Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет &quo ;ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ&quo ;Кафедра &quo ;Обчислювальної техніки та програмування&quo ;Реферат з курсу &quo ;Управління складними системами&quo ; Тема: &quo ;Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління&quo ; Виконав: студент групи ххх – ххх ххххх. Перевірив: ххххх. Харків 2006 Сучасні тенденції розвитку управління організацією Науково-технічний прогрес, новітні технології продовжують активно впливати та формувати все нові підходи у сфері управління організацією. Можна констатувати, що сьогодні здійснюється швидкий перехід від ідеології загального управління якістю ( QM) до ідеології загального управління. Проміжним етапом цієї трансформації є створення так званих інтегрованих систем управління (ІСУ). Ця наростаюча у часі тенденція супроводжується розробленням відповідних міжнародних і регіональних стандартів, настанов, рекомендацій . Відмінність системи загального управління від інтегрованої полягає у тому, що остання не охоплює усі існуючі напрями управління організацією, а обмежується стандартизованими на сьогодні сферами управління. До них можна віднести міжнародні стандарти ISO серії 9000 на системи управління якістю та ISO серії 14000 на системи екологічного управління, стандарти OHSAS (Occupa io al Heal h a d Safe y Assessme Series) на системи управління промисловою безпекою та охороною праці серії 18000, а також стандарт SA 8000 (Social Accou abili y) на системи соціального та етичного управління. Ці стандарти встановлюють конкретні вимоги до систем управління у відповідних галузях, що є основою для створення єдиних вимог до системи управління організацією. Можна передбачити два варіанти завершення перехідного етапу. Перший, стандартизація, тобто створення стандартів на ще не охоплені системи управління, такі як фінансовий, інноваційний, інвестиційний менеджмент, менеджмент ризиків, змін, комунікацій тощо. Другий шлях більш короткий і продуктивний, а саме створення універсального стандарту, у якому буде встановлено вимоги до системи загального управління організацією. У теперішній час у світі ведуться наукові роботи щодо виокремлення загальних принципів, підходів та елементів загальної системи управління. Існуючий досвід щодо створення методичних рекомендацій на інтегровані системи управління Свого часу на початку 80-х років в СРСР було створено комплекс державних стандартів серії 24525 щодо управління виробничим об”єднанням і промисловим підприємством. Запропонована загальна система охоплювала шість основних напрямів управління: виконання плану виробництва та постачання, ресурсами, технічним розвитком виробництва, соціальним розвитком колективу, екологією . Міжнародна організація стандартизації ISO зробила перший крок у створенні універсального стандарту, підготувавши рекомендації для розробників стандартів на системи управління . У настанові визначено основні принципи та спільні елементи систем управління. До основних принципів, на яких повинні ґрунтуватись системи управління віднесено підхід на основі процесів та підхід на основі так званого динамічного циклу Демінга - Шухарта “Плануй – Виконуй – Перевіряй – Дій” (Р-Д-С-А).

До спільних елементів систем управління згідно з відносяться: політика, планування, впровадження та функціонування, оцінювання діяльності, поліпшення, аналіз керівництва. Базову модель інтегрованої системи управління, яка об’єднує три системи управління: якістю, екологічними аспектами та безпекою персоналу, представлено на рис. 1. У таблиці 1 наведено перелік типових питань, які вирішуються за рахунок застосування спільних елементів систем управління. Таблиця 1 Спільні елементи загальної системи управління Основні напрями, спільні для усіх систем управління Спільні елементи систем управління Типові питання, що вирішуються 1 2 3 Політика Політика та принципи Політика демонструє наміри організації задовольняти вимогам, пов”язаним з стандартом на систему управління та встановлює загальний зміст напрямів та принципів діяльності. Політика має забезпечити основу для встановлення цілей та завдань Планування 2.1. Ідентифікація потреб, вимог та аналіз критичних аспектів Ідентифікація аспектів, які мають бути контрольованими та покращуватись у порядку задоволення відповідних зацікавлених сторін. Термін “вимоги” включає законодавчі вимоги 2.2. Вибір суттєвих аспектів Визначення пріоритетних аспектів, ідентифікованих як результати виконання п.2.1. 2.3. Встановлення цілей та завдань Ідентифікація цілей та завдань (включаючи часові терміни), яка базуються на результатах п. 2.2., політиці організації та результатах аналізу керівництва (п. 6) 2.4. Ідентифікація ресурсів Ідентифікація необхідних ресурсів та придатність відповідних людських, інфраструктурних і фінансових ресурсів 2.5. Ідентифікація організаційної структури, посад, відповідальності та повноважень Ідентифікація посад, відповідальності, повноважень та їх взаємовідносин у середині організації, необхідних для забезпечення результативної та ефективної діяльності 2.6. Планування виробничих процесів Заплановані програми для виробничих процесів, які мають включати дії щодо досягнення цілей та завдань, визначених п. 2.3. 2.7. Підготовка до прогнозованих аварійних ситуацій Програми, які мають бути введені в дію для управління під час аварійних ситуацій Впровадження та функціонування 3.1. Виробничий контроль Заходи виробничого контролю, необхідні для впровадження планів та підтримання управління діяльністю для досягнення встановлених цілей 3.2. Управління людськими ресурсами Управління співробітниками, контрактниками, тимчасовим персоналом, тощо (включаючи визначення кваліфікацій, діяльність щодо мотивації та навчання персоналу) 3.3. Управління іншими ресурсами Виробниче управління та підтримання інфраструктури, виробничих потужностей, комунікацій, транспорту, фінансів, тощо, які впливають на діяльність організації 3.4. Документація та управління нею Управління тими документами, що є суттєвими для успішного впровадження та функціонування системи управління 3.5. Комунікації Визначення комунікацій як в середині організації, так і зовнішніх джерел 3.6. Відносини з постачальниками та контракторами Формалізація домовленостей з організаціями, які здійснюють поставки та надають послуги організації, такі, що впливають на її діяльність Оцінювання відповідності 4.1

. Моніторинг та вимірювання Механізми, за допомогою яких організація оцінює свою відповідність на постійній основі 4.2. Аналіз та управління невідповідностями Визначення невідповідностей, їх усунення 4.3. Аудити системи Аудит системи управління Поліпшення 5.1. Коригувальні дії Механізм для визначення причин, встановлених невідповідностей у системі управління та виробничих процесах 5.2. Запобіжні дії Механізм для визначення потенційних причин невідповідностей у системі управління та виробничих процесах 5.3. Постійне поліпшення Постійне поліпшення системи управління Аналіз керівництва Аналіз керівництва Аналіз системи з боку керівництва для визначення її поточного стану, забезпечення постійного сталого розвитку, адекватності та результативності, а також запровадження поліпшень та нових напрямів діяльності у разі потреби Дослідження, проведені ISO та низкою національних органів стандартизації, свідчать про те, що десятки тисяч організацій в усьому світі зацікавлені в інтегруванні систем управління. Анкетування, проведене ISO, показало, що понад 70% опитаних організацій бажають мати інтегровану систему управління. Приблизно 80% організацій, що впровадили систему екологічного управління, мають також систему управління якістю. У розвинених країнах світу впровадження інтегрованих систем управління набуло масового характеру. За даними фахівців Французької організації стандартизації (AF OR) кількість таких систем у Франції на початок 2004 року перевищило 800. У Польщі на кінець 2003 року майже 100 організацій впровадили інтегровані системи управління, які об’єднують три локальні системи управління. В Україні на сьогодні поки що промислове об”єднання ВАТ “СТИРОЛ” задекларувало наявність інтегрованої системи управління. Зрозуміло, що робота зі створення інтегрованих систем управління потребує відповідних наукових, методичних та нормативних розробок. Першою на потреби економіки відгукнулась австралійська організація зі стандартизації, якою у 1999 році було прийнято стандарт AS/ ZS 4581 “Настанова для приватних, урядових та громадських організацій щодо інтеграції систем менеджменту охорони здоров”я, екології, безпеки та якості”. Разом з цим було видано довідник з рекомендаціями щодо розроблення та впровадження інтегрованих систем управління. У січні 2003 року французька асоціація AF OR видала відповідну настанову . Настанова містить рекомендації щодо розроблення інтегрованих систем управління. Вона складається з 4 розділів та 15 додатків. У четвертому розділі настанови наведено основні принципи, на яких базується ІСУ. До них віднесено процесний підхід (п. 4.4.1 настанови) та аналіз ризиків (п. 4.4.2). У розділах 4.5 – 4.9 настанови наведено рекомендації щодо створення та застосування елементів ІСУ. Запропонований у настанові перелік елементів ІСУ загалом відповідає елементам таблиці 1. У додатках містяться приклади документального забезпечення ІСУ. У квітні 2003 року Нідерландський інститут стандартизації ( E ) видав настанову щодо інтеграції систем управління . Настанова містить узагальнену модель для інтеграції систем управління і призначена для організацій, які бажають впровадити стандарти на системи управління ISO9001:2000, ISO 14001, OHSAS 18001 інтегрованим способом.

Загально вдомо, що в нацональному Кита наступив процес великого внутршнього розкладу так, що поважн млтарн сили, замсть воювати, переходили, разом з одержаними з-за кордону припасами, на бк противника. Ми не мамо достаточно певних вдомостей про те, який характер мав цей розклад, як були його причини й пдAрунтя. Але мусимо приймати, що великою мрою була винна невдповдна дейна настанова, невдповдний для потреб нац суспльний лад  нездоровий стан у державнй систем, створений через дейне падння КуомнтанAу. Американц вказують на це, як на причину заламання  безвиглядности дальшо пдтримки ЧянA-Кай-шека на суходол. Вони твердять, що хн впливи й намагання в Кита шли по лн уздоровлювання. Можливо, що частково так  було щодо санац державно, ад-мнстрацйно, господарсько  вйськово машини. Бож вдомо, що в перш пслявонн роки в Кита були дуже активними рзн мс пд кервництвом полтичних  вйськових дячв першо величини. Чи вони справд помагали  дбали про уздоровлення нацональних сил? З багатьох тогочасних повдомлень ясно виходить, що американська полтика, праця  впливи хнх мсй шли по такй генеральнй лн, щоб годити до купи нацональн китайськ чинники з комунстичними, творити спльний уряд, одну армю  т.Pд

1. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

2. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

3. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

4. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

5. Впровадження систем управління навколишнім середовищем у ВНЗ

6. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку
7. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання
8. Управління процесом створення нового товару

9. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

10. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

11. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

12. Аналіз та удосконалення оперативного управління

13. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

14. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

15. Системний підхід до управління персоналом фірми

16. Управління затратами

Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

18. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

19. Управління фінансами України

20. Організаційна система управління природокористуванням України

21. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

22. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
23. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою
24. Кредитний ризик та методи управління ними

25. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

26. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

27. Валютні ризики: економічна природа та управління

28. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

29. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

30. Управління ризиками

31. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

32. Проектна документація до створення автоматизованих систем обробки інформації і використання її у контрольно-аудиторському процесі

Компрессор для подкачки шин С-12.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
732 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 20 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны! В комплекте: 20
514 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сито-кружка для муки BE-014/1 "Webber", 800 мл.
Объем: 800 мл. Размеры: Ø10х9,5 см. Материал: высококачественная нержавеющая сталь. Идеально подойдет для просеивания без комочков
318 руб
Раздел: Дуршлаги, сита

33. Державне управління в сфері охорони здоров’я

34. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

35. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

36. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

37. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

38. Поняття і наукові засади державного управління
39. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища
40. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

41. Сутність і сфера міжгалузевого управління

42. Теорія і методологія дослідження управління

43. Управління юридичним консалтингом

44. Функції та принципи державного управління

45. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

46. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

47. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

48. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

49. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

50. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

51. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

52. Управління запасами матеріалів на підприємстві

53. Управління поведінкою споживачів

54. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді
55. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень
56. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

57. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

58. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

59. Аналіз стартегічного управління підприємством

60. Антикризове управління бізнесом

61. Дослідження аспектів управління якістю продукції

62. Ефективне управління виробництвом

63. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

64. Заохочення працівників як метод управління персоналом

Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Подушка "Волк Забивака", 30x33 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Таблетки для посудомоечных машин BIOMIO "BIO-TOTAL" с эфирным маслом эвкалипта, 30 штук.
Экологичные таблетки для посудомоечной машины 7-в-1 "BioMio" эффективно и деликатно, с заботой о посуде, удаляют самые стойкие
502 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

66. Конфлікти та методи управління ними

67. Корпоративне управління акціонерним товариством

68. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

69. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

70. Механізм і методи управління фірмою
71. Моделі корпоративного управління
72. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

73. Організаційна структура управління персоналу підприємства

74. Організаційна структура управління підприємством

75. Організація управління персоналом підприємства

76. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

77. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

78. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

79. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

80. Персонал як об’єкт управління організації

Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

81. Принципи управління персоналом

82. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

83. Психологія управління

84. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

85. Стилі управління

86. Стратегічне управління підприємством
87. Стратегія управління як основа менеджменту
88. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

89. Сутність лідерства та управління

90. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

91. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

92. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

93. Управління виробничими витратами

94. Управління енергетичною безпекою

95. Управління інноваційним розвитком підприємств

96. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее

97. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

98. Управління корпоративною власністю підприємства

99. Управління людськими ресурсами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.