Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Відповідальність в конституційному праві

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Контрольна робота з дисципліни «ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ» Зміст 1.Відповідальність в конституційному праві. Поняття та характер конституційно-правової відповідальності 2.Конституція України про основні функції ти обов'язки держави 3.Конституційний статус Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади. Функції Верховної Ради Список літератури 1.Відповідальність в конституційному праві. Поняття та характер конституційно-правової відповідальності За порушення норм конституційного права наступає конституційно-правова відповідальність. Конституційно-правова відповідальність становить собою особливий вид юридичної відповідальності яка передбачається конституційно-правовими нормами. Від конституційно-правової необхідно відрізняти відповідальність передбачену іншими галузями права (кримінальним, адміністративним, цивільним) до якої притягаються громадяни, іноземці, особи без громадянства, посадові особи за порушення норм конституційного права. Так, наприклад, за порушення виборчого законодавства посадові особи та громадяни несуть кримінальну та адміністративну відповідальність, а за невиконання вимог конституційної норми, яка встановлює обов'язок не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині (ст. 66 Конституції України) особа відповідає по цивільному та адміністративному законодавству. Конституційно-правова відповідальність носить не репресивний або матеріальний, а політичний і моральний характер. Вона не розповсюджується на громадянина, якщо він не Є посадовою особою, суб'єктом конституційно-правової відповідальності може виступати лише орган публічної влади або його посадова особа. В демократичній, правовій державі конституційно-правова відповідальність виступає гарантією проти узурпації та зловживання влади і розповсюджується на органи публічної влади (органи державної влади та органи місцевого самоврядування) та їх посадових осіб всіх рівнів, починаючи від Президента України і закінчуючи сільською радою. Конституційно-правова відповідальність може бути пов'язана з реалізацією санкції, що безпосередньо передбачена конституційно-правовою нормою. Такою санк­цією може бути скасування актів, звільнення з посади (відставка, усунення з поста), дострокове припинення повноважень. Так нормами конституційного права передбачено, наприклад: а) дострокове припинення повноважень народного депутата України (ст. 81 Конституції України); б) усунення з поста Президента України в порядку імпічменту (ст.111 Конституції України); в) ска­сування рішень голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України (ч. 8 ст. 118 Конституції України); в) відповідальність Кабінету Міністрів перед Президентом України (ст. 113 Конституції України); г) відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою та перед державою (ст. ст. 75, 76 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). До конституційно-правової можна також віднести відповідальність держави перед громадянами за масові порушення законності, які були допущені в минулому.

Так, наприклад, відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від 17.04.91 р. реабілітовані особи, які з політичних мотивів були необґрунтовано засуджені судами або піддані репресіям позасудовими органами, в тому числі «двійками», «трійками», особливими нарадами і в будь-якому іншому позасудовому порядку, за вчинення на території України діянь, кваліфікованих як контрреволюційні злочини за кримінальним законодавством України до набрання чинності Законом СРСР «Про кримінальну відповідальність за державні злочини» від 25 грудня 1958 року, а також громадяни, заслані і вислані з постійного місця прожи­вання та позбавлені майна за рішенням органів державної влади й управління з політичних, соціальних, національних, релігійних та інших мотивів під приводом боротьби з куркульством, противниками колективізації, так звані банд пособники та їх сім'ї. Реабілітовані були поновлені в усіх громадянських правах, цим громадянам була виплачена компенсація. Прийняття цього Закону фактично означало визнання того факту, що суб'єктом правопорушення може виступати держава в цілому. Інша форма відповідальності держави перед громадянами пов'язана з реалізацією права громадян оскаржити в суді рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (ст. 55 Конституції України). 2.Конституція України про основні функції ти обов'язки держави Функціями та обов`язками держави визнаються основні напрямки її діяльності, в яких відображаються і конкретизуються завдання і мета держава, проявляється її зміст і сутність, її соціальне призначення в соціально неоднорідному суспільстві. За тривалістю дій функції поділяються на постійні і тимчасові. За значенням – на головні і другорядні. За застосуванням – на внутрішні і зовнішні. Внутрішні - спрямовані всередину країни. 1. Охорона форм власності. Держава сприяє розвитку всіх форм власності. 2. Функція захисту і гарантування прав і свобод людини і громадянина (конституційне закріплення особистих, економічних, політичних, соціальних та культурних прав). 3. Охорона правопорядку. Держава охороняє правопорядок за допомогою спеціальних органів. 4. Екологічна (природоохоронна) – охорона навколишнього природного середовища, флори і фауни. Регулювання процесу використання ресурсів держави, збереження і відновлення природного середовища, подолання екологічних криз. 5. Економічна. Формування і виконання державних і регіональних програм розвитку. Економічна функція держави передбачає збиран­ня державою податків, подальший розподіл коштів, втручання держави в економічну діяльність. 6. Фінансова. Фінансування державного і місцевих бюджетів. Фінансування різних галузей народогосподарчого комплексу. 7. Соціальна. До соціальної функції держави належить визначення основних напрямків соціальної політики. Забезпечення гідного рівня життя людей. Допомога державою громадянам, які потребують захисту: багатодітним, інвалідам і т.д. Регулювання та охорона праці. Забезпечення мінімального рівня споживання товарів та послуг населенням.

8. Культурна. Збереження, використання, створення культурної спадщини держави та її охорона, а також забезпечення доступу громадян до цієї спадщини. 9. Функція розвитку науково-технічного прогресу, стимулювання наукових досліджень господарській діяльності. 10. Інформаційна. Організація та забезпечення системи отримання, використання та збереження інформації. 11. Інші функції. Зовнішні - спрямовані за межі країни. 1. Функція забезпечення національної безпеки держави. 2. Військова. Лише держава організовує захист країни від напа­дів ззовні, оголошує війну та веде загарбницькі війни. 3. Економічна. Участь у створення на основі кооперації та інтеграції виробництва і праці світової економічної системи. 4. Взаємовигідна торгівля. Іноді між державами підписуються міжнародні договори стосовно корисних копалин, технологій тощо. 5. Політична. Підтримка миру. Розвиток між державами договірних відносин. Забезпечення суверенітету і обороноздатності країни. Участь у миротворчих ненасильницьких операціях. Участь у вирішення інших глобальних проблем (зброя масового знищення). 6. Дипломатична. Обмін дипломатами, консулами тощо. 7. Інші. Брати участь у вирішенні глобальних проблем сучасності: боротьба з міжнародною організованою злочинністю і те­роризмом, СНІД, пташиний грип, розв'язання проблем екологічного і демографічного характеру тощо. Держава повинна виконувати свої функції у властивих їй правових формах. У рамках правової форми держава здійснює такі види діяльності: Правотворча діяльність - підготовка і створення нормативно-правових актів, без яких реалізація інших функцій держави практично неможлива. Правовиконавча діяльність - від неї залежить, чи будуть закони та інші нормативно-правові акти реалізовані, чи вони залишаться лише на папері. Правоохоронна діяльність - владна оперативна і правозастосовча діяльність щодо охорони правопорядку, прав і свобод громадян тощо. 3.Конституційний статус Верховної Ради України як єдиного органу законодавчої влади. Функції Верховної Ради Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент — Верховна Рада України. Лише вона має повноваження приймати закони, які є актами найвищої юридичної сили. З принципу поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову випливає, що Верховну Раду не можна розглядати як вищестоящий орган не тільки щодо інших загальнодержавних органів (Президента, Кабінету Міністрів, Конституційного Суду та Верховного Суду України), хоч вона і причетна до їх формування, а й щодо місцевих рад. Та Конститу­ція України й не закріплює принцип єдності представницьких органів: усі інші ради визначаються в ній не як місцеві органи державної влади, а як органи місце­вого самоврядування. Тому вплив Верховної Ради на діяльність інших державних органів та органів місцевого самоврядування здійснюється виключно шляхом прийняття відповідних законів, які є обов'язковими для всіх суб'єктів на території України. Верховна Рада України, як і парламенти багатьох інших держав, наприклад, Білорусі, Литви, Болгарії, Греції, Фінляндії, складається з однієї палати. Існують і двопалатні парламенти (Росія, Казахстан, Франція, США, ФРН та інші країни).

Чья выгода, того и риск. 50. Culpalata, culpalevis. (кулъпа лята, культ лвс) Груба вина, легка вина. Грубая вина, легкая вина. 51. Culpa lata dole comparatur, culpa lata dolo proxima est. (кульпа лята долю компаратур, кульпа лята дольо проксма ест) Груба необережнсть (неуважнсть) дорвнються до навмисност, дуже близька до умислу. Грубая вина приравнивается к умыслу, очень близка к умыслу. 52. Culpaineligendo, culpaininspiciendo. (кульпа н елгендо, кульпа inнспцендо) Вина у вибор (помчника чи службовця), вина у недостатньому нагляд (за виконанням ними свох обов'язкв). Звдси виникала нод вдповдальнсть того, хто обрав соб поганого помчника чи службовця, або хто погано нагляда за свом помчником. Вина в выборе (помощника или служащего) вина в недостаточном надзоре (за исполнением ими соответствующих обязанностей). 53. Damnumemergens. (дамнум емергенс) Позитивн збитки. Положительный ущерб. 54. Dejure. (де юре) Юридичне, законно. Юридически, по праву, законно. 55. Defacto. (де факта) Фактично; в дйсност

1. Дисциплінарна відповідальність в трудовому праві

2. Відповідальність у житловому праві

3. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав

4. Відповідальність за порушення податкового законодавства

5. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

6. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості
7. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій
8. Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

9. Адміністративна відповідальність

10. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

11. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

12. Кримінальна відповідальність в Україні

13. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

14. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

15. Кримінальна відповідальність медичних працівників

16. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

17. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

18. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

19. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

20. Юридична відповідальність

21. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

22. Відповідальність за податкове правопорушення
23. Відповідальність за порушення законодавства про надра
24. Етика і відповідальність в менеджменті

25. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

26. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

27. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

28. Методологія конституційного права

29. Поняття, сутність і зміст права

30. Інтелектуальна власність та авторське право

31. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

32. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения

33. Принятие конституции США. Билль о правах

34. Сравнительный анализ социально-экономических прав, свобод и обязанностей в конституциях Китая и Испании

35. Субъекты конституционного права на примере Конституции Российской Федерации. Перспективы развития

36. Конституция РФ-гарант реализации прав и свобод граждан в российском обществе

37. Личные права и свободы гражданина по Конституции РФ

38. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції
39. Давність у кримінальному праві
40. Злочинні посягання на власність банків і застосування норм кримінального права для їх припинення

41. Поняття конституційного і державного права

42. Права иностранных граждан по конституциям стран Восточной Европы

43. Социально-экономические права человека и гражданина и их закрепление в зарубежных конституциях

44. Сутність Римського права

45. Тлумаченя норм права, та їх культурна цінність

46. Ентеральна недостатність в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів з гострою хірургічною патологією органів черевної порожнини

47. Справедливість як ціннісна основа права

48. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

49. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

50. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

51. Дальний Восток

52. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

53. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

54. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей
55. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)
56. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

57. Граждане как субъекты административного права

58. Административное право (Контрольная)

59. Административное Право Республики Казахстан

60. Граждане, как субъекты административного права

61. Соотношение административного права со смежными отраслями права

62. Административное право РБ

63. Граждане как субъекты международного права

64. Административно право (шпаргалки)

Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные
Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы

65. Административное право РФ

66. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

67. Арбитражное процессуальное право

68. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

69. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

70. Банковское право (Контрольная)
71. Шпаргалка по банковскому праву
72. Гражданское право

73. Гражданское право - сделки

74. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

75. Авторское право

76. Авторское право

77. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

78. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

79. Гражданское общество и право по Гегелю

80. Гражданское право (Контрольная)

Фоторамка на 6 фотографий С34-004 "Alparaisa", 50,5x34,5 см (белый).
Размеры рамки: 50,5x34,5х1,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 3 штуки, - 15х10 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
599 руб
Раздел: Мультирамки
Настольная композиция "Сад Дзен", 29x21x6 см.
Настольная композиция "Сад Дзен" станет необычным подарком для ценителей "заморской" Японской культуры. Время
1122 руб
Раздел: Антистрессы
Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

81. Гражданское право (Контрольная)

82. Гражданское право (Шпаргалка)

83. Гражданское право РФ

84. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

85. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

86. Гражданское право
87. Гражданское, торговое и международное частное право
88. Защита прав потребителя

89. Место обязательственного права в системе гражданского права

90. Объекты гражданских прав

91. Обязательства в Римском и современном гражданском праве

92. Ответы по Гражданскому праву РФ

93. Права молодежи в РБ

94. Права человека

95. Право собственности на квартиру и жилой дом

96. Право собственности некоммерческих организаций на жилые и нежилые помещения

Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы
Подставка под кухонные приборы "Лавандовый букет".
Подставка предназначена для хранения столовых приборов. Очень практичная и функциональная подставка займет достойное место на вашей кухне
319 руб
Раздел: Подставки для столовых приборов
Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные

97. Пределы осуществления гражданских прав

98. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

99. Собственность и право собственности

100. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.