Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

РЕФЕРАТ Кваліфікаційна робота: сторінок, 12 табл., 2 рис., 55 джерел, 1 додаток. Об’єкт дослідження: дитячо-батьківські стосунки у сім’ях з дітьми з особливими потребами. Предмет дослідження: психологічні особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами. Мета роботи: визначити особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами. Методи дослідження: теоретичні – аналіз літературних джерел, узагальнення та систематизація; емпіричні – методика «Діагностика батьківського ставлення» (А.Я. Варга, В.В. Столін), методика «Сімейна соціограма» (Е.Г. Ейдеміллер, І.М. Нікольська) У кожній сім'ї, яка має дитину з особливими потребами, існують свої особливості, свій психологічний клімат, який так чи інакше впливає на дитину, або сприяє її реабілітації, або, навпаки, гальмує її. Такий фактор, як зацікавленість батьків у вихованні дитини з особливими потребами, значно впливає на її психологічне самопочуття. Внаслідок відсутності зацікавленості батьків у вихованні, а також у силу інших причин, діти з особливими потребами часто відчувають дискомфорт в сімейних стосунках. Дитина з особливими потребами в таких сім'ях відчуває подвійне навантаження: неприйняття суспільством і схильність до феномену відчуження у власній родині. ЗМІСТВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТІСНОГО ПРИЙНЯТТЯ БАТЬКАМИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 1.1 Загальна характеристика груп дітей з особливими потребами 1.2 Соціально-психологічні особливості сімей, що мають дітей з особливими потребами 1.3 Особливості ставлення батьків до дітей з особливими потребами 1.4 Особливості психологічного прийняття батьками дітей з особливими потребами РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРИЙНЯТТЯ БАТЬКАМИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 2.1 Планування та організація дослідження 2.2 Аналіз результатів дослідження ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Сім'я є середовищем, в якому формується особистість дитини і закладається ресурс її соціальної адаптації. Мікроклімат, який батьки створюють в сім'ї, відіграє основну роль у процесі розвитку дитини. Ситуація народження і виховання дитини з особливими потребами, в більшості випадків деформує взаємини в сім'ї. У 30% випадків сім'ї розпадаються. На жінку, яка має дитину з особливими потребами, накладається ще один стресовий фактор — розставання з коханою людиною. Нерідко ускладнюються і взаємини жінки з найближчими родичами: її дорікають у народженні дитини з особливими потребами. Якщо ж дитина стала інвалідом в перебігу життя, родичі також звинувачують жінку в тому, що вона «погана мати». Жінці, обтяженій настільки важкими випробуваннями, найчастіше ніде отримати підтримку. Що стосується чоловіків, батьків дітей з особливими потребами, народження дитини з особливими потребами часто сприймається як обмеження його чоловічої гідності. Тому, чимало чоловіків переносять відповідальність за народження дитини з особливими потребами на жінку, і розлучаються з нею. Однак існують чоловіки, у яких народження дитини з особливими потребами ініціює їх соціальну активність.

Вони починають активно боротися за краще майбутнє своєї дитини. І, таким чином, самореалізуються в соціумі. Є чоловіки, які у зв'язку з народженням дитини з особливими потребами кардинально змінюють свій погляд на світ: починають захоплюватися релігією, духовними практиками та впроваджують їх у процес виховання дитини і дружини. Найбільш численна група чоловіків, які зберігають сім'ю після появи дитини з особливими потребами, вважає своїм основним завданням додаткове матеріальне забезпечення сім'ї. Є сім'ї, в яких поява дитини з особливими потребами зміцнила взаємини між подружжям. Такі сім'ї є опорою суспільства і держави, сімейним інститутом гармонійної соціалізації дитини з особливими потребами. Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах розвитку суспільства особливого значення набула сім'я і сімейні відносини, загострилася проблема спілкування в сім'ї, оскільки сімейні взаємини носять менш емоційний і духовний характер. У сучасному світі у людей все менше часу залишається для спілкування один з одним, а спілкування з дітьми, часом, зводиться лише до задоволення елементарних потреб. Зараз більшість сучасних сімей не може забезпечити в достатній мірі потреби дітей і підлітків у спілкуванні і в суспільстві. Сім'я все більше перетворюється на спільноту «за інтересами», де лише живуть, їдять і сплять. Часом індивідуалізм настільки зростає, що члени сім'ї найчастіше лише співіснують один з одним. У таких сім'ях практично не залишається проблем, які родина повинна вирішувати спільно, що позбавляє дітей і батьків досвіду спільних емоційних переживань. Звичайно, батьки прагнуть дати своїм дітям все найкраще, захистити їх від зайвих тривог, забезпечити їм «світле майбутнє». Але у гонитві за благами цивілізації, вони часом забувають про необхідність простого, довірчого спілкування. Особливе значення в даний час набуло міжособистісне спілкування та взаєморозуміння в сім'ях, які мають дітей з особливими потребами, що змушує родину виробляти нові моделі взаємодії. У родинах, які мають дітей з особливими потребами основний тягар турботи над дитиною лягає на членів сім'ї, що суттєво позначається на усіх сферах їх життєдіяльності. Сім’я, у якій живе хвора дитина виявляється особливою групою, якій відповідає притаманна тільки їй атмосфера міжособистісних стосунків. Ці стосунки по різному проявляються і в різному ступені впливають на розвиток дитини, протікання її хвороби, а також загальний психічний стан самих батьків. За даними ООН, у світі налічується приблизно 450 мільйонів людей з порушеннями психічного та фізичного розвитку. Це становить 1/10 частину жителів нашої планети. Дані всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) свідчать, що число таких жителів у світі сягає 13% (3% дітей народжуються з вадами інтелекту та 10% дітей з іншими психічними чи фізичними вадами) загалом у світі близько 200 мільйонів дітей з обмеженими можливостями. Більш того, у нашій країні, як і в усьому світі, спостерігається тенденція зростання числа дітей з особливими потребами. Частота дитячої інвалідності за останнє десятиріччя збільшилася в два рази.

Низька культура міжособистісного спілкування з дітьми з особливими потребами в сім'ї призводить до фрустрації значущих потреб особистості в оцінці і самооцінці, у визнанні, у емоційній розрядці і емоційному контакті, в увазі, співпереживанні, розумінні тощо, що викликає внутрішньособистісні конфлікти, і в подальшому може призвести до труднощів у міжособистісному спілкуванні. Стан розробленості проблеми дослідження: психологічна наука має досить великий запас знань в області психології сімейних стосунків у родинах з дітьми з особливими потребами. Аналіз різноманітних аспектів проблем сім'ї з дитиною з відхиленнями у розвитку відображений у працях Н.В. Мазурової , І.І. Мамайчук , А.С. Співаковської та інші. Однак, незважаючи на достатню кількість досліджень, все ж недостатньо вивченими є саме проблеми прийняття батьками дітей з особливими потребами і недостатньо розглянута ця проблема саме у світлі сімейних взаємин. Метою даної роботи є виявлення особливостей прийняття батьками дітей з особливими потребами. Поставлена мета реалізується у вирішенні наступних завдань: 1) визначити особливості дітей з особливими потребами різних категорій інвалідності; 2) розглянути особливості сімей, які мають дітей з особливими потребами; 3) визначити і розкрити особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами. Об'єкт дослідження: дитячо-батьківські відносини у сім’ях, які мають дітей з особливими потребами. Предмет дослідження: психологічні особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами. Методи дослідження: 1) теоретичні: аналіз літературних джерел, узагальнення та систематизація; 2) емпіричні: «Діагностика батьківського ставлення» (А.Я. Варга, В.В. Столін), «Сімейна соціограма» (Е.Г. Ейдемілер, І.М. Нікольська). Практичне значення: результати дослідження можуть бути використані у роботі практичних психологів та соціальних працівників з метою надання психологічної допомоги сім'ям, які мають дітей з особливими потребами. РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРИЙНЯТТЯ БАТЬКАМИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 1.1 Загальна характеристика груп дітей з особливими потребами У пострадянському просторі до 1917 року система надання допомоги дітям з особливими потребами не склалася, а пізніше, аж до 90-х років ХХ століття, робота з такою дитиною здійснювалася у спеціальних будинках-інтернатах ізольовано від суспільства. Нині багато фахівців працюють над вирішенням комплексу проблем дітей зі специфічними потребами. Але для того, щоб зрозуміти їх проблеми, виявити їх особливості і специфіку роботи з ними, необхідно, перш за все, з'ясувати, що ж включають в себе поняття «інвалід», «інвалідність» . Відповідно до Декларації про права інвалідів (ООН, 1975) «інвалід» означає будь-яка особа, яка не може самостійно забезпечити повністю або частково потреби нормального особистого та/або соціального життя в силу вади, будь то природженої або набутої, його або її фізичних чи розумових можливостей. У законодавстві колишнього СРСР існувало дещо інше поняття «інваліда»/«інвалідності», яке було пов'язане з втратою працездатності.

Революцйно-повстанська боротьба 40-50-х рокв мала могутнй вплив на подальший розвилок нашого народу. У цй боротьб виховувався  сформувався новий тип людини - людини-борця, месника й оборонця свого народу. Створився духовноспаяний монолт революцонерв-патротв, об'днаних незламною врою у святсть виборювано справи. За свою Правду, за Волю, за незалежну У кранську Державу геро завжди й кожночасно були готов на найбльш зусилля, жертви й на саму смерть. Герозм став масовим явищем, нормою щоденного життя не лише повстанцв, але й усх укранцв взагал. Нард випростався, гордо пднс голову, почувся господарем на власнй земл, смливо боронив законн права та не дозволяв назникам закрплюватися на рдних теренах. Визвольна боротьба охопила вс укранськ земл, але  форми й методи в рзних районах мали сво особливост й тактичн вдмнност. Особливе становище з вдступом нациств склалось на захдноукранських пограничних землях Лемквщини, Надсяння, Холмщини та Пдляшшя. Ц укранськ земл Москва подарувала польському сателтов з метою повного знищення там укранського населення. ¶з 1945 р. почалась акця «добровльного» переселення бля одного мльйона укранцв з хнх праддвських вковчних земель до Совтсько Украни

1. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами

2. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

3. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

4. Від "комплексу неповноцінності" до особистісного росту

5. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

6. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей
7. Зміни особистості при шизофренії та особливості лікування
8. Особливості нейровегетативних розладів у дітей, хворих на енурез

9. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

10. Особливості навчання дітей підліткового віку

11. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

12. Особливості психокорекції сімейних взаємовідносин між батьками та дітьми-підлітками

13. Особливості стресових станів у дітей різного віку

14. Особливості уяви у дітей дошкільного віку

15. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

16. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості

Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

17. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

18. Особливості реформації в Англії

19. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

20. Особливості маркетингу послуг

21. Особливості контролю знань з математики

22. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту
23. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту
24. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

25. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

26. Особливості українського комп`ютерного жаргону

27. Формування загально-лінгвістичної компетенції учнів в процесі вивчення особливостей адаптації

28. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

29. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

30. Національний банк України та особливості його функціонування

31. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

32. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки

33. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

34. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

35. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

36. Особливості будови і життєдіяльності лишайників

37. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

38. Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу
39. Генетичні особливості мікроорганізмів
40. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

41. Анатомо-фізіологічні особливості кролів

42. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

43. Особливості і форми комунікативної поведінки собак

44. Особливості розвитку рибного ставкового господарства

45. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

46. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

47. Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області

48. Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області

Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Детский велосипед "Jaguar" трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Ежедневник. Гравити Фолз.
СУПЕРпроект самого крутого мультсериала во всем мире – Гравити Фолз! ЕжеДНЕВНИК станет отличным помощником в решении сложных задач,
370 руб
Раздел: Блокноты художественные

49. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

50. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

51. Застосування права як особлива форма його реалізації

52. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

53. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

54. Особливості гармонізації корпоративного права європейських країн
55. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації
56. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

57. Особливості міжнародних стандартів щодо прав та свобод людини і громадянина

58. Особливості оренди землі

59. Особливості початкового етапу розслідування злочинів

60. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

61. Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

62. Особливості розслідування незаконного використання товарного знака

63. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

64. Особливості українського конституціоналізму

Настольная игра "Волшебник Изумрудного города".
Семейная игра для 2-6 игроков. Участники помогают Элли и ее друзьям добраться до Изумрудного города, для этого они выполняют разные
1490 руб
Раздел: Классические игры
Глобус Земли, физико-политический, с подсветкой, 320 мм, арт. К013200101.
Глобус Земли физико-политический, с подсветкой, работает от сети. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке. Не рельефный. Цвет подставки
1331 руб
Раздел: Глобусы
Рюкзак школьный "Multi Pack mini. Грация", 27х17х36 см.
Рюкзак подойдет для школьников начальной школы. Надежная каркасная конструкция защищает содержимое рюкзака от повреждений. Рюкзак разделен
2451 руб
Раздел: Без наполнения

65. Особливості цивільного права

66. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

67. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини

68. Правові відносини батьків та дітей

69. Правовідносини батьків та дітей

70. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування
71. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні
72. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

73. Шикана як особливий вид зловживання правом

74. Відносини батьків і дітей у Стародавньому Римі

75. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

76. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

77. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

78. Особливості перекладу англійських заперечень

79. Особливості перекладу газетної лексики

80. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Фигурка "Zabivaka Знаменосец", 9 см.
Фигурка "Zabivaka Знаменосец" в подарочной коробке (64 наклейки флагов 32-х стран-участниц в комплекте). Этот обаятельный,
389 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Особливості перекладу туристичного тексту рекламного характеру

82. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

83. Особливості розвитку англійської мови в Індії

84. Особливості фонологічної системи мови

85. Питальні речення та особливості їх створення

86. Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові
87. Функціонально-структурні особливості синтаксичних одиниць у мові української преси
88. Особливості багатозадачності в середовищі Windows

89. Особливості використання САПР технолога–програміста

90. Особливості операційних систем реального часу

91. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

92. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

93. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

94. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

95. Особливості історичної долі й етногенезу Казахстану

96. Особливості розвитку культури Київської Русі

Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-008.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Умные кубики. Орнаменты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики "Орнаменты" - универсальный набор интеллектуальных игр для дошкольников. IQ-кубики помогают развивать моторную и
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками

97. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

98. Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

99. Особливості раціонів специфічних цільових груп


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.