Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Контрольна робота З дисципліни: “Фінансове право” Тема “Бюджетна компетенція України та місцевих утворень ” План 1. Поняття і зміст бюджетної компетенції 2. Особливості бюджетної компетенції органів державної влади України 3. Особливості бюджетної компетенції місцевого самоврядування Тести Задача Список літератури 1. Поняття і зміст бюджетної компетенції Конституція України встановила, що бюджетна система держави будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами. Цією нормою було закладено конституційні засади у визначенні й закріпленні бюджетних повноважень (компетенцій) за органами державної влади та місцевого самоврядування. Незалежність у галузі бюджету свідчить про самостійність. Бюджетним повноваженням держави та територіальних громад, порядку їх реалізації в бюджетному процесі присвячено бюджетне законодавство, норми якого у сукупності становлять бюджетне право - центральну частину фінансового права. Слід зазначити, що в юридичній літературі терміни &quo ;бюджетні повноваження&quo ; і &quo ;бюджетні права&quo ; застосовуються як тотожні, хоч водночас не слід поєднувати бюджетні права, що належать відповідним органам влади, та інститут бюджетного права, який є складовою фінансового права як галузі права. Бюджетні повноваження - це права та обов'язки органів державної влади та місцевого самоврядування у галузі бюджетної діяльності, що визначаються Бюджетним кодексом України, щорічними законами про Державний бюджет, Законом України &quo ;Про місцеве самоврядування в Україні&quo ;, іншими законами, рішеннями місцевих рад та локальними атами. Сукупність цих повноважень і положень нормативно-правових актів складає окремий інститут бюджетних прав (повноважень). У бюджетному процесі на всіх його стадіях задіяні учасники бюджетного процесу, якими визнаються органи і посадові особи, наділені бюджетними повноваженнями (компетенцією). Бюджетні повноваження залежно від виду бюджетних правовідносин, у межах яких реалізуються бюджетні права їх суб'єктів, поділяються на: матеріальні - визначають зміст прав і обов'язків органів державної влади у сфері функціонування бюджетної системи; процесуальні - передбачена законодавством сукупність прав та обов'язків державних органів у сфері бюджетного процесу. Рівні бюджетних прав: вертикальний (між представницькими та виконавчими органами різного рівня) - базується на конституційних нормах, що розмежовують повноваження між органами державної влади; горизонтальний - ґрунтується на конституційних нормах про розподіл компетенції між гілками влади. Групи бюджетних прав: повноваження у галузі зведеного бюджету - ґрунтуються на забезпеченні єдності бюджетної системи; проведенні єдиної бюджетної політики; повноваження у галузі державного бюджету - це повноваження з формування, розподілу і використання коштів державного бюджету; повноваження у галузі місцевих бюджетів - повноваження органів місцевого самоврядування. Залежно від виду бюджетних правовідносин, у межах яких реалізуються бюджетні права їх суб'єктів, бюджетні повноваження поділяються на матеріальні і процесуальні.

Матеріальні бюджетні повноваження визначають зміст прав та обов'язків органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері функціонування бюджетної системи. Процесуальні бюджетні повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування - це передбачена законодавством сукупність прав та обов'язків державних та місцевих органів у сфері бюджетного процесу. За суб'єктним складом бюджетні права можуть належати державі в цілому та окремим адміністративно-територіальним одиницям. Бюджетні права можна характеризувати за вертикальним та горизонтальним рівнем. Розподіл бюджетних прав по вертикалі (між представницькими та виконавчими органами різного рівня) оснований на конституційних нормах, що розмежовують повноваження між органами державної влади і органами місцевого самоврядування та місцевої влади. Розподіл бюджетних прав між представницькими та виконавчими органами одного рівня (по горизонталі) ґрунтується на конституційних нормах про розподіл компетенції між гілками влади. Бюджетні права можна об'єднати в три групи: повноваження у галузі зведеного (консолідованого) бюджету; повноваження у галузі державного бюджету; повноваження у галузі місцевих бюджетів. Повноваження України у галузі зведеного бюджету ґрунтуються на необхідності забезпечення єдності бюджетної системи; проведенні єдиної фінансової, бюджетної, податкової політики; забезпеченні суверенітету держави та виконанні інших завдань і функцій держави. Верховна Рада України, яка виступає як повноважний представник усієї держави, і має закріплені Конституцією України виключні повноваження, що не можуть бути передані будь-якому іншому органові, безпосередньо втілює повноваження держави у галузі зведеного бюджету. Для втілення єдиної державної політики, у тому числі у сфері бюджетних відносин, Україна в галузі державного бюджету: 1) має в особі вищих органів влади повноваження з формування, розподілу і використання коштів державного бюджету; 2) реалізує повноваження, що стосуються місцевих бюджетів. Вищі органи законодавчої і виконавчої влади мають право на визначення розміру доходів, закріплених за державним бюджетом у поточному бюджетному періоді; цільового спрямування використання бюджетних асигнувань та їх розмірів; на організацію та здійснення бюджетного процесу; на встановлення межі бюджетного дефіциту і розробку заходів на його скорочення; на створення резервних та інших цільових фондів; на прийняття законодавчих актів з регулювання усіх питань бюджетного процесу; право на реалізацію усіх стадій бюджетного процесу; на визначення переліку регулюючих доходів для місцевих бюджетів; на уточнення статей доходів і видатків державного бюджету в процесі його виконання; на забезпечення постійного і всебічного фінансового контролю на всіх стадіях бюджетного процесу; на затвердження звіту про виконання державного бюджету. До повноважень у галузі держаного бюджету можна також віднести затвердження диференційованих або єдиних нормативів відрахувань від регулюючих доходів для бюджетів АРК, областей, міст Києва та Севастополя; визначення розміру дотацій вирівнювання, субвенцій та їх цільового призначення для місцевих бюджетів вищого рівня; здійснення фінансового контролю у межах повноважень за додержанням органами місцевого самоврядування бюджетного законодавства.

В свою чергу бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування реалізуються щодо державного бюджету, власного бюджету і бюджетів нижчого рівня. Місцеве самоврядування у будь-якій країні неможливе за відсутності хоч би однієї з умов: законодавчого забезпечення компетенції органів місцевого самоврядування; належної кількості фінансових ресурсів, необхідних для виконання своїх функцій місцевим самоврядуванням; державної політики підтримки місцевого самоврядування через перерозподіл фінансових ресурсів. Кожний орган місцевого самоврядування бере участь у здійсненні державних повноважень у межах і формах, визначених Конституцією та Законом України &quo ;Про місцеве самоврядування в Україні&quo ;. Зокрема, вони зобов'язані забезпечувати надходження на своїх територіях від загальнодержавних податків і зборів та мають право частину з цих надходжень залишати у своїх бюджетах у межах, встановлених вищестоящим органом влади відповідним рішенням про бюджет на поточний бюджетний період. У разі неможливості покрити свої поточні видатки за рахунок власних, закріплених і регулюючих доходів, місцеві органи влади мають право на фінансову підтримку у формі дотацій вирівнювання або цільових субвенцій з бюджетів вищестоящих органів влади. Усі органи місцевого самоврядування мають право на власний бюджет, на формування доходної частини та проведення видаткової політики; на резервний фонд та оборотну касову готівку. Обласні і районні органи місцевої влади мають право на складання зведених бюджетів. Сільські, селищні і міські ради мають право на введення місцевих податків і зборів (обласні ради мають право на введення місцевого збору за проїзд по прикордонній області). Стосовно бюджетів нижчих рівнів органи місцевого самоврядування мають право затверджувати нормативи відрахувань, визначати джерела доходів, здійснювати фінансову підтримку у формі дотацій вирівнювання. 2. Особливості бюджетної компетенції органів державної влади України Органи державної влади (як представницькі, так і виконавчі), будучи колективними суб'єктами фінансового права, виступають як уповноважені державою органи. Наділені державою компетенцією у галузі його фінансової діяльності, вони перебувають у постійно діючих відносинах з державою і уповноважені втілювати державну волю у встановлених нею межах. До кола представницьких органів державної влади як суб'єктів фінансового права слід відносити органи як загальнодержавного, так й місцевого значення. Органи виконавчої влади поділяються на органи загальної і спеціальної компетенції. Органи виконавчої влади спеціальної компетенції (Міністерство фінансів України, Державне казначейство, Державна податкова адміністрація та ін.) є суб'єктами фінансового права, що реалізують різноманітні функції у галузі фінансової діяльності держави відповідно до встановленої законом їх компетенції. В свою чергу, органи виконавчої влади загальної компетенції, будучи колективними суб'єктами фінансового права, реалізують свої права під час складання проектів бюджету та їх виконання. Основні учасники бюджетного процесу: Президент України, органи законодавчої і виконавчої влади, Національний банк України, органи державного фінансового контролю.

А ще Тимохч знав толк на наших копчених ндиках. Я ж то в Бориспол служив всього якихось там пвроку  якось не брав до уваги, що район ма три ндичач птахоферми, бля кожно з яких прилаштувались кооперативн динолчники, що спецалзувались на приготуванн цих пташок у копченому вигляд. Товар був настльки вдалим, що наш плоти, стюардеси  хн начальство пропонували рзним там потрбним м спаррингноземцям наш копченост як наш укранський мсцевий неповторний колорит. Тимохч теж, за родом служби маючи широк контакти з заморськими бодгардами, не раз скормлював м наш неповторний делкатес. Для вчасного ж отримання копчених ндикв в необхднй клькост, асортимент  на потрбну хвилину дня  ноч, вн без няких докорв сумлння використовував мене, чому я, звсно, не опирався, бо завжди мг легально прихватити х на одного бльше нж замовлялось. В т благословенн радянськ часи пустих магазинв  голих полиць (про це якось вже зараз забулось) така доречна «службова можливсть» не аби як пдвищувала мй особистий авторитет в очах власно дружини

1. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

2. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

3. Бюджетна ситема України

4. Етикет України та Росії

5. Національний банк України та особливості його функціонування

6. Банківська система України та проблеми її реформування
7. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання
8. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

9. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

10. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

11. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

12. Напрями співробітництва України та Угорщини

13. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

14. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

15. Бюджетна система України

16. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

Тетрадь общая с магнитной закладкой "ONE COLOR. Черный", А4, 120 листов, клетка.
Формат - А4. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - ламинированный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
527 руб
Раздел: Прочие
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

17. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

18. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

19. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

20. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

21. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

22. Історія держави та права України
23. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
24. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

25. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

26. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

27. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

28. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

29. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

30. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

31. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

32. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Конструктор 3 в 1 "Лесные сказки", 35 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

33. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

34. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

35. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

36. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

37. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

38. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України
39. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України
40. Принципи розробки та оцінки державної політики України

41. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

42. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

43. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

44. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

45. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

46. Пилип Орлик та перша Конституція України

47. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

48. Суспільно-політичне та культурне життя України

Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, зеленая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: зеленый.
328 руб
Раздел: Прочие

49. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

50. Художня культура незалежної України: традиції та новації

51. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

52. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

53. Геополітика та геостратегія України

54. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір
55. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України
56. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

57. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

58. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України

59. Вибори та їх роль у політичному житті України

60. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року

61. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

62. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

63. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

64. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок

65. Водні шляхи та повітряний транспорт України

66. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

67. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

68. Становлення та розвиток податкової служби України

69. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

70. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання
71. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика
72. Міграційні процеси та зміни етнічного складу населення України наприкінці XVIII - початку XX ст.

73. Атомна енергетика України і РПС

74. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

75. Політичні права і свободи громадян України

76. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

77. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

78. Історія України

79. Історія соборності України

80. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг

81. Період гетьманщини України

82. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

83. Культура України в 30-х рока

84. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

85. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

86. Основні засади зовнішньоекономічної політики України
87. Економічне районування України
88. Загальна характеристика конституції України

89. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

90. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

91. Цивільне право України

92. Суверенітет України

93. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

94. Державній бюджет України

95. Управління фінансами України

96. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Глобус детский зоогеографический, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке. Диаметр: 210 мм.
374 руб
Раздел: Глобусы

97. Організаційна система управління природокористуванням України

98. Машинобудування України

99. Бідність в України

100. Вплив російської кризи на економіку України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.