Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

І. Моральне виховання ІІ. Формування взаємин дітей дошкільного віку.6 ІІІ. Гра у розвитку взаємин Молодші Середній дошкільний Старші IV. Становлення взаємин дітей у трудовій діяльності .21 V. Спільна продуктивна діяльність на заняттях як засіб формування взаємин дошкільників .29ВИСНОВОК .36ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 37 ВСТУП Тепер уже всім відомо, що для виховання дитини, як і для її навчання, конче потрібно знати дитину, розуміти її духові нахили, її темперамент, фізичний склад організму. Не так ще давно навіть свідомі виховничі гадали, що дитина — це тільки молода людина, недокінчений, ще не цілком розвинений образ дорослої людини. Але психологічні досліди ос­танніх літ упевнили усіх педагогів, що дитина — це зовсім окремий фізичний і духовий організм, довели до утворення цілої окремої науки — Педагогії, що досліджує дитячу ду­шу, до вироблення окремих методів для здійснення цього дослідження. Наукові праці переконали педагогів, що кожна дитина дуже відрізняється від дорослої людини, що існують загальні типи дітей і разом з цим — дуже велика різниця між поодинокими дітьми; і з цією одмінною індивідуальністю дітей треба рахуватися кожному вчителеві, кожному вихователю і просто кожній дорослій людині. Колишня, давня педагогіка була в засаді своїй теоре­тичною, сучасна, навпаки, ґрунтується вся на живих спо­стереженнях, на експериментах. Навіть видатні педагоги минулого — Фребель, Песталоцці — помилялися, не знаючи дитячої психіки. Сучасна експериментальна педагогіка своїми практичними висновками допомагає кожному вихователю свідомо використовувати той чи інший метод вихо­вання. Це дає йому деяку самостійність: він уже не невіль­ник тих чи інших приписів керівництва або теоретичних вказівок тієї чи іншої книги з теорії педагогіки — він має перед собою живий колектив учнів, яких він знає, і знає, як керувати їхніми духовими силами. Учні теж не були такі незалежні й самостійні у виявленні своїх думок, як нині. Щоб зрозуміти дитину, використовують найрізноманітніші способи — спостереження, експерименти, ведуть щоденники, проводять анкети, записують і вивчають спогади про дитинство власне і старших людей, вивчають типи дітей в творах видатних письменників. Усякий емпіричний дослід перш за все грунтується на спостереженні. Для наукової праці спостереження повинно бути систематичним і мати на оці весь час те питання, що має бути розв'язане. Спосте­реження повинні бути цілком об'єктивними, і записувати їх слід по можливості безпосередньо. Через те що вони про­водяться планомірно, для певності вислідів їх можна повто­рювати в цілком однакових умовах. Спостереження за дітьми не дуже легко проводити, так само, як не легко й розумітися в них, бо психологія дитини цілком одмінна від психології дорослих; крім того, настрої дитини дуже мінливі, засоби до висловлювання їх ще досить невиразні, от через що і прості спостереження за дітьми вимагають від тих, хто їх проводить, деякої психологічної наукової підготовки, аб­солютної об'єктивності, щоб як-небудь не підвести дитину під вплив сугестії щодо педагогічного експерименту. Експеримент — це осібне спостереження, здійснене в певних витворених науково умовах, яке відрізняється від звичайного спостереження ще тим, що останнє носить ви­падковий характер, і щоб його повторити, треба часом дуже довго чекати, а експеримент здійснюється з волі експериментатора, який може міняти умови, щоб поширити своє спостереження.

Для експерименту беруть прості явища — процеси пам'яті, гостроти сприймання, втоми дітей. Вундт дає чимало практичних вказівок щодо проведення експери­ментів, усі вони вимагають великої уваги від самого екс­периментатора. Здобуті наукою вказівки дають нам змогу знати, чого триматися в наших заходах з кожною дитиною, знати обсяг її сил і, головне, знати, коли вона потребує на­шої допомоги. І. Моральне виховання. Головне завдання виховання — це вироблення характе­ру. Людину ми найбільш цінуємо не за її знання, а за її характер, - він найбільше важить в зносинах людей міх собою, він дає змогу людині осягнути найвищі моральні бла­га Нав­чання може дуже добре причинитися до вироблення характеру, розвиваючи увагу, розум, викликаючи постійно власну ініціативу, даючи дитині справи, цікаві для неї, які, одначе, вимагають від дитини самостійної активності. Треба привчити дитину обмірковувати свої вчинки і чужі, ви­користовувати кожний випадок боротьби між злом і добром, давати дитині змогу в різних обставинах життя виявити свою мудрість, добре серце і правдиве поводження, і підтри­мувати у дитини віру в саму себе. Ніколи не вживати кари або погрози, а головне, любити дитину і заслужити її любов, - от головний грунт, на якому виховання може осягнути своїх змагань. Дуже добре допомагає моральному розвит­кові дітей утворення спеціальних гуртків для самовихован­ня учнів, самодисципліни в напрямку до добра і опанування своїх емоцій. Щоб вести дитину до такого суцільного морально-естетичного і розумового розвитку, треба, щоб і вчителі по школах, і керівники по дошкільних установах мали відповідну підготовку, широку свідомість моральних ідеалів. Програми усіх вчительських семінарів, педагогічних ін­ститутів мають бути поширені більшим обсягом соціальних наук, природознавства, антропології, мистецтва, географії ним знанням свого рідного краю. Нам так бракує для відбудування нашої держави, для освіти нашого народу освічених людей, що виховання дітей, підготовка педагогів набирає особливого значення. В наші часи бути гарним педагогом - це бути апостолом Правди і Науки. Тільки великими зусил­лями таких апостолів Україна матиме чесних діячів-патріотів, вмілих практичних робітників і соціальне об'єднану, інтелектуально розвинену народну масу. ІІ. Формування взаємин дітей дошкільного віку. Здійснення завдань морального виховання дітей-дошкільників, зокрема формування в них доброзичливих взаємин з ровесниками, передбачає пошуки і розробки ефективних методів і прийомів цілеспрямованого впливу. Вихователі дошкільного закладу спільно з батьками можуть успішно формувати в дітей позитивні навички по­ведінки і якості, які визначають характер їхніх взаємин і з дорослими, і однолітками. З тієї миті, як дитина потрапляє в групу ровесників, її індивідуальний розвиток уже не можна розглядати і вивчати поза взаєминами з іншими членами групи. Саме на основі досвіду спілкування з ровесниками формуються моральні якості підростаючої особистості, насамперед ті, які визначають її ставлення до людей. Хоч групу дошкільного закладу лише умовно можна вважати колективом, проте навіть і тут наявні великі потенційні можливості для .р

озвитку дітей на основі до­ступних їм моральних норм і правил. Цьому сприяють сталий склад груп протягом кількох років, сталість педа­гогічних вимог, які спрямовують і координують взаємини, щоденна організація спілкування та спільної діяльності дошкільників. У згуртованому колективі, який живе змістовним ї повноцінним життям, діти набувають позитивного соціаль­ного досвіду взаємодії, проймаються спільними почуттями і переживаннями ще задовго до того, як починають усві­домлювати високі моральні принципи). В даній роботі розглядаються особли­вості формування взаємин дітей дошкільного віку, а саме методам виховання взаємодопомоги, досліджуються прийоми педагогіч­ного керівництва взаєминами дітей різних вікових груп в різних видах їх спільної діяльності — ігрової, продук­тивної, трудової, наголошується на необхід­ність створення в дитячому колективі атмосфери, пройня­тої духом доброзичливості і взаємодопомоги, турботливого ставлення дітей одне до одного. Значне місце відведено змісту роботи вихователя, спря­мованої на розвиток у дошкільників доброзичливого став­лення до товаришів по групі, взаємодопомоги, в основі якої лежить прин­цип систематичного виховного впливу на емоційну сферу дитини, розкривається значення сімейного виховання у формуванні в дітей позитивної спрямованості на ровесників. Аналіз роботи дошкільних закладів свідчить про те, що не всі вихователі приділяють достатню увагу формуванню позитивних взаємин дітей у процесі їх повсякденного спілкування, часто пускають їх на самоплив. Тоді в групі виникають стосунки, які не лише галь­мують розвиток у дошкільників доброзичливого ставлення до своїх товаришів, а навіть породжують відверто непри­язні прояви щодо однолітків — черствість, байдужість, приниження гідності іншого тощо. Висвітлення питань, які розкривають шляхи формуван­ня позитивних взаємовідносин дітей, має важливе значення для педагогічної практики, зокрема поліпшення виховного процесу в дошкільному закладі. ІІ1. Гра у розвитку взаємин дітей Одним із виявів соціального інстинкту дітей є їхні гри. Інстинкт гри пояснюють педагоги і психологи по-різному. Найстарші кажуть, що гра - це спочинок; але з цим не можна згодитися, бо в грі дуже багато працює уява дітей, іноді дитина грається аж до втоми. Інше пояс­нення каже (Спенсер), що в грі виявляється зайва енергія, яка у всіх нижчих тварин залишається невикористаною в боротьбі за існування. Але це теж не відповідає істині, бо неонова енергія ніколи не може залишатися, як каже Гросе, на майбутній час. Сам Гросе дає більш наукову і правдиву теорію ігр: це інстинкт самоохорони, який в перші роки підготовляє до майбутньої боротьби з ворогами, до ловів здо­бичі. Справді, цуценята, граючись, симулюють боротьбу - то гризуться, то відбігають один од одного. Так само коні, коли граються, то бігають, б'ють копитами. Діти, граючись, бігають, стрибають, перелазять через перешкоди. Гра для дитини найкраща насолода, в іграх виявляються всі її здіб­ності, її нахили, переживання. Спостерігайте дитину, коли вона грається, і ви знайдете ключ до розуміння її душі. Гра — це настільки природній стан дитини, що багато педагогів змагалися все навчання малих дітей перетворити в гру, бо вона найбільш інтенсивно захоплює дітей.

Жодних полтичних ухвал про екстермнацю польського населення тод не приймали. Польськ сторики, здебльшого, правильно уявляючи соб силу пдпльно мереж ОУН (р) в лютому 1943 р., не хочуть усвдомити, що наявнсть полтично ухвали ОУН(р) такого типу довела б у цей час до справжньо майже повно екстермнац польського населення по селах  мстечках захдноукранських земель або до його поголовно втеч на захд. ¶нший позасторичний мт про братовбивчу боротьбу. Цей скомпромтований нтернацоналстичний термн (нещодавно «старшим братом» рекламували себе росяни) тут н до чого. Польський  укранський народи дв окрем повноправн й рвноцнн нац, в яких взамних братерських почувань завжди було мало. А лише справжня взамодопомога  рвноправнсть можуть стати пдставою нормалзац стосункв. ґ певн загальновизнан свтовою сторю стини, що стосуються не лише польсько-укранських стосункв. Кожний поневолений народ ма право вести нацонально-визвольну боротьбу за незалежнсть сво нац  Батьквщини

1. Виховання взаємодопомоги у дітей дошкільного віку

2. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку

3. Шляхи підвищення ефективності занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку

4. Наступність у формуванні природничих знань у дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

5. Розвиток пам’яті, мислення, уваги у дітей дошкільного віку

6. Формування уявлень про лічбу у дітей дошкільного віку
7. Особливості уяви у дітей дошкільного віку
8. Розвиток комунікативних здібностей дітей дошкільного віку

9. Клініко-патогенетичні аспекти йододефіцитних захворювань у дітей шкільного віку в умовах легкої йодної ендемії

10. Дефіцитні анемії. Хронічні розлади харчування в дітей раннього віку

11. Роль дисфункції ендотелію при вроджених вадах серця у дітей раннього віку

12. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

13. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

14. Педагогічні основи правового виховання дітей молодшого шкільного віку

15. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

16. Адаптаційно-резервні можливості дітей молодшого шкільного віку

Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные

17. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

18. Страхи дітей молодшого шкільного віку

19. Особливості розвитку емпатії у дітей молодшого шкільного віку

20. Програма діагностики пізнавальних психічних процесів дітей молодшого шкільного віку

21. Психокорекція дітей молодшого шкільного віку з проблемами в поведінці

22. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення
23. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
24. Особливості навчання дітей підліткового віку

25. Підготовка дітей до шкільного навчання

26. Розвиток рухових якостей дітей в дошкільних закладах

27. Роль родинного виховання у формуванні особистості дітей з інтелектуальною недостатністю

28. Особливості стресових станів у дітей різного віку

29. Олена Пчилка - найкраще для дїтей

30. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах

31. Значення газообміну для дітей 3-7 років

32. Встановлення походження дітей. Оспарювання батьківства

Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Майнові правовідносини батьків та дітей

34. Правовідносини батьків та дітей

35. Відносини батьків і дітей у Стародавньому Римі

36. Джанні Родарі та його книги для дітей

37. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

38. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей
39. Вплив нейроендокринних факторів на клініко-етологічні особливості бронхіальної астми у дітей
40. Гігієнічна оцінка ефектвності оздоровлення дітей і підлітків на морському узбережжі

41. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) та бронхіти у дітей

42. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

43. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

44. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

45. Кінезіотерапія дітей с церебральним паралічем

46. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

47. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

48. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
442 руб
Раздел: Прочие
Мебель для кукол "Гостиная Конфетти".
Комплектация: 2 кресла, 1 диван, 1 торшер, 1 стол. Материал: пластик. Подходит для кукол 30 см. Цвет мебели может отличаться от
662 руб
Раздел: Гостинные
Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

49. Комплексна профілактика ускладнень сторонніх тіл дихальних шляхів у дітей

50. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

51. Методи діагностики ушкоджень нервової системи у дітей і обстеження неврологічного статусу у новонароджених

52. Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

53. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

54. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією
55. Варіанти аналгоседації при адено-, тонзилотоміях у дітей
56. Вільні амінокислоти крові в діагностиці спадкових хвороб обміну у дітей високого генетичного ризику

57. Вплив творів образотворчого мистецтва на формування творчої активності дітей

58. Підготовка дітей до навчання в школі як психолого-педагогічна проблема

59. Порушення мовлення у дітей

60. Формування іміджу дошкільного навчального закладу

61. Характеристики навчально-виховних закладів для дітей з вадами

62. Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи

63. Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"

64. Негативні емоції у дітей 11-13 місяців як прояв прив’язаності до батьків

Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Карандаши двухсторонние, 12 штук, 24 цвета.
Когда дети занимаются творчеством, это всегда чудесно. Ведь подобное занятие дает возможность ребенку проявить свою фантазию и логическое
401 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. План роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу на 2009 – 2010 навчальний рік

66. Соціальний захист дітей з обмеженими функціональними можливостями

67. Класифікація важковиховуваних дітей

68. Анкетування серед неповноспраних дітей та їх батьків

69. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків

70. Соціальний захист дітей-сиріт
71. Формування здорового способу життя дітей з неблагополучних сімей
72. Розвиток гнучкості у дітей в процесі заняття тхеквондо

73. Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності

74. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

75. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

76. Розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва

77. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

78. Діагностично-прогностичні аспекти матково-плацентарно-плодових взаємовідносин при внутрішньоутробному інфікуванні плода, профілактичне лікування

79. Реографічні показники церебрального кровообігу у підлітків: залежність від статі, віку та соматотипу

80. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

Игра "Зообильярд".
Главное достоинство этой игры в том, что в неё могут играть все от мала до велика. Причём не просто играть, а получать удовольствие от
1019 руб
Раздел: Игры на ловкость
Детский бинокль ночного видения "Секретный агент".
Каждый ребенок знаком с героями фильмов, мультфильмов и комиксов, выполняющими секретные задания. И, безусловно, у каждого суперагента
342 руб
Раздел: Шпионские штучки
Набор фигурок "Счастливые друзья".
В наборе: 2 флокированные фигурки. Высота фигурок: 4,5 см. Материал: пластмасса. Возраст: 3+. В ассортименте представлено несколько
347 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок

81. Моральне виховання старших дошкільників

82. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

83. Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

84. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

85. Фізичне виховання в дошкільних установах

86. Діяльність дошкільника
87. Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності
88. Діалектика і проблеми взаємин людини і політики

89. Особливості психокорекції сімейних взаємовідносин між батьками та дітьми-підлітками

90. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

91. Модернізація колії з укладанням рейкових плітей довжиною з блок-дільницю

92. Нелінійна взаємодія електромагнітного випромінювання з діелектричними періодичними структурами

93. Особливості проведення занять з фізичного виховання з дітьми-інвалідами

94. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

95. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

96. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно
Настольная игра "Гномы-вредители. Делюкс".
На первый взгляд, все гномы похожи: маленькие, бородатые, золото любят, упорно стучат своими кирками в подземных туннелях в поисках
1250 руб
Раздел: Карточные игры
Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики

97. Мировоззрение скифов в понимании Д.С. Раевского и других авторов

98. Жизнь и творческий путь Д.Д.Бурлюка

99. Лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова

100. Русский символизм: лекция из курса д-ра Валюлис


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.