Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Міністерство освіти і науки України Південноукраінський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського Кафедра філософії та соціології Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри. РЕФЕРАТ Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Одеса – 2005 РОЗДІЛ І. Ігра: явище та РОЗДІЛ ІІ. Проблеми СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ.26 ВСТУП Метою реферату є визначення поняття &quo ;ігра&quo ; та дослідження ігри як психолого-педагогічного явища. Також ми вважаємо доцільним визначити найпоширеніші проблеми ігор з філософської точки зору. Словом &quo ;ігра&quo ; позначаються самі різні, деколи малосхожі між собою явища. Існує сім основних значень цього слова . Це діяльність, заняття дітей і заняття, обумовлене сукупністю певних правил, прийомів, що служить для заповнення дозвілля, для розваги, є видом спорту (спортивні ігри, військова ігра). Це і властивий деяким винам і шипучим напоям рух пухирців газу (&quo ;іграє вино&quo ;), і швидка зміна плям світла, фарб тощо, блиск, переливи, виразна мінливість. Це виконання музичних творів (ігра на скрипці) і виконання сценічної ролі (акторська ігра). Це навмисний ряд дій, переслідуючих певну мету, інтриги, таємні задуми. Ми говоримо про ігру уяви, ігру природи, ігру слів, ігру випадку, ігру долі. Окрім ігор людей, існують ігри тварин. Польський письменник-фантаст і оригінальний мислитель Станіслав Лем, як би відроджуючи античне космічне розуміння ігри, писав про Велику Ігру між Цивілізацією і Природою. &quo ;Теорія ігор&quo ; - так називається розділ математики, що досліджує формальні моделі ухвалення оптимальних рішень в конфліктних ситуаціях. У всіх згаданих випадках слово &quo ;ігра&quo ; вживається в позитивному або в нейтральному значенні. Але воно і деякі утворювані від нього слова і словосполучення мають і негативне значення: &quo ;ігра розуму&quo ;, &quo ;ігра на нервах&quo ;. Що ж таке ігра? Чи можна у всіх цих багатоманітних значеннях знайти загальний знаменник? Можливо, є щось загальне в тих діях, які називають ігрою? Звичайно, коли слово &quo ;ігра&quo ; застосовується до неживої природи, це метафора. А ігри тварин? В капітальній праці про поведінку тварин ми читаємо: &quo ;Ігра - ще один &quo ;важкий&quo ; термін, у зв'язку з яким виникають численні суперечності. Котеня, що грає клубком ниток, або собака, що женеться за м'ячем, - звичні приклади ігор у домашніх тварин: аналогічні приклади можна знайти у більшості ссавців і багатьох низьких тварин. Проте чи є в цих ситуаціях щось загальне, що виправдовувало б вживання загального терміну? Відповісти на це питання важко&quo ;. Разом з тим &quo ;у самих різних тварин вдається виділити особливу форму поведінки, що включає рухи, які явно грають важливу роль в інших формах (агресія, докомоція), але тим часом не викликають у спостерігача враження, що вони скоюються &quo ;всерйоз&quo ; . Вчений Р. Хайнд наголошує на таких ознаках ігри тварин, як незавершені послідовності дій, вироблення нових комплексів рухів, змішення функціонально різних типів поведінки, невідповідність інтенсивностей окремих рухів і всієї послідовності в цілому тощо.

Хоча &quo ;чинники, контролюючі ігрову поведінку, далеко не ясні і, поза сумнівом, вельми складні&quo ;, &quo ;як би там не було, ігрова поведінка існує, і ігнорувати її неможливо&quo ;. Є підстава припустити, що необхідність ігрової поведінки пов'язана з таким періодом в розвитку тварини, протягом якої вона повинна підготуватися до &quo ;дорослої&quo ; життєдіяльності. Значення ігри і полягає в тому, що в процесі неї виробляються і удосконалюються різні здібності, у тому числі здатність психічної регуляції своєї діяльності. Тренувальний характер ігрової діяльності безперечний. Відчуття задоволення, що викликається нею, - основний її стимулятор. Така стимуляція надзвичайно доцільна, оскільки без ігри не змогли б сформуватися навики діяльності і поведінки, необхідні для самого існування тварини . По суті, те, що людина не може не пройти стадію дитинства, пояснює і значення ігри в її розвитку. Не випадково ігра є, за словами Л. С. Виготського, &quo ;у відомому значенні провідною лінією розвитку в дошкільному віці&quo ; . На одностайну думку психологів, ігра - ведуча діяльність дитини і основа всього подальшого її розвитку, бо саме в ігрі вона спочатку знаходить досвід для життя в суспільстві і розвиває всі ті фізичні і духовні сили і здібності, які їй для цього необхідні. Відмінність між ігрою дитини і ігрою дитинчати тварини така ж, як відмінність між біологічною життєдіяльністю тварини і соціальним буттям людини. Дитяча ігра - це і є модель ігри як такової. Тут її єство виражено найбільшою мірою. Це та форма ігрової діяльності, по відношенню до якої те, що їй передує, - її генетичні передумови (ігри тварин), а те, що за нею слідує (спортивні ігри, спорт, мистецтво), - її модифікації. Зачатки ігрової діяльності з'являються тоді, коли дитина, не без впливу дорослих, бере на себе ту або іншу роль, коли один предмет виступає як позначення іншого предмету або істоти. Тоді стає можливим &quo ;їхати&quo ; або &quo ;летіти&quo ; на стільці, як на автомашині або літаку, скакати на паличці, як на коні. &quo ;В ігрі дитина створює уявну ситуацію&quo ;, - підкреслює Л. С. Виготський, наголошуючи на надзвичайному значенні в ігрі уяви, яка і дозволяє здійснювати ілюзорну реалізацію нереалізованих бажань . Разом з розвитком дитини, збагаченням її життєвого досвіду розвивається і сама ігра. Вона стає все більш сюжетно організованою. Центр її переміщається від дії з предметами до зображення дій і відносин життя дорослих. Узагальнюючи великий експериментальний матеріал, автор rрунтовної монографії &quo ;Психологія ігри&quo ; Д. Б. Эльконін приходить до висновку, що &quo ;шлях розвитку ігри йде від конкретної наочної дії до узагальненої ігрової дії і від нього до ігрової ролевої дії: істи ложкою; годувати ложкою; годувати ложкою ляльку; годувати ложкою ляльку, як мама, - такий схематичний шлях у ролевій ігрі&quo ;, а &quo ;роль є смисловим центром ігри, і для її здійснення служить і створювана ігрова ситуація, і ігрові дії&quo ; . Сюжет ігри - це та безпосередня дія, яка проводиться в ігрі, дія, що відтворює житейські відносини або почерпнута з прослуханої казки.

Зміст ігри - взаємостосунки в &quo ;дорослому&quo ; світі. Завдяки цьому і реалізується основна функція ігри - підготовка до серйозного життя в цьому світі. У чому полягає необхідність ігрової діяльності дитини? Дитина, що росте, за природою своєю діяльна істота, що освоює величезну інформацію завдяки своїй допитливості (всі діти на певній стадії стають &quo ;почемучками&quo ;). Але вона не здатна своєю діяльністю задовольняти свої насущні потреби в їжі, одязі, житлі. Їй і не потрібно це робити, поки вона знаходиться в світі дитинства. Тому вона може собі дозволити займатися непродуктивною діяльністю, діяльністю заради самої себе, ради того задоволення, яке вона доставляє. А задоволення вона доставляє не тільки процесом рухової активності органів чуття і частин тіла, але і тим, що вона дозволяє (хай ілюзорно) суперечність між потребою діяти, як дорослий, і неможливістю діяти реально, дійсно здійснювати ті операції, які вимагає зміст дії (водити машину, лікувати хворого, готувати обід). &quo ;Чи може взагалі дозволятися ця суперечність?&quo ;- ставить питання А. Н. Леонтьєв і відповідає на нього таким чином: &quo ;Так, вона може дозволятися, але вона може дозволятися у дитини тільки в одному-єдиному типі діяльності, а саме в ігровій діяльності, в ігрі. Це пояснюється тим, що ігра не є продуктивною діяльністю, її мотив лежить не в результаті, а в змісті самої дії. Тому ігрова дія вільна від тієї обов'язкової її сторони, яка визначається реальними умовами даної дії, тобто вільна від обов'язкових способів дії, операцій&quo ; . Ігра, таким чином, протистоїть дійсності, реальному життю, трудовій діяльності. Дослідники не раз звертали увагу на двопланність ігри, тобто на те, що іграюча дитина одночасно і вірить і не вірить в реальність ігрової дії. Вона, звичайно, чудово знає, що стілець - це не літак, але в уяві вона переживає реальні почуття, подібні тим, які відчувають, керуючи літаком. Коли зникає один з компонентів ігрової дії - реальність або уявна ситуація, коли припиняється рух між ними, перехід одного в інше, ігра припиняється або перекручується . Для розуміння єства ігри важливо розрізняти суб'єктивне і об'єктивне її значення. Суб'єктивне значення ігри визначається її мотивом, безпосередньою спонукою до ігри, якою є отримання задоволення в самому процесі ігрової діяльності. Якщо судити про природу ігри тільки за цим значенням, то легко дійти висновку, що вона не що інше, як порожня забава. Проте об'єктивне значення ігри, про яке сама дитина і не здогадується і яке безпосередньо не видно, побачивши ігру дітей, а розкривається науковим дослідником ігрової діяльності, істотно інше, ніж суб'єктивне. Це функції ігри в розвитку дитини. Ігра сприяє формуванню фізичних і духовних здібностей підростаючої людини, її пізнавальної діяльності, уяви, волі, владарювання собою. Ігра - це школа спілкування. &quo ;Дитина вчиться в ігрі своєму &quo ;Я&quo ; - пише Л. С. Виготський, але вона в ігрі, опанувавши роль, вчиться розуміти іншого, входити в його становище, що надзвичайно важливе для життя в суспільстві. Тому ігра - дієвий засіб етичного виховання.

Своей непоколебимостью они учат революции. В зависимости от обстоятельств, они могут так же поощрять критицизм и групповой процесс. Это просто. Мы все должны были учиться групповому процессу еще в детском саду. В нашей жизни было бы сегодня больше радости. Целостность это открытость тому, что происходит Что именно изменится в вашем ежедневном опыте, зависит от вас как индивида. Тем не менее некоторые аспекты жизни вполне можно предсказать. Образование и терапия, всегда бывшие марионетками социальной бессознательности, перестанут рекламировать в качестве наиважнейшей цели в жизни интеграцию в мейнстриме. Они не будут больше ослеплять людей по отношению к социальным и политическим факторам, формирующим нашу внутреннюю жизнь. Психологи признают, что внутренняя работа не может быть отделена от общих направлений исторического процесса. Эми Минделл рассказывает о том, как этого можно добиться, в своей статье «Мировой канал»*. Феминистки и социальные психологи уже многие годы признают связь между внутренним угнетением и доминированием извне

1. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

2. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

3. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

4. Педагогічні умови соціалізації студентів засобами культури мовлення

5. Соціалізація дітей-інвалідів в Україні

6. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект
7. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання
8. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

9. Соціально - психологічний тренінг як засіб активного впливу

10. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

11. Психологічний та соціальний портрет людини масової культури

12. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

13. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

14. Держава і право України в період перебудови соціалізму

15. Польський соціалістичний рух на Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.)

16. Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

Развивающая настольная игра "Хронолёт", новая версия.
Выполняя разные интересные и забавные дела, игроки будут перемещаться по игровому полю-циферблату. Задача игроков — выполнить как можно
1024 руб
Раздел: Классические игры
Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики

17. Форсована індустріалізація в Україні: мета, планування, методи проведення, джерела, наслідки

18. Ціна як фактор споживчої поведінки

19. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

20. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

21. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

22. Гра як метод виховання
23. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення
24. Гра, як провідний метод у роботі гуртка образотворчого мистецтва для першокласників

25. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

26. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

27. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

28. Полеміка як чинник раціоналізації релігійного дискурсу

29. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

30. Спільне й відмінне в консервативних, ліберальних і соціалістичних моделях суспільного устрою

31. Аналіз інтелектуального капіталу як фактору сучасного виробництва

32. Фіскальна політика як інструмент стабілізації

Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

33. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

34. Медико-психологічні аспекти роботи психолога в психоневрологічних закладах

35. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

36. Психологічні аспекти роботи з дітьми в інтернатних закладах

37. Психологічні аспекти буддизму

38. Вивченні розвитку культур: біологічний і психологічний напрямки
39. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини
40. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

41. Соціальна психологія організацій

42. Повсякденна психологія особистості й повсякденна соціальна психологія

43. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

44. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

45. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології

46. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

47. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

48. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

Стульчик-сумка для кормления и путешествий, высокий, с сидушкой и пеленальной площадкой.
Этот портативный аксессуар сделает жизнь мамы и малыша гораздо мобильнее. Сумка легко и быстро трансформируется в удобный стульчик со
999 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Бассейн "Жираф".
Оригинальный надувной бассейн для детей "Веселый Жираф" создан для детей до 3 лет. Высота бортиков всего 13 см, но этого будет
608 руб
Раздел: Батуты, надувные центры
Машинка "Бибикар (Bibicar)", розовая.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки

49. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

50. Комічне як соціокультурна реальність

51. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

52. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

53. Вулканізм, як один із факторів рельєфоутворення

54. Демократія як соціальне явище
55. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку
56. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

57. Використання краєзнавчого матеріалу як мотиваційного засобу у навчанні французької мови

58. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

59. Організація спеціалізованого цеху з виробництва м’ясних напівфабрикатів

60. Етикет як умова виховання і формування цілісності особистості

61. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

62. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

63. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

64. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

Настольная игра "Колорама".
Ты знаешь цвета и формы? Красные круги, желтые четырехугольники, синие треугольники - пестрая неразбериха! На костях выброшен квадрат и
1363 руб
Раздел: Классические игры
Фломастеры "Замок", 50 цветов.
Количество цветов: 50. Очень качественные фломастеры. Чернила на водной основе и натуральных красителях. Яркие, насыщенные
761 руб
Раздел: Более 24 цветов
Средство для мытья люстр "UNiCUM", 500 мл.
Бесконтактная 4D-технология и специальная формула "Diamond" позволяет мгновенно вымыть люстру не прикасаясь к ней руками. Без
381 руб
Раздел: Для стекол, зеркал

65. Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

66. Глобалізація і процеси соціального розвитку

67. Європейський банк реконструкції та розвитку як міждержавна фінансова організація

68. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

69. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

70. Методи ціноутворення і фактори, які впливають на цінові рішення
71. Персонал як об’єкт управління організації
72. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

73. Соціально-трудові відносини як система

74. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

75. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

76. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

77. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

78. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

79. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки

80. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

Набор детской складной мебели "Веселая азбука".
Детский комплект складной мебели подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких
1629 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор мебели для кухни "Коллекция".
Прекрасный набор кухонной мебели: стильный шкаф с необходимой техникой, раковиной, барной стойкой и холодильник. В набор так же входит
963 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 40 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
1499 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

82. Соціально-психологічні методи управління й проблеми їхнього використання

83. Тривожність як соціально-педагогічне явище

84. Формування творчої особистості як наукова проблема

85. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

86. Проблема спрямованості особистості соціального педагога
87. Аль-Фараби и его место в истории в казахской психологии
88. Виникнення й розвиток соціальної психології в першій половині ХХ століття

89. Ідейна спадщина сучасної соціальної психології

90. Мистецтво, як вагомий засіб впливу на формування особистості підлітка

91. Основні ознаки моральної свідомості особистості як вищі етичні цінності

92. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

93. Предмет дослідження соціальної психології

94. Про практичність соціальної психології

95. Психологічні фактори агресії

96. Психологія свідомості. Питання про природу душі: душа як особлива сутність

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x17.5 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
494 руб
Раздел: Более 10 литров
Рюкзак школьный "Military", цвет черный (арт. V-55/1).
Рюкзак школьный, два отделения, два передних кармана на молнии, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки,
1500 руб
Раздел: Без наполнения
Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

97. Психологія як наука

98. Розвиток батьківської сфери, як особистісної стратегії у період юності і дорослості

99. Соціальна психологія в СРСР. Марксизм


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.