Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Вступ 1.Характеристика факторингової діяльності банківських структур 2.Якісний аналіз ризику факторингової діяльності 2.1Сутність та види ризиків 2.2Причини виникнення ризиків 2.3Фактори ризику 2.4Наслідки ризиків 2.5Способи зниження або компенсації ризиків 3.Кількісний аналіз ризику факторингової діяльності банківських структур 3.1Обґрунтування вибору методу кількісної оцінки ризику 3.2Розрахунок ризику факторингової діяльності банку Висновок Список використаної літератури Вступ Факторинг передбачає здійснення операції, згідно з якою Банк (Фактор) передає грошові кошти в розпорядження Клієнта за плату, а Клієнт віддає Фактору своє право вимоги грошових коштів від третьої особи (Дебітора) за поставлені Дебіторам товари (надані послуги, виконані роботи) з відстрочкою платежу. Факторинг - зручний і вигідний спосіб розрахунків для юридичних осіб та приватних підприємців - суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють постійні операції купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) на умовах відстрочки платежу (товарного кредиту) від 7 до 90 днів. Насамперед, факторинг спрямований на: Оптові торгові підприємства, чиїми покупцями є магазини, мережі магазинів або великі магазини (супермаркети), яким необхідні вигідні оплати; Виробникам, реалізуючим товари розповсюджувачам і бажаючим фінансувати процеси виробництва та продажу; Постачальникам, реалізуючим товари та сировину, для яких недостатність оборотних засобів, викликаних поставленими строками оплати виробником, створює складності; Експортерам, яким необхідний ріст фінансування адекватно до росту об'ємів продаж, а також зниження кредитного ризику покупця; Стрімко розвиваючим малим та середнім підприємствам. Мета роботи – теоретичне вивчення і практичне застосування якісного і кількісного аналізу можливих ризиків факторингової діяльності банку. 1. Характеристика факторингової діяльності банківських структур Одним з найбільш перспективних видів банківських послуг є факторинг - ризикований, але високоприбутковий бізнес, ефективне знаряддя фінансового маркетингу, одна з форм інтегрування банківських операцій, що найбільш пристосовані до сучасних процесів розвитку економіки. Термін «факторинг» від англійського - посередник, агент. Факторинг - придбання права на стягнення боргів, на перепродаж товарів і послуг з наступним одержанням платежів по них. При цьому мова йде, як правило, про короткострокові вимоги. Іншими словами, факторинг є різновидом посередницької діяльності, при якій фірма-посередник (факторингова компанія) за визначену плату одержує від підприємства право стягувати і зараховувати на його рахунок належні йому від покупців суми грошей (право інкасувати дебіторську заборгованість). Одночасно з цим посередник кредитує оборотний капітал клієнта і приймає на себе його кредитний і валютний ризики. В Українському законодавстві під факторингом розуміють договір фінансування під уступку грошової вимоги. Договір, по якому одна сторона (фінансовий агент) передає чи зобов'язується передати іншій стороні (клієнту) кошти в рахунок грошової вимоги клієнта (кредитора) третій особі (боржнику), що випливає з надання клієнтом товарів, виконання їм робіт чи надання послуг третій особі, а клієнт уступає чи зобов'язується уступити фінансовому агенту цю грошову вимогу.

Грошова вимога до боржника може бути уступлена клієнтом фінансовому агенту також з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фінансовим агентом. Зобов'язання фінансового агента можуть включати ведення для клієнта бухгалтерського обліку, а також надання клієнту інших фінансових послуг, пов'язаних із грошовими вимогами, що є предметом уступки. Як фінансові агенти Договір факторингу можуть укладати банки й інші кредитні організації, а також інші комерційні організації, що мають дозвіл (ліцензію) на здійснення діяльності такого виду. Предметом уступки, під яку надається фінансування, може бути як грошова вимога, термін платежу по якій уже настав (існуюча вимога), так і право на одержання коштів, що виникне в майбутньому (майбутня вимога). Грошова вимога, що є предметом уступки, повинна бути визначена в договорі клієнта з фінансовим агентом таким чином, що дозволяє ідентифікувати існуючу вимогу в момент укладання договору, а майбутня вимога - не пізніше чим у момент виникнення. Цей тип договору широко застосовується у міжнародній практиці за назвою &quo ;факторинг&quo ;. Факторингові операції виникли на основі комерційного кредиту, що надається продавцями покупцям у виді відстрочки платежу за продані товари. Зміна вимог до розрахунків з погляду прискорення обороту викликали необхідність для постачальників шукати шляхи вирішення проблеми дебіторської заборгованості. Факторинг є порівняно новою ефективною системою поліпшення ліквідності і зменшення фінансового ризику при організації платежів. Комерційні банки, розвиваючи ці операції, доповнюють їхніми елементами бухгалтерського, інформаційного, рекламного, збутового, юридичного, страхового й іншого обслуговування клієнтів. Це дозволяє розширювати коло клієнтів банку, підсилювати зв'язок з ними, збільшувати прибуток банку за рахунок розширення операцій. В операції факторингу звичайно беруть участь три сторони: фактор (банк) - покупець вимоги, первісний кредитор (клієнт) і боржник, що одержав від клієнта товари з відстрочкою платежу. Операція факторингу полягає в тому, що факторинговий відділ банку купує боргові вимоги (рахунка - фактури) клієнта на умовах негайної оплати до 80% вартості отфактурованих постачань і сплати іншої частини, за винятком відсотка за кредит і комісійні платежі, у строго обумовлений термін незалежно від надходження виторгу від дебіторів. Якщо боржник не оплачує в термін рахунка факторингу, то виплати замість нього здійснює факторинговий відділ. Факторингове обслуговування найбільш ефективне для малих і середніх підприємств, що традиційно мають фінансові труднощі через несвоєчасне погашення боргів дебіторами й обмеженості доступних для них джерел кредитування. Разом з тим не всяке підприємство, що відноситься до категорії малого чи середнього, може скористатися послугами факторингової компанії. Так, факторинговому обслуговуванню не підлягають: підприємства з великою кількістю дебіторів, заборгованість кожного з яких виражається невеликою сумою; підприємства, що займаються виробництвом нестандартної чи вузькоспеціалізованої продукції; будівельні й інші фірми, що працюють із субпідрядниками; підприємства, що реалізують свою продукцію на умовах післяпродажного обслуговування, що практикують компенсаційні (бартерні) угоди; підприємства, що укладають зі своїми клієнтами довгострокові контракти і рахунки, що виставляють, по завершенні визначених етапів робіт чи до здійснення постачань (авансові платежі).

В основі факторингу лежить переуступка неоплачених боргових вимог факторингової компанії, що є загальним елементом для всіх видів факторингу, описаних нижче. Факторингові операції банків класифікуються як: Внутрішні, якщо постачальник і його клієнт, тобто сторони за договором купівлі-продажу, а також факторингова компанія знаходяться в одній і тій же країні, чи міжнародні; Відкритий факторинг - це форма факторингової послуги, при якій боржник сповіщений про те, що постачальник переуступає рахунки фактури факторинговій компанії. Закритий, чи конфіденційний факторинг свою назву одержав у зв'язку з тим, що служить схованим джерелом засобів для кредитування продажів постачальників товарів, тому що ніхто з контрагентів клієнта не обізнаний про переуступку їм рахунків - фактур факторинговій компанії. У даному випадку платник веде розрахунки із самим постачальником, що після одержання платежу повинний перелічити відповідну частину факторинговій компанії для погашення кредиту. З правом регресу, тобто. зворотної вимоги до постачальника відшкодувати сплачену суму, чи без подібного права. Дані умови пов'язані з ризиками, що виникають при відмовленні платника від виконання своїх зобов'язань, тобто кредитними ризиками. При укладанні угоди з правом регресу постачальник продовжує нести визначений кредитний ризик по боргових вимогах, проданим факторинговій компанії. Остання може скористатися правом регресу і при бажанні продати постачальнику будь-яку неоплачену боргову вимогу у випадку відмови клієнта від платежу (його неплатоспроможності). Дана умова передбачається, якщо постачальники впевнені, що в них не можуть з'явитися сумнівні боргові зобов'язання, або в силу того, що вони досить ретельно оцінюють кредитоспроможність своїх клієнтів, розробивши власну, досить ефективну систему захисту від кредитних ризиків, або в силу специфіки своїх клієнтів. І в тому, і в іншому випадку постачальник не вважає потрібним оплачувати послуги по страхуванню кредитного ризику. Однак, гарантований для постачальника своєчасний приплив коштів може забезпечуватися тільки при укладанні угоди без права регресу. Необхідно, щоправда, відзначити, що, якщо боргова вимога визнана недійсною (наприклад, якщо постачальник відвантажив клієнту незамовлений їм товар і переуступив виставлений за нього рахунок компанії), факторингова компанія в будь-якому випадку має право регресу до постачальника. З умовою кредитуванні постачальника у формі оплати вимог до визначеної дати чи попередньої оплати. У першому випадку клієнт факторингової компанії відвантаживши продукцію, пред'являє рахунок своєму покупцю за посередництвом компанії, задача якої одержати на користь клієнта платіж у терміни відповідно до господарського договору (звичайно від 30 до 120 днів). Сума переуступлених боргових вимог (за мінусом витрат) перераховується постачальнику на визначену дату чи після закінчення визначеного часу. Крім обліку рахунків - фактур факторингова компанія може виконувати ряд інших послуг, пов'язаних з розрахунками й основною фінансовою діяльністю клієнта: вести повний бухгалтерський облік дебіторської заборгованості; консультувати з питань організації розрахунків, укладання господарських договорів, своєчасному одержанню платежів і т.п

Судячи з реклами, представництва фрми "Б-Ай-Ем" працювали у Кив, Москв, Лос-Анджелес, Тель-Авв  Хайф. Звичайно, що не складно зробити аналз дяльност нших ЗМ¶, контрольованих об'днаними соцал-демократами. Але  так одне  безперечним - вс вони виконують функцю пропаганди в Укран поглядв та нтересв Г.Суркса  В.Медведчука, а в ход виборчих кампанй вдграють дуже важливу роль у вдповдному зомбуванн електорату. Бзнесово-полтична дяльнсть приносить В.Медведчуку чимал прибутки. Як свдчать подан ним декларац про доходи у 1997 роц сума його сукупного доходу становила 1 млн. 880 тисяч 308 гривень, до реч, дохд його друга Г.Суркса за цей же перод був майже дентичний  становив 1 млн. 895 тисяч 139 гривень. Цей факт може свдчити про те, що прибутки "чудесна смка", принаймн  лдери, длять у рвних долях. У 1999 роц сукупний дохд В.Медведчука становив уже 5 млн. 893 тисяч 195 гривень. У 1999 р. В.Медведчук придбав цнних паперв на суму 3 млн. 684 тисяч гривень, а на його особистих рахунках у банках знаходилось 3 млн. 806 тисяч гривень

1. Валютний ризик в діяльності банківської системи

2. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

3. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

4. Новітні технології в банківських послугах

5. Підвищення конкурентоспроможності банку на ринку банківських послуг (на матеріалах АКБ "Приватбанк")

6. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні
7. Функціонування банківських систем зарубіжних країн
8. Аналіз діяльності банку ЗАТ "ПриватБанк"

9. Вклади та депозити банків як головне джерело банківських ресурсів

10. Банківська документація, реквізити банківських документів

11. SWOT-аналіз діяльності ЗАТ "Рівне-Борошно"

12. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

13. Аналіз діяльності ВАТ "Київський маргариновий завод"

14. Аналіз діяльності підприємства

15. Аналіз діяльності фірми "Галактика"

16. Розвиток теорії надання банківських послуг на прикладі ДФ АБ "Правексбанк"

Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

17. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

18. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

19. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

20. Методи управління банківськими ризиками

21. Планування банківської діяльності

22. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків
23. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
24. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

25. VAR-аналіз валютних ризиків

26. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

27. Банківські гарантії та ризики. Міжнародні розрахунки

28. Банківські ризики

29. Аналіз господарської діяльності ДП "Коростенський ЛГ"

30. Безпека банківської діяльності в Україні

31. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

32. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

Полка для ванной (сиденье) (белый).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Ручки гелевые "Lipari", 30 цветов.
Набор ручек гелевых. В наборе: 30 цветов (0,5 мм - 4 штуки, 0,8 мм - 6 штук, неон - 6 штук, флуоресцентные - 6 штук, металлик 1 мм - 8
311 руб
Раздел: Цветные
Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

33. Ситуаційний аналіз умов збутової діяльності Київського торгівельного представництва ЗАТ "Галичина" на ринку молочних продуктів Київської області

34. Аналіз оборотності коштів та ефективності експортно-імпортних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

35. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності, способи їх усунення

36. Аналіз і оцінка комерційної діяльності ПП РТА "Рубін"

37. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

38. Теоретичний аналіз ризику та ризикованої ситуації
39. Аналіз господарської діяльності підприємства
40. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

41. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

42. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

43. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

44. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз

45. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

46. Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків

47. Аналіз виконання договірних зобов’язань в господарській діяльності

48. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы
Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы

49. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

50. Аналіз поведінки фірми за умов невизначеності і ризику

51. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

52. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

53. Ризик підприємницької діяльності

54. Типы и элементы планировочной структуры города
55. Структура организации материи
56. Анализ устойчивости и поддержание орбитальной структуры космической системы связи

57. Структура и состояние водоснабжения и водосброса, подземных вод и артезианских скважин города Киева

58. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

59. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

60. Минеральный состав, текстуры и структуры руд.

61. Аппарат государственной власти и его структура

62. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

63. Социально-экономическая структура Верхнеудинска в феодальный период (середина XVII в.- 1862 год)

64. Структура органов власти в США по конституции 1787 года

Магнитно-маркерная доска, 41x29 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
416 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Стиральный порошок-концентрат для белого белья BioMio "Bio-white" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
Эффективно удаляет пятна и загрязнения, не повреждая волокна ткани. Концентрированная формула обеспечивает экономичный расход. Идеально
447 руб
Раздел: Стиральные порошки
Вантуз вакуумный "PRO Pump", с двумя адаптерами.
Вантуз вакуумный STAYER PROPump, применяется для прочистки засоров в канализационных трубах гидравлическим ударом. Вакуумный вантуз STAYER
674 руб
Раздел: Вантузы

65. Двухпалатная структура Федерального Собрания

66. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

67. Понятие и структура компетенции местного самоуправления

68. Структура, содержание и значение общей части Налогового кодекса России

69. Налоги, их состав и структура

70. Понятие права и правовой нормы. Виды и структура правовой нормы. Понятие и виды юридической ответственности
71. Понятие, структура и методики построения страховых тарифов
72. Структура правовых норм

73. Структура и функции государственного аппарата

74. Сравнительное описание слоговых структур английского и каракалпакского языков

75. Структура культуры. Классификация ее видов

76. Александр Блок. Жизнь и творчество. Влияние творчества Блока на поэзию Анны Ахматовой

77. Лексическая эквивалентность при переводе художественного текста с нидерландского языка на русский. Особенности перевода метафор. (на материале перевода отрывка из романа Анны Энквист "Тайна")

78. С. Есенин "Анна Снегина"

79. Бальзак: структура и основные идеи "Человеческой комедии"

80. "Реквием" Анны Ахматовой

Бумага "Color copy", белая, А4, 350 гр/м2, 125 листов.
Формат: А4. Белизна: 99%. Плотность: 350 гр/м2. Класс А++. 125 листов в пачке.
708 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Качели детские подвесные "Вятушка С".
Предназначены для развлечения, отдыха и физического развития детей в возрасте от 3 лет. Допустимая нагрузка до 30 кг. Материал: металл,
613 руб
Раздел: Качели
Игра настольная "Тише, не будите спящего папу".
Шшшш! Тише! Не разбудите папу! Кто может устоять перед вкусным шоколадным тортом? Не дети в любом случае! Пока папа спал и храпел в
1458 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Анна Андреевна Ахматова

82. Жизнь и творчество Анны Ахматовой

83. Основные компоненты систем управления документооборотом. Фрейм: его структура и понятие

84. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

85. Глобальные гипертекстовые структуры: WWW

86. Структура персонального компьютера. Основные и периферийные устройства, их характеристики и назначение
87. Разработка алгоритмов и программ выполнения операций над последовательными и связанными представлениями структур данных
88. Формирование структуры электронного учебника и решение задач на ней

89. Программа сложной структуры с использованием меню

90. Структуры данных: бинарное упорядоченное несбалансированное дерево

91. Моделирование структуры книги

92. Обзор ситуации с внедрением автоматизированных банковских систем в финансовых структурах России

93. Структура сходящихся последовательностей

94. Структура аффинного пространства над телом

95. Структура отитов у детей по данным ЛОР-отделения ПЦ НЦМ-РБ

96. Системы цифрового видеонаблюдения при организации охранных структур на особо охраняемых объектах

Кошелёк "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, алфавит).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Бумага "IQ Color", А4, 160 г/м2, 250 листов, черный.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
1124 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Набор игрушек для ванны "Мимимишки".
2 красочные фигурки любимых героев из мультфильма "Мимимишки" доставят ребенку много положительных эмоций в процессе купания.
373 руб
Раздел: Персонажи мультфильмов, сказок, куклы

97. Структура и управление МВД КР (Киргизской Республики)

98. Влияние экологических и медико-биологических требований на структуру исследований и разработок

99. Биосфера и её структура


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.