Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Теневая экономика

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

смотреть на рефераты похожие на "Теневая экономика"ЗмістВступ 2 Розділ 1. Тіньова економіка в сучасному світі 3 1.1 Сутність тіньової економіки 3 1.2 Специфіка сучасного етапу розвитку тіньової економіки 6 1.3 Тіньова економіка в Україні 9 Розділ 2. Аналіз розвитку тіньового сектору економіки України 12 2.1 Тіньові операції у сфері приватизації та акціонерного капіталу 12 2.2 Експорт капіталу та інші фінансові операції 17 2.3. Податкові правопорушення 19 Розділ 3.Проблеми і перспективи боротьби з тіньовим сектором в Україні 24 Висновок 34 Список літератури 36 Вступ Тема ціеї курсової роботи: «Тіньовий сектор в економіці України: шляхи розвитку та її особливості». Предметом цей роботи є розгляд економіки та розгляд тіньового сектора в економіці України. Також в роботі описані шляхи розвитку тіньового сектора в економіці України а також підкреслені особливості розвитку цього сектору в економиці України. На думку більшості експертів з проблеми тіньового сектора в економіці України, найвищими темпами тіньова економіка в Україні розвивалася у 1994- 1998 роках. На той час тіньовий сектор охопив більшу частину промислового виробництва, особливо паливно-енергетичного комплексу, сільського господарства, приватизації. Характерною ознакою цього періоду був підвищений попит на готівку поза банками, темпи зростання якої майже удвічі перевищували темпи зростання депозитних внесків у банківській системі. Великого поширення набули “неофіційні” готівкові розрахунки за різноманітні “послуги” (за встановлення телефонних ліній, реєстрацію підприємств, перевірку санітарної, пожежної, податкової інспекції тощо). На початок 2001 р., за даними Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, уряду вдалось знизити процес тінізації економіки на 5 %. Проте, на думку експертів, питома вага тіньового сектора економіки в Україні й далі залишається досить високою – 65 % ВВП. Водночас треба підкреслити, що висока питома вага тіньового сектора в господарському комплексі України пов’язана не лише із методами його кількісної оцінки, але й визначенням власне об’єкта аналізу та дискусії. Наведене вище визначення тіньової економіки хоча й визнається більшістю фахівців, але через свій узагальнений характер допускає включення до цієї категорії досить широкого переліку сфер та видів конкретної діяльності. В результаті у конкретних ситуаціях різні фахівці можуть по-різному тлумачити змістовне наповнення поняття “тіньова економіка”. Багато дослідників виділяє наступні структурні компоненти тіньової економіки. Вагомою складовою тіньового сектора вважають так званий “чорний ринок” (або “кримінальну економіку”), що тісно пов’язаний із сферою грошового обігу і виникає внаслідок шахрайства, розкрадання, рекету, проституції, наркобізнесу, незаконних валютних операцій тощо. Іншою складовою тіньового сектора господарства країни є так звана “паралельна економіка”, що більшою мірою, ніж “чорний ринок”, пов’язана із сферою виробництва. Розділ 1. Тіньова економіка в сучасному світі 1.1 Сутність тіньової економіки Під «тіньовою економікою» у даний час розуміють усю сукупність економічної діяльності, що не враховує офіційна статистика, і не включають у валовий національний продукт країни.

У просторі тіньової економіки виділяють наступні основні зони: . неофіційна економіка – легальні види економічної діяльності, у рамках яких має місце не фиксоване офіційною статистикою виробництво товарів і послуг, приховання цієї діяльності від податків; . фіктивна економіка – хабарництво, приписки, спекулятивні угоди й інші види шахрайства, зв'язані з одержанням і передачею грошей; . підпільна економіка – усі заборонені законом види економічної діяльності. У багатьох країнах, і особливо в тих, котрі переживають складні періоди трансформації. Тіньова економіка не тільки складає помітну частину економічної діяльності, але і продовжує розширюватися. Однак навіть там, де масштаби явища і загальне соціально-економічне тло і приблизно однакові, тіньові економіки істотно розрізняються, наприклад, по наступним характеристиках: . за структурою (частці кримінальної діяльності в сукупному обсязі виробництва, розвиненості фіктивної економіки, активності дрібного підпільного бізнесу, що вислизає з-під фінансового контролю держави, але граючого, проте, значну роль у насиченні ринку); . по впливі на розподільні відносини ( сприяє зменшенню або нівелюванню диференціації доходів); . по основних проблемах, породжуваним його (недобір засобів у бюджет, розвиток криміногенних господарських зв'язків і так далі). Можна сказати, що для всіх країн, що вступили в період системних перетворень, масштаби поширення і структура тіньової економіки повинні розглядатися як важливі чи успіхи неуспіхів проведених реформ. Тіньова економіка в Україні, докорінно відрізняється не тільки від «західної», але і від «східноєвропейської». Деякі пояснюють нинішній розмах тіньового бізнесу в нашій країні винятково генетичними передумовами, сформованими ще при соціалізмі. Інші – що специфіка і масштаби тіньової діяльності в сучасній Україні, насамперед – продукти сьогоднішнього дня, наслідок обраної моделі перебудови економіки і суспільства. Експансія тіньових економічних відносин є в першу чергу результатом руйнування колишньої державності, що привело до розриву традиційних зв'язків між окремими підприємствами і цілими територіями. Не останню роль у криміналізації господарського життя України грає і значне ослаблення боротьби з економічними злочинами, що виправдуються тезою про необхідність використання капіталів «тіньової економіки» як ресурсної бази економічних реформ. Поряд з цим, досить очевидними причинами існує цілий ряд глибинних факторів. У першу чергу вплив на активізацію тіньової економіки, що формуються на сучасному етапі розвитку реформи в механізму аллокації ресурсів і влади; про особливості з'єднання працівника з засобами виробництва; про специфіку розподільних відносин, що формуються. Реально виниклі в економіці країни на етапі трансформації труднощі представниками крайніх політичних плинів порозуміваються по-різному: одні посилаються на збереження значних елементів колишньої системи, інші кликушинствуют про лиха, що несе ринок. Імовірно, корені нинішніх проблем варто шукати, насамперед, у специфіці формованих механізмів аллокации ресурсів і влади.

У сьогоднішній соціально-економічній і політичній реальності навряд чи вирішальну роль грають механізми локального корпоративного регулювання. Суть нового механізму аллокації ресурсів зводиться до того, що окремі інститути економічної системи, використовуючи визначені переваги свого положення (високий рівень концентрації виробництва і (чи) капіталу, корпоративна влада і так далі), одержують можливість свідомо (хоча й у локальних, обмежених масштабах) впливати на параметри виробництва постачальників і споживачів, ринку, соціального життя і так далі. Прояву цього механізму в перехідній економіці добре відомі. Панування псевдо-державних і псевдо-приватних корпорацій приводить до наростання, диспропорцій, у першу чергу, у господарській структурі, динаміку цін, фінансах і так далі. У результаті національна економіка перетворюється в поле неекономічного суперництва корпоративно-бюрократичних структур, у сферу зіткнення їх владних і регулюючих впливів. Серед найбільш серйозних наслідків функціонування корпоративних механізмів аллокації ресурсів можна відзначити дивергенцію, що відбулася за останні роки, країни на сильно і слабко корпоратизовані «сектори». У першому з них сконцентровані: . підприємства, що є монополістами в технологічному, ринковому й інституціональному відношеннях; . володіють вирішальними масами ліквідних ресурсів; . корпоративно-бюрократична влада. До цього сектора відносять ПЕК, фінансово-торговий комплекс і частина промисловості (головним чином, орієнтованої на експорт). Тут витягають понад прибуток, що перевершують по своїх масштабах відомі дотепер у світовій практиці. Другий (немонополізований) «сектор», навпроти відчуває дефіцит ресурсів, керування, технологій. До нього відносять сферу відтворення робочої сили, виробництва споживчих товарів, велика частина сільського господарства. На практиці спостерігається стійкий перекіс у цінах, фінансуванні, кредитуванні тощо на користь першого «сектора», причому причиною такого перекосу є не тільки монополізм, що забезпечує першому сектору значні переваги на ринку, але і дисбаланс у розподілі корпоративної і державної влади, що створює інституціональне «перевагу першого «сектора» над другим». Саме «різниця потенціалів», що утворилися в результаті дивергенції економіка двох «секторів», стає в нинішніх умовах основним джерелом, подпітуючим тіньові структури і відносини. До безпосередніх наслідків поляризації економічного простору, що грає важливу роль у створенні живильного для середовища розвитку тіньової економіки, варто віднести: . виділення зони виникнення надприбутків; . утворення на цій основі бази формування корпоративно-бюрократичних структур, неекономічне суперництво, між якими підмінює собою, сьогодні, механізм державного керування; . розкол суспільства на дві нерівні частини – зайнятих у привілейованому, сильно корпоратизованому «секторі», і працюючих у регресуючим не монополізованому «секторі» економіки; . поява реальних передумов для загострення в суспільстві боротьби за перерозподіл украй доходів, що розподіляються нерівномірно на всіх рівнях. Соціальну нестабільність провокують і процеси, що розгорнулися в останній час, перерозподілу власності.

Гомеопат бросился в кабинет и увидел открытый ящик стола, в котором лежали деньги, приготовленные на покупку дачи, а в спальне жены пропали все драгоценности. В гостиной на столе стоял огромный торт, на котором черным шоколадом было написано: «С Новым годом, фраера!» Но самое удивительное, что даже МУР, в те годы организация очень серьезная, так и смогла выйти на след растаявших в ночи преступников. Почерк был необычным для домушников, больше похожим на работу фармазонщика. Потом, по внутрикамерным разработкам и данным оперчастей лагерей, всплыли некоторые фигуранты. Молодой лейтенант оказался начинающим мошенником из Ленинграда Глебом Веретенниковым. Но организатора дела он видел всего два раза. Красавица и полковник исчезли из поля зрения оперативников навсегда. Но деньги-то можно истратить, а драгоценности жены гомеопата? Они начали всплывать через много лет, когда КГБ всерьез взялся за королей теневой экономики. Среди изъятых ценностей появились и изделия, похищенные из квартиры медицинского светила. Но разве мог вспомнить великий грузинский теневик Давиташвили, у кого он приобрел браслет с изумрудами необычайной огранки, если у него в подвале был изъят пятилитровый бидон, набитый драгоценностями? Так и кануло в Лету новогоднее дело 1949 года

1. Теневая экономика в Казахстане

2. Теневая экономика в Казахстане

3. Теневая экономика в России

4. Теневая экономика

5. Теневая экономика - антипод цивилизованного мира

6. "Теневая" экономика и перспективы образования среднего класса
7. Место теневой экономики в переходный период к рынку
8. Теневая экономика и её особенности

9. Теневая экономика мира

10. Понятие и причины теневой экономики

11. Теневая экономика в Российской Федерации

12. Капитал и доходы в теневой экономике

13. Механизм и направления ограничения и преодоления теневой экономики и теневого капитала

14. Оценка масштабов теневой экономики в Республике Беларусь

15. Сущность теневой экономики ее формы и социально-экономические последствия

16. Теневая экономика

Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки

17. Теневая экономика

18. Теневая экономика в России

19. Теневая экономика в России: причины и масштабы явления

20. Теневая экономика России

21. Теневая экономика: причины возникновения, формы, влияние на макроэкономическое равновесие

22. Теневая и криминальная экономика России
23. Теневые процессы в ведущих сферах экономики
24. Экологизация экономики

25. Экономико-географическая характеристика Юга США

26. Экономико-географическая характеристика Белоруссии

27. Италия: географические особенности и экономика (Доклад)

28. Литва: география и экономика

29. Особенности Японской модели экономики

30. Экономика Аргентины

31. Экономика, география, политическое устройство и место в современной мировой экономике Южной Кореи

32. Экономико-географическая характеристика Московского региона

Контейнер "Аптечка", 9 литров.
Контейнер "Аптечка" - оптимальное решение для хранения лекарств. Снабжен вкладышем для сортировки небольших предметов:
380 руб
Раздел: 5-10 литров
Глобус "ELITE", двойная карта, диаметр 30 см, новая карта, подсветка.
Диаметр: 30 см. Двойная русифицированная физическая/политическая карта мира. Внутренняя подсветка. Утяжеленная подставка. Прозрачный
2831 руб
Раздел: Глобусы
Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг

33. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

34. Экономико-географическая характеристика Японии

35. Южная Корея в мировой экономике

36. Экономика Нидерландов

37. Экономика Китая

38. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации
39. Экономика Великобритании
40. Шведская модель социальной экономики

41. Особенности и изменение экономико-географического положения РФ

42. Экономико-географическая характеристика Германии

43. Особенности изменения экономико-географического положения России

44. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

45. Историчекое, экономико-географическое положение Великобритании

46. Место России в экономике СССР и СНГ

47. Экономико-географическая характеристика Канады

48. Экономико-географическое положение кн. Лихтенштейн

Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры
Щётка "York. Престиж", с резиновой щетиной и черенком.
Щетка "Prestige" с мягкой резиновой щетиной и со специальной резиновой кромкой, легко очищает поверхность. Она легко смывается
467 руб
Раздел: Щётки для пола, веники

49. Влияние налогов на развитие экономики

50. Государственная политика в рыночной экономике

51. Государственное регулирование экономики

52. Государственное регулирование экономики: формы и методы

53. Зарубежный опыт государственного регулирования рыночной экономики на примере Франции (Доклад)

54. Использование ассимиляционного региона /в экономике Курганской области/
55. Налоговая политика в рыночной экономике: формы, тенденции развития
56. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах

57. Проблемы налогообложения в Российской экономике

58. Рынок земли в современной Российской экономике и перспективы его развития при сложившейся экономической ситуации

59. Государственное регулирование экономики

60. Государственное регулирование экономики

61. Государство и экономика: необходимость поддержки и регулирования

62. Международный туризм и его роль в развитии экономики Киргизской Республики

63. Экономика России во второй половине XVIII века: расцвет или начало разложения феодально-крепостнической системы?

64. Основные этапы развития экономики России 9-18 веков

Микрофон "Караоке с мультяшками".
Караоке с мультяшками - это микрофон, который позволит исполнять песни из любимых мультфильмов. Какая игрушка превратит любой день в
330 руб
Раздел: Микрофоны
Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные

65. История экономики России XVII-XVIII веков

66. История экономики России XX века. 1900 – 1917 годы

67. Банки и их роль в экономике Украины

68. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

69. Субъекты рыночной экономики. Формы собственности в Украине

70. Налоговое регулирование: место и значение в рыночной экономике
71. Экономико-правовой аспект временного вывоза культурных ценностей
72. Труд и трудовая деятельность людей. Экономика труда

73. Договоры купли-продажи поставки как наиболее распространенные правовые формы реализации товара в рыночной экономике

74. Влияние туризма на экономику и социально-культурную сферу

75. Новейшая история США (Политика, Экономика, Культура, Международные отношения, Социальные проблемы etc.)

76. Экономика Древней Греции

77. Информационные системы в экономике

78. Информационные технологии в экономике. Основы сетевых информационных технологий

79. Информационные технологии в экономике. Разработка информационных технологий.

80. Информационные технологии в экономике

Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

81. Организация, планирование и экономика ветмероприятий при диспепсии молодняка кур-несушек на птицефабрике Свердловская

82. Экономика и экология

83. Экологизация экономики

84. Природные ресурсы - как основа функционирования мировой экономики

85. Экологизация экономики

86. Взаимосвязь плановой экономики и тоталитарного общества /Ф.Хайек "Путь к рабству"/
87. Меркантилизм, как первая школа политической экономики
88. Экономика отрасли (транспорт)

89. Экономика агропромышленного комплекса

90. Экономика производства кормовых культур в полевых условиях

91. Экономико-статистический анализ использования трудовых ресурсов в колхозе им. И.А. Плиева

92. Социология и экономика труда

93. Экономика семьи и роль Сбербанка в улучшении жизни населения

94. Управление финансовыми рисками в планировании деятельности предприятий реального сектора экономики

95. Банковская система. Регулирование экономики

96. Экзаменационные билеты по экономике за 11 класс (Оренбург, 2003г.)

Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы
Вакуумные пакеты с вешалкой 3 штуки: 70х105 см (2 штуки), 70х145 см (1 штука).
Характеристики: - уменьшают объём мягких предметов в 3-4 раза; - надежно защищают вещи от моли, грязи и сырости; - очень износоустойчивы и
529 руб
Раздел: Вакуумные пакеты
Набор "My Little Pony", 3 предмета.
Набор посуды в подарочной упаковке. Кружка 250 мл. Салатник 13 см. Тарелка 19,5 см.
578 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. ИНВЕСТИЦИИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ

98. Малый бизнес и его место в рыночной экономике Запада и России

99. Цикличное развитие экономики

100. История экономики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.