Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Акції в акціонерному товаристві

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

Реферат на тему: АКЦІЇ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ Визначення і суть акції Пайові цінні папери представлені у формі акцій акціонерних товариств. Акція, як пайовий цінний папір, істотним чином відрізняється від боргового паперу як по цілях випуску, так і з погляду прав, що надаються своєму власнику. Метою первинного випуску акцій є формування статутного капіталу і організаційне оформлення акціонерного товариства. При цьому, хоча акціонери вкладають свої засоби, насправді вони не є власниками підприємства. Власником всього майна акціонерного підприємства стає юридична особа — акціонерне товариство. Акціонер не може вилучити свою частку з акціонерного підприємства, він може повернути вкладені засоби тільки шляхом продажу акції. У засновників акціонерного товариства звичайно є безпосередній зв'язок між внесенням грошових коштів в статутний капітал підприємства, яке здійснюється у формі покупки акцій, і участю в управлінні підприємством. Такий зв'язок до певної міри є видимим і у акціонерів закритого акціонерного товариства, де кількість акціонерів невелика, і акціонери звичайно беруть участь в управлінні справами товариства. Проте при покупці акцій відкритого акціонерного товариства на вторинному ринку, як правило, такого зв'язку вже не існує. В основному (якщо не йдеться про покупку контрольного або крупних пакетів акцій) акції отримуються з метою отримання по них доходу, і в цій своїй якості вони мало чим відрізняються від боргових цінних паперів, наприклад, облігацій і капітал, вкладений в покупку акцій, може бути представлений як капітал, відданий акціонерам і акціонерному товариству в безстрокове користування. Якщо ж врахувати ту обставину, що акціонер не використовує своє право голосу, то це ще більш зближує акцію з борговими цінними паперами. Проте, акція має істотні відмінності від боргового цінного паперу. По-перше, шляхом випуску акцій і розподілу їх серед засновників відбувається формування статутного капіталу і організаційне оформлення акціонерного товариства. Кожен додатковий випуск акцій має на меті збільшення статутного капіталу товариства. Тобто, акція виступає як структурно зображений елемент такої організаційно-правової форми підприємств, як акціонерні товариства. Жоден інший цінний папір не виступає в такій якості. По-друге, акція не є боргом підприємства, не підлягає погашенню. Емітент не зобов'язаний викупляти акції у утримувачів, і це є істотною відмінністю акцій від боргових паперів, які емітент зобов'язаний погасити в певний термін. Отже, випуск акцій забезпечує абсолютно інший спосіб фінансування підприємства, ніж випуск боргових паперів. По-третє, акція дає право на отримання дивідендів. Проте емітент з різних причин може не виплачувати дивіденди на відміну від безумовного зобов'язання емітента виплачувати відсотки по боргових цінних паперах. По-четверте, тільки акція на відміну від всіх інших цінних паперів дає право на участь в управлінні справами акціонерного товариства. Та обставина, що деякі акціонери не використовують це право, не міняє істоту справи. Головне полягає у тому, що ніякий інший цінний папір такого права не надає.

«Акція, — наголошується у Федеральному законі «Про ринок цінних паперів», — емісійний цінний папір, що закріплює права її власника (акціонера) на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством і на частину майна, що залишається після його ліквідації». Залежно від ступеня повноти прав акції, що надаються своїм власникам, можна підрозділити на привілейовані і звичайні. Привілейовані акції Привілейовані акції називаються так тому, що вони дають ряд переваг їх власникам в порівнянні із звичайними (рядовими) акціями. Перший привілей торкається активів. Вона полягає у тому, що у разі ліквідації акціонерного товариства в першу чергу після задоволення претензій кредиторів будуть задоволені претензії власників привілейованих акцій і лише після цього — претензії утримувачів звичайних акцій. Другий привілей торкається дивідендів. Дивіденди по привілейованих акціях виплачуються в першу чергу. Тільки після того, як виплатять дивіденди по привілейованих акціях, виплачуються дивіденди по звичайних акціях. Привілейовані акції займають проміжне положення між облігаціями і звичайними акціями. По привілейованих акціях, як і по облігаціях, виплачується найчастіше фіксований дохід, і це ріднить привілейовані акції з облігаціями. Але на відміну від облігацій, привілейовані акції не є боргом компанії, що випустила їх, не мають терміну погашення і не створюють майнових претензій до акціонерного товариства з боку утримувачів навіть в тих випадках, якщо дивіденди по них не виплачуються. Привілейовані акції, як правило, не мають права голосу. Проте за умов деяких випусків, вони можуть наділятися правом голосу в тих випадках, коли компанія не виплачує дивіденди. Випуск привілейованих акцій дає можливість акціонерним товариствам привернути необхідні капітали і в той же час дозволяє власникам звичайних акцій зберегти контроль над компанією. Можна виділити деякі різновиди привілейованих акцій, що зустрічаються в світовій практиці. Кумулятивні привілейовані акції характеризуються тією властивістю, що якщо через фінансові труднощі компанія в якийсь рік (2—3) не зможе виплатити дивіденди, то вони виплатять зразу ж після відновлення виплати дивідендів. На відміну від цього, некумулятивні акції не володіють такою властивістю, і неоплачені за минулі роки дивіденди не виплачуються. Привілейовані акції з участю забезпечують отримання прибутку понад дивіденди, що належать по них, якщо дивіденди на звичайні акції будуть вищими, ніж фіксований рівень дивідендів по привілейованих акціях. Акції з участю можуть бути як повністю беруть участь в розподілі додаткового прибутку, так і частково беруть участь. У останньому випадку повинна обмовлятися верхня межа виплачуваного дивіденду. Привілейовані акції з плаваючим дивідендом характеризуються тим, що розмір дивіденду залежить, наприклад, від банківської процентної ставки певного банку або групи банків. При зростанні банківської ставки ростуть і дивіденди. При зниженні банківської ставки знижуються і дивіденди, але не нижче певної гарантованої величини.

Випуск таких акцій перш за все відповідає інтересам інвесторів, особливо в періоди інфляції. Тому не випадково, що популярність цих акцій росте, хоча і з'явилися вони порівняно недавно (в кінці 70-х рр. минулого століття). Відзивні привілейовані акції характеризуються тим, що акціонерне товариство має право «відкликати» їх шляхом викупу. Викуп звичайно здійснюється за номіналом плюс премія 1 % від номінала. Крім того, у момент викупу виплачуються дивіденди, що всі належать на дату викупу. Невідзивні акції існують до тих пір, поки існує акціонерне товариство, що випустило їх. Конвертовані привілейовані акції характеризуються тим, що їх можна обміняти на звичайні акції в певний період часу і по наперед встановленому курсу. Одна привілейована акція обмінюється на 10 звичайних акцій. (Детальніше про конвертовані акції мова піде на чолі 9.) Привілейовані акції з ордерами характеризуються тим, що власнику акції у момент випуску або через певний час видається спеціальний ордер (варрант), який дає можливість придбати одну або декілька звичайних акцій за наперед обумовленою ціною. Якщо курс звичайних акцій перевищує ціну акції по ордеру, то ринкова ціна акцій з ордерами підвищується. За умов емісії, власникам деяких привілейованих акцій може бути видано декілька ордерів з певним інтервалом. Звичайні акції Звичайні акції є найпоширенішим видом акцій. Утримувачі звичайних акцій мають певні права. По-перше, право голосу на зборах акціонерів. Право голосу може бути передане за дорученням іншій особі. По-друге, переважне право купити акції додаткових випусків. Це дає можливість акціонеру зберегти свою частку у власності акціонерного товариства. Так, якщо акціонеру належить 4 % акцій, то він має право купити 4 % акцій додаткового випуску. По-третє, право на отримання дивідендів, розмір яких не обмежений і залежить від прибутку акціонерного товариства. По-четверте, у разі ліквідації акціонерного товариства власник звичайних акцій одержує право на частку майна, яке залишається після задоволення претензій кредиторів і власників привілейованих акцій. Звичайні акції відносяться до цінних паперів, які мають вищий ступінь ризику, ніж облігації або привілейовані акції. Власники звичайних акцій не знають наперед своїх доходів. Дивіденди по таких акціях можуть змінюватися з року в рік. Якщо справи компаній підуть добре, вона може виплачувати великі дивіденди. Проте у важкі для компанії часи вона може взагалі не оголошувати дивіденди на звичайні акції. Крім того, навіть в благополучні роки може бути ухвалено рішення дивіденди не виплачувати, а залишити прибуток на розвиток виробництва. Іноді дивіденди можуть виплатити новими акціями. В цьому випадку компанія вирішує відразу декілька задач: по-перше, дивіденди виплачуються, і, отже, немає незадоволеності рядових акціонерів. По-друге, збільшується акціонерний капітал. По-третє, оскільки додаткові акції видаються «своїм» акціонерам, то не відбувається «розмивання» акціонерного капіталу за рахунок «нових» акціонерів. Якщо справи акціонерного товариства йдуть добре, то курс акцій росте і з часом може збільшитися у багато разів.

КАРТОТЕКА АКЦИОНЕРОВ Номер лицевого счета акционера Табельный номер акционера ФИО / Наименование акционера Данные удостоверения личности / Сведения о регистрации Почтовый адрес акционера Бенифициарий ( акционер /номинальный держатель акций /третьи лица) Банковские реквизиты бенифициария НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ АКЦИЙ: Номер лицевого счета N Запись в регистрационном Регистрацион- Категория Номинальная Цена п/п _____журнале реестра_____ ный номер акций стоимость приобретения Дата внесения Номер выпуска акций акций, руб. / отчуждения ______ записи_ записи акций, руб. Дата Движение акций Итого _____Обременение акций_____ Подпись внесения Приобре- Отчуждено, акций, Обременен- Акции, сво- регистрапоследнего тено, шт. шт. шт. ные акции, бодные от обя- тора платежа за шт. эательств. шт. акции Форма 11 Сторона 1 КАРТОЧКА АКЦИОНЕРА Номер лицевого счета акционера Табельный номер акционера ФИО / Наименование акционера Данные удостоверения личности / Сведения о регистрации Почтовый адрес акционера Бенифициарий ( акционер / номинальный держатель акций /третьи лица) Банковские реквизиты бенифициария НОМИНАЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ АКЦИЙ: Номер лицевого счета Форма 12 Сторона 2 КАРТОЧКА АКЦИОНЕРА Номер лицевого счета акционера ____________________________ N Запись в регистрационном Регистрацион- Категория Номинальная Цена п/п _____журнале реестра_____ ный номер акций стоимость приобретения Дата внесения Номер выпуска акций акций, руб. / отчуждения ______ записи_____записи______________ ____________ ___________ акций, руб

1. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

2. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства

3. Визначення особливостей використання маркетингу в сфері міжнародного комерційного обігу

4. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

5. Психологічні особливості формування пізнавальних здібностей та пізнавальної активності молодших школярів

6. Облік формування та зміни статутного капіталу господарських товариств
7. Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення
8. Формування та розвиток банківської системи України

9. Особливості формування зимових скупчень Горлиці кільчатої

10. Інженерний менеджмент у формуванні та зайнятості механізаторських кадрів агропромислового комплексу

11. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

12. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

13. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

14. Права та обов’язки власника права інтелектуальної власності на торгівельну марку і географічні позначення

15. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

16. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

Карандаши акварельные "Mondeluz", 24 цвета.
Акварельные карандаши применяются в живописи, рисовании, работе в смешанных техниках. Совмещают в себе свойства цветного карандаша и
384 руб
Раздел: Акварельные
Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

17. Особливості формування геокультури

18. Суб’єктивізм та об’єктивізм в творчості Клода Сімона на матеріалі роману "Дорога Фландрії"

19. Складові та об’єкти логістики

20. Анатомо-фізіологічні особливості імунної та серцево-судинної системи системи в дітей

21. Інфікованість мікроміцетами і пневмоцистами нижніх дихальних шляхів хворих на хронічні неспецифічні захворювання легень (клінічне значення та обґрунтування лікування)

22. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей
23. Вибір лікувальної тактики та об’єму оперативного втручання у хворих на гострий панкреатит із супровідною серцево-судинною патологією
24. Особливості ринку позичкового капіталу Латинської Америки

25. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

26. Особливості зйомки та сканування

27. Особливості формування мовлення у розумово відсталих дітей

28. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги

29. Особливості формування етнічних стереотипів

30. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

31. Організація грошового обігу

32. Статистика грошового обігу

Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки
Набор детской складной мебели Ника "Азбука".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Дорожная игра "Голодные бегемотики".
Забавная игра «Голодные бегемотики» не даст соскучиться! Она рассчитана на двух человек, каждый из которых играет за голодного бегемота:
543 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Формування та використання фондів цільового призначення

34. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

35. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці

36. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

37. Ринок праці та капіталу

38. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування
39. Фінансові методи збільшення капіталу
40. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

41. Венчурний капітал: сьогодні і завтра

42. Присутність іноземного банківського капіталу в Україні

43. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

44. Організація обліку власного капіталу підприємства України

45. Аудит статутного капіталу

46. Захист капіталів банків від недобросовісних зайомників, кредиторів і конкурентів

47. Наукове обґрунтування методів передгравідарної підготовки перед допоміжними репродуктивними технологіями у жінок з патологією щитоподібної залози

48. Міжнародний рух капіталу

Мягкие навесные игрушки для кроватки "Водный мир. Дельфин".
Мягкие навесные игрушки для кровати серия Водный мир , без музыки, текстиль: рыбка и звездочка - погремушка, морской конек -
369 руб
Раздел: Мобили
Фигурка декоративная "Балерина", 10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
485 руб
Раздел: Миниатюры
Каталка-трактор с педалями "Turbo" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор с полуприцепом "Turbo" рассчитана на детей от 3-х лет и весом не более 50 кг. В комплекте с трактором
5361 руб
Раздел: Каталки

49. Теорії організованого капіталізму й державно-монополістичного капіталізму

50. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

51. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

52. Вартість інвестиційного капіталу, оцінка інвестиційних якостей акцій

53. Інвестиції в основний капітал

54. Капітал і виробничі фонди підприємства
55. Капітал у сфері торгівлі. Торговельний прибуток
56. Основи ринкових відносин. Концепція: фірма з позиції праця – вартість – ціна – капітал – монополія – олігополія

57. Сутність нагромадження капіталу

58. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

59. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

60. Діагностика і комплексна терапія генітальної герпетичної інфекції з урахуванням персистенції збудників та особливостей клінічного перебігу захворювання

61. Інфаркт міокарда у хворих на цукровий діабет 2 типу: особливості патогенезу, клінічного перебігу, лікування та прогнозування ускладнень

62. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

63. Особливості діагностики, клінічного перебігу та лікування сепсису у хворих-наркоманів

64. Особливості клінічного перебігу та прогнозування наслідків первинних і вторинних гнійних менігоенцефалітів

Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у жінок в постменопаузальному періоді: обґрунтування підходів до медикаментозної корекції

66. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

67. Особливості перебігу інфекційних захворювань та туберкульозу у тварин та людини

68. Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гупертензією, у мегканців гірської зони Закарпаття

69. Розміщення продуктивних сил. Роль та особливості капітального будівництва

70. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"
71. Виникнення та формування українського етносу
72. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

73. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

74. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

75. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

76. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

77. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

78. Етикет та його національні особливості

79. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

80. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

Заварочный чайник "Mayer & Boch", стекло 900 мл + сито.
Заварочный чайник MAYER BOCH изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла
417 руб
Раздел: Чайники заварочные
Коврик для выпечки силиконовый, 38х28 см.
Материал: силикон. Размер: 38х28 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
377 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фоторамка пластиковая "Poster black", 40x60 см.
Для фотографий размером 40 х 60 см. Материал рамки - пластик. Цвет - черный. Материал подложки - плотный картон. Крепежи позволяют
848 руб
Раздел: Размер 40x60 (А2)

81. Призначення та особливості експлуатації захисних споруд

82. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

83. Формування, ріст і розвиток мітохондрій в гаметогенезі та ранньому ембріогенезі хребетних

84. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

85. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

86. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
87. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах
88. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

89. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

90. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

91. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

92. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

93. Особливості підсудності та правонаступництва

94. Особливості та різновиди державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні

95. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

96. Поняття, ознаки та особливості процесуального становища відповідача в цивільному судочинстві

Качели детские подвесные "Классик С".
Подвесные качели "Классик С" - это веселый домашний аттракцион для самых маленьких детей. Качели подвешиваются с помощью прочных
450 руб
Раздел: Качели
Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители

97. Роль та перспективи діяльності прокуратури у формуванні демократичної держави

98. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

99. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

100. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.