Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Бюджетування як сучасна технологія внутрішньофірмового фінансового планування

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Дипломна робота на тему: &quo ;Бюджетування як сучасна технологія внутрішньофірмового фінансового планування&quo ; Вступ Актуальність теми дипломної роботи полягає в тому, що менеджмент великих підприємств України напередодні вступу до Світової організації торгівлі розуміє, що щоб вижити в конкурентній боротьбі, необхідно підвищувати ефективність діяльності компанії. Зокрема, однією з наболілих проблем для керівників таких підприємств є необхідність скорочувати збитки, генеруємі заготівельними і допоміжними цехами. При відповіді на питання, що робити з допоміжним виробництвом, розглядаються три основних варіанти: – продати або закрити допоміжні виробництва, а необхідні комплектуючі одержувати з боку (метод аутсорсинга), сконцентрувавши в такий спосіб усі ресурси і зусилля на основній діяльності; – другий варіант зв'язаний з розвитком заготівельного і допоміжного виробництва як окремого бізнесу при збереженні загального контролю з боку материнської компанії; – третій можливий варіант – скорочення та оптимізація потужностей допоміжних виробництв до рівня не вище потреби власних нестатків з використанням системи бюджетування та мотивації скорочення рівня витрат. Об’єктом досліджень дипломної роботи була діяльність інструментального цеху оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву металевоосновних крісел та стільців ЗАТ «Новий стиль – Україна» (м. Харків). Предметом досліджень дипломної роботи була організація планування з використанням внутрішньофірмового бюджетування та контролінгу ефективності функціонування цеху допоміжного виробництва. Метою досліджень дипломної роботи був пошук оптимальних технологій планування діяльності цехів допоміжного виробництва та методик оцінки ефективності їх діяльності у сучасній перехідній економіці України в порівнянні з ефективністю європейської моделі аутсорсинга (промислових послуг спеціалізованих підприємств). Згідно з завданням в дипломному проекту необхідно було провести дослідження наступних питань: 1. У 1 розділі розглянути питання теоретичних і методологічних основ планування та аналізу діяльності цеху допоміжного виробництва підприємства та системи оцінки ефективності його діяльності: – теорію планування виробництва та сучасні системи виробничофінансових планів в структурі промислового підприємства; – сутність функцій цеху допоміжного виробництва підприємства як центра витрат та методологічні підходи до планування показників його діяльності; – бюджетування витрат як сучасний метод оцінки ефективності діяльності цеху допоміжного виробництва підприємства; 2. У 2 розділі розглянути питання аналізу діяльності інструментального цеху оснастки допоміжного виробництва підприємства по виготовленню меблів ЗАТ «Новий Стиль – Україна»: – характеристик діяльності та продукції підприємства ЗАО «Новий стиль-Україна»; – основних характеристик діяльності цеха оснастки допоміжного виробництва ЗАТ «Новий стиль-Україна»; – аналізу ефективності діяльності цеху оснастки допоміжного виробництва ЗАТ «Новий стиль-Україна»; – аналізу проблемних питань в діяльності цеху оснастки допоміжного виробництва ЗАТ» Новий стиль-Україна» та системі оцінки ефективності його діяльності у складі підприємства; 3.

У 3 розділі обґрунтувати шляхи підвищення ефективності діяльності інструментального цеху оснастки допоміжного виробництва ЗАТ «Новий Стиль – Україна» та удосконалення методик оцінки ефективності його діяльності: – промислового сервісу(ou sourci g) – як альтернативи допоміжним виробництвам на підприємстві – удосконалення методики оцінки ефективності діяльності цеху допоміжного виробництва на основі моделі конкурентного бюджетування витрат з врахуванням альтернативних послуг аутсорсингу. Методи досліджень: проведення горизонтального (індексно-хронологічного) та вертикального (структурно-хронологічного) аналізу фінансової звітності підприємства, контролінг системи бюджетування допоміжного виробництва, побудування алгоритмів та програм розрахунків на ПЕОМ (EXCELпрограми). Інформаційно-методологічна база досліджень дійсної дипломної роботи – звітні документи ЗАТ «Новий Стиль – Україна» за 2005 – 2006 роки. Практична цінність отриманих в дипломному проекті результатів полягає в розробці та практичній апробації на прикладі результатів діяльності інструментального цеху допоміжного виробництва ЗАТ «Новий Стиль – Україна» пропозицій західних економістів по методології оцінки ефективності діяльності допоміжного виробництва на підприємстві з опорою на конкурентні ціни ринку промислового сервісу (аутсорсингу), тобто промислових послуг вузькоспеціалізованих невеликих підприємств. 1. Теоретичні та методологічні основи планування діяльності цеху допоміжного виробництва підприємства та система бюджетної оцінки ефективності його виробничої діяльності 1.1 Теорія планування виробництва та сучасна система виробничо-фінансових планів в структурі промислового підприємства Головним плановим рішенням являється вибір цілей для підприємства – місії та конкретних цілей, що забезпечують їх реалізацію. Місія підприємства – це його головна загальна ціль, суть існування підприємства. Значення місії полягає в тому, що вона виступає для керівництва як основа, орієнтир для прийняття всіх наступних рішень. Оскільки любе підприємство – це відкрита система і існує завдяки тому, що задовольняє якусь потребу своїх споживачів, клієнтів, то й місія його повинна відшукуватись в навколишньому середовищі, а не всередині підприємства. Отже, прибуток не може бути місією підприємства, бо він цілком внутрішня проблема, хоч і дуже суттєва . Після формулювання місії на її основі встановлюються конкретні цілі, через які здійснюється місія підприємства. Цілі доводяться до виконавців, керівництво стимулює їх досягнення і тільки в цьому випадку вони становляться значимою частиною стратегічного планування. Наступний етап стратегічного планування – діагностичний, який включає аналіз навколишнього середовища та внутрішніх можливостей підприємства. Аналіз навколишнього середовища має на меті виявити потенційні загрози та можливості, з якими підприємство може зустрітись в майбутньому. Звичайно їх виділяють у сім областей: 1) економічні фактори; 2) політичні фактори; 3) ринкові фактори; 4) фактори технології; 5) фактори конкуренції; 6) міжнародні фактори; 7) соціокультурні фактори.

Результатом такого аналізу може стати перелік майбутніх загроз та можливостей з урахуванням їх значення і ступеня впливу на підприємство. Після цього керівництво повинно проаналізувати внутрішній потенціал підприємства для того, щоб виявити його сильні і слабкі сторони. Наступним етапом стратегічного планування являється аналіз життєвого циклу продукту та аналіз експериментальних кривих. Концепція життєвого цикли продукції виходить з тієї гіпотези, що всі продукти слідують одному і тому ж типовому життєвому циклу. Із концепцій життєвого циклу продукту і експериментальних кривих витікають такі стратегічні вимоги: – Зрівноваженого поєднання продуктів, які знаходяться в різних фазах життєвого циклу. – Розширення своєї ринкової долі, оскільки це дозволить збільшити обсяг виробництва і рухатись вниз по експериментальній кривій. Обидві ці вимоги враховуються на наступному етапі стратегічного планування при визначенні стратегічних полів бізнесу та формулюванні портфеля. Портфель – це сукупність напрямків бізнесу або група господарських підрозділів. Люба фірма являє собою портфель напрямків бізнесу. Концепція портфеля виходить з того, що підприємство на протязі довгого часу є життєздатним і являється прибутковим в тому випадку, якщо його поля бізнесу в фінансовому відношенні залишаються збалансованими, маючи на увазі майбутні можливості і загрози. Стратегічні поля бізнесу виділяються за такими критеріями: Очікуваний темп росту ринку(попиту). Ринкова доля. На наступному етапі стратегічного планування для кожного із полів бізнесу, в відповідності з концепцією портфеля, вибираються стратегії, тобто визначається стратегія кожного поля бізнесу. Заключним етапом стратегічного планування являється стратегічне планування структури підприємства. На основі планування полів бізнесу, виробничої програми і потенціалу фірми встановлюються наступні довгострокові, відносно стабільні елементи: – система управління – організаційна структура – розміщення підприємства – зв'язки підприємства – правові форми – стиль управління Таким чином, змістовним результатом стратегічного планування є зміни в організації, а саме: створення нових ринків, диверсифікація виробництва, проектування і створення нових потужностей, ліквідація нерентабельних виробництв, злиття і придбання фірм, розробка нових продуктів, реорганізація і перерозподіл повноважень та відповідальності і таке інше. Для того, щоб організація була ефективною в довгостроковому аспекті, зазначені зміни повинні бути запланованою реакцією на очікувану в майбутньому динаміку навколишнього середовища, а не вимушеною реакцією на минулі та теперішні події. Найважливішими цілями для стратегічного управління являються цілі росту організації. Дані цілі відображують співвідношення темпу зміни обсягів продаж та прибутку організації, темпу зміни обсягів продаж та прибутку по галузі в цілому. В залежності від того, яке це співвідношення, темп росту організації може бути швидким, стабільним або може спостерігатися скорочення. Відповідно цим темпам росту можуть встановлюватись цілі швидкого росту, ціль стабільного росту і ціль скорочення.

Эту систему создал Пётр на основе западных властных и гуманитарных технологий. Его «кромешники» — это уже не ордынская или московская технология власти, а западная, отлившаяся в форму гвардии. Без этой технологии, без гвардейско-армейской оккупации страны русские верхи не превратились бы в отдельный народ, русские крепостные не стали бы рабами екатерининских времён, а крепостное состояние так и осталось бы зачаточно-русским, относительно мягким. Ну а формально реализации этой технологии внутри России помогла внешняя военная ситуация — Северная война, с которой началось интенсивное и жестокое включение России по политической линии в мировую систему XVIII века, в отстоявшуюся за вторую половину XVII века «вестфальскую систему» и которой власть (а позднее историки) оправдывали петровские «реформы». Формально — во-первых, потому что главные победы в войне были одержаны не новой армией и флотом, а старыми. Победу при Лесной, «матерь полтавской виктории» одержали полки «старого строя», а главные морские победы над шведами одержал не парусный, а гребной флот

1. Планування офісу. Проектування виробничого і обслуговуючого потоків. Аналіз сучасних технологій у сфері послуг

2. Сучасні технології розвивального навчання в початкових класах

3. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

4. Якісні методи оцінки фінансових ризиків

5. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

6. Фінансове планування на підприємствах
7. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності
8. Використання комп’ютерних технологій в сучасному діловодстві

9. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

10. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

11. Ціна сучасних інформаційних технологій

12. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

13. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

14. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

15. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

16. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фиолетовый, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Игра логическая "IQ-Элемент".
Q-Элемент - игра-головоломка для одного игрока. Суть игры: расположить на игровом поле все детали, чтобы поверхность была ровная, без
544 руб
Раздел: Игры логические
Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее

17. Підвищення ефективності формування понять з геометричної оптики засобами сучасних інформаційних технологій навчання

18. Сучасний вчитель як педагог та психолог

19. Технології навчання як дослідження

20. Популізм як специфічна політична технологія

21. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

22. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут
23. Фінансовий контроль та його завдання в сучасний період
24. Фінансовий менеджмент як регулятор механізму ринку

25. Аналіз інтелектуального капіталу як фактору сучасного виробництва

26. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

27. Технология возведения одноэтажного промышленного здания

28. Межбанковские отношения на основе использования высоких технологий интербанковских телекоммуникаций

29. Выборы как форма народного волеизъявления(Вибори як форма народного волевиявлення)

30. Разработка технологии по изготовлению книжного издания по искусству

31. Роль техники и технологии в процессе развития культуры

32. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города
Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы

33. Владение новыми музыкальными технологиями - необходимое условие в профессиональной подготовки учителя музыки

34. Ctp-технология, глубокая печать, брошюровочно-переплетные процессы

35. Безопасность информационных технологий

36. Технология ADSL

37. Информационные технологии в экономике. Информационная безопасность в сетях ЭВМ

38. Основы информационных технологий
39. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга /Интернет-Маркетинг/
40. Безопасность информационных технологий

41. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

42. Использование Интернет-технологий для обеспечения информативности населения

43. Компьютерные сети Информационных технологий

44. Технология PLC (Power Line Communication)

45. Компьютерные технологии в судостроении

46. Информационные технологии

47. Использование лазеров в информационных технологиях

48. Определение эффективности применения информационной технологии

Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Беспылевой цветной мел, 100 шт.
Цветные мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и
424 руб
Раздел: Мел

49. Перспективы развития технологий ПК на примере PDA (Personal Digital Assistant)

50. Новые технологии хранения информации

51. Языки и технология программирования. Начальный курс /Pascal/

52. Речевые технологии

53. Информационные технологии в экономике. Разработка информационных технологий.

54. Информационные технологии в управлении (Контрольная)
55. Лабораторные работы по теории и технологии информационных процессов
56. Информационные технологии в экономике

57. Учебник по технологии программирования

58. Новые технологии. Microsoft Office XP

59. Новые информационные технологии обучения в математике

60. Технология производства низина. Антибиотические свойства низина

61. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

62. Распознавание и прогнозирование лесных пожаров на базе ГИС-технологий

63. Экозащитные техника и технологии

64. Повышение эффективности формирования химических знаний школьников при использовании информационной технологии обучения

Подставка для книг "Brauberg", малая.
Предназначена для книг, учебников и журналов. Регулируемый угол наклона. Металлическая подставка. Держатель для страниц. Экономит место на
616 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5", 2 штуки.
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
379 руб
Раздел: Фильтры для воды
Набор пробок для бутылок "Аристократ".
Набор пробок для бутылок - незаменимый аксессуар для хранения уже открытого вина, коньяка или шампанского. Он герметично закупорит любую
348 руб
Раздел: Аксессуары для вина

65. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

66. Развитие творческих способностей учащихся на уроках "Технология швейного производства"

67. Технология работы социального педагога с семьёй

68. Изучение технологии нейронных сетей в профильном курсе информатики

69. Использование различных методов обучения с целью активизации познавательной деятельности на уроках технологии

70. Технология изготовления шпаргалки
71. Развитие творческих способностей на уроках технологии
72. Технология приготовления блюд (винегрет с сельдью, печень по-строгановски, яблоки в тесте жареные, трубочка заварная с заварным кремом)

73. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"

74. Технология изготовления вафель с начинкой

75. Особенности производственной программы, способов и режимов тепловой обработки, технологии приготовления блюд ресторана с немецкой кухней

76. Применение избирательных технологий на выборах в Пермскую городскую Думу 2000 года: технологичность выборов

77. Проблемы использования и пути развития интернет-компьютерных технологий в России

78. Избирательный процесс и избирательные технологии

79. Разработка технологии плавки стали в электродуговой печи ДСП-80 и расчет ее механизма

80. Анализ и экономическая оценка технологий в цветной металлургии

Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

81. Разработка технологии горячей объёмной штамповки детали цапфы правой

82. Разработка технологии получения отливок «корпус» из сплава МЛ5 в условиях массового производства

83. Лазерная технология - важнейшая отрасль современного естествознания

84. Технология производства К56ИЕ10 и серии м (с К426 и К224 (WinWord)

85. Технология ремонта автомобилей и дорожных машин

86. Технология обработки на станках с ЧПУ
87. Конструирование и технология производства ЭВА
88. Технология восстановления чугунных коленчатых валов двигателей ЗМЗ-53А

89. Интернет - технология будущего

90. Техника и технология

91. Разработать инструментальную оснастку к технологии изготовления детали "корпус" в условиях обработки на станках с ЧПУ

92. Технология изготовления печатных плат

93. Технологии утилизации шин и их восстановление

94. Сварочные технологии

95. Основы промышленного рыболовства и технология рыбных продуктов

96. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

Цветные карандаши, 12 цветов, в пластиковом пенале.
Первый гибкий пенал для карандашей. Изящное решение: с растягивающимся тубусом. Пенал легко превращается в стаканчик для карандашей.
378 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал "Махаоны" (розовый).
Этот аксессуар поможет содержать в порядке нужные мелочи и будет поднимать настроение! Размер: 21x8x8 см.
394 руб
Раздел: Без наполнения
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры" (Стегозавр и Тираннозавр).
Набор "Стегозавр и Тираннозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В комплекте
355 руб
Раздел: Археологические опыты

97. Разработка технологии горячей объёмной штамповки детали цапфы правой

98. Технология изготовления волоконнооптических световодов для передачи изображения

99. Разработка технологии по изготовлению книжного издания по искусству


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.