Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Україна на сьогодні є невід’ємною складовою світового економічного співтовариства i поступово набуває все більшого значення як бізнесовий та політичний партнер. Хоча національні особливості побудови облікової системи та здійснення фінансового контролю існують, проте інтеграційні економічні процеси викликають потребу в гармонізації національних облікових систем і аудиторських процесів у міжнародному та європейському масштабах. Одним з інструментів, який допомагає розвивати економічні відносини, у тому числі міжнародні, є аудит, оскільки він забезпечує довіру до перевіреної фінансової інформації для її користувачів різних рівнів (міжнародного, державного, урядового, підприємства). Суттєвий вплив на процеси глобалізації мають новітні інформаційні та телекомунікаційні технології, які перетворилися з елементів інфраструктури минулих років на універсальний засіб економічного, культурного, наукового розвитку. Такій новій моделі світової економіки М. Карної дав свою назву — нова глобальна інформаційна економіка. Не позбавлена її впливу у світовому масштабі й аудиторська діяльність. Україна має зробити власний вибір і взяти активну участь у сучасних процесах глобалізації, розробити систему відповідних законодавчих актів (у тому числі з аудиту), здійснити необхідну структурну перебудову, низку організаційних заходів, враховуючи сучасні тенденції міжнародного економічного розвитку. Проте не слід сліпо копіювати зарубіжний досвід без усвідомлення національних інтересів і традицій. Один із видатних політиків У. Черчіль свого часу зазначив, що у Великої Британії немає ані друзів, ані ворогів. У неї є тільки національні інтереси. Вирішуючи питання інтеграції та гармонізації аудиту в Україні, слід, насамперед, дотримуватись цього принципу. Такий підхід не суперечить процесам глобалізації та інтернаціоналізації. Політику суверенної держави визначає безліч детермінант, включаючи рівень соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку, географічне положення країни, її національно-історичні традиції, культурну спадщину, співвідношення державних засад i демократії тощо. Всі вони, акумулюючись у зовнішній політиці держави, є складовими концепції національного інтересу i мають слугувати для самозбереження нації та держави. Це слід обов’язково брати до уваги, вирішуючи проблеми інтеграції та гармонізації аудиту. Вивчення спеціальної літератури щодо гармонізації систем бухгалтерського обліку i його стандартизації дало можливість констатувати, що науковці досить часто змішують такі поняття, як «інтеграція», «інтернаціоналізація», «стандартизація», «гармонізація», «уніфікація». З метою систематизації подальшого дослідження надаємо нижче тлумачення зазначених термінів: інтеграція (лат.) — об’єднування чого-небудь у єдине ціле; інтернаціоналізація (лат.) — визнання чого-небудь інтернаціональним, міжнародним, вільним для користування всіх народів (держав); стандартизація (лат.) — встановлення єдиних норм i вимог на готову продукцію, напівфабрикати, сировину, матеріали; запровадження єдиних типових форм організації, здійснення чого-небудь; уніфікація (лат.)

— зведення чого-небудь до єдиної форми, системи єдиних нормативів; гармонізація (лат.) — погоджене відношення частин цілого; узгодженість, відповідність. Підпорядкованість та взаємозв’язок цих понять у контексті аудиту зображено на схемі. Всеохоплюючим, наймасштабнішим є термін «інтернаціоналізація аудиту», під яким слід розуміти створення та визнання міжнародних принципів аудиту, норм i стандартів, діяльність міжнародних аудиторських компаній, інтернаціональних вимог до професії аудитора (у тому числі до освіти та етики), створення i функціонування міжнародних аудиторських професійних організацій. Деталізацією i розвитком інтернаціоналізації аудиту є його «інтеграція» та «гармонізація». Інтеграція аудиту має кілька основних аспектів, а саме: інтеграція видів аудиту (зовнішнього, внутрішнього, операційного, екологічного, надання аудиторських послуг) та їх подальший розвиток у взаємозв’язку та єдності; інтеграція національних методологій аудиту; інтеграційні процеси зі створення єдиних міжнаціональних нормативних документів; створення i діяльність міжнародних аудиторських компаній та їх об’єднання (поглинання) з національними аудиторськими фірмами. Пропонуємо виділяти такі етапи інтеграції аудиту: дослідження різноманітних національних методологій аудиту; визначення принципових спільних сторін та розбіжностей між видами аудиту та методикою i організацією їх здійснення; порівняння та аналіз існуючих методів i прийомів аудиту; розробка концепції зближення національних теорії та практики аудиту різних держав, регіонів; розробка міжнародних нормативних документів; поступова апробація, коригування й упровадження розробленої концепції та нормативних документів (на рівні держав, регіонів, міжнародних та національних аудиторських фірм). Під гармонізацією аудиту розуміють приведення до відповідності, узгодженості національних вимог щодо аудиту (як професії, його методології, організації, законодавчих актів) із вимогами та законодавчими (нормативними) актами вищого рівня (міжнародними, європейськими, регіональними тощо). Доцільно виділяти три основні рівні гармонізації аудиту: міжнародний; регіональний (на рівні Європейського Союзу (ЄС) або країн СНД); державний (національний). Міжнародний рівень гармонізації характеризується діяльністю міжнародних, інтернаціональних професійних бухгалтерських та аудиторських організацій, спрямованою на вироблення єдиних рекомендацій у сфері аудиторської діяльності та шляхів приведення у відповідність національних i міжнародних вимог щодо аудиту. До таких організацій належать: Міжнародна федерація бухгалтерів та Рада з міжнародної практики аудиту, яка входить до неї; Організація Об’єднаних Націй та у її складі Міжурядова робоча група експертів по міжнародних стандартах обліку та звітності (узагальнює вимоги щодо ступеня аналітичності й складу фінансової звітності мультинаціональних корпорацій та її аудиторської перевірки, ведення обліку на спільних підприємствах, відображення у звітах впливу соціально-економічних чинників); Організація економічного співробітництва та розвитку (об’єднує уряди 24 країн, у більшості — індустріально розвинутих) має на меті сприяти економічному розвитку країн — членів цієї організації шляхом надання консультативної допомоги з широкого спектра проблем, у тому числі у сфері аудиту.

Процес міжнародної гармонізації аудиту розпочався у 70-х роках ХХ століття, коли було створено більшість із зазначених організацій. Усі рішення та документи, розроблені цими міжнародними організаціями, носять рекомендаційний характер. Регіональний рівень характеризується гармонізацією різноманітних аспектів аудиту на рівні певного географічного регіону. Для України актуальним стало виділення двох основних регіонів: Європейський Союз та країни СНД. Це пояснюється тим, що логіка розвитку України в кінці 90-х років та перспективи на найближчі десятиліття ХХІ ст. підказують їй необхідність балансування у відносинах із Заходом, де вона впритул межує з ЄС, i на Сході — з Росією та іншими країнами СНД. Нашу державу може бути визнано рівноправним членом ЄС та міжнародної економічної спільноти, а це одне з пріоритетних економічних i політичних завдань, — лише у разі визнання та дотримання загальноприйнятих норм i правил, у тому числі у галузі аудиту. У 1957 р. з підписанням Римського договору створено Європейське економічне співтовариство (ЄЕС). Згідно з Римським договором передбачається вільне пересування товарів, людей, послуг та капіталу в межах ЄС. А це означає, що вільно можуть пересуватись, працювати у будь-якій країні співтовариства i представники аудиторської професії. З метою виконання цих умов Європейська федерація бухгалтерів вважає за потрібне забезпечити: свободу пересування i заснування своїх філіалів закордонними бухгалтерськими i аудиторськими фірмами в країні — члені ЄС; свободу пересування професіоналів з однієї країни для заснування бухгалтерських або аудиторських фірм в іншій країні; свободу пересування професіоналів для надання послуг в іншій країні без попереднього створення бухгалтерської або аудиторської фірми; свободу надання послуг бухгалтерськими та аудиторськими фірмами за межами своєї країни. Вивчення практичного досвіду роботи західноєвропейських аудиторів підтверджує, що ці рекомендації Європейської федерації бухгалтерів повністю втілюються в життя в країнах — членах ЄС. Наприклад, аудитори Франції можуть вільно займатись аудиторською практикою у Великій Британії, Німеччині, Швеції, Італії та інших країнах, i навпаки. Проте слід чітко дотримуватись установлених вимог щодо кваліфікації, освіти, практичного досвіду, порядку отримання кваліфікаційного сертифіката аудитора. Лише за цих умов відбувається визнання диплома (сертифіката) аудитора однієї країни в іншій державі. У 1993 р. ЄС заявив, що буде розширюватись на схід за рахунок країн Центральної та Східної Європи. Україна має всі шанси ввійти до списку кандидатів i у майбутньому — членів ЄС. Отже, Україні слід ретельно підготувати правове поле, зокрема у сфері аудиту, яке б забезпечило реалізацію Угоди про партнерство та співробітництво між Україною i Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, ратифікованої Законом 237/94-ВР (Угоду було підписано 14.06.94 р. в Люксембурзі, набрала чинності 01.03.98 р.). ЄС випустив ряд Директив у сфері бухгалтерського обліку i аудиту ( 4 — про бухгалтерські звіти компаній i їх аудиторську перевірку; 7 — про консолідовану фінансову звітність i її аудит; 8 — про аудит і вимоги до аудиторів).

Необхдний вольовий вибр, що йде вд Людини Розумно як Лдера Еволюц. Необхдно створити Альтернативний Центр, здатний протиставити себе деспотичнй влад Космчного Узурпатора. Якщо такий Центр буде створений, вся втамничена могутнсть Цлост ввллться в його зусилля. ¶ рч зовсм не в декларацях, а в щирому, глибинному прагненн до ґдност Життя. Альтернативний рух ма виходити з монолтних передумов вдродження Нового Свту: PУсяка стота суверенна. Кожне життя священне й рвноцнне. Тому виключаться використання будь-якого життя для пдтримки ншого життя. Такий екологчний кругообг   бологчним лабринтом паразитизму, за наявност якого нема сенсу мряти про гармонзацю Свту. PПопередня основа Альтернативи передбача у перехдний перод вдмову вд криваво ж, використання для насичення лише плодв  зерен рослин. У далекй перспектив самодостатнсть, духоенергетика, днсть внутршнього  зовншнього космосу, коли Людина поверне соб Повне Буття, що переможе потреби дискретного тла й розуму

1. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

2. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

3. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

4. Економічні та правові основи управління організацією

5. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

6. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні
7. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
8. Походження людини та її поява на території України

9. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

10. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні

11. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

12. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

13. Облік готової продукції та її реалізації

14. Особливості гармонізації корпоративного права європейських країн

15. Правові основи пенсійного забезпечення громадян в Україні

16. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні

Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы
Мягкий пол универсальный, желтый, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Размер кромки: от 1,5 см до 3 см. Толщина деталей около 9 мм. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие
Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные

17. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

18. Паралельне іменування метафоричної основи. Описовий та антонімічний переклад.

19. Основи інформатики та застосування ЕОМ в психології

20. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

21. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

22. Перебудова в СРСР та її наслідки для України (1985–1991 рр.)
23. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"
24. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

25. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

26. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

27. Лексико-граматична організація українських військових команд

28. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

29. Дослідження ринку та організація роздрібної торгівлі товаріва з пластичних мас

30. Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

31. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

32. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы

33. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

34. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

35. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

36. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

37. Становлення та розвиток податкової служби України

38. Основи розчинення та його використання в хімічному аналізі
39. Аналіз виробництва та реалізації продукції
40. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

41. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

42. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

43. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

44. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

45. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

46. Теоретичні основи обліку та аудиту

47. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

48. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

Ежедневник. Гравити Фолз.
СУПЕРпроект самого крутого мультсериала во всем мире – Гравити Фолз! ЕжеДНЕВНИК станет отличным помощником в решении сложных задач,
370 руб
Раздел: Блокноты художественные
Мультиплеер "Улыбка".
В этом телефончике представлены следующие песенки: 1 «Ничего на свете лучше нету» 2 «Расскажи, Снегурочка» 3 «Песенка Мамонтёнка» 4 «Не
314 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Подушка, с лузгой гречихи, 50x68 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
690 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

49. Українізація: її суть та наслідки

50. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

51. Україна та міжнародні економічні організації

52. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

53. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

54. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
55. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
56. Юридические основы аудита

57. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

58. Виникнення та формування українського етносу

59. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

60. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

61. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

62. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

63. Лекції з української та зарубіжної культури

64. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее
Шторка антимоскитная "Цветок" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

66. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

67. Державне регулювання та підтримка підприємництва в Україні

68. Хранение товаров и других предметов, ввезенных на таможенную территорию Украины, под таможенным контролем (укр.)/ Зберљгання товарљв та љнших предметљв, ввезених на митну територљю УкраЪни, пљд митним контролем

69. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

70. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах
71. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства
72. Організаційна система управління природокористуванням України

73. Інтеграція України у світове господарство

74. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

75. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

76. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

77. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

78. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

79. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

80. Культура та побут населення України

Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

81. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

82. Українська преса Північної Буковини та Закарпаття в міжвоєнний період

83. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

84. Проблема українізації у драмі Миколи Куліша "Мина Мазайло"

85. «Українська демонологія та її персонажі»

86. Архетипи та універсалії української ментальності
87. Етикет України та Росії
88. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

89. Організація ресурсної бази банків в Україні

90. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

91. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

92. Аналіз та прогнозування основних тенденцій розвитку ринку дорогоцінних металів в Україні

93. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині

94. Державна підтримка сільського господарства та її форми в Україні

95. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

96. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры
Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие
Матрешка 5 в 1 (Д-282).
Игрушка из натуральной древесины. Матрешки: 5 в 1. Игрушка расписана цветными красками. Цель игры: развитие мелкой моторики, координации
435 руб
Раздел: Матрешки

97. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

98. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

99. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.