Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Удосконалення естетичного виховання засобам залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Міністерство освіти і науки України Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут На правах рукопису кафедри музично-теоретичних дисциплін ДИПЛОМНА РОБОТА на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” на тему: „УДОСКОНАЛЕННЯ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАСОБОМ ЗАЛУЧЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ” Виконавець – студентка 5 курсу спеціальності 6.010103 „Педагогіка і методика середньої освіти. Музика.” Литус Алла Петрівна Науковий керівник – старший викладач Гут Людмила Сергіївна Хмельницький – 2005 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ Значення естетичного виховання та роль музично-театралізованої діяльності в естетичному розвитку старших дошкільників Види театралізованої діяльності та їх характеристика Загальні напрямки, методи та принципи керівництва музично-театралізованою діяльністю РОЗДІЛ 2 МУЗИЧНО-ТЕАТРАЛІЗОВАНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПРАКТИЦІ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 2.1 Аналіз програмових вимог щодо організації театралізованої діяльності в ДНЗ 2.2 Стан організації музично-театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі №5 м. Нетішина 2.3 Музично-театралізована діяльність – як один із засобів формування творчої особистості 2.4 Система опосередкованого і безпосереднього керівництва музично-театралізованими іграми старших дошкільників ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Естетичне виховання – це розвиток здатності сприймати, відчувати, розуміти прекрасне в житті і в мистецтві, це виховання прагнення самому брати участь в перетворенні оточуючого світу за законами краси, це залучення до художньої діяльності і розвиток творчих здібностей. Особлива роль в естетичному вихованні відводиться мистецтву. Хвилюючи і радуючи, воно розкриває перед дітьми соціальний сенс життєвих явищ, примушує їх пильніше вдивлятися в оточуючий світ, спонукає до співпереживання, до засудження зла. В.А.Сухомлинський говорив: „Чуйність, сприйнятливість до краси в дитячі роки незрівнянно глибші, ніж у більш пізні періоди розвитку особистості. Потреба у прекрасному затверджує моральну красу, породжуючи непримиренність до всього вульгарного та потворного”. Естетичне виховання щільно пов’язане із сучасністю. Естетичне засвоєння дійсності передбачає близькість до життя, прагнення змінити оточуючий світ, суспільство, природу, предметне середовище. А через що дошкільники знайомляться з оточуючим? Який вид діяльності допомагає малюкам наблизитись до „дорослої” дійсності? Звісно ж це гра. Гра – велике світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається потік уявлень, понять про оточуючий світ. “Гра – іскра, яка запалює вогник допитливості”, – стверджував В.А.Сухомлинський. В грі дитина не тільки отримує інформацію про оточуючий світ, про закони суспільства, про красу людських відносин, але й вчиться жити в цьому світі, будувати свої відносини, а це потребує творчої активності особистості (уваги, уяви, логіки, емоційної пам’яті, добре розвинутої мови, міміки), тобто вміння триматися в суспільстві. Все життя дітей насичене грою.

Кожна дитина хоче зіграти свою роль. Але як же це зробити? Як навчити малюка грати, брати на себе роль і діяти? Цьому допоможе театр. Театр – один з самих демократичних видів мистецтва для дітей, він дозволяє вирішити безліч актуальних проблем сучасної педагогіки і психології, пов’язані з художньою освітою та вихованням дітей; формуванням естетичного смаку; моральним вихованням; розвитком комунікативних якостей особистості; вихованням волі, розвитком пам’яті, уяви, ініціативності, фантазії, мови (діалогу і монологу); створенням позитивного емоційного настрою, зняттям напруження, вирішенням конфліктних ситуацій через гру. Головне, театр розкриває духовний і творчий потенціал дитини і надає реальну можливість адаптуватися їй в соціальній сфері Для того, щоб дитина проявила творчість, необхідно збагачувати її життєвий досвід яскравими художніми враженнями, надати необхідні знання і вміння. Чим багатше досвід малюка, тим яскравішими будуть творчі прояви в різних видах діяльності. Тому так важливо з самого раннього дитинства заохочувати дитину до музики, театру, літератури, живопису. Адже період 3 – 7 років – дошкільний, у цьому віці відбувається бурхливий психічний, фізичний розвиток дитини. Формуються основи її особистості. Суспільство ставить високі вимоги до формування творчої активності особистості. В “Концепції дошкільного виховання в Україні” вказуються вихідні засади розвитку і виховання дитини . Концепція передбачає формування провідних засад дошкільного виховання, які є основою для творчого використання в інтересах розбудови сучасного дошкільного закладу. Мета дошкільного виховання – це перш за все формування основ духовності особистості. Процес інтелектуалізації навчання і виховання, що розвивається протягом останніх років, при всіх своїх позитивних аспектах має і негативний вплив на дитину. Стосується це, насамперед, естетичного виховання дітей дошкільного віку. У “Базовому компоненті дошкільної освіти України”, основним складником якого є такі сфери життєдіяльності дитини, як “Природа”, “Люди”, “Я сам”, “Культура”, естетичне виховання входить до сфери “Культура” . Саме вона вводить дитину у світ практичної і духовної діяльності людей, розвиває потребу в реалізації власних творчих здібностей, вчить отримувати задоволення не тільки від результатів, а головне від процесу творення, вправляє в умінні цінувати рукотворні вироби, культивує інтерес до надбань світової і національної культури. Розвиток культури – важлива складова особистого зростання дитини. Зважаючи на зміст “Базового компоненту дошкільної освіти України”, особливо важливими орієнтирами для педагога є показники розвитку дітей у старшому дошкільному віці, які акцентуються на основних результатах освітньо-виховної роботи протягом дошкільного дитинства. Зокрема про мистецьку активність як важливу складову особистісної культури старшого дошкільника можна говорити за умов, якщо дитина виявляє активність у музично-естетичній атмосфері театралізованої діяльності; вміє співпрацювати з дітьми і дорослими в процесі музичної діяльності; співвідносить індивідуальне музично-театральне виконання з виконанням інших; радіє з власних і спільних театрально-музичних успіхів; дістає задоволення від спілкування з музикою, від спільного переживання з іншими дітьми та дорослими культурно-мистецьких подій.

Такі якості успішно формуються в усіх видах музично-естетичної діяльності, різних формах музичного виховання – зокрема театралізованих дійствах. Саме тому ми обрали тему дипломної роботи “Удосконалення естетичного виховання засобами залучення старших дошкільників до музично-театралізованої діяльності” і вважаємо цю тему дуже актуальною на сучасному етапі розвитку музично-театралізованої діяльності. Ми визначили, що предметом дослідження є театралізована гра дітей дошкільного віку. Виходячи з цього ми висунули гіпотезу дослідження: недостатній рівень організації та проведення театралізованих ігор в дошкільних навчальних закладах. Театралізована діяльність як процес розвитку творчих здібностей дитини є процесуальною. Найважливішим в дитячому творчому театрі є процес репетицій, процес творчого переживання і втілення, а не кінцевий результат. Оскільки саме в процесі роботи над образом відбувається розвиток особистості дитини, розвиваються символічне мислення, рухливий емоційний контроль. Відбувається засвоєння соціальних норм поведінки, формуються вищі довільні психічні функції. Об’єктом дослідження ми визначили формування естетичного виховання у старших дошкільників засобами музично-театралізованих занять. Таким чином мета дослідження : науково обґрунтувати позитивний вплив музично-театралізованих занять на естетичне виховання дітей та розвиток творчих здібностей старших дошкільників і ставимо перед собою ряд завдань: визначити роль музично-театралізованої діяльності в естетичному розвитку старших дошкільників; проаналізувати вимоги загально-розвиваючих програм дитячого садка; визначити загальні методи керівництва театралізованою діяльністю дошкільників; визначити стан організації музично-театралізованої діяльності в ДНЗ № 5 м.Нетішина Хмельницької області; упорядкувати систему занять з метою розвитку театралізованих здібностей дошкільників і дати їх на апробацію в ДНЗ №5 м.Нетішин; розробити методичні рекомендації для вихователів, музичних керівників по організації музично-театралізованої діяльності дітей дошкільного віку. Новизна і теоретичне значення дипломної роботи полягає в тому, що зроблено спробу дослідити різні теоретичні та практичні підходи до музично-театралізованої діяльності дошкільників в сучасному дошкільному навчальному закладі; виявлено на основі дослідження позитивні і негативні сторони в роботі вихователів з проблеми дослідження; науково обґрунтовано поетапне використання окремих видів дитячої творчої пісенної, танцювальної, ігрової, імпровізаційної діяльності в процесі театрального втілення. Практична значущість дослідження полягає в тому, що зміст, висновки і додатки можуть бути використані у майбутній роботі на посаді методиста, вихователя та музичного керівника. Характер та коло висвітлених питань зумовили структуру дипломної роботи, яка складається із вступу, 2 розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Отже, у вступній частині обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, предмет, мету, головні завдання дослідження, розкрито новизну, теоретичну та практичну значущість роботи.

Мне казалось, что даже то, что мать стала покупать сливочное масло не за 18, а за 17 копеек фунт и сдержанно сердилась на капельмейстера Красноярского полка за то, что он накладывает это масло на хлеб, не размазывая, толстыми пластами, было незримо связано с какой-то слепой, независимой, управляющей волей. Она была утверждена, воплощена, и все, что происходило в нашей семье, было одной из форм ее воплощения. СТАРШИЙ БРАТ 1 В Пушкинском театре на святках 1909 года должен был состояться бал-маскарад, и я смутно помню шумную ссору между матерью и братом Львом, который непременно хотел пойти на этот бал-маскарад. Сестры были старше его, но они никогда не посмели бы говорить с матерью в таком тоне, так упрямо настаивать на своем и так бешено разрыдаться в конце концов, когда мать сказала, что, если бы даже гимназистам было разрешено посещать маскарады, он все равно остался бы дома. Вторично я увидел его плачущим через 35 лет. Мое детство прошло под однообразные звуки скрипки и скучные наставления отца: Лев, который не хотел быть музыкантом, играл гаммы на мокрой от слез маленькой скрипке

1. Соціальна захищеність дітей в Україні

2. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

3. Освітня діяльність як предмет педагогіки вищої школи. Її методологія і категорії

4. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

5. Комічне як соціокультурна реальність

6. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку
7. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль
8. Ліворукість як педагогічна проблема в початкових класах

9. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

10. Тривожність як соціально-педагогічне явище

11. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

12. Мовленнєві розлади. Двомовність як профілактика афазій

13. Бідність як соціальна проблема

14. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

15. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

16. Приватизація як засіб припинення державної власності

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости

17. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

18. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

19. Сутність та соціальне призначення держави

20. Електронна пошта, як засіб ділових комунікацій

21. Мова як засіб і матеріал формування та становлення особистості людини

22. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення
23. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників
24. Використання комп`ютерних технологій у викладанні біології, як засіб формування пізнавального інтересу учнів 5 – 6 класів

25. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

26. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

27. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

28. Українська народна іграшка як засіб виховання дітей дошкільного віку

29. Фразеологізми як засіб образного мовлення молодших школярів

30. Насилля як засіб влади

31. Про практичність соціальної психології

32. Соціальні ролі та особистість

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

33. Соціальність і культура. Життєвий простір

34. Сутність соціальної роботи

35. Насильство як засіб домінування й панування

36. Податкова застава як засіб забезпечення виконання податкових зобов’язань

37. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

38. Право як спеціальне соціальне явище
39. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення
40. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

41. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

42. Ожиріння як медико-соціальна проблема

43. Організація як соціальне утворення

44. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

45. Розумовий розвиток старших дошкільників як психолого-педагогічна проблема

46. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

47. Соціальна психологія як наука

48. Технології соціально-психологічної роботи з клієнтами, які схильні до суїциду

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Velvet Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
404 руб
Раздел: VIP-ручки
Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов

49. Алкоголізм і наркоманія як соціально-педагогічна проблема

50. Групи самодопомоги як інноваційна форма соціальної роботи

51. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

52. Розвиток освіти як напрям соціальної політики

53. Соціологія як соціальна система

54. Явище альтруїзму як категорія соціальної психології
55. Онтологія техніки як соціально-філософська проблема
56. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

57. Діяльність першого професійного театру Полтави

58. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

59. Інвестиційна діяльність страхових компаній

60. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

61. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

62. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

63. Інноваційна діяльність підприємства

64. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров

65. Діяльність уряду України в галузі екології

66. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

67. Суспільно-політична діяльність Костомарова

68. Діяльність страхової компанії "Оранта"

69. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

70. Комерційна діяльність СК "Універсальна"
71. Життєдіяльність організму
72. Аудиторська діяльність

73. Геологічна та рельєфоутворююча діяльність льодовиків

74. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

75. Правотлумачна діяльність

76. Характеристика емоцій і почуттів, їх вплив на діяльність юриста

77. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

78. Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

79. Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

80. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

Доска двухсторонняя магнитно-маркерная с поддоном (набор букв, цифр и знаков на магнитах).
Доска предназначена для детей от 3 лет и может быть использована как основа для наборов магнитных букв, цифр и знаков, магнитной мозаики,
744 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы

81. Кирило Розумовський та його меценатська діяльність

82. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

83. Політична діяльність Лазара Кагановича

84. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

85. Акторська діяльність І. Тобілевича

86. Життя та творча діяльність Остапа Вишні
87. Виробничо-комерційна діяльність ресторану "Гомін Карпат"
88. Комерційна діяльність

89. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

90. Маркетингова діяльність Call-центру Окі-Токі ТОВ "Масском"

91. Міжнародна діяльність автомобільного концерну BMW

92. Товарна політика і комерційна діяльність

93. Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

94. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

95. Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу малих доз іонізуючого випромінювання

96. Ліпідний профіль та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються програмним гемодіалізом

Папка для чертежей "Городская площадь", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
441 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Гуманітарна діяльність Організації Об’єднаних Націй

98. Діяльність транснаціональних компаній в Україні

99. Діяльність ФАТФ

100. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.