Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Основні положення інноваційного менеджменту та реструктуризації

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Питання №3. Назвіть цикли інноваційного менеджменту Інновація — це використовування в суспільній діяльності (виробництві, економічних, правових і соціальних відносинах, науці, культурі, освіті і т. д.) результатів інтелектуальної праці, технологічних розробок, направлених на вдосконалення соціально-економічної діяльності. Інноваційний процес (ІП) — це послідовний ланцюг подій, в ході яких інновація визріває від ідеї до конкретного продукту, технології, структури або послуги і розповсюджується в господарській практиці і суспільній діяльності. На відміну від науково-технічного прогресу (НТП) інноваційний процес не завершується упровадженням нової технології і появою нового продукту на ринку. Цей процес не уривається і після залучення, бо у міру розповсюдження (дифузії) новина удосконалюється, стає ефективнішою, придбає нові споживницькі властивості. Основа ІП — процес створення і освоєння нових технологій, вимагаючий, як правило, фундаментальних досліджень, направлених на отримання нових знань про розвиток природи і суспільства безвідносно до їх конкретного використовування. Фундаментальні дослідження діляться на теоретичні і пошукові (цілеспрямовані). Модель ІП має циклічний характер, складається з окремих ланок (самостійних процесів) і матеріалізується у функціональні організаційні структури. Економічна і технологічна дія ІП на суспільну діяльність виявляється в збільшенні економічного і науково-технічного потенціалу держави, підвищенні технологічного рівня всіх ланок ІП. У узагальненому вигляді модель ІП можна записати так: ФЕ → ПІ→ РПр → Ос → ПП → М → Сб, де ФЕ — фундаментальні дослідження; ПІ — прикладні дослідження; РПр — розробка і проектування; Ос — освоєння; ПП — промислове виробництво; М — маркетинг; Сб — збут. Фундаментальні дослідження — початкова стадія ІП, насичена науковими дослідженнями. Проте кожен подальший елемент циклу також вимагає наукових і прикладних досліджень. Кількість і якість інформації убувають від фундаментальних досліджень до промислового виробництва. Дослідницька діяльність замінюється досвідом, навиками, стандартними прийомами, що носять часто суб'єктивний характер. Світовий досвід показує, що тільки окремі фундаментальні дослідження утілюються в розробку, проектування і промислове виробництво. До 90 % тих фундаментальних досліджень мають негативний результат. З 10 % що залишилися не всі мають практичний вихід. Основною метою фундаментальних досліджень є пізнання і розвиток ІП, вивчення теорії питання. Прикладні дослідження мають іншу спрямованість — це упредметнені знання, використовувані в різних технологіях, в результаті яких створюються нові машини, устаткування і системи. Прикладні дослідження плавно переходять в розробку і проектування, далі — в освоєння і промислове виробництво. Фази маркетингу і збуту, пов'язані з комерційною реалізацією результатів ІП. Таким чином, інноваційний менеджер в процесі своєї діяльності вникає в різні фази ІП і з урахуванням цього створює свою управлінську стратегію. Питання №18. Які основні чинники повинна враховувати загальна мета організації? Стратегічне планування вимагає проведення численних об'ємних досліджень і засноване на зборі і аналізі даних середовища, що переробляється.

Це дозволяє постійно контролювати ринок, де обстановка змінюється стрімко. Стратегію розробляють так, щоб її можна було замінити іншою. Розробка стратегії починається з чіткого формулювання загальної мети організації, зрозумілої кожному її співробітнику. Загальна мета повинна враховувати такі основні чинники: • основний напрям діяльності організації; • робочі принципи в зовнішньому середовищі (принципи торгівлі, відношення до споживача, ведення ділових зв'язків); • культуру організації, її традиції, робочий клімат. Після постановки загальної мети її конкретизують: 1) у поточному році добитися рівня чистого прибутку в сумі 5 млн. грн; 2) довести об'єм продажів продукції до 50 тис. шт.; 3) добитися середнього годинного вироблення на одного робітника 10 одиниць продукції; 4) понизити частку позикового капіталу і збільшити розмір оборотного капіталу; 5) упровадити нові технології; 6) відкрити представництво фірми в певному регіоні; 7) як соціальна допомога виділити кошти на устаткування лікарні. Цілі можуть бути довгостроковими — до 10 років, середньостроковими — до 5 років і короткостроковими — до одного року. Цілі не повинні заперечувати одна однієї і уточнюються з урахуванням можливих змін. При цьому виявляються чинники, загрозливі позиціям фірми, і чинники, що сприяють її діяльності. Питання №33. Перерахуйте складові технологічного процесу Технологія в широкому значенні вивчає явища і прийоми, пов'язані з отриманням нових знань про процеси обробки (переробки) різних середовищ. Спільність підходів до предметів дослідження в технології зумовлює і розширення видів оброблюваних середовищ. До таких середовищ стали відносити не тільки матеріальні ресурси — метал, пластмаси, скло, хімічні речовини, рослинну продукцію, засоби інформації, устаткування і т. п., але і нематеріальні ресурси — інформацію, управління, фінансові послуги, видовища, проектні і наукові розробки і ін. У науковому значенні технологія повинна виявляти основні закономірності (фізичні і хімічні, соціальні і комерційні, політичні, економічні і т. п.) по перетворенню середовищ, що переробляються, з одного вигляду в іншій з метою практичного використання. Технологією також називають операції по здобичі, переробці, транспортуванню, складуванню, заощадженню, передачі прав володіння, продажу і інші, є підсистемами загальної системи виробничого процесу. Звичайно в практичній діяльності технологія розглядається в конкретному застосуванні до тієї або іншої галузі виробництва. В зв'язку з цим розрізняють технології проектування і конструювання, дослідження, обробки інформації, друкування грошей, банківської справи, просування до влади, будівництва, механічної обробки і ін. Сукупність, порядок і характеристики технологічних операцій складають технологічний процес, направлений на якісну зміну оброблюваного середовища, її форми, будови і споживацьких властивостей. Це найзагальніший зміст поняття &quo ;технологія&quo ; і матимемо на увазі його при подальшому розгляді функцій інноваційного менеджменту. Крім того, кожну з безлічі технологій можна вважати виробничою, оскільки будь-яка з них призначена для виробництва нової якості початкового середовища або матеріалу.

Залежно від спеціалізації підприємства (фірми) як організованої форми виробничого процесу відносно пріоритетів розрізняють технології головні, або основні, і забезпечуючі, або допоміжні. З розвитком науки і техніка всі технології безперервно обновляються і розвиваються. Простежуються три основні напрями розвитку сучасних виробничих технологій: • перехід від дискретних (циклічних) технологій до безперервних (потоковим) виробничих процесів як найбільш ефективним; • упровадження замкнутих (безвідходних) технологічних циклів у складі виробництва як найбільш екологічно нейтральних; • підвищення наукоємкості високих і новітніх технологій як найпріоритетніших в бізнесі. Кінцевим результатом виробничої діяльності є вироблені продукти, роботи, послуги. Саме технологія забезпечує той або інший попит на результати виробництва. Питання № 48. Назвіть основні виробничі технології хімічної промисловості Хімічна промисловість є конгломератом підприємств і виробництв, що застосовують в основному хімічні технології переробки середовищ і випускаючих кінцеві і проміжні хімічні продукти. Розвиток цієї галузі створює базу для упровадження цих технологій в суспільне виробництво, сприяє економії дефіцитних матеріалів в інших галузях, здешевлює і підвищує якість виробів, що забезпечує підвищення споживацького попиту в суміжних галузях. Так, в машинобудуванні реалізується до 40 % пластмас, 35 % фарб і лаків, 25 % хімічних волокон. Технології виробництва хімічних продуктів специфічні і мають ряд техніко-економічних особливостей в порівнянні з технологіями інших галузей. Хімічні виробництва, як при їх створенні, так і при експлуатації вважаються найважчими. У них застосовуються складні технологічні цикли, унікальне великотоннажне устаткування, комбінування технологій і продуктової спеціалізації. Наприклад, в структуру хімічного підприємства може одночасно входити виробництво аміаку, азотної кислоти, аміачної селітри, карбаміду, складних добрив і сірчаної кислоти. Переробка великих об'ємів сировини на хімічних підприємствах вимагає повної і комплексної його переробки. При цьому повинні бути виключені відвали, стоки, відходи і викиди диму, газу, пари. Повинен бути створений замкнутий виробничий цикл, в який включаються і вторинні енергоресурси, зокрема відпрацьовані повітря і вода. Основні виробничі технології хімічної галузі: • виробництво неорганічних речовин (аміак, азотна і сірчана кислоти, аміачна селітра, мінеральні добрива і ін.); • виробництво органічних речовин (метанол, ацетилен, ацетон, фенол, етилен, етиловий спирт, формальдегіди і ін.); • виробництво високомолекулярних з'єднань (пластмаси, каучуки, гуми, фарбники, лаки, хімічні волокна, целюлоза, поліетилен і ін.). Питання № 63. Що розуміють під цільовою групою в інноваційних організаціях? Під групою розуміють двох і більш осіб, зайнятих однорідною діяльністю, з тісною міжособовою взаємодією. Об'єднання в групи найбільш творчих і ініціативних працівників дозволяє вирішувати наступні основні задачі: • максимально використовувати творчий потенціал працівників; • привертати працівників до процесу управління і підвищувати їх відчуття відповідальності в цілому; • підвищувати кваліфікацію працівників за рахунок обміну знаннями.

Основные положения теории равновесия: 1. Равновесие абсолютно (в том смысле, что оно является преобладающим состоянием систем); борьба относительная. 2. Равновесие лишено противоречий; это положительное состояние; противоречия и борьба негативны, вредны для системы; 3. Нарушение равновесия происходит под воздействием внешних сил (или главным образом этих сил). 4. Преодоление противоречий осуществляется за счет приспособления системы к внешней среде (или ее элемента к ему противоположному), что обеспечивает "нейтрализацию" противоположностей и новое равновесие. 5. Развитие идет по формуле: Равновесие - Неравновесие] Равновесиег. В рассматриваемой теории абсолютизируется значение равновесного состояния систем. Такие системы широко распространены, и они зачастую гармоничны. Равновесие является необходимым моментом развивающихся систем в природе. Для сложных систем с обратной связью характерна динамическая устойчивость, гомеостатичность. [Го-меостаз, гомеостазис - свойство организма поддерживать свои параметры и физиологические функции в определенном диапазоне, основанное на устойчивости внутренней среды организма по отношению к возмущающим воздействиям внешней среды (см.: "Философский энциклопедический словарь". М., 1983. С. 121)]

1. Основи інноваційного менеджменту

2. Теоретичні засади інноваційного менеджменту банку

3. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

4. Основні аспекти пенсійного забезпечення військовослудбовців та їх сімей

5. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

6. Аналіз основних правових положень перевезення пасажирів та багажу
7. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії
8. Основные положения Джорджа Беркли

9. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

10. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

11. Разработка бизнес-плана (основные положения)

12. Синтез основных положений классической и субъективно - психологической школ в исследованиях А.Маршалла

13. Основные положения теплофизической теории криогенной терапии

14. Основные принципы современного телевизионного менеджмента

15. Основные положения моделирования систем обеспечения качества управления в экономике

16. Основные положения Специальной теории относительности

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных
Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль

17. Основные положения гражданского права Российской Федерации

18. Основные положения теории Эриха Фромма

19. Жизненная история и спортивная карьера олимпийца: основные положения международного исследовательского проекта

20. Основные положения концепции преобразования системы физкультурно-спортивного воспитания детей, подростков и молодежи России

21. Основные положения феноменализма в Венском кружке

22. Марксизм, основные положения
23. Основные положения учения Дарвина
24. Основные положения теории поведения потребителя

25. Основные положения теории чрезвычайных ситуаций

26. Основные положения учения Дарвина

27. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

28. Страховое законодательство и его основные положения

29. Основные положения охраны труда

30. Основные положения землеустройства

31. Основные положения бухгалтерского финансового учета

32. Сравнительный анализ изменений в основных положениях по составу затрат, включаемых в себестоимость продукции, работ, услуг

Комплект пеленок для девочки Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки
Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные

33. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

34. Конституция 1936 года - история принятия и основные положения

35. Основные положения земельной реформы в Республике Беларусь

36. Основные положения международного частного права

37. Основные положения соглашений Республики Беларусь по вопросам избежания двойного налогообложения в части подоходного налога

38. Основные положения трудового права
39. Основные положения Федерального закона "О персональных данных"
40. Основные положения реформы 1861 года

41. Причини скасування кріпосництва й основні положення кріпосної реформи 1861 р.

42. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

43. Основные положения теории переходных процессов в электрических цепях

44. Информационное общество: понятия, основные положения и необходимость государственного регулирования

45. Основные положения международного публичного права

46. Менеджмент та конкуренція

47. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

48. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных
Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль
Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (4 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
706 руб
Раздел: Фильтры для воды

49. Характеристика інноваційного проекту

50. Дисипативні властивості фрикційного контакту та їхній вплив на фретингостійкість трибосистем

51. Основные положения, правила и оценка соответствия однородной продукции

52. Основные положения психологии детства

53. Основные положения буддийской доктрины

54. Теория общества. Основные положения
55. Основные положения системы технической эксплуатации зданий
56. Основні організаційні форми та види туризму

57. Основные положения концепции Ф. Хайека

58. Основные положения и законы химии

59. Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ

60. Менеджмент и его основные задачи

61. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

62. Основные функции менеджмента

63. Поняття та сутність менеджменту

64. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения

65. Сутність та зміст сучасного менеджменту

66. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

67. Классическая школа и ее основные теоретические положения

68. Основные теоретические положения органической химии. Насыщенные (предельные) углеводороды

69. Облік зносу та амортизації основних засобів

70. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання
71. Основные понятия и сущность финансового менеджмента
72. Доходи та витрати комерційного банку

73. Аналіз прибутковості та рентабельності комерційного банка ВАТ КБ "НАДРА" у 2003-2007 рр.

74. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

75. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

76. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

77. Контроль та аудит діяльності комерційного банку

78. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

79. Облік основних засобів та руху грошових коштів

80. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

81. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

82. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

83. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

84. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

85. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

86. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації
87. Предмет та методологія інформаційного права України
88. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

89. Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

90. Походження та основні етапи розвитку письма

91. Архаїзми та інноваційні елементи в побутовій лексиці південно-слобожанських говірок

92. Основні принципи модульного програмування та стеки

93. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

94. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

95. Вплив навантаження на основні характеристики передачі енергії джерелом постійного струму

96. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

Набор цветных карандашей Trio, 18 цветов, утолщенные.
В наборе 18 цветных утолщенных карандашей, пластиковый футляр. Карандаши утолщенной трехгранной формы особенно удобны для детской руки,
783 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мольберт "Ника растущий", со счетами (синий).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Шкатулка РТО, 35.5х25.5х20 см (арт. 3678-RT-60).
1937 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

97. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

98. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

99. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.