи і механізми впливу фіскальної політики на економіку 2.2 Ефективність фіскальної політики Глава 3. Особливості фіскальної політики в трансформаційній економіці України 3.1 Природа фіскальних проблем в Україні і необхідність реформування бюджетно-податкової системи 3.2 Шляхи і методи вдосконалення фіскальної політики Висновки Перелік посилань Вступ Сучасна фіскальна політика визначає основні напрями використання фінансових ресурсів держави, методи фінансування і головні джерела поповнення скарбниці. Залежно від конкретно-історичних умов в окремих країнах така політика має свої особливості. Будь-який уряд завжди проводить деяку фіскальну політику, незалежно від того, усвідомлює воно це чи ні. Останнім часом в Україні простежується тенденція до посилення ролі уряду в регулюванні національної економіки через фінансову систему, тобто здійснюються витрати на програми по соціальному забезпеченню, на підтримку середнього рівня доходів, охорону здоров'я, освіту і так далі. З іншого боку, з початку економічних реформ український уряд узяв орієнтир на введення надзвичайно високого оподаткування на доходи фірм, що негативно позначилося на стані національної економіки і перспективах її підйому. Не випадково у відповідь реакцією є активний розвиток тіньової економіки, внаслідок чого уряд не в змозі зібрати в прибуткову частину бюджету і половини передбачених надходжень. Сьогодні тема фіскальної політики є дуже актуальною, оскільки економіка України переживає далеко не найкращі дні, і від того, як уряд здійснюватиме бюджетно-податкову політику, залежить доля кожної людини, що живе в нашій країні і доля всієї країни в цілому. Отже, метою даної роботи є визначення поняття фіскальної політики і її складових, позначення принципів, механізмів і інструментів дії фіскальної політики на господарську систему суспільства. У роботі буде даний всесторонній розгляд фіскальної політики як методу державного регулювання економіки, а також буде проведений аналіз сучасної фіскальної політики України: освітлені об'єктивні причини необхідності її реформування і можливі шляхи удосконалення. Глава 1. Поняття фіскальної політики, її види і значення 1.1 Сутність і функції фіскальної політики Фіскальна політика — це урядовий вплив на економіку через оподаткування, формування обсягу і структури державних витрат з метою забезпечення належного рівня зайнятості, запобігання й обмеження інфляції та згубного впливу циклічних коливань. Вона є головною складовою фінансової політики та дуже важливою ланкою економічної політики. Термін &quo ;фіскальна&quo ; походить від латинського fiscua, що в перекладі означає &quo ;державна казна&quo ;. Серед численних завдань фіскальної політики, так званого дерева цілей, твірних, основними є:  стійке зростання національного доходу;  помірні темпи інфляції;  повна зайнятість;  згладжування циклічних коливань економіки.

Фіскальну політику ще називають бюджетно-податковою. Пояснюється така назва тим, що цей вид державного впливу на економіку здійснюється шляхом формування доходів держбюджету та несення витрат у вигляді державних закупівель, видатків у формі трансфертних та процентних виплат за борговими зобов'язаннями. Щоб зрозуміти загальні принципи державного регулювання, необхідно чітко виділити два компоненти фіскальної політики: витрати і податки. За допомогою урядових витрат на закупівлю товарів і послуг можна збільшити або зменшити сукупні витрати, а тим самим впливати на обсяг національного виробництва. До урядових витрат відносяться всі бюджетні асигнування, направлені на будівництво доріг, шкіл, лікарень, установ культури, здійснення екологічної і енергетичної програм і інші суспільні потреби. Сюди відносяться і витрати на оборону, зовнішньоторговельні закупівлі, придбання необхідної для населення сільськогосподарської продукції та ін. Такого роду витрати і закупівлі можна назвати державно-суспільними, тому що споживачем товарів і послуг є суспільство в цілому в особі держави. Витрати, що направляються на регулювання стійкого функціонування ринкової економіки, сприяють збільшенню або скороченню об'єму внутрішнього виробництва (ЧВП) в періоди його спаду або підйому. Державні витрати не тільки прямо, але і через мультиплікаційний ефект впливають на об'єм внутрішнього виробництва, викликаючи його збільшення або скорочення. Держава впливає на об'єм внутрішнього виробництва і через свою податкову політику. Очевидно, що чим вищі податки, тим менший дохід матиме в своєму розпорядженні населення, а значить, тим менше купувати і зберігати. Тому розумна податкова політика припускає всесторонній облік тих чинників, які можуть стимулювати або гальмувати економічний розвиток і добробут суспільства. На перший погляд, здається, що високі податки, сприяючи збільшенню державного доходу, працюватимуть на суспільство і бюджет країни. Але при найближчому розгляді виявляється протилежне: ні підприємству, ні трудівнику при надмірно високих податках працювати виявляється невигідним. Проте низькі ставки податків значно підірвуть державний бюджет і такі його найважливіші статті, як витрати на зміст бюджетних організацій і на соціально-культурні заходи. От чому при проведенні обережної і розумної податкової політики доводиться, що називається, сім разів відміряти і один раз відрізувати. До податкової системи кожної країни належать суб'єкти оподаткування, тобто ті, хто сплачує податки, — фізичні особи та юридичні особи (підприємства), та об'єкти оподаткування — прибуток підприємств, заробітна плата, вартість майна, виторг фірми, кількість землі тощо. Одиниця оподаткування — це одиниця виміру об'єкта оподаткування (наприклад, для земельного податку — гектар). Податкова ставка — це величина податку на одиницю оподаткування. Для визначення величини податку кількість податкових одиниць множать на податкову ставку. Наприклад, податкова ставка величиною 20% для прибуткового податку з громадян означає, що за доходу у 200 гривень цей дохід розподіляється так: 40 гривень — державі, 160 — отримувачеві доходу.

Податкові ставки, що визначаються як відсоток, поділяються на такі види: пропорційні, коли ставка оподаткування є однаковою і не залежить від розмірів доходу; прогресивні, коли ставки оподаткування зі збільшенням доходу зростають. Інакше кажучи, такі ставки передбачають більший відсоток вилучення доходу у вигляді податку, коли дохід збільшується ; регресивні, коли податкова ставка зі збільшенням доходу знижується. Податки поділяють на прямі та непрямі. Прямі податки стягуються безпосередньо з індивідів та фірм. В Україні такими є прибутковий податок з громадян, податок з прибутку підприємств та ін. Непрямі — це податки, що встановлюються на товари та послуги і входять в їхню ціну. До таких податків в Україні належать акцизи, податок на додану вартість, мито. Непрямі податки сплачують ті громадяни і фірми, що купують оподатковувані товари й послуги. Прибутковий податок з громадян в Україні є прогресивним, тобто особи з вищими доходами сплачують виший відсоток свого доходу у вигляді податку, ніж ті, хто заробляє менше. Платниками податку з прибутку є виробничі підприємства, фінансові й некомерційнї установи, які мають доходи, не звільнені від оподаткування. В Україні передбачене пропорційне оподаткування прибутку підприємств. Ставки цього податку диференціюються залежно від сфери діяльності (підприємництво, акційна торгівля, продаж цінних паперів тощо). Об'єктом оподаткування при стягуванні податку з майна є його вартість у період володіння ним або під час продажу чи успадкування. Протягом століть точиться дискусія про справедливість податку на майно: перерозподіляти багатство чи змиритися з тим, що від народження люди опиняються у нерівних умовах. Акцизи — це непрямі податки, що входять у ціни певних товарів і стягуються в момент їх придбання. Акцизи поділяються на індивідуальні, коли оподатковується кожна одиниця товару, і універсальні, коли об'єктом оподаткування є обсяг продажу. Згідно із законодавством України, індивідуальні акцизи встановлюються на високоприбуткові товари. Ставки індивідуального акцизу коливаються в межах від 20 до 300%. Товари, які оподатковуються акцизним збором, називаються підакцизними (алкогольні напої, вироби з хутра, телевізори, шоколад тощо). Найпоширенішим у світі видом універсального акцизу нині є податок на додану вартість, що міститься у ціні всіх товарів і послуг. Додана вартість — це різниця між виторгом підприємства і вартістю матеріалів і сировини, що куплені у постачальників. Ставка цього податку в Україні становить 20%. Формально його платниками є виробничі і торговельні підприємства, оскільки податок надходить у бюджет від них. Фактично його сплачують покупці підчас купівлі товарів і послуг Мито — це податок на товари, які імпортуються. Мито є однин із важелів захисту національного ринку і поповнення бюджетних коштів. Податкова система в Україні ґрунтується на двох основних податках — на додану вартість і на прибуток підприємств. Значення прибуткового податку з громадян та індивідуальних акцизів у надходженнях до державною бюджету менш вагоме. Частка податків зборів і платежів на соціальне страхування у ВВП України становить майже 50%.

Директоря охоче приняла цю пропозцю, цлком згодившись з думкою провдникв трудових галицьких мас, (як особливо настоювали проти нехт буржуазних галицьких полтикв до об'днання), що укранський народ по обидва боки Збруча ма бути на вки однин злитий в одне цле й разом боротись за свою долю, яка б вона дал н була. Остаточне виршення ц згоди мало статися по взяттю Кива.[19] Але цей крок давав Директор млтарного ворога з заходу. Ми вже тепер не могли би без гарячо активности дивитись на боротьбу в Галичин. Ми мали новий фронт. На сход була гетьманщина й нмц. Ржними чистими й нечистими способами нмецькому штабов й гетьманцям удалось прихилити на свй бк раду салдатських депутатв  нмецьк салдати тепер готов були навть битися з нами. Особливо х провокували тим, що "петлюрвц" перешкожають нмцям вижжати додому й настроюють населення не давати сти нмецьким салдатам. В свох записках, як час вд часу мен вдавалося поповнювати коротенькими замтками, я 28-Х¶-18 року писав так: "Розпочався наш наступ. Нмц проти нас. Над на успх мало

1. Механізм фіскальної політики держави

2. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

3. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

4. Бюджетна політика держави

5. Фінансова діяльність та політика держави

6. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України
7. Промислова політика держави
8. Політика США в умовах боротьби за українську державність в 1917-1923 роках

9. Інформаційні ресурси України

10. Регіональні особливості відтворення населення України

11. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

12. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

13. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

14. Економіко- і політико-географічне положення України

15. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

16. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Лес".
Полезное приобретение для здоровья и гармоничного развития ребенка - напольное покрытие Орто МИКС "Лес". В состав комплекта
1367 руб
Раздел: Коврики
Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы

17. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

18. Політики і політичні лідери: особливості типологізації

19. Бюджетна політика як важлива сфера діяльності держави

20. Особливості антиінфляційной політики у США

21. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

22. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)
23. Національна політика СРСР в роки перебудови
24. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

25. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

26. Основні напрямки зовнішньої політики України

27. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

28. Особливості перехідної економіки України

29. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

30. Процентна політика комерційного банку

31. Інформаційна політика України

32. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу

Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Форма для выпечки разъемная "Appetite", 20х7 см.
Форма для выпечки с антипригарным покрытием, разъемная. Размер: 20х7 см.
371 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

34. Державна політика соціального страхування

35. Облікова політика ДП НАЕК "Енергоатом"

36. Облікова політика як елемент культури бізнесу

37. Структура наказу про облікову політику та оптимальні шляхи впровадження

38. Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ "Васильківське"
39. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року
40. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

41. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

42. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

43. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

44. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

45. Зовнішня політика Німеччини в 30-х рр. ХХ ст.

46. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

47. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

48. Мусульманське право (шаріат). Політика Ф. Рузвельта

Пленка воздушно-пузырчатая 2-х слойная, плотность 75 г/кв.м.
Универсальный упаковочный материал. Препятствует повреждению товаров при ударе, предотвращает проникновение влаги и пыли, защищает от
423 руб
Раздел: Фольга
Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

49. Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

50. Політика А. Гітлера

51. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

52. Царювання та політика Павла І

53. В’ячеслав Липинський – видатний український історик, політик, державний діяч

54. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"
55. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"
56. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

57. Маркетингова політика комунікацій

58. Маркетингова цінова політика

59. Товарна політика і комерційна діяльність

60. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

61. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

62. Ціноутворення та цінова політика підприємства

63. Глобалізація сучасного світу – провідна тенденція світової політики

64. Державна політика стимулювання зайнятості

Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные
Конструктор "Цветной городок" большой (41 деталь).
Это настоящий, красочный город, состоящий из множества деревянных деталей (их 41). В нем много домов, построенных из деталей, в виде
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

65. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

66. Особливості національної економіки Тунісу

67. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

68. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

69. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

70. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
71. Кадрова політика
72. Кадрова політика організації

73. Державна політика в Україні

74. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

75. Зовнішня політика країн балтії в контексті розширення ЄС та НАТО

76. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

77. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

78. Природа політики

79. Політика великих держав на Близькому Сході

80. Політика як суспільне явище

Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов
Стул детский Ника складной, моющийся (цвет: синий, рисунок: птички).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
670 руб
Раздел: Стульчики

81. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

82. Політика і етика: соціально-філософський аспект

83. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

84. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

85. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

86. Соціальна політика
87. Соціальна політика в Україні: основні напрями та протиріччя
88. Структура системи соціального захисту населення і політики України

89. Митна політика України

90. Сучасна митно-тарифна політика України

91. Бюджетна політика

92. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

93. Державне регулювання соціальної політики

94. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

95. Фінансова політика та бюджетний процес

96. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Амортизаційна політика на підприємстві

98. Антиінфляційна державна політика

99. Державна промислова політика


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.