Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Маркетинговий план: теоретичне та практичне застосування

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЙВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ І ДИЗАЙНУ Кафедра маркетингу КУРСОВИЙ ПРОЕКТ з дисципліни «Маркетинг» на тему: «Маркетинговий план: теоретичне та практичне застосування» КИЇВ – 2009 Зміст Вступ 1. Теоретико-методологічні основи маркетингового планування 1.1 Сутність поняття маркетинговий план 1.2 Структурні підрозділи маркетингового плану 1.3 Види маркетингових планів 2. Діагностика умов функціонування підприємства «Мрія» 2.1 Аналіз тенденцій ринку соків 2.2 Характеристика діяльності підприємства «Мрія» 3. Розробка маркетингового плану для підприємства «Мрія» 3.1 Маркетинговий план підприємства «Мрія» Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Маркетинговою діяльністю на підприємствах, у фірмах, як правило, займаються підрозділи, які здійснюють продаж, рекламу, дослідження, обслуговування споживачів і клієнтів, що відповідають за певні територіальні ринки і товарні групи, віце-президент, який здійснює загальне керівництво маркетингом. Вони виконують певні обов'язки, що стосуються маркетингової діяльності – планування, ціноутворення, розподіл, просування товару на ринку, комунікації ринку, реклама тощо. Часто людину, що керує маркетинговою діяльністю, уявляють як таку, метою якої є лише стимулювання попиту на продукцію фірми. Насправді коло її завдань значно ширше. Слід забезпечити такий рівень, час пред'явлення і характер попиту, за яких можливо досягти цілей, що постають перед підприємством, фірмою. Для виконання даної курсової роботи необхідно обрати ринок та фірму, проаналізувати їх та скласти маркетинговий план для підприємства. Метою даної курсової роботи є систематизація, розширення і закріплення теоретичних знань із маркетингу, застосування їх при вирішенні конкретних економічних проблем, розвиток навичок самостійної роботи та опанування методикою маркетингових досліджень при вирішенні визначених у курсовій роботі питань. Об’єктом дослідження є ТМ «Мрія» та ринок соків. Мета дослідження – розробка маркетингових заходів для цього підприємства. Маркетинговий план – це документ, в якому сформульовані основні цілі маркетингу і шляхи їх досягнення. План включає систему заходів, необхідних для досягнення цілей, їх зміст, забезпечення ресурсами, а також обсяги, методи, послідовність і строки виконання робіт різного характеру. За допомогою планування досягається узгодженість і координація діяльності в системі горизонтального і вертикального рівнів управління. Мета планування маркетингу – зменшення маркетингових ризиків за рахунок зниження невизначеності умов діяльності і концентрації ресурсів на найбільш перспективних напрямах. Актуальність теми полягає в тому, що маркетингові заходи є необхідними для економічного процвітання підприємства і розробка їх – це шлях до добробуту в нових економічних умовах. Особливо це стосується планування маркетингової стратегії підприємства, оскільки від правильності і доцільності виконання цієї роботи залежить успіх всієї маркетингової діяльності будь-якої фірми. 1. Теоретико-методологічні основи маркетингового планування 1.1

Сутність поняття маркетинговий план Практична діяльність маркетингу дуже впливає на людей, будь вони покупці, продавці або рядові громадяни. Маркетинг прагне до досягнення максимально можливого споживання товарів і послуг, через задоволення покупців, надаючи їм максимально широкий вибір і підвищення якості життя. Економічний зміст маркетингу складається в прискоренні віддачі виробничих фондів підприємства або організації, підвищенню конкурентноздатності на ринку, мобільності виробництва. Зовсім ясно, що багатьом фірмам потрібно вдосконалювати офіційно прийняті в них системи планування й контролю. Постійне прийняття різного роду рішень не заміняє собою планування. Для фірми планування є діяльністю вищого порядку, що нерідко приводить до поліпшення показників збуту й прибутків. Сучасне підприємство змушене працювати в умовах світової фінансової кризи, жорсткої конкуренції, ринкової ситуації й економічного середовища, що постійно змінюються. Саме для того, щоб вижити в таких умовах, необхідний план маркетингу. Планувати – це означає розробити схему майбутньої діяльності фірми для досягнення встановлених цілей. Планування маркетингу – це побудова логічної послідовності окремих видів маркетингової діяльності, визначення цілей компанії і розробка планів для їхнього досягнення. Маркетингове планування базується на таких принципах, як системність, комплексність, обмеженість ресурсів, варіантність, оптимальність, узгодженість, динамічність та адаптивність. В основу ефективного планування маркетингу закладено кілька принципів: 1) план маркетингу, по можливості, повинен бути дуже гнучким і при необхідності легко адаптуватися до змін на ринку; 2) плануванням повинен займатися насамперед той персонал, що потім буде запроваджувати в життя розроблені плани; 3) план маркетингу повинен бути погоджений з іншими планами підприємства і відповідати головній меті підприємства. Основні рекомендації, що не слід забувати при складанні плану маркетингу: 1. Орієнтуйте Вашу маркетингову діяльність на інтереси клієнтів. Не забувайте, що головним об'єктом вашої уваги повинні бути клієнти з їх певними конкретними потребами. 2. Зберіть як найбільше інформації про зовнішні фактори, що впливають чи можуть вплинути на Ваш бізнес. Це достовірна інформація про зовнішнє середовище, клієнтів, конкурентів, ринки. 3. Визначте, яких цілей ви прагнете досягти в наступному році, а яких – через кілька років. 4. Домагайтеся лаконічності планів, зосередьте свої плани на основних аспектах діяльності компанії й основних факторах зовнішнього середовища. Складання плану маркетингових заходів є кінцевим результатом планування маркетингу. Під плануванням розуміють особливу форму діяльності, спрямовану на підготовку і упорядкування рішень про цілі, засоби і заходи, які в сукупності забезпечують виробництво і реалізацію продукції, задоволення наявного попиту та майбутніх потреб цільового ринку. Маркетинговий план – це документ, в якому сформульовані основні цілі маркетингу і шляхи їх досягнення. План маркетингу: – координує зусилля всіх співробітників підприємства; – визначає напрямки діяльності підприємства; – вказує послідовність дій підприємств; – оптимізує використання ресурсів на підприємстві; – підвищує готовність підприємства реагувати на непередбачені зміни на ринку; – сприяє жорсткішому керуванню підприємством, заснованому не на імпровізації, а на нормах, бюджетах і графіках.

План включає систему заходів, необхідних для досягнення цілей, їхній зміст, забезпечення ресурсами, а також обсяги, методи, послідовність і строки виконання робіт різного характеру. За допомогою планування досягається узгодженість і координація діяльності в системі горизонтального і вертикального рівнів управління. Мета планування маркетингу – зменшення маркетингових ризиків за рахунок зниження невизначеності умов діяльності і концентрації ресурсів на найбільш перспективних напрямах. Маркетинговий комплекс – сукупність маркетингових засобів, що піддаються контролю, які компанія використовує для отримання бажаної реакції цільового ринку. Маркетингові засоби можна поділити на чотири основні групи: товар, ціна, розподіл, просування; так звані «4Ps»: produc (продукт, товар), price (ціна), place (місце, розподіл, збут), promo io (просування). Планування маркетингу дозволяє підприємству відповісти на питання: яку цінову політику проводити, як не втратити старих і залучити нових клієнтів, як рекламувати продукцію й домогтися ефективності виробництва й конкурентноздатності продукції. В остаточному підсумку планування дозволяє домогтися цілей, поставлених підприємством. Без плану маркетингу успішна робота підприємства буде утруднена. 1.2 Структурні підрозділи маркетингового планування Усі плани, що складаються менеджерами по маркетингу, у більшості випадків мають схожу структуру. Звичайно їх починають з аналізу поточної ситуації, а закінчують контролем за реалізацією. Складові плану маркетингу 1. Анотація 2. Аналіз ситуації на ринку 3. Аналіз положення компанії на ринку 4. Місія підприємства і цілі маркетингу 5. Стратегія маркетингу 6. Робоча програма 7. Планований бюджет, прибутки та збитки 8. Контроль за реалізацією Розділ «Анотація» – це розділ, який і коротко представляє основні задачі, рішення і рекомендації, що розроблені в плані. Практично, анотація являє собою стиснуту форму плану, ознайомившись з якою можна було б зрозуміти основну спрямованість плану. У розділі «Аналіз ситуації на ринку» наводяться дані про активність на ринку інших компаній. Також важливо розглянути можливий вплив зовнішніх факторів, що не підвладні контролю з боку підприємства, але які обов'язково повинні відслідковуватися. У цьому розділі рекомендується подати наступну інформацію: А. Аналіз покупців Б. Аналіз ринкових тенденцій В. Аналіз конкурентів Г. Аналіз товару (послуги) і каналів його збуту Д. Аналіз факторів зовнішнього середовища Розділ «Аналіз положення підприємства на ринку підготовка даного розділу плану зажадає від вас критично глянути на стан справ на підприємстві і висловити свої судження з цього приводу. Ваша задача – з'ясувати сильні і слабкі сторонни підприємства, а також можливості, що у нього можуть бути, і небезпеки, що йому загрожують. Завдання: Проведіть SWO -аналіз вашого підприємства. Сильні сторони – це достоїнства підприємства, що виділяють його серед конкурентів. Слабкі сторони – це недоліки підприємства, що вимагають негайного виправлення, інакше вони стануть сильними сторонами конкурентів. Можливості – це привабливі перспективні напрямки розвитку компанії.

Я считаю, что такие идеи хуже стандартных маркетинговых планов. По крайней мере, традиционные подходы уже проверены и могут принести вашему бизнесу определенную пользу. По опыту проведения семинаров по маркетинговой стратегии могу посоветовать следующее. Занимаясь разработками маркетинговой стратегии, я обнаружил, что целесообразно отвести примерно половину имеющегося у вас времени на поиск различных ответов на вопрос «почему?», то есть на вопрос о том, какую проблему должен решить маркетинг в целом. А почти все оставшееся время можно использовать для поиска простого и оригинального ответа на вопрос «как?». Во многих случаях над проблемой будет работать рекламное агентство или креативная группа. И если они будут создавать бриф, лучше всего сформулировать заранее ответы на вопросы «почему?» и «как?». Это метод делает разработку и обсуждение стратегии понятными каждому - от финансового директора до директора рекламной картины. Еще один урок, полученный в процессе работы над маркетинговыми стратегиями, заключается в том, что люди часто выдают первый пришедший им в голову тривиальный ответ

1. Маркетинговый план Интерсетевого холдинга Gloryon

2. Маркетинговый план

3. Разработка маркетингового плана выхода на новый рынок с новым товаром

4. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

5. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

6. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки
7. Маркетинговый план группы компаний "ЭФКО"
8. Маркетинговый план промышленного предприятия

9. Маркетинговый план туристической фирмы

10. Функциональное обследование предприятия. Разработка маркетингового плана предприятия.Проектирование, размещение и продвижение web-сайта предприятия

11. Метод векторів та його застосування

12. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

13. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

14. Практичне застосування фоторефрактивного ефекту

15. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

16. Бизнес-план деятельности предприятия по оказанию услуг информационно-маркетингового и телекоммуникационного обеспечения субъектов рынка г. Твери

Пазлы Maxi "Карта мира" (40 элементов).
Пазл для малышей "Карта мира" состоит из крупных элементов. Размер собранной картинки - 59х40 см. Средний размер элементов - 8х7,4 см.
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы
Вафельница алюминиевая, механическая BE-4426 Webber "Бельгийская вафля", для плиты.
Размеры: 35х13,5х2,5 см. Количество вафель: 4 штуки. Форма вафель: сердечки. Толщина вафель: толстые. Материал: алюминий, металл,
879 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Похідна та її застосування

18. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

19. Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником

20. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

21. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

22. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування
23. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність
24. Бизнес-план как основа маркетингового исследования рынка

25. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

26. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

27. Сутність, стадії та логіка розробки бізнес-плану

28. Дослідження ринку керамічної цегли та розробка маркетингової стратегії ТОВ "Євротон"

29. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

30. Застосування програмних засобів GRAN1 та GRAN-2D на уроках алгебри

31. Ефективність санаторно-курортного лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт, з застосуванням радонових ванн та інгаляцій тіотриазоліну і n-ацетилцистеїну

32. Клініко-лабораторна оцінка та обґрунтування застосування нового силіконового підкладочного матеріалу для зубних протезів

Дневник "My Life Story" (бежевый).
Дневник, который запечатлеет Всю историю Вашей жизни. В него Вы можете записать все, что не хотите забыть, все важные моменты Вашей жизни,
2850 руб
Раздел: Прочее
Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы

33. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування лансопразолу та орнідазолу в комплексному лікуванні виразкової хвороби

34. Клінічні особливості, лікування та запобігання розладів місцевого і загального характеру при застосуванні зубних протезів на основі сплавів металів

35. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів

36. Особливості гігієнічного масажу та необхідність його застосування

37. Аналіз теорій економічної інтеграції в реальному секторі провідних західних вчених. Можливість застосування теоретичних концепцій економічної інтеграції України з ЄЕП

38. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою
39. Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії
40. Теоретичний аналіз ризику та ризикованої ситуації

41. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

42. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

43. План роботи практичного психолога дошкільного навчального закладу на 2009 – 2010 навчальний рік

44. Соціальна парадигма та її застосування в освіті

45. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

46. Застосування фітнес-технології для підвищення рухової активності та фізичної підготовленості підлітків

47. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

48. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки
Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50

49. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

50. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

51. Полная история танков мира

52. Разработка плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий на АЗС

53. План статистического наблюдения и данные переписи населения

54. Создание топографического плана местности
55. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
56. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

57. Цивільний та арбітражний процес

58. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

59. Конституцiя США та реальнi права громадян

60. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

61. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

62. Бизнес-план

63. 1. Початк граматичнох традицiх 2. Теоретичне пiдгрунтя кодифiкаторнох галицьких мовознавцiв 3. Специфiка наукового пiзнання лiтературнох мови

64. План-конспект романа-эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир"

Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

65. СССР и план Маршалла

66. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

67. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

68. Программа и План - сопоставительный анализ

69. Информационные системы маркетингового анализа

70. Общий план строения стенки сосуда
71. План урока по психологии
72. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

73. Бизнес-план "Производство маргарина"

74. Разработка общего плана обработки детали "Втулка" с подробной разработкой технологических переходов для поверхности 028e8

75. Застосування стандартів ISO серії 9000

76. Составление плана раскроя пиловочного сырья и расчет технологических потоков лесопильного цеха

77. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

78. Бизнес-план создания городских распределенных цифровых радиосетей на базе коммуникационных узлов mpHUB

79. Бизнес-план как модель инвестиционного проекта

80. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Карандаши цветные автоматические "Inspira", 12 цветов.
Карандаши цветные автоматические. В наборе: 12 цветов. Круглый корпус. Диаметр грифеля: 2 мм.
383 руб
Раздел: 7-12 цветов
Пенал, 1 отделение, 20x14x4 см, серый/зеленый.
Пенал школьный с 2 откидными планками, для канцелярских принадлежностей. Размер: 20x14x4 см. Застежка: молния. Количество отделений:
317 руб
Раздел: Без наполнения

81. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

82. Технология проведения маркетинговых исследований рынка банковских товаров и услуг

83. План счетов бухгалтерского учета по состоянию на 1999

84. Бухгалтерский учет ценных бумаг (по новому плану счетов)

85. Новый План счетов 2004г.

86. План подготовки к выставке
87. Финская маркетинговая фирма Kotka-Hamina Region of Finland Ltd.
88. Маркетинг, Маркетинговые исследования рынка, стимулирование сбыта

89. Понятие, задачи и принципы маркетингового исследования. Его роль в маркетинге и методология маркетингового исследования

90. Планирование маркетинговых мероприятий для фирмы "Стройиндустрия"

91. Бизнес-план разработки

92. Анкетирование в системе маркетинговых исследований

93. Маркетинговое исследование рынка сыра

94. Формирование портфеля заказов фирмы на основе маркетинговой стратегии в АО "УАЗ"

95. План рекламной кампании шампанского (Контрольная)

96. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора

97. Элементы маркетинговой политики фирмы "Елена"

98. Методы и процедуры маркетинговых исследований (WinWord, Excel)

99. Маркетинговый анализ рынка рекламы г. Москвы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.