Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Религия Религия

Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Контрольна робота «Релігія як сфера духовної культури, її елементи і структура» Вступ Слово релігія перекладається з латинського як благочестя, святиня, предмет культу. З цього випливає, що це явище, яке відноситься до чогось вищого, святого, надлюдського у людському житті. Це явище, абсолютне, має загальну назву Бога або Божества, – хоча кожна окрема релігія має свої власні імена цієї вищої сили. Можна сказати, що не існує релігії без Бога, тобто якого-небудь уявлення про Бога, Бог є початок і сенс будь-якої релігії. Релігія є не тільки уявленням про Бога, не тільки свідомістю. Це й реальне життя, дії людей – культ, богослужіння, церковна організація, нарешті, це форми і принципи організації суспільного життя, що тією чи іншою мірою ґрунтуються на релігійних підставах. Тобто релігія – це відповідне світосприйняття та певна сфера життя людини, які пов’язані із відношенням її до Абсолютного. Історія свідчить, що численні релігійні вірування і культи є продуктами суспільного розвитку, відображають у своїх специфічних вченнях і доктринах суттєві риси різних соціальних епох. У зв’язку з цим релігія є універсальним духовним явищем у житті суспільства. Релігійне вірування об’єднує за допомогою догматів, моральних і духовних цінностей певні верстви населення у ієрархічно побудовані церковні організації, протиставляє за чітко визначеними ознаками різні угрупування віруючих і в контексті сучасних соціальних реформ може сприяти консолідації різних громад віруючих у їхній боротьбі проти негативних соціальних відхилень і явищ, виконувати інші функції. Роль, яку відіграє релігія в суспільстві, випливає з її об’єктивної сутності як зв’язку людини з Богом. Через цей зв'язок людина виступає не стільки як особистість, скільки як представник роду людського. Відчуваючи зв'язок із Богом, одночасно вона відчуває зв'язок, поєднання із людством, із людською громадою. Головною ознакою будь-якої релігії є віра у надприродне. До віри у надприродне слід внести уявлення про потойбічні сили у вигляді божества, ангелів, чортів тощо. Духовній культурі властиві певні особливості: вона має історичну обумовленість, фіксує національні особливості, включає в себе загальнолюдські цінності, є характерним для усіх феноменів духовної культури, в т.ч. релігії, яка також створюється людством і служить йому. Як особлива система духовної діяльності людей, релігія має власну специфічну структуру. В ній можна виділити такі основні елементи, як релігійна свідомість, релігійні почуття, релігійний культ, релігійні організації. Сутність і походження релігії Слово походить від латинського «religio» і означає «зв'язок». У тлумаченні богослів релігія – це все те, що зв’язує, з’єднує людину з божественністю. Отже, богословське визначення релігії виходить з віри в існування Бога. Релігія – явище дуже складне і має соціальний характер, тобто воно виникло в суспільстві цілком закономірно й існує разом з ним; воно поєднує в собі елементи раціонального та ірраціонального. Релігія є однією з найдавніших форм суспільної свідомості – однією з форм відображення світу, але відображення своєрідного.

Зазначимо, що фантастичні образи релігії – це форма відображення дійсності, притаманна усім народам. Вона є необхідним ступенем сприйняття світу, обумовлена функціями мозку і має таке саме право на існування, як і раціональне, наукове пізнання. Головною ознакою будь-якої релігії є віра у надприродне. До віри у надприродне слід внести уявлення про потойбічні сили у вигляді божества, ангелів, чортів тощо. Релігійна віра у надприродне характеризується певними особливостями. По-перше, вона передбачає не просто наявність у свідомості уявлень про надприродне, а віру у реальне існування надприродного. По-друге, релігійна віра обов’язково передбачає емоційне відношення до надприродного. По-третє, віра в надприродне включає переконаність в існуванні особливих двобічних відносин між ними і людиною. Віруючий переконаний в тому, що надприродне е тільки існує, а й може вплинути на його життя, долю, і що за допомогою певних дій людина, в свою чергу може впливати на надприродне, задобрити його, вимолити прощення, викликати доброзичливе ставлення тощо. Релігія виникла в свідомості людей під впливом умов суспільного життя, труднощів пізнавального процесу, потреби виходу із безвиході, а також емоційного відношення людини до дійсності. Ця сукупність причин і умов, які створюють необхідність і можливість виникнення та відтворення релігійного відображення дійсності, і складає джерело та корені релігії. Важливим є питання: коли і як виникла релігія? Богослови стверджують, що релігія має надприродне, божественне походження, існує споконвічно і що історія суспільства зобов’язана релігії. Науково доведено, що становлення людини і суспільства охоплює величезний історичний період, який тривав понад 2,5 млн. років. До ранніх форм релігії належать: фетишизм, тотемізм, магія, анімізм. Поворотним пунктом в історії релігії стало виникнення світових релігій: буддизму, християнства та ісламу. Головною особливістю світових релігій, що дозволило їм подолати національні і державні кордони, є їхній космополізм. Світові релігії звернені до всіх народів незалежно від національності. Вони спростили культ, відмовилися від специфічної національної обрядовості, пропагуючи загальну рівність перед богом, і переносять на небо здійснення соціальної справедливості. Космополітичний характер буддизму, християнства та ісламу сприяв їхньому поширенню по всій земній кулі. Релігія, як сфера духовної культури Філософія свого часу розробила поняття «духовне виробництво» для характеристики виробництва ідей, знань, уявлень, художніх цінностей. Ймовірно, саме продукти духовного виробництва в широкому розумінні й складають елементи духовної культури. В основі теологічних концепцій розуміння духовної культури лежить ідея щодо визначальної ролі релігії в розвитку цивілізації та культури. Стосовно православ’я дану ідею на початку ХХ століття розвивав російський релігійний філософ П. Флоренський (1882–1937 рр.), який доводив, що саме релігія створює культуру, складає її зміст, виконує ті самі функції, що й мистецтво, наука, мораль. Похідним тут є етимологічне виведення ним поняття «культура» зі слова «культ».

Оскільки слово «культура» має корінь «культ», вважав православний мислитель, то й сама культура, культурні цінності є лише похідним культу. На дохристиянських етапах розвитку суспільства, на думку П. Флоренського, людина орієнтує власну діяльність на «матеріальні інтереси», розвиваючи лише матеріальну культуру. «Одухотворятися» душа людини починає лише після Ісуса Христа. Саме з «Богоявлення» особливого значення у духовно-історичному розвитку набуває Софія, Божественна Премудрість, яка виводить людину зі стану «духовного сну» і забезпечує розвиток духовної культури. П. Флоренський розробив власну концепцію, яка здобула назву «соціологія», де намагається висвітлити духовність людини як результат дії Софії, що є проміжною ланкою між Богом і людиною, наближає першого до останнього і повертає останнього до першого. Він певним чином забезпечував творчу діяльність людини як справжнього творця культурних цінностей, не враховуючи динамізму історичного розвитку культури. Сучасні православні богослови, йдучи за П. Флоренським, визначають духовну культуру як неземне, надприродне явище, обмежують її лише релігійними ідеями та морально-релігійними вимогами. При цьому не беруться до уваги матеріальна основа культури, її визначення, нерозривна єдність матеріальної і духовної сторін культури. Подібна точка зору існує в католицькій та протестантській культурології. Зокрема, в пастирській конституції, схваленій ІІ Ватиканським собором (1962–1965 рр.), підкреслюється, що християнське віровчення обновлює і очищує духовну культуру, підносячи її розвиток на новий щабель. Протестантська теологія також розглядає релігію як субстанцію духовної діяльності людини, як форму осмислення і правильного сприйняття культурних цінностей. У свою чергу, мусульманські культурологи називають іслам «цивілізаторською релігією» і стверджують, що всім досягненням в науці, культурі мусульманський світ зобов’язаний ісламу. Таким чином, наведені богословські системи вважають релігію тією єдиною основою, лише на ґрунті якої могла виникнути і досягти висот культура. З наукової точки зору, духовна культура виступає механізмом передачі нагромаджених суспільством різноманітних цінностей і традицій, охоплює сферу духовного виробництва, куди входять такі форми суспільної свідомості, як філософія, мистецтво, політика, право, етика, наука в т.ч. релігія. Наукова концепція виходить з органічної єдності матеріальної і духовної культури. При цьому підході переважаюча роль надається матеріальним основам культури. Духовній культурі властиві певні особливості: вона має історичну обумовленість, фіксує національні особливості, включає в себе загальнолюдські цінності, є характерним для усіх феноменів духовної культури, в т.ч. релігії, яка також створюється людством і служить йому. Релігія і культура Роль, яку відіграє релігія в суспільстві, випливає з її об’єктивної сутності як зв’язку людини з Богом. Через цей зв'язок людина виступає не стільки як особистість, скільки як представник роду людського. Відчуваючи зв'язок із Богом, одночасно вона відчуває зв'язок, поєднання із людством, із людською громадою.

Правильно говорят: только идущий осилит дорогу, какая бы трудная она ни была. А пасовать перед трудностями - не в нашей натуре. Мы поддерживали и в дальнейшем будем поддерживать те силы в России. которые понимают наши искренние интеграционные усилия и братские чувства. Кто без демагогии, на деле укрепляет союз наших государств и в сфере экономики, и в сфере политики, и в сфере гуманитарных, человеческих отношений, в сфере духовной культуры. Не будем забывать, дорогие товарищи, что нас объединяет не только тысячелетняя история, экономическая кооперация и хозяйственные связи, транспортные артерии и географическое положение. Нас объединяют Пушкин, Достоевский, Шолохов, Купала, Шамякин, Белов, Распутин и многие другие замечательные творцы нашего единого духовного и культурного пространства. Они несут нам свет духовности, красоты человеческой и нравственности. Конечно, мы видим, как массированно наступают бездуховность, воинствующий эгоизм, алчность, ненависть, националистическое умопомрачение. Нравственная и эстетическая деградация, расчеловечивание личности, эстетизация безобразного - все это прямой результат вторжения дикого рынка в духовную сферу

1. Предметный и духовный мир древних греков, эллинистическая культура, идеал человека древнеримской античности

2. Характерные черты науки и ее отличия от других отраслей культуры

3. Физическая культура как часть общечеловеческой культуры

4. Возникновение греческой культуры и ее периодизация, культура греческого полиса

5. Искусство как явление культуры. Религия как явление культуры

6. Корпоративная культура как компонент инновационной культуры студента педагогического вуза
7. Сферы духовной культуры. Культурный взлет России в XIX веке
8. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках

9. Духовная культура

10. Духовная культура первобытного общества

11. Духовная культура тюрков

12. Концепт «культурное гнездо» и региональные аспекты изучения духовной культуры Сибири

13. Духовная и художественная культура Греции

14. Материальная и духовная культура восточных славян в VI-VIII веках

15. Духовная культура Москвы конца XV—XVI в.

16. Духовная культура Москвы конца XV—XVI в.

Щетка-сметка для снега со скребком и водосгоном, телескопическая, поворотная голова.
Телескопическая усиленная рукоятка из алюминиевого с функцией установки фиксированной длины. Поворотная голова с фиксацией в 5 положениях
1010 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Магнитная "Азбука" (106 элементов).
Мягкая магнитная "Азбука" - это набор наиболее употребляемых букв, цифр и знаков. Благодаря этому набору Вы не только
939 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Противомоскитная сетка, 100х220 см, белая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Духовность и культура

18. Русская духовная культура дохристианского периода

19. Диалектика духовного и телесного начал в свете нового понимания физической культуры

20. Роль Абая в развитии духовной культуры

21. Культура и духовно-энергетическое поле

22. “Енеїда” І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі
23. Духовно-нравственная культура педагога как социальная проблема
24. Духовная культура Волжской Булгарии

25. Китайская духовная культура в период раздробленности

26. Духовна культура епохи Просвітництва

27. Духовна культура українського народу

28. Духовная культура в контексте историзма

29. Культура производства, быта, физическая, духовная культуры

30. Матеріальна і духовна культура Риму в давній період

31. Особенности духовной культуры европейского Средневековья

32. Соціально-духовні основи культури класицизму

Мягкий пол универсальный, коричневый, 33x33 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с ковриками-пазлами "Морские животные", "Листья" и
754 руб
Раздел: Прочие
Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

33. Культура и духовное развитие арабо-мусульманского мира

34. Уровни духовной культуры менеджера

35. Преподавание духовно-нравственной культуры в школе

36. формирование духовной культуры школьников средствами музыкального искусства

37. Проблемы духовности в Украине. Массовая и элитарная культура

38. Духовная культура
39. Духовная культура адыгов
40. Духовная культура древних германцев

41. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

42. Культура России в 19 веке. Развитие исторической науки

43. Ценообразование в сфере культуры

44. Проектирование как самостоятельная сфера культуры

45. Наука в истории культуры

46. Наука и культура на Руси

47. Контракты в сфере физической культуры и спорта

48. Сущность и характерные черты менеджмента в социально-культурной сфере. Учет деятельности учреждения культуры.

Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Успехи СССР в области просвещения, культуры и науки, освоение новых технологий и прорыв в космос

50. Русская культура, наука и образование в первой половине 19 века

51. Наука в контексте культуры

52. Наука и образование в обществе интеллектуальной культуры

53. Дистанционное обучение как показатель развития культуры сферы образования

54. Духовная сфера жизни
55. Проблемы и перспективы развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
56. Тенденции и проблемы профессионального образования в сфере физической культуры

57. Государственная политика в сфере физической культуры и спорта

58. Антропные принципы в современной науке и образовательных технологиях физической культуры

59. Видатки бюджетів на науку та культуру

60. Искусство, религия и наука в целостной системе культуры

61. Наука как часть культуры

62. Естествознание в науке и культуре

63. Объекты интеллектуальной собственности в сфере культуры и искусства

64. Система местного самоуправления в сфере культуры и досуга

Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее

65. Наука и культура в межвоенное время

66. Образование, наука и культура второй половины XIX в

67. Исторические условия и теоретические предпосылки появления науки о культуре

68. Наука как форма культуры

69. Поняття "культура" та її сутність

70. Синтез науки и искусства в культуре итальянского Возрождения (на примере творчества Леонардо да Винчи)
71. Маркетинг в сфере культуры
72. к вопросу о мотивации персонала в сфере культуры

73. Образование как способ вхождения человека в мир науки и культуры

74. Теория культур и ее практическое внедрение в различные сферы жизнедеятельности

75. Формы организации бизнеса в сфере физической культуры и спорта

76. Философия культуры, науки и религии: современные измерения

77. Науки о природе и культуре

78. Патриотизм–источник духовных сил воина

79. Культура Казахстана 19 века

80. Культура Германии

Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина

81. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

82. Россия. Культура 18 века

83. Усиление борьбы в России сторонников западных ценностей жизни против русской национальной культуры

84. Формирование правовой культуры общества

85. Правосознание и правовая культура

86. Искусство в жизни общества. Искусство и "массовая культура"
87. Глобализация и культура
88. Расцвет критического реализма в театральной культуре и литературе России

89. Культура Древней Индии

90. Культура Древней Греции (XXX-IV вв.)

91. История развития музыкальной культуры Хакасии (ее взаимодействие и взаимообогащение с русской музыкальной культурой)

92. Культура Древней Руси

93. Культура Индии

94. Исторические и духовные истоки христианства

95. Культура, её структура и функции

96. Культура майя

Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора

97. Культура эпохи возрождения

98. Культура России X-XIIвв.

99. Сад и дом в Китайской культуре

100. Краткая характеристика культуры Древнего Египта


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.