Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Компьютеры, Программирование Компьютеры, Программирование     Компьютерные сети Компьютерные сети

Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

1. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ВИХІДНІ ДАНІ КУРСОВОЇ РОБОТИ РОЗРАХУНОК ОДНОЛАНКОВОЇ ПОВНОДОСТУПНОЇ КОМУТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 3.1 ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИКЛИКІВ НАЙПРОСТІШОГО ПОТОКУ КОМУТАЦІЙНОЮ СИСТЕМОБ З БЛОКУВАННЯМ 3.2 РОЗРАХУНОК ТОЧОК КОМУТАЦІЇ 3.3 ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИКЛИКІВ НАЙПРОСТІШОГО ПОТОКУ КОМУТАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ З ОЧІКУВАННЯМ 3.4 РОЗРАХУНОК ІМОВІРНОСТІ ОЧІКУВАННЯ 3.5 РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ЛІНІЙ В НАПРЯМКУ 3.6 РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЇ ДОВЖИНИ ЧЕРГИ 3.7 РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОГО ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ ДЛЯ КОЖНОГО ОЧІКУЮЧОГО ВИКЛИКУ 3.8 РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОГО ЧАСУ ОЧІКУВАННЯ ДЛЯ КОЖНОГО ПОСТУПИВШОГО ВИКЛИКУ 3.9 РОЗРАХУНОК УМОВНИХ ВТРАТ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ НАЙПРОСТІШОГО ПОТОКУ 3.10 РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ТОЧОК КОМУТАЦІЇ РОЗРАХУНОК ОДНОЛАНКОВОЇ НЕПОВНОДОСТУПНОЇ КОМУТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 4.1 РОЗРАХУНОК ЗА ДОПОМОГОЮ ЧЕТВЕРТОЇ ФОРМУЛИ ЕРЛАНГА 4.2 РОЗРАХУНОК ЗА ДОПОМОГОЮ ФОРМУЛИ О’ДЕЛЛА 4.3 РОЗРАХУНОК ЗА ДОПОМОГОЮ ФОРМУЛИ ПАЛЬМА-ЯКУБЕУСА 4.4 РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ТОЧОК КОМУТАЦІЇ РОЗРАХУНОК ДВОЛАНКОВИХ КОМУТАЦІЙНИХ СИСТЕМ 5.1 РОЗРАХУНОК ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ЕФЕКТИВНОЇ ДОСТУПНОСТІ 5.2 РОЗРАХУНОК ЗА ДОПОМОГОЮ ЕТОДУ ЯКУБЕУСА 5.3 РОЗРАХУНОК ЗА ДОПОМОГОЮ ІМОВІРНІСНИХ ГРАФІВ 5.4 РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ТОЧОК КОМУТАЦІЇ РОЗРАХУНОК БАГАТОЛАНКОВИХ КОМУТАЦІЙНИХ СИСТЕМ 6.1 РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ЛІНІЙ В НАПРЯМКУ МЕТОДОМ КОБІНОВАНОГО БЛОКУВАННЯ 6.2 РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ ТОЧОК КОМУТАЦІЇ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 2. ВИХІДНІ ДАНІ КУРСОВОЇ РОБОТИ ВАРІАНТ №9 Навантаження в напрямку, Ерл 116 Втрати в заданому напрямку, % 1 Кількість точок комутації на один вхід, точок 109 Середній час зайняття КС одним викликом, с 180 Навантаження на одну з’єднювальну лінію, Ерл 0.6 Загальна кількість входів комутаційної системи (Y/0.05) 2320 3. РОЗРАХУНОК ОДНОЛАНКОВОЇ ПОВНОДОСТУПНОЇ КОМУТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ Обслуговування викликів найпростішого потоку комутаційною системою з блокуванням Комутаційна система з блокуванням – це така система, для якої виклик, що поступив під час зайняття всіх з’єднувальних шляхів, отримує відмову і більше на обслуговування не поступає. При обслуговуванні з втратами викликів найпростішого потоку лініями повнодоступного пучка, які включені в виходи комутаційної системи без блокувань, ймовірності втрат по часу, викликах і навантаженню рівні мііж собою і рівні ймовірносі того, що пучок перебуває в стані V. Ця ймовірність визначається за першою формулою Ерланга: (1) де Ev(Y) – втрати повнодоступного пучка із V ліній, на який поступає навантаження Y від абонентів (найпростіший потік викликів). При повнодоступному включенні будь-який вхід можна з’єднати з будь-яким виходом. Найпростіший потік – це потік викликів, який одночасно володіє трьома властивостями: - стаціонарність – незмінність процесу поступлення викликів в часі. - Ординарність – практична неможливість групового поступлення викликів. - Відсутність післядії - незалежність процесу поступлення викликів від попередніх подій. Функція Ev(Y) табульована. Таблиці першої формули Ерланга побудовані так, що за числом ліній v і інтенсивністю навантаження Y, що поступає, можна знайти втрати Ev(Y).

Ці таблиці дозволяють по двох будь-яких величинах v, Y чи Ev(Y) знайти третю. Для заданого варіанту обчислюємо: При v=134 , де p=0.01 3.2 Розрахунок кількості точок комутації Кількість точок комутації в напрямку в одноланковій повнодоступній схемі при обслуговуванні викликів найпростішого потоку комутаційною системою з втратами знаходимо за формулою: Т1н = v. (2) Кількість точок комутації в одноланковій повнодоступній схемі при обслуговуванні викликів найпростішого потоку комутаційною системою з втратами: Т1 = M. (3) З формули 2 визначаємо Т1н: Т1н = v=2320 134=3.109 10 З формули 3 визначаємо Т1: Т1 = M=2320 2320=5.382 10 3.3 Розрахунок імовірності очікування Комутаційна система з очікуванням – це система, для якої виклик, що надійшов на вхід комутаційної системи під час зайняття всіх з’єднувальних шляхів, ставиться на очікування і обслуговується по мірі звільнення з’єднувальних шляхів. Комутаційна система з очікуванням характеризується рядом параметрів, основна серед яких є імовірність очікування обслуговування і умовна імовірність. Імовірність очікування обслуговування – це імовірність того, що виклик, який поступив, не буде обслужений негайно, а буде очікувати початку обслуговування протягом часу γ більше нуля. Ця імовірність визначається за другою формулою Ерланга, яка визначає імовірність очікування при обслуговуванні виклику пучком із v ліній, на який поступає найпростіший потік викликів з навантаженням Y Ерл: (4) де Ev(Y) – втрати повнодоступного пучка із v ліній, на який поступає навантаження Y від найпростішого потоку викликів (Визначається за першою формулою Ерланга). Використовуючи формули 1 і 4 розраховуємо імовірність очікування: 3.4 Розрахунок кількості ліній в напрямку Для розрахунку кількості ліній в напрямку використовується метод підбору. Шукаємо таку кількість ліній v, при якій для обслуговування навантаження Y (найпростіший потік викликів), що поступає на вхід КС, імовірність очікування буде рівна заданій якості обслуговування р. Таким чином можна буде порівняти економічність КС з втратами і КС з очікуванням при однаковій якості обслуговування. Для розрахунків використовується перша і друга формули Ерланга. При v=143 , де p=0,01 3.5 Розрахунок середньої довжини черги Середня довжина черги вимірюється кількістю викликів за одиницю часу і може розглядатися як по відношенню до всіх викликів, що поступили, так і до викликів, що перебувають в черзі на очікування обслуговування. На практиці часто користуються відносною умовною одиницею часу: (5) де h – середній час обслуговування, с. В загальному випадку середня довжина черги по відношенню до всіх викликів, що поступили, визначається як середній час очікування початку обслуговування виклику, віднесений до всіх викликів, що поступили, помножений на питоме навантаження, що поступає: (6) Залежно від того, по відношенню до яких викликів (тих, що перебувають в черзі, чи тих, що поступили) розглядається довжина черги і залежно від одиниці часу можливі різні модифікації даної формули. Довжина черги за одиницю часу по відношенню до всіх викликів, що поступили: (7) Довжина черги за одиницю часу по відношенню до всіх викликів, що перебувають в черзі: (8) 0.4

32 3.6 Розрахунок середнього часу очікування для кожного очікуючого виклику Середній час очікування є одним з основних параметрів, які характеризують КС з очікуванням і визначається за формулою: (9) 3.7 Розрахунок середнього часу очікування для кожного поступившого виклику Середній час очікування для кожного виклику, що поступає, відрізняється від середнього часу очікування для кожного виклику, що очікує, коефіцієнтом, який рівний імовірності очікування: (10) 3.8 Розрахунок умовних втрат при обслуговуванні найпростішого потоку Умовні втрати – це імовірність того, що час очікування γ буде більше допустимого часу очікування. При розрахунку умовних втрат приймається, що тривалість обслуговування викликів розподілена по експоненційному закону, а допустимий час очікування заданий в умовних одиницях і рівний 0.1. В загальному випадку вираз для розрахунку умовних втрат при вищевказаних умовах має вигляд: (11) де &be a; - інтенсивність обслуговування; - допустимий час обслуговування, заданий в умовних одиницях часу. Якщо за одиницю часу прийняти середня тривалість одного зайняття, то &be a;=1. Тоді, умовні втрати для всіх викликів, що поступили: (12) Умовні втрати для всіх викликів, що очікують: (13) Знайти умовні втрати для всіх поступивших і всіх очікуючих викликів для допустимого відносного часу очікування та Умовні втрати для всіх викликів, що поступили: при при Умовні втрати для всіх викликів, що очікують: при при 3.9 Розрахунок кількості точок комутації Кількість точок комутації в напрямку в одноланковій повнодоступній схемі при обслуговуванні викликів найпростішого потоку комутаційною системою з очікуванням знаходимо за формулою: Т1н = v. (14) Кількість точок комутації в одноланковій повнодоступній схемі при обслуговуванні викликів найпростішого потоку комутаційною системою з очікуванням: Т1 = M. (15) Т1н = v=2320 143=3,318 10 4. РОЗРАХУНОК ОДНОЛАНКОВОЇ НЕПОВНОДОСТУПНОЇ КОМУТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 4.1 Розрахунок за допомогою четвертої формули Ерланга Неповнодоступна комутаційна схема – це схема з таким включенням виходів, при якому кожному входу доступні не всі, а лише частина виходів, хоча в сукупності всі входи можуть використовувати всі виходи. Для розрахунку одноланкової неповнодоступної схеми можна використати спрощений метод Ерланга. Якщо Y – питоме навантаження, яке поступає на повнодоступний пучок з’єднувальних ліній, v – число з’єднувальних ліній, які обслуговують це навантаження, D – доступність, р – імовірність втрат, то при малій імовірності втрат середня величина питомого навантаження, обслужного однією з’єднувальною лінією, буде приблизно рівна Y/v. Імовірність зайняття конкретної з’єднувальної лінії можна прийняти рівною середній величині питомого навантаження, обслуженого цією лінією. Імовірність зайняття D ліній рівна p= З цього співвідношення можна отримати v : (16) z=1, бо система одноланкова D=C1/z=C1=109 4.2 Розрахунок за допомогою формули О’Делла Згідно цього методу навантаження, обслужене повнодоступним пучком з v з’єднувальних ліній при імовірності втрат р, визначається як сума навантажень, обслужених повнодоступним пучком, який складається з D ліній, і неповнодоступним пучком, який містить v-D з’єднувальних ліній.

Но спасительнее именно в перспективе если уцелеем. Так болезнь вылечивается лучше при высокой температуре, если только больной не умирает. Бытие «без стержня» многообразное явление, это какой-то аномальный многомерный порядок, который выглядит хаосом. Если бы был просто кризис в виде хаоса, в нем бы возникли сгустки творчества и появилась воля к созданию нового порядка, на целый исторический период. Возник бы «проект» план жизнеустройства, устремленный в будущее. Из многих главных признаков нашего состояния я скажу о двух, которые остро проявились сегодня, когда произошел скачкообразный переход к «жизни с терроризмом». Это как эксперимент («допрос Природы под пыткой»), когда благопристойные и молчаливые общественные типы вскрикивают от удара. Первое наше довольно общее свойство в жизни без стержня утрата способности выстраивать устойчивую логику умозаключений. Нет системы принципов (догм, теорий, норм) и мы не можем в уме овладеть ходом событий. Мы идем от ситуации к ситуации, которые создаются не нами, и мыслим так, как предусмотрено манипулятором

1. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

2. Операційні системи та робота з ними

3. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи

4. Популяції та популяційні системи

5. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

6. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"
7. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту
8. Принцип роботи та структура автопоїздів

9. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

10. Інформаційні системи і технології підприємства

11. Система принципов успешного обучения

12. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

13. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

14. Избирательные системы и их виды: мажоритарная, пропорциональная, смешанная

15. Компютерні інформаційні системи

16. Ефективність системи внутрішнього контролю та її визначення

Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

17. Понятие, основные принципы и виды государственной службы

18. Поняття, види та форми договорів

19. Система принципов организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации

20. Автоматизована система обліку праці та зарплати

21. Інформаційні системи

22. Інформаційні системи і технології на підприємстві
23. Основні принципи модульного програмування та стеки
24. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

25. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

26. Побудова, принцип роботи й основні параметри безпроводового телефону

27. Інформаційні системи в маркетингу

28. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

29. Система международного кредита: виды, термины, тенденции

30. Інформаційні системи в управлінні підприємством

31. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

32. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
В набор входят складные стол и стул с пластмассовым сиденьем, поможет малышу привыкнуть к занятиям в школе. Рисунки, изображенные на
1128 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Комплект постельного белья Карапуз "Угадай, кто?" (бязь, 3 предмета).
Комплект постельного белья из российской бязи. В упаковке комплект из 3 предметов, размеры: - пододеяльник: 110x140 см; - наволочка: 40x60
396 руб
Раздел: Для новорожденных
Набор кастрюль "Mayer & Boch" из нержавеющей стали (12 предметов).
Этот набор кастрюль предназначен для здорового и экологичного приготовления пищи. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали,
2460 руб
Раздел: Наборы кастрюль

33. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

34. Опис принципу роботи схем цифрового годинника

35. Вибір та розрахунок основних параметрів зубчастого колеса

36. Когенераційні установки для роботи з низькокалорійними газами (біогаз)

37. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

38. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для юридических лиц
39. Характеристика системи оподаткування Кіпру та Мальти
40. Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків

41. Вивчення схеми технологічного процесу очищення стічних вод від ізобутанолу та розрахунок окремих її елементів

42. Інформаційні системи в економіці

43. Поняття економічної інформації, її види та властивості

44. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

45. Комерційні банки та їх види

46. Принципи та види попередження злочинності

47. Информационные системы в логистике: понятие, виды, принципы построения

48. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

Шторка антимоскитная универсальная, с магнитными замками ТД7-009.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (35 наклейки в.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
392 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 50х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
843 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

49. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

50. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

51. Основні організаційні форми та види туризму

52. Варіаційні ряди, їх види, правила побудови, роль та значення в аналізі статистичних даних

53. Налоговая система государства, налоги и их виды

54. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)
55. Юридическая ответственность: понятие виды и принципы
56. Проблемы реализации принципа разделения властей, действия системы сдержек и противовесов на примере Российской Федерации

57. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

58. Операционная система MS DOS. Основные принципы хранения информации на магнитных дисках в MS DOS. Файловая система MS DOS

59. Системы адаптивного управления роботами

60. Системы адаптивного управления роботами

61. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

62. Устройство цветных кинескопов. Принципы построения системы SECAM

63. Сучасні форми та системи оплати праці

64. Экономические системы: виды, понятие, структура

Пенал школьный "Космос".
Пенал школьный с откидной планкой, без наполнения. Одно отделение, эластичные держатели для канцелярских принадлежностей, в прозрачном
460 руб
Раздел: Без наполнения
Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок
Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные

65. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

66. Принципы построения системы менеджмента на основе здравого смысла

67. Контроль: принципы, субъекты и виды

68. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

69. Наказание: понятие, цели, система, виды

70. Система видов освобождения от наказания
71. Принципы кодирования информации в нервной системе
72. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

73. Система и виды наказаний

74. Варіаційні принципи механіки

75. Спортивный индивидуальный выбор видов спорта или системы физических упражнений

76. Система восточных единоборств как вид духовного искусства

77. Бюджетная система России и принципы ее построения

78. Міжнародна економічна система та її головні елементи

79. Суть та види відтворення

80. Принципы создания стратегически ориентированной системы управления недвижимостью промышленного предприятия

Аэрозоль от насекомых супер универсальный "Чистый Дом" (двойное распыление), 600 мл.
Эффективное и экономичное средство мгновенного действия для уничтожения всех видов летающих и ползающих насекомых: мухи, комары, мошки,
396 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные

81. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

82. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

83. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

84. Поняття , ознаки та види господарських товариств

85. Виды и принципы работы кэш-памяти

86. О принципе построения системы персонажей “Маленьких трагедий” Пушкина
87. Афизикальные принципы психического отражения и их моделирование в технических системах
88. История создания и принципы функционирования системы автоматических котировок

89. Принципы организации кредитной системы. Специфическая особенность государственного долга России

90. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

91. Системи масових платежів - стандарти, обладнання, принципи функціонування

92. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

93. Історія розвитку та краху Бретон-Вудської валютної системи. Реформування Німецького федерального банку

94. Банківська система України та проблеми її реформування

95. Банковская система в Республике Беларусь. Виды и функции банков

96. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры
Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку
Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки

97. Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником

98. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання

99. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.