Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політична влада

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Київський національний університет будівництва та архітектури Реферат з політології Тема: Політична влада Студента гр. ЗПЦБ-41 Будівельного факультету Кузьмiних О.О. Київ – 2010 План Влада як соціальне явище. Політична влада, державна влада: сучасні концепції Ресурси політичної влади Функцiонування полiтичної влади Використана література 1. Влада як соціальне явище. Політична влада, державна влада: сучасні концепції Влада є одним із функціональних засад людського суспільства. Вона існує скрізь, де тільки є стійке об’єднання людей: в виробничому колективі, в установах, в державі, в сім’ї. Сам термін &quo ;влада&quo ; багатозначний і широко використовується, для визначення різних явищ не тільки у суспільстві, але і в природі. Макс Вебер відзначав, що у залежності від обставин кажуть про владу батько над дітьми, про владу грошового мішка, про владу юридичної, духовної, економічної і т.д. Але в першу чергу під владою мають на увазі державну владу. Так, наприклад, в перекладі з французької мови влада le pouvoir,- це не тільки влада, але і синонім центрального уряду: на англійській мові he power – це не тільки влада, але і держава, держава з усією її міцністю, на німецькій –die gewal – це тільки влада, але і міцність, а також насильство. В сучасній науковій літературі немає (і не може бути) однозначного визначення поняття &quo ;влада&quo ;, бо різні трактовки влади зв’язані не тільки з багатомірністю самого слова &quo ;влада&quo ;, але і з різними засобами його вживання. Так, одні вважають, що влада – це здібність досягнення поставленої мети, накреслених планів, інші – влада – це здібність нав’язувати і проводити в життя визначені рішення; треті трактують владу як засіб самоорганізації людських, стосунків, заснованих на цілеспрямований розподіл функцій управління та підкорення: інші – влада – це особливі відношення поміж керівниками та керованими, і т.д. Будь – яка влада, у тому числі і батьків над дітьми, старших над молодшими, керівників над підлеглими і т.д. відбиває відповідні відносини, де воля і дії одних панують над волею і діями других. Владні відношення об’єктивно притаманні суспільному життю, чи, як відзначали класики, &quo ;жити в суспільстві і бути вільним від суспільства неможливо &quo ;. У самому у загальному вигляді можна пропонувати слідуюче визначення влади і влада – право та можливість одних панувати, розпоряджуватися і керувати іншими; здібність та можливість одних здійснювати свою волю по відношенню до інших, чинити відповідний вплив на їх поведінку і діяльність, використовуючи при цьому авторитет, право, насильство та інші засоби. Треба мати на увазі, що з поняттям &quo ;влада&quo ; тісно пов’язані такі явища, як &quo ;вплив&quo ;, &quo ;сила&quo ;, &quo ;управління &quo ;, &quo ;панування &quo ;. Що є спільного і в чому різниця між владою і цим поняттям? Близькими по своїй суті, але не тотожними, є поняття &quo ;влада&quo ; та &quo ;вплив&quo ;. Ядром &quo ;влади&quo ; є здібність (можливість) впливу, чим-то і ким-то, &quo ;вплив&quo ; же вказує на дії, діяння. Наприклад, лікар показує хворому рентгенівський знімок його легенів і радить кинути палати; або - студент після перегляду нової кінострічки прийшов у гуртожиток і розповів своїм колегам про своє добре враження про фільм, після чого студенти також пішли дивитися цей фільм.

Тут ні лікар, ні студент не володіють владою, але під їх впливом хворий кинув палити, а студенти пішли в кіно. Влада же не просто здібна впливати ні чим-то ні ким-то; вона здійснюється над людьми, їх поведінкою та свідомістю, результати влади обмежені підпорядкованістю об’єкта суб’єкту. Нерідко владу пов’язують, іноді і ототожнює із &quo ;силою&quo ;, &quo ;насильством&quo ;. Очевидно, що ці дві категорії об’єднують особливі їх якості – здібність до конкретної справи, здійсненню. Але влада не обов’язково повинна бути пов’язана з насильством. Мало того, звернення влади до сили свідчить про нестачу влади. Як уже відзначалося влада – це здібність суб’єкта чинити діяння на об’єкт але якщо суб’єкт не володіє такою дійсністю, значить він не володіє владою. Разом з тим, суб’єкт може володіти владою над об’єктом, на здійснюючи її. Потенціал влади – це її можливості і реалізація влади, а також це дві тісно пов’язані сторони одного явища і їх неможливо протиставити як неможливо розв’язати послідовні стадії розвитку будь-якого явища – можливість і дійсність. Об’єкт може сам почати діяти у відповідності з волею суб’єкта, передбачаючи його можливі реакції. Проте, ядром поняття з’являється якраз володіння владою, тому що тільки воно власне будь-якій формі влади і може існувати без її здійснення. Тісно взаємопов’язані поняття &quo ;влада&quo ; і &quo ;управління&quo ;, але і між ними існують важливі відмінності. Управління – це функція будь-якої організованої системи, котра забезпечує збереження, підтримку діяльності та досягнення цілей даної системи. Головним критерієм ефективності управління є ступінь досягнення по призначенню. Невдачи у здійсненні політики і реалізації цілей суб’єкта управління бувають обумовлені відсутністю у нього необхідної влади або невмінням її використовувати (помилки в управлінні). Виділення владних і управлінських аспектів дозволяють розуміти, в якій сфері лежать причини невдач тих чи інших керівних дій. Воно дає можливість вияснити відповідальність конкретних людей за невиконання чого-небудь, якщо вони не були наділені відповідною владою, чи, навпаки, обвинуватити їх у халатному відношенні до своїх обов’язків, якщо таку владу мали. У зв’язку з цим, важливим є розмежування таких понять &quo ;результат влади&quo ; та &quo ;наслідок&quo ;. Результат влади – це підпорядкованість об’єкта. Для його досягнення можна використовувати будь-які різноманітні засоби: погроза застосування сили, фізичне примушування, переконання, маніпуляцію і т.д. В будь-якому випадку результат влади проявляється в якихось змінах в самому об’єкті, в його свідомості та поведінці. Наслідки же здійснення влади відносяться не тільки до об’єкту; вони можуть впливати і на інших людей, і на тварин, і на предмети неживої природи, тобто наслідок значно ширше і різноманітніше, ніж поставлених цілей (проведення важливих соціальних реформ, вихід із економічної кризи, підвищення благоустрою населення і т.д.). Здібність досягнення бажаних цілей залежить від здібності спрямовувати зусилля людей діями згідно з наміром тобто влади над людьми.

Інакше кажучи, влада з’являється необхідною умовою управління, його основою і рушійною силою. Суб’єкт одночасно повинен бути і суб’єктом влади. Але наявність влади не гарантує досягнення бажаного результату. На практиці нерідко буває так, що суб’єкт досягає підпорядкованості об’єкта, але об’єкт або не може зробити те, що від нього вимагають або наслідки його дій виявляються не тими, на які суб’єкт влади споконвічно розраховував. Виходить, підкорення об’єкта звичайно не стає кінцевою ціллю суб’єкта влади; швидше воно виступає в якості метода (інструмента, засобу) реалізації будь-яких задач. Із цього можна зробити важливий висновок: керівник може &quo ;багато&quo ; влади і бути гарним суб’єктом влади, тобто завжди здібним заставити своїх підлеглих зробити то, що він бажає, але поганим керівником (якщо, наприклад, він не передбачає наслідків здійснення своєї влади, або його влада використовується не безпосередній результат (підкорення). Існує взаємозв’язок, також і різниця поміж такими поняттями як &quo ;влада&quo ; та &quo ;панування&quo ; (політичне). Панування політичне це один із засобів політичного управління, заснований безпосередньо і на безумовній покірності. Це виникає саме тоді, коли влада інституціалізується, перетворюється у стійке відношення, коли в організації встановлюються позиції, які дозволяють приймати рішення, наказувати, дозволяти та забороняти. &quo ;Панування, - писав М. Вебер, - призначений шанс зустріти покірність певному наказу.&quo ; Політичне панування не може обмежуватися тільки фактом реалізації влади, воно потребує віру та законність. Панування нерозривно пов’язано з владою, є формою її організації в суспільстві. Політична влада, яка базується на насильстві, може виникнути і до встановлення панування. Проте у цьому випадку вона не може довго протриматися і виконувати свої функції у суспільстві. Панування - це політичний порядок, при якому одні керують, а інші підкоряються, хоча перші можуть знаходитися під демократичним контролем інших. Отже, різні трактування феномена влади не взаємовиняток вони фіксують різні і цілком реальні аспекти влади. В сучасній політичній літературі нерідко виділяються три таких аспекти (або вимірювання). По-перше, директивний аспект. Відповідно йому влада розуміється як панування, забезпечуючи виконання наказу, директиви. Тут влада розуміється як можливість здійснити свою волю шляхом введення в діло різних наявних засобів, ресурсів різного роду. Очевидно, що ця реальна і крайнє важлива характеристика влади. По-друге, функціональний аспект, тобто поняття влади, як здібність та вміння практично реалізувати функцію суспільного управління. Функціональний аспект влади обумовлений тим. Що влада взагалі показує собою визначене відношення поміж тими чи іншими суб’єктами (окремими громадянами чи організаціями). По-третє, комунікативний аспект влади, пов’язаний з тим фактором, що влада так чи іначе реалізується через відносини, через визначену мову, зрозумілий обидвам сторонам суспільного відношення влад.

У кожному випадку націоналісти відкривають і часто перебільшують героїзм минулих віків, славу предківських цивілізацій (часто не «їхніх власних») та звитяги своїх видатних національних героїв, навіть коли ті герої належать більше до царини легенд, ніж історії, і, якщо й жили, нічого не знали про націю, яка нині ревно заходилася повертати їх з небуття. Зігфріда, Кухуліна, Артура, Леммінкяйнена, Невського, Агамемнона, героїв давніх саг тепер обернули на приклади національної чесноти, прототипи відроджуваної «нової людини», що їх повсюди надміру вихваляють етнічні націоналісти {243}. Кому служать ці відкриття та реконструкції? Передусім вирваній з корінням інтелігенції, що прагне увійти в «живу минувшину» своїх відроджених етнічних груп, аби мобілізувати їхніх членів на пошуки соціального статусу й політичної влади. Поставивши свої професійні вміння на службу новознайденим спільнотам, інтелігенція, повернувшись до народу, намагається загатити прірву між собою і більшістю «свого» етнічного населення, створену раціоналістичною /136/ «культурою критичних розважань», якої вони виповнились, здобуваючи освіту, що дедалі більше ставала світською {244}

1. Структура політичної влади

2. Політична влада

3. Політична влада: сутність і специфіка

4. Ставлення влади та політичних партій до вступу у НАТО

5. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

6. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)
7. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України
8. Нестор Махно: історично-політичний портрет

9. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

10. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

11. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

12. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

13. Політичний іслам

14. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

15. Суспільно-політична діяльність Костомарова

16. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг

17. Політична географія як складова частина СЕГ

18. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

19. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

20. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.

21. Політична система Великовританії

22. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
23. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.
24. Роль політичних партій у розвитку демократії

25. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

26. Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

27. Вивчення новітньої історії України через призму поняття "політична культура"

28. Герцогство Варшавське та Королівство Польське в загальноєвропейських політичних відносинах

29. Загальноосвітня школа України в контексті суспільно-політичного життя 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття

30. Ідейно-політичне життя Полтавщини

31. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

32. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные

33. Політична і судова система Київської Русі

34. Політична історія Київської Русі

35. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

36. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

37. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

38. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст
39. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.
40. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

41. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

44. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

45. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

46. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

47. Роль похідних груп в еволюції ідейно-політичних засад ОУН в роки німецько-радянської війни

48. Симон Петлюра – політичний діяч

Игра "Торре. Сорви башню".
Игра типа «Дженга» с разноцветными брусочками и кубиком. Мы усложнили Вашу задачу, покрасив в разные цвета брусочки ставшей уже привычной
666 руб
Раздел: Игры на ловкость
Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки

49. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

50. Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

51. Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

52. Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

53. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

54. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні
55. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
56. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

57. Застосування поліграфічної продукції у політичній рекламі

58. Політичне співробітництво України та Болгарії у 1991-2006 роках

59. Блок Юлії Тимошенко: розвиток та еволюція політичних орієнтирів

60. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

61. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

62. Історія світової політичної думки

63. Ллойд Джордж Девід - британський державний і політичний діяч

64. Міжнародна політика і світовий політичний процес

Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Клей ПВА, 500 грамм.
Объем: 500 грамм. Безопасен при использовании по назначению. Оформление флакона в ассортименте, без возможности выбора!
373 руб
Раздел: Для бумаги
Мультиплеер "Мамонтенок".
Мультиплеер "Мамонтенок" в оригинальном дизайне! Нажимая на кнопочки, ребенок сможет послушать 20 популярных песенок из
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры

65. Основні етапи становлення світової політичної думки

66. Партійна система України. Політичний маркетинг

67. Північноамериканська політична думка просвітницької доби (Т. Джефферсон)

68. Політичні партії, організації и рухи

69. Політичні погляди Липинського

70. Політичні погляди Н. Макіавеллі та макіавеллізм
71. Політичні режими
72. Політичні технології

73. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

74. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

75. Становлення української політичної думки

76. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

77. Технології політичної діяльності

78. Трансформація суспільства та політична модернізація

79. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

80. Формування іміджу політичного лідера

Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг
Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки
Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

81. Політик і політичний режим

82. Політична географія і геополітика

83. Політична думка від Київської Русі до сьогодення

84. Політична еліта, лідерство і демократія

85. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні теорії сучасності

86. Політична культура
87. Політична наука
88. Політична система Аргентини

89. Політична теорія Макса Вебера

90. Політичне лідерство

91. Політичне лідерство в Україні

92. Політичне управління та його соціотехніка

93. Політичний діяч Алексис де Теквіль

94. Політичний портрет Віктора Ющенка

95. Політичний портрет: Уго Чавес

96. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы

97. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

98. Політичні ідеї в Стародавньому Китаї

99. Політичні ідеї у країнах Стародавнього світу


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.