Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Стратегічна самоорганізація

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Вирішення завдань стратегічного управління може бути здійснене на основі принципів самоорганізації, під якими автор розуміє властивість системи набувати просторову, функціональну, логічну або іншу структуру без специфічної дії ззовні. При цьому велику роль має формування і розвиток горизонтальних зв'язків (зв'язків між елементами одного рівня, заснованих на спільності інтересів) Вплив зовнішніх чинників, наприклад, динаміки розвитку ринку і поява нових ринків, зміни управлінських парадигм, підвищення комплексності самих проектів, розвиток менеджменту проектів, як стратегічної управлінської культури і професійної області діяльності і інш. вимагають розробки нових підходів до діяльності по проектах, що відрізняються технологічністю, раціональністю і ефективністю. У свою чергу, зміна макро- і мікросередовища проектної діяльності принципово змінює внутрішнє середовище проекту і вимагає використання адекватних відомих і створення нових інструментів в менеджменті проектів. Потреба в тій, що технологізувала деяких компонентів проектної діяльності, що раніше є предметом «мистецтва», «майстерності», «ноу-хау (k ow-how)» і інтуїції «зрілих» професіоналів. визначається розширенням вживання менеджменту проектів і, як слідством, недоліком у високопрофесійних менеджерах проектів. Зведення до «технології» тих компонентів професійної діяльності «зрілого» менеджера проектів, які завжди були характеристикою його класу і «ноу-хау» роботи, вимагає великої обережності, хорошого досвіду і зваженого підходу. Проте, переосмислення і розвиток сучасного менеджменту проектів, як управлінської інтеграційної культури, стратегії діяльності в ринкових умовах і командної «гри», дозволяють вирішувати завдання, що раніше не стояли на порядку денному. Одним з таких актуальних завдань є самоорганізація проектних команд для ефективного виконання проекту. Актуальність завдання і готовність до її рішення визначається: стратегічним характером сучасного менеджменту проектів і відповідного підходу до діяльності компаній в ринкових умовах різноманіттям типів проектних команд (самоуправляємиє, такі, що самомотівірующиеся і тому подібне), їх культурою і сучасним підходом до створення і діяльності команд проектів суттю сучасної команди менеджменту проектів і її многопозіционностью в проекті (як суб'єкта управління, як елементу технології здійснення проекту і як групи індивідуумів) загальним трендом до стандартизації проектної діяльності і уніфікації вимог до професіоналізму і майстерності менеджерів проектів. У загальному випадку, під «технологією самоорганізації розуміється взаємозв'язана сукупність норм і правил, інструментів і дій, використовуваних з метою забезпечення процесів саморегулювання, самонавчання і самоорганізації, як елементу метатехнологиі здійснення проекту. Якщо використовувати системний підхід до формування і використання такої «технології самоорганізації» (ТСО), то доцільно: - розглянути КМП, як систему; - визначити область і умови застосовності ТСО КМП; - сформулювати метатехнологию самоорганізації КМП з погляду систем, що самоорганізовуються; - визначити можливі набори інструментів Projec Ma ageme для розробки і реалізації ТСО КМП.

Даний підхід також застосовний, зокрема, для проектів, в яких вся команда проекту не перевищує 10-12 чоловік і формування окремої КМП недоцільно. Проте, в цьому випадку, сама ТСО повинна включати не тільки управлінські компоненти, але і враховувати особливості професійної діяльності по проекту інших членів команди. Мета і технологія самоорганізації У реальному проекті технологія самоорганізації створюється самою командою, можливо, за допомогою професіоналів з даного питання. Сам процес її розробки є могутнім інтегрірующим чинником в діяльності КМП. Вона розробляється на стадії ЖЦ команди «Нормалізація діяльності ( ormalizi g)» і коректується в подальшому виходячи з реальних умов. Тому говорити про єдину «технологію самоорганізації» для всіх типів і видів проекту некоректно. Проте, можливо говорити про рівень метатехнологиі для чималого числа проектів, що характеризуються схожими параметрами. На базі такої метатехнологиі самоорганізації команди, наприклад, для I -проектів, створюється своя «технологія самоорганізації команди конкретного проекту», що враховує ресурсні можливості, особливості проекту, організаційну культуру компанії, рівень професіоналізму членів команди, стандарти (міжнародні, національні, корпоративні) по менеджменту і управлінню проектами і багато що інше. Метатехнологию можна сформулювати для достатньо широкого спектру проектів. Вона є базою (організаційною моделлю і моделлю діяльності) для створення адекватною конкретному проекту і конкретному набору членів команди ТСО. Інакше, готових рецептів немає. Більшість спроб звести управління сучасним проектом до роботи по операціях і до управління в технічних системах не увінчалися успіхом. Таким чином, метатехнология є базою і сукупністю інструментів для побудови ТСО команди під конкретний проект. Область застосовності На початковій стадії проекту (s ar -up) використовується практика проведення стартових семінарів, тренінгів або інтеграційних процедур для створення і організації роботи команди ( eam Buildi g). На цій стадії поняття «самоорганізації» не застосовне і не має сенсу. На стадії розформування і/або реорганізації команди сам термін «самоорганізація» виглядає дивно. Тому «технологія самоорганізації» застосовна тільки до процесу розвитку команди ( eam Developme ). Починається її розробка на стадії «Нормалізація діяльності ( ormalizi g)» життєвого циклу КМП. На цій стадії члени команди приходять до взаємної згоди в результаті переговорів і ухвалення компромісів і розробляють норми і правила, на підставі яких буде побудована їх подальша робота. Сама технологія «працює» на стадії «Виконання планів по виконанню проекту (performi g)», тобто вже після того, як мотивація членів команди визначена і орієнтована на успішне виконання проекту, процес здійснення проекту стабілізується, ефективність роботи команди зростає, кожен член команди знає свою роль і т.п. Слід також врахувати, що при фазових переходах в проекті (перехід від однієї фази або стадії ЖЦП до іншої) завжди необхідно проводити коректування діяльності КМП з урахуванням проектної ситуації, що змінилася.

Як наслідок, потрібно також провести і ревізію деяких елементів використовуваної технології самоорганізації. Недооцінка потреб в змінах може привести до неадекватності використовуваної технології самоорганізації і КМП, що змінилася. Умови застосовності Самоорганізація можлива за певних умов: - зведення «мистецтва управління» до виконання операцій; - обмеження на самостійність дій члена КМП на рівні постановки завдання; інакше: «що робити?» - задається в рамках інтегрованого контексту проекту і цілей проекту; - вільний вибір інструментів для вирішення питання «як робити?» в рамках обмежень на ресурси, тимчасові параметри і вимоги до результатів проекту - узгодження і координація проміжних результатів - за проектом, його фази (стадії), по завданню. Іншими словами, в рамках ТСО КМП: - рівень і межі здійснення стратегії проекту задаються і координуються в рамках командних дій; - здійснення тактичних дій припускає ухвалення самостійних рішень і вільний вибір інструментів в рамках обмежень на вирішувану задачу. Процес. Статичність процесу визначається управлінською культурою команди, що включає систему цінностей, ментальність і образ командних дій для даної сукупності індивідуумів, створюючих команду, і цілями (завданнями) проекту. Інтегрований контекст проекту, що змінюється, і хід проекту визначає динаміку змін самої команди. Сам процес самоорганізації є динамічним. На його вході – КМП, яка повинна бути вже побудована, тобто проведений процес eam Buildi g, інтегрований контекст проекту і метатехнология ТСО. На виході – успішне завершення проекту і КМП, що змінилася. Технологія. Визначається самим проектом, сукупністю індивідуумів – членів Команди, сукупністю управлінських ролей КМП і їх вагою для конкретного проекту і/або його життєвої фази, професійним і людським сукупним потенціалом членів команди і, у ряді випадків, інших учасників проекту. Слід врахувати, що сукупний професійний і особовий потенціал членів КМП повинен перевищувати потрібний для здійснення ТСО (вимога надмірності системи). Вид проектної команди. Уявлення про самоорганізацію застосовано до управлінської ланки проекту (команді або групі менеджменту проекту) або коли вся команда проекту не перевищує 10-12 чіл. Вимоги до членів команди. Для кожного члена КМП, що свідомо бере участь в процесах самоорганізації командної і особистої діяльності по проекту, необхідними початковими умовами є: - адекватність культурі команди менеджменту конкретного проекту; - розуміння кожним своєї ролі, як елементу цілого під назвою «команда проекту»; - знання і ухвалення вироблених в результаті узгодження між членами КМП норм, правив і процедур спільної роботи в рамках конкретного проекту. Для кожного члена КМП в самому процесі виконання проекту при використанні технології самоорганізації необхідними умовами є: - дотримання вироблених норм і правил (формально оформлених і неформальних); - проходження прийнятим процедурам; - постійний моніторинг прогресу проекту з метою коректування норм, правив і процедур. Запуск процесу самоорганізації Сама по собі самоорганізація не відбувається.

Девізою в ширенні підпільної націоналістично-революційної літератури було: „З рук до рук, з хати до хати”. Ідеологічний відтинок Ядром новоствореної Організації Українських Націоналістів стала на західноукраїнських землях, як уже було згадано, ідеологічна організація Союз Української Націоналістичної Молоді. В наслідок цього теж в ОУН звернено особливу увагу на ідеологічну сторінку. Тому то, хоч керівництво проблемами ідеології належало до ідеологічної референтури в Крайовій Екзекутиві, в праці тієї референтури жваву участь брали теж і ниті члени Крайової Екзекутиви ОУН. Декалог („Десять заповідей українського націоналіста”) Для підкреслення того, що ОУН є для її членів не якимось механічним об'єднанням на зразок партій але окремою вірою в політичній ділянці, було укладено „Десять заповідей українського націоналіста”, що стали загально знаними під своєю грецькою назвою „Декалог”. Їхній текст такий: „Я – Дух одвічної стихії, що зберіг Тебе від татарської потопи й поставив на грані двох світів творити нове життя: 1

1. Концепція необоротності й термодинаміка. Самоорганізація у відкритих системах

2. Соціологічна концептуалізація освіти

3. Економічна глобалізація

4. Стратегія комплексної модернізації українського суспільства

5. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

6. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів
7. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки
8. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

9. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

10. Антропологічна криза в умовах сучасної техногенної цивілізації

11. Екологічна етика журналу "The Ecologist" у контексті глобалізаційних процесів у соціальних комунікаціях

12. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

13. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

14. Стратегия войны Наполеона и тактика обороны русских войск

15. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития

16. Анализ ЮКОСа. Деятельность, стратегии развития, история

Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики
Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

17. Стратегии крупных Германских предприятий в области мобильной коммерции

18. Стратегия поиска в автоматизированных информационных системах

19. Роль государства в природоохранной стратегии

20. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

21. Исследование социально-психологического климата и стратегий поведения в конфликте членов коллектива

22. Розрахунки й оптимізація характеристик систем електрозв’язку. (Расчёты и оптимизация характеристик систем электросвязи)
23. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації
24. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

25. Международная маркетинговая стратегия /ОАО Комбинат "Крымская Роза"/

26. Организация контроля за соблюдением государственной дисциплины цен. Виды маркетинговых стратегий ценообразования, условия их применения (Контрольная)

27. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

28. Влияние товарной стратегии на обеспечение конкурентного преимущества аптеки

29. Концепция жизненного цикла товара и конкурентные стратегии фирмы

30. Маркетинговая стратегия (Життевий цикл товару, стратегii маркетингу)

31. Основные маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла товара

32. Стратегия ценообразования

Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки

33. Место бренда в стратегии развития региона на примере Республики Бурятия

34. Сущность и содержание возможных стратегий выхода на внешний рынок

35. Анализ альтернатив и выбор стратегии (Доклад)

36. Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации

37. Стратегическая модель Портера: стратегии ценового лидерства, дифференциации и концентрации

38. Диагногстика стратегии предприятия
39. Разработка миссии, целей и стратегии на примере фирмы «Полярис»
40. Разработка стратегии бизнеса

41. Основные этапы разработки стратегии

42. Формирование рыночной стратегии и ее значение в деятельности предприятия и организации

43. Анализ ЮКОСа. Деятельность, стратегии развития, история

44. Стратегия развития предприятия

45. Финансирование инноваций в общей стратегии фирмы

46. Производственно-экономические проблемы оптимизации стратегии предприятия

47. Разработка стратегии фирмы на основе анализа и оценки эффективности ее хозяйственной деятельности

48. Разработка стратегии выхода на рынок ЗАО “ДАРМА” с применением программы имитационного моделирования Project Expert

Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Комплект "Mobile" Раптор, прибор на батарейках и сменный картридж, 240 часов.
Революция на рынке средств защиты от насекомых! Новый портативный прибор, работающий от батареек и не зависящий от электросети. Компактный
502 руб
Раздел: Фумигаторы

49. Инвестиционная стратегия предприятия

50. Опционные стратегии

51. Определение риска и эффективности каждой из стратегий развития фирмы

52. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

53. Спрос, эластичность спроса и стратегия предприятия

54. Стратегия интеграции в национальную экономическую систему
55. Сибирь в стратегии и тактике ЦК партии эсеров (1917–1922 гг.)
56. Салічна правда

57. Сталинская стратегия начала войны

58. Контртеррористическая стратегия и перестройка системы безопасности США

59. О стратегии аудирования

60. Использование наступательных стратегий для сохранения конкурентного преимущества

61. Стратегии маркетинга кратко

62. Выбор и реализация маркетинговой стратегии

63. Маркетинг и стратегия фирмы

64. Организация контроля над соблюдением государственной дисциплины цен. Виды маркетинговых стратегий ценообразования, условия их применения

Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы
Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

65. Разработка стратегии маркетинга ОАО Роганский мясоперерабатывающий комбинат

66. Стратегический маркетинг как инструмент формирования стратегии в индустрии гостеприимства

67. Зразки засобів іммобілізації

68. Маркетинговый анализ среды и разработка маркетинговых стратегий

69. Економічна інтеграці в АТР

70. Стратегия есть простота
71. Внедрение стратегии
72. Выбор стратегии деятельности предприятия

73. Конкурентная стратегия предприятия

74. Маркетинговые стратегии фирмы

75. Миссия, цели и стратегия компании Microsoft

76. Організація праці

77. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

78. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

79. Стратегічне планування

80. Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации

Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика

81. Стратегия обеспечения Информационной Безопасности предприятия

82. Ценовые стратегии

83. Стратегия управления изменениями

84. Траут о стратегии

85. Стратегии проникновения на рынок

86. Стратегии обеспечения материальными ресурсами различных предприятий
87. Новации в области маркетинговой деятельности и их влияние на формирование, и выполнение маркетинговых стратегий
88. Бенчмаркинг и маркетинговые исследования в разработке стратегий маркетинга

89. Как выглядит сильная маркетинговая стратегия?

90. Ценовые стратегии: современные мировые тенденции

91. Маркетинговая навигация для стратегии

92. Выбор успешной стратегии переговоров

93. Очень коротко и самое главное о стратегиях

94. Маркетинговые стратегии роста

95. Стратегия и тактика градоустройства Москвы

96. Стратегия «золотой середины»

Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки
Зеркало, 27x9x30 см, арт. 22368.
Зеркало станет идеальным подарком представительнице прекрасного пола. Размер: 27x9x30 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
1983 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Термомозаика "В мире животных".
Ваш ребенок любит изучать животных, а еще — играть и придумывать что-то новое? С термомозаикой "В мире животных" все это можно
383 руб
Раздел: Термомозаика

97. Внешнеполитическая стратегия США после холодной войны

98. Мобилизация личностных сил как психотерапевтическая стратегия

99. Рыночная стратегия рыбокоптильного цеха


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.