Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Особливості національної економіки Тунісу

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

Міністерство освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Кафедра міжнародної економіки Індивідуальна робота з дисципліни «Міжнародна економіка» Виконав: Студент 3-го курсу Факультету МЕіМ Спец. 6503 гр. 5 Нагорський Ігор Викладач: Танащук І.О. Київ 2010 За данними № ВНД на душу населення, дол. 2008р. № ВВП на душу населення, дол., № ВНД, млн. дол., № Експорт, млн. дол. № Зовнішній борг, млн.дол. № Поточна вартість обслуговування боргу, % ВНП I er a io al Mo e ary Fu d (2008) 95 3955 World Ba k (2008) 123 3290 89 3891 80 33998 CIA World Fac book (2008) 102 3900. 69 19700 71 20810 41 48.4% 1) Країна Туніс 2) Визначити, до якої групи країн за рівнем соціально-економічного розвитку належить країна за різними методиками Найбільш повне уявлення про групи країн у міжнародній економіці дають дані найбільших міжнародних організацій світу – ООН, МВФ і Світового банку. Оцінка їх трохи відрізняється, тому що ці організації мають різну кількість країн-учасниць(ООН – 185, МВФ – 182, Світовий банк – 181 країна), а міжнародні організації спостерігають за економікою тільки своїх країн-членів. За методикою ООН у числі найважливіших показників рівня соціально-економічного розвитку будь-якої країни варто виділяти: ВВП/ВНП, а також ВВП/ВНП на душу населення;частку продукції обробної промисловості і сфери послуг у ВВП/ВНП; рівень освіти населення і тривалості життя. Для цілей економічного аналізу ООН поділяє країни на: розвинуті країни (держави з ринковою економікою); країни з перехідною економікою (у минулому соціалістичні країни або країни з централізованим плануванням); країни, що розвиваються. Туніс відноситься до країн з розвинутою економікою, згідно з критеріями, що характеризують цю групу країн. ВВП на душу населення в Тунісі у 2008 році становив 3891 доларів США. Туніс – аграрно-сировинна країна, одна з найбільш розвинених у Африці. Основні галузі промисловості: нафтодобувна та нафтопереробна, хімічна, гірничо-металургійна, харчова, текстильна, цементна. За методикою Світового банку основним критерієм для класифікації національних економік в операційних і аналітичних цілях є показник ВВП на душу населення. Світовий банк класифікує всі країни, що є його членами (182), а також всі інші країни з населенням, що перевищує 30 тисяч чоловік (у цілому – 210 країн) за рівнем доходів, за рівнем зовнішнього боргу та за ступенем відкритості світовому ринку. Класифікація країн за рівнем доходів Національні економіки поділяються на дані групи відповідно до рівня ВВП на душу населення. Виділяються наступні групи: країни з низьким рівнем доходів (785 дол. або менше); країни з рівнем доходів нижче середнього (786 – 3 125 дол.); країни з рівнем доходів вище за середній (3 126 – 9 655 дол.); країни з високим рівнем доходів (9 656 дол. і вище). Туніс належить до країн з з рівнем доходів вище за середній, так як має ВВП на душу населення 3891 доларів США. Класифікація країн за рівнем зовнішнього боргу Стандартна класифікація Світового банку поділяє країни на: держави з високим рівнем зовнішньої заборгованості; держави із середньою величиною зовнішнього боргу; держави з найменшою зовнішньою заборгованістю.

Високий рівень зовнішнього боргу означає, що в країни перевищені наступні критичні показники: відношення поточної вартості обслуговування зовнішнього боргу до ВВП більше 80%; відношення поточної вартості обслуговування боргу до обсягу експорту перевищує 220%. Середній рівень зовнішньої заборгованості властивий країнам, у яких один або обидва показники перевищують 60%, але не досягають критичних величин. Туніс відноситься до країн із середньою величиною зовнішнього боргу, так як її поточна вартість обслуговування боргу, % ВНП становить 48,4%. Класифікація країн за ступенем відкритості світовому ринку Ступінь відкритості світовому ринкові звичайно виміряється часткою експорту у ВНП. Світовий банк умовно виділяє: країни з відносно закритою економікою з часткою експорту у ВВП менше 10%. У цю групу входять (10 країн). країни з відносно відкритою економікою з часткою експорту у ВВП: більше 35% (близько 70 країн), 10 – 19% (27 країн), 20 – 24% (24 країни), 25 – 34% (32 країни). Частка експорту у ВВП Туніса становить 49%, тому країна належить до групи країни з відносно відкритою економікою з часткою експорту у ВВП. За методикою МВФ до групи країн, що розвиваються (менш розвинутих, слаборозвинених), входять держави з ринковою економікою і низьким рівнем економічного розвитку. З 182 країн-членів Міжнародного валютного фонду до країн, що розвиваються, відносять 121. Незважаючи на значне число цих країн, а також на те, що для багатьох з них характерні велика чисельність населення і величезна територія, на них припадає близько 40% світового ВВП, частка у світовому експорті – 26%. Також у своїй останній класифікації Світового банку, економіка розділена за допомогою Валовий національний дохід на душу населення у 2008 році. У цьому році країни з ВНП на душу населення нижче US $ 11,905 вважалися країнами, що розвиваються. Тобто Туніс відносять до групи країн що розвиваються. Нові індустріальні країни за рядом ознак виділяються із загальної маси країн, що розвиваються. До них відносять “чотири азіатських дракони” – Південну Корею, Тайвань, Сингапур та Гонконг, а також Аргентину, Бразилію та Мексику. Це НІК першого покоління. НІК другого покоління – Малайзія, Тайланд, Індія, Чилі, третього – Кіпр, Туніс, Туреччина, Індонезія, четвертого – Філіппіни тощо. НІК перевищують країни, що розвиваються, за розміром ВВП на душу населення, середньорічними темпами його приросту, питомою вагою обробної промисловості у ВВП (не менше 20%), обсягом експорту промислових виробів, обсягом прямих інвестицій за кордоном, а за деякими з цих показників переважають розвинені країни. Для всіх цих країн характерні високі темпи зростання національного добробуту, рівня життя населення. Для цього НІК активно залучають іноземні капітали, техніку та технологію промислово розвинених країн. Деякі НІК виділяються завдяки перебуванню у сфері економічних та політичних інтересів розвинених країн. На формування сучасної структури економіки НІК величезний вплив справили прямі інвестиції, особливо з США та Японії. Існує своєрідне змагання між двома моделями НІК – азіатською та латиноамериканською: перша передбачає розвиток національної економіки з переважною орієнтацією на зовнішній ринок, на експорт, друга орієнтована на імпортозаміщення.

Стратегія імпортозаміщення, заснована на протекціонізмі, відіграє важливу роль у диверсифікації господарчої структури, одначе призводить до серйозної кризи та застою. Вступу в етап експортоорієнтованої політики не обов'язково повинен передувати завершений етап імпортозаміщуючої індустріалізації – ці компоненти можуть бути збалансовані й суміщені. Місце та роль НІК у міжнародній торгівлі визначається всією сукупністю їхніх реальних можливостей. НІК беруть активну роль у міжнародній міграції капіталів, у Сингапурі та Гонконгу виникли нові міжнародні фінансові центри. Успіхи, яких досягнуто у розвитку НІК, їхня інтеграція у світове господарство дозволяють з упевненістю говорити про те, що перспективи економічного росту, підвищення рівня життя народу та зростання зовнішньоекономічної експансії цих країн доволі сприятливі. У ХХІ столітті вони посядуть вищі місця у світовій економічній ієрархії. 3) Дати коротку характеристику групи, до якої належить аналізована країна Все угруповання країн, що розвиваються, досить неоднорідне, і, скоріше, правильно було б називати їх країнами третього світу. До країн, що розвиваються, відносяться, зокрема, такі держави, в яких більшість показників рівня і якості життя вище кожної розвинутої країни (Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Багамські острови та ін.). ВВП на душу населення, обсяг соціальних витрат уряду тут відповідають або навіть перевищують аналогічні показники країн Великої сімки. Є в групі держав, що розвиваються, середні, з непоганим рівнем розвитку економічної і соціальної інфраструктури, є і значне число країн із украй відсталим національним господарством, більшість населення яких знаходиться за межею бідності, що відповідає за методикою ООН одному доларові витрат у день на кожного мешканця. Так само не можна стверджувати, що усі вони – економіки аграрного або аграрно-індустріального типу. Назва групи – країни, що розвиваються – відбиває, скоріше, модель їхнього національного господарства, у якій украй невелика роль ринкових механізмів і приватного підприємництва, а переважне значення для розвитку мають натуральне або напівнатуральне господарство, перевага аграрного й індустріального секторів у галузевій структурі економіки, високий ступінь державного втручання в економіку і низький рівень соціального захисту. Аналізуючи Туніс згідно з вищезазначеними методиками, можна зробити висновок, що вона належить до групи країн що розвиваються, з рівнем доходів на душу населення вище за середній, середнім рівнем зовнішнього боргу та відносно відкритою економікою світовому ринку. Список використаної літератури www.imf.org worldba k.org buklib. e www.cia.gov Міжнародна економіка (навч. посіб.) Дахно І.І., Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: МАУП, 2006. — 248 с: іл. www.wikipedia.org www.vuzlib. e

Карр, снувала рвновага мж полтикою  економкою: «Якщо в попередн часи полтична та економчна сила крокували плчЈплч, будуючи нацональну полтичну одиницю  замнюючи конгломерат локальних економк диною нацональною економкою, то в XIX ст. компромс мж силами полтики й економки полягав у тому, що кожна з них мала можливсть розвиватися власним шляхом. Отже, полтично нацоналзм досягав дедал бльших успхв в утвердженн права нац на державнсть чи то шляхом обднання, чи то шляхом руйнування снуючих [полтичних] одиниць. З ншого боку, економчно нтернацоналзм «замовляв музику», поглиблюючи процеси, розпочат у попередн часи, трансформуючи розмаття нацональних економк в дину свтову економчну систему (йдеться про систему фртредерства. Г.К.). [] Кнець цих компромсв  розумння хньо непевност й нереальност стали головною рисою останнх рокв цього етапу»[244]. Зрештою, саме в ц часи остаточно утвердилося розумння нац як уособлення певно полтично спльноти. Отже, мжнародн зносини дедал бльше визначалися не особистими нтересами, амбцями та емоцями монарха, а колективними амбцями, нтересами й емоцями нац це був перод «демократизац» нацоналзму

1. Конкурентоспроможність національної економіки

2. Концептуальні основи аналізу національної економіки

3. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

4. Особливості перехідної економіки України

5. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

6. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік
7. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі
8. Національний банк України та особливості його функціонування

9. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

10. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

11. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону

12. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

13. Національна політика СРСР в роки перебудови

14. Національно визвольний рух в Індії

15. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

16. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические

17. Державне регулювання ринкової економіки

18. Національне багатство, прибуток

19. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

20. Законодавча база правового регулювання економіки в Україні

21. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

22. Генеза української національної мови
23. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини
24. Аналіз сучасних релігійних течій в світовій і національній практиці

25. Національна система масових електронних платежів

26. Національний банк України

27. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

28. Функції Національного банку України

29. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

30. Регіональна економіка промисловості України

31. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

32. Національна депозитарна система України

Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная

33. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

34. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

35. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

36. Національно-культурний компонент семантики порівнянь на прикладі ЛСП "Зовнішність людини" в німецькій і українській мовах

37. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

38. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.
39. Історія економіки Німеччини
40. Культурно-національний рух на українських землях у ХVІ-ХVІІ ст.

41. Національне відродження Чехії

42. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

43. Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

44. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

45. Національно-духовне відродження України у першій половині XIX ст.

46. Основні етапи українського національного відродження

47. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

48. Роль голоду в українській національно-визвольній революції ХVII ст.

Мат для швабры Vileda "Ultra MaX" для швабры.
Насадка изготовлена из микрофибры, крепится на кнопках. • Эффективно и быстро, без чистящих средств удаляет любые загрязнения. • Насадку
889 руб
Раздел: Тканевые, микрофибра
Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

50. Українське національне відродження ХІХ ст.

51. Український національний рух напередодні Першої світової війни

52. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

53. Методологічні засади розуміння національної культури

54. Робота довідково-бібліографічного відділу бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування
55. Українські поети–лауреати Національної премії ім. Т.Г. Шевченка
56. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

57. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

58. Коммунітарна регіональна економічна політика в Європейському Союзі

59. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

60. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

61. Тенденції розвитку міжнародної економіки

62. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

63. Національні моделі корпоративного управління

64. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

Механическая настольная точилка.
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Регулируется под размер карандаша. Подходит для карандашей диаметром до 12 мм. Крепление к столу
753 руб
Раздел: Точилки
Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые

65. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

66. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

67. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

68. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

69. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

70. Національний розвиток у контексті демократії
71. Особливості розвитку Федеративної Республіки Німеччини
72. Українська національна ідея

73. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

74. Національна самобутня форма суспільної допомоги українського народу

75. Збереження національних культур в епоху глобалізації

76. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

77. Філософія економіки

78. Національна депозитарна система

79. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

80. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

Лоток для кухни раздвижной, 30(50,5)х42,5x6,5 см.
Для хранения столовых приборов. Беречь от огня (t -40+100 C). Срок годности не ограничен. Размер: 30(50,5)х42,5x6,5 см
561 руб
Раздел: Лотки для столовых приборов
Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры

81. Вплив сучасної фінансової кризи на національну фінансову систему Сінгапуру

82. Національні парки світу. Біловезька пуща. Білорусія

83. Баланси народного господарства і система національних рахунків

84. Державне регулювання економіки

85. Державне регулювання економіки

86. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки
87. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки
88. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

89. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

90. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

91. Національне відтворення

92. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

93. Основи економіки підприємства

94. Основи ринкової економіки

95. Реформування державного сектору в процесі ринкової трансформації української економіки

96. Ринок і державне регулювання економіки

Копилка-сейф пластиковая большая, красная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1679 руб
Раздел: Копилки
Нож-скальпель, 2 запасных лезвия.
Нож канцелярский (скальпель) предназначен для аккуратной и точной работы по бумаге. Резиновый грип препятствует скольжению
349 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Подставка под ноги "Мишки" антискользящая.
Подставка для ног от торговой марки Tega поможет крохе самостоятельно воспользоваться умывальником, унитазом или достать до высокого
449 руб
Раздел: Подставки под ноги

97. Система національних рахунків у зовнішньоекономічній діяльності

98. Сучасні моделі державного регулювання економіки

99. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.