Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міжнародні валютні ринки та їх функції

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Курсова робота На тему: «Міжнародні валютні ринки та їх функції» План Вступ 1. Основні характеристики валютного ринку 1.1. Поняття валютного ринку 1.2. Структурна характеристика валютного ринку 1.3. Функції валютного ринку 2. Механізм функціонування міжнародного валютного ринку на сучасному етапі глобалізації світової економіки 2.1. Обсяги та структура валютних операцій 2.2. Валютний ринок у системі світової фінансової системи 2.3.Україна на світовому валютному ринку Висновок Додаток 1 Додаток 2 Список використаної літератури: Вступ На певному історичному етапі збільшення кількості міжнародних господарських зв'язків неминучо призвело до підвищення ролі валютно-фінансової сфери у світовому масштабі. Процес міжнародного руху товарів, послуг, капіталу, виробнича і науково-технічна співпраця, міграція робочої сили, розвиток туризму привели до виникнення суспільних відносин, пов'язаних з грошовими вимогами і відповідними зобов'язаннями учасників міжнародних економічних відносин. Саме міжнародний платіжний оборот, пов'язаний з оплатою грошових зобов'язань юридичних і фізичних осіб різних країн, і обслуговується валютним ринком. У літературі існує декілька різних тлумачень поняття валютного ринку внаслідок того, що законодавчого визначення поки ще немає. Різні автори пропонують різноманітне тлумачення цієї категорії. Так, наприклад, А.Г. Наговіцин і В.В. Іванов визначають валютний ринок просто як «ринок, на якому продається і купується валюта різних країн». І.І. Платонова розглядає валютний ринок складніше, а саме, в трьох аспектах: у широкому значенні слова, у вузькому значенні слова і з організаційної точки зору. Валютні ринки розглядаються як офіційні центри, де відбувається конвертація іноземних валют на національну, по курсу, що складається на основі попиту і пропозиції. Поняття валютного ринку є системним і як будь-якій системі йому властиві характеристики структурності і функціональності. Метою моєї курсової роботи є вивчення структури і функцій валютного ринку. У першому розділі представлені теоретичні поняття пов'язані з характеристиками валютного ринку. У другому представлений огляд основних функцій валютного ринку, а в третьому описуються основні центри зосередження міжнародних ринків і зокрема Нью- Йоркська, Токійська і Лондонська фондові біржі, як основні осередки міжнародного валютного ринку. 1. Основні характеристики валютного ринку 1.1. Поняття валютного ринку Зовнішньоторговельні операції, зарубіжні інвестиції і кредитування, вивіз капіталів, прибутків і доходів в різних формах з країни в країну вимагають проведення різних операцій з валютами. Валютні операції є операціями по купівлі-продажу валюти. Ці операції розрізняються по видах залежно від цілей і термінів їх здійснення. Вони мають на меті придбання валют для комерційної діяльності або наживи від спекулятивного прибутку за рахунок курсової різниці, а також для страхування від валютного ризику. Валютні операції сприяють конвертованості валют, своєчасності міжнародних розрахунків, міжнародному руху капіталів. Обмін валют і операції з ними здійснюються на специфічному ринку - валютному.

Валютний ринок є системою (сукупність) економічних і організаційних відносин, що складаються на основі купівлі і продажу іноземних валют. Валютний ринок - це, також особлива сфера діяльності, яка забезпечує зіставлення попиту іноземної валюти з її пропозицією і визначає її курс щодо національної грошової одиниці даної країни. З погляду макроекономіки, тобто загальної структури господарства окремої країни, валютний ринок є частиною фінансового ринку, існуючого разом з іншими видами ринків, такими як ринки засобів виробництва, робочої сили, послуг, технологій, споживацький ринок та ін. Міжнародний валютний ринок охоплює валютні ринки всіх країн світу. Під міжнародним валютним ринком також слід розуміти ланцюг тісно зв'язаних між собою системою кабельних і супутникових комунікацій світових регіональних валютних ринків. Між ними існує “перекачка” засобів залежно від поточної інформації і прогнозів провідних учасників ринку щодо можливого положення окремих валют. Загальну структуру фінансового ринку і місце в ньому валютного ринку можна представити у вигляді схеми: Автори вітчизняних видань, в яких висвітлюються проблеми функціонування валютного ринку, звертають увагу на необхідність розмежувати такі поняття, як &quo ;національний валютний ринок&quo ; і &quo ; міжнародний валютний ринок&quo ;. При цьому під національним валютним ринком розуміється сфера здійснення валютних операцій перш за все всередині країни, приводяться різні критерії класифікації валютних ринків. Експерти центральних банків і фахівці фінансової сфери країн Західної Європи, і перш за все держав - членів Європейського союзу (ЄС), подібної чіткої грані між названими різновидами валютного ринку, як правило, не проводять. Аналізуючи різні аспекти діяльності валютного ринку, вони розуміють перш за все єдиний, тобто міжнародний, валютний ринок. Річ у тому, що, по-перше, валютний ринок не має чітких географічних меж, певного місця розташування, оскільки носить міжнародний характер. В той же час він функціонує в умовах існування безлічі окремих суверенних держав і різноманіття національних валют. Саме завдяки такій суперечливій єдності - поєднанню міжнародного характеру ринку і національної приналежності валюти певній державі - виникають обмінні операції, існує і сам валютний ринок. По-друге, операції з іноземною валютою складаються на основі процесів міжнародної торгівлі, руху капіталів і робочої сили, передачі технологій, все більше об'єднуючи національні господарства окремих країн в єдиний світовий економічний простір, тобто світове господарство. Наприклад, щоденно центральні банки та інші фінансові інститути, а також експортери та імпортери - компанії різних країн, що беруть участь в міжнародних операціях, - одержують або виплачують значні суми у валюті. Тому однією із зв'язуючих ланок світового господарства і є міжнародний валютний ринок, який лише досить умовно можна поділити на якісь національні і регіональні ринки валют. По-третє, необхідно мати на увазі, що ступінь залученості різних країн в світове господарство, у тому числі і їх участі у валютно-фінансовому обміні, неоднаковий.

Якщо йдеться про країни з частково конвертованою і замкнутою валютою, то це означає певну їх відособленість, усуненість від міжнародного валютного ринку. Держави, валюта яких вільно конвертується, є, як правило, економічно розвиненими країнами і виступають як найактивніші учасники валютного ринку. Звідси стає зрозуміло, чому фахівці в області валютних операцій розвинених країн дотримуються думки, згідно з якою міжнародний валютний ринок і аналогічний ринок усередині країни складають єдине ціле. Разом з тим, якщо країна недостатньо тісно пов'язана з світовим господарством по будь-яким параметрам, то її внутрішній валютний ринок набуває самостійного значення для її економіки, до певної міри відособлюється від міжнародного ринку. Об'єктом валютного ринку є комплекс суспільних відносин (в основному у сфері економіки та її регулювання державами) з приводу обслуговування міжнародного обороту товарів, послуг, робіт; своєчасного здійснення міжнародних розрахунків; стихійного визначення валютних курсів шляхом балансування попиту і пропозиції різних валют; надання механізмів захисту від валютних ризиків; диверсифікації валютних резервів банків, підприємств і держав; проведення валютних інтервенцій; використовування ринку державами для цілей їх грошово-кредитної і економічної політики; отримання прибутку у вигляді різниці курсів валют і процентних ставок. Приведений перелік заходів, реалізованих на відкритому валютному ринку, звичайно не повний. Предметом, яким оперують суб'єкти міжнародного валютного ринку в процесі реалізації суспільних відносин, що також є об'єктом - є валюти різних країн, цінні папери, виражені в іноземних валютах, а також валютні цінності. На світових валютних ринках операції проводяться, як правило, з валютами, що найбільш широко використовуються в світовому платіжному обороті. Так, на чотири валюти — долар США, ієну, фунт стерлінгів, євродолар доводиться до 90% всього міжнародного обороту. На регіональних і місцевих ринках здійснюються операції з конкретними конвертованими валютами, такими як сінгапурський долар, саудівський реал, кувейтський динар, російський рубель і т.д. Міжнародні валютні ринки можна класифікувати по цілому ряду ознак: по сфері розповсюдження, по відношенню до валютних обмежень, по видах валютних ресурсів, по ступеню організованості. Розподіл валютних ринків по видах і формах функціонування. По сфері розповсюдження, тобто по широті охоплення, можна виділити міжнародний (міжнародні фінансові центри) і внутрішній валютні ринки. Так міжнародні (світові) валютні ринки зосереджені в основних фінансових центрах Західної Європи, США, Близького Сходу, Східної Азії. Найбільші центри розташовані в Лондоні, Нью-Йорку, Франкфурті-на-Майні, Парижі, Цюріху, Токіо, Сінгапурі та ін. За деякими оцінками на Лондонський ринок доводиться від однієї третини до половини річного обороту. Його поступово наздоганяє Нью-йоркський ринок. У свою чергу, як міжнародний, так і внутрішній ринки складаються з ряду регіональних ринків, які утворюються фінансовими центрами в окремих регіонах світу або даної країни. По відношенню до валютних обмежень можна виділити вільний і скований валютні ринки (це відноситься до регіональних і національних валютних ринків) залежно від відсутності або наявності на ньому валютних обмежень.

Данный режим действовал до 15 сентября 1996 года. Им предусматривалось, что покупка облигаций производится иностранными инвесторами через уполномоченных дилеров, заключивших с Банком России дополнительное соглашение к договору "О выполнении функций дилера на рынке государственных краткосрочных бескупонных облигаций". Представителями иностранных инвесторов в отношениях последних с уполномоченными дилерами при совершении операций с облигациями выступали уполномоченные банки-нерезиденты, список которых устанавливался приказом Банка России. Расчеты по сделкам нерезидентов осуществлялись через специальные рублевые счета в валюте Российской Федерации, открытые на имя уполномоченных банков-нерезидентов и иностранных инвесторов в банке-резиденте, выполняющем функции уполномоченного дилера. Основными характеристиками этого механизма участия нерезидентов являлись следующие: * нерезидент не был допущен к операциям на вторичном рынке и вследствие этого мог осуществлять лишь пассивную стратегию на рынке; * список уполномоченных банков-нерезидентов устанавливался ЦБ; * ЦБ устанавливал максимальные лимиты операций каждого банка- нерезидента; * ЦБ ограничивал доходность операций нерезидента, также был ограничен размер открытой позиции каждого уполномоченного банка по валютным свопам. 3-й этап С 15 сентября 1996 г. приказом ЦБ был введен новый режим допуска нерезидентов, в соответствии с которым нерезиденты стали осуществлять операции через специальные рублевые счета "С" в крупнейших российских банках (уполномоченных банках), с которыми Центральный банк заключал соответствующие соглашения

1. Грошовий ринок та Міжнародний валютний фонд

2. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"

3. Валютні цінності та їх основні види. Валютний ринок

4. Міжнародні кредитні розрахунки та валютні операції

5. Поняття, форма та функції Конституції України

6. Роль та функції експресем у художньому тексті
7. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
8. Товарна біржа: структура та функції

9. Валютні ринки

10. Мета та функції контролінгу

11. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

12. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

13. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

14. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

15. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

16. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

Стиральный порошок "Умка", детский, 6 кг.
На основе натурального мыла. Порошок максимально безопасен для кожи и для ткани. Легко выполаскивается из белья. Низкие дозировки делают
690 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Настольная игра "Дети Каркассона" (новая версия).
14-го июля каждого года народ Франции отмечает национальный праздник. В Каркассоне в этот день ребетня из окрестных деревень с шумом и
1190 руб
Раздел: Классические игры
Игра-баланс "Морской мир".
Игра-баланс "Морской мир" от производителя "Жирафики" предназначена для мальчиков и девочек в возрасте от трех лет.
640 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Міжнародні відносини та зовнішня політика

18. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

19. Обрання та функції Президента України

20. Предмет філософії та її функції

21. Філософія, її проблематика та функції

22. Валютний ринок Украіни
23. Фондовий ринок та перспективи його розвитку в Україні
24. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

25. Статус та функції рядових членів кооперативу

26. Фінансовий ринок та ризик

27. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

28. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

29. Міжнародна торгівля. Механізм функціонування та регулювання

30. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

31. Функции и структура валютного рынка

32. Печінка. Її будова, функції та хвороби

Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники
Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые
Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее

33. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

34. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

35. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

36. Міжнародна економічна система та її головні елементи

37. Органiзацiйна структура управлiння пiдприємством невиробничоi сфери та ii вдосконалення в умовах ринку

38. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
39. Суть і функції ринку
40. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

41. Національний банк України та особливості його функціонування

42. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

43. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

44. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

45. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

46. Валютні ризики: економічна природа та управління

47. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

48. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

Матрас-кокон "Зевушка".
«Зевушка» - это удобная постель для деток в возрасте до 6 месяцев, в которой они быстрее засыпают, лучше спят и проще адаптируются к
5200 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Настольная игра "Битва полов", артикул 7747.
Предлагаем вам принять участие в извечном противостоянии мужчин и женщин. В настоящей битве сойдутся мужское мышление и женская логика,
568 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Рамочка на 12 фотографий "Первый год" (белая).
Рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с картинкой и
2503 руб
Раздел: Мультирамки

49. Ринок картоплі та овочів

50. Національне та міжнародне право

51. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

52. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

53. Функції та принципи державного управління

54. Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами
55. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості
56. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

57. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

58. Стратегія виходу на міжнародний ринок

59. Товарознавчі та маркетингові аспекти дослідження ринку східних ласощів

60. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

61. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

62. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки

63. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

64. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

Средство для умягчения воды Calgon "2 в 1" (1,6 кг).
Эффективно смягчает воду и предотвращает образование накипи, защищая все важные детали вашей стиральной машины. С Calgon ваша стиральная
573 руб
Раздел: Для очистки стиральных машин
Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой "Золотая полоса", ПВД, 40х47 см, 55 мкм, 50 штук.
Пакеты ПВД - прочны при растяжении и сжатии стойки к удару и разрыву устойчивы к проколам и поперечным разрывам. При больших нагрузках
361 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Лото для самых маленьких "О чем мечтают мальчики".
Детское лото рекомендуется для самых маленьких. Эта простая и увлекательная игра может стать незаменимым помощником в воспитании и
363 руб
Раздел: Лото детское

65. Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту

66. Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної та респіраторної систем

67. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

68. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок

69. Європейське зростання та міжнародні торгівельні потоки країн ЄС

70. Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК
71. Міжнародне становище країн Азії та Африки в повоєнні роки
72. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація виробництва

73. Міжнародні фінансові організації та їх роль

74. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

75. Основные функции международного валютного фонда

76. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

77. Ризики інвестування в цінні папери. Міжнародний ринок позикових капіталів

78. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

79. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

80. Інноваційна діяльність на ринку товарів та послуг

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики
Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол

81. Моделі функціонування ринку праці в макроекономічному регулюванні

82. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

83. Аналіз та дослідження стану міжнародного туризму і розробка проектних рішень

84. Валютна система: України, світу, та Європи

85. Механізм дії інвестиційного ринку. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів

86. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України
87. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України
88. Фінансові послуги на фондовому ринку, функції фінансових посередників

89. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

90. Аналіз та прогнозування ринку дорогоцінних металів

91. Закон вартості: сутність та основні функції

92. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

93. Монопольне становище та конкуренція на ринку мобільного зв’язку в Україні

94. Ринкова пропозиція та ринок досконалої конкуренції

95. Ринок праці та капіталу

96. Ринок як форма функціонування товарного господарства

Подушка с наполнителем "Лебяжий пух. Стандарт", 50x70 см.
Размер: 50x70 см. Цвет: синий. Ткань: 100% хлопок. Наполнитель: заменитель лебяжьего пуха - микроволокно DownFill.
1047 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Конструктор-присоска "Sibelly. Животные", 54 элемента.
Конструктор - присоска "Sibelly" (Сибелли) – это комплект ярких разноцветных присосок различной формы. Благодаря липучкам все
740 руб
Раздел: Мягкий конструктор
Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей

97. Структура ринку і функціонування його основних елементів

98. Основні етапи та причини еволюції ролі держави у ринковій економіці

99. Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні на основі нечіткої логіки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.