Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Інформаційні системи в менеджменті

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти на науки України Національний університет харчових технологій Кафедра менеджементу Контрольна робота з дисципліни „Інформаційні системи в менеджменті” Виконала студентка Спеціальності „Менеджмент організації” ІV курсу 1 групи (ЗФН) Банацька Світлана Миколаївна Київ 2007 План Вступ Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями Системи планування ресурсів підприємства синхронізованого зі споживачами (CSRP). Гіпертекстовий простір в Інтернет (www). Список використаної літератури Вступ Колись давно, коли людина ще не користувалась ні комп’ютерними технологіями, ні мережею I er e , у людини з’явилась романтична мрія. Вона назвала цю мрію Xa adu, автором був комп’ютерний мрійник Тед Нельсон. За його задумом, доступ до усіх людських знань (інформаційного ресурсу): документів, зображень, звуків та відеозображень - можна було отримати негайно та в будь-який час, в будь-якому місці будь-ким, хто тільки мав комп’ютер. Тед Нельсон передбачив світ, в якому вся інформація буде зв’язана між собою в одну світову павутину гіпертексту та гіпермедіа. В такому світі всесвітня бібліотека інформації буде розподілена серед множини невеликих комірок пам’яті з несумісними форматами даних та протоколів. Тед Нельсон передбачив світ, що настільки відрізнявся від існуючого на той час, наскільки сьогоднішній відрізняється від світу, що існував до винайдення Гутенбергом друкуючого верстата. Мрія Теда Нельсона здійснилась в наші часи за допомогою використання міжнародних інформаційних технологій. Ще в Стародавній Греції вважали, що слово &quo ;технологія&quo ; (від грецького ech e -мистецтво, майстерність, вміння) - це майстерність робити речі. Тобто технологія - це сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалу або напівфабрикату, здійснюваних в процесі виготовлення продукції. Задача технології як науки - виявлення фізичних, хімічних, механічних та інших закономірностей з метою визначення та використання на практиці найбільш ефективних та екологічних виробничих процесів. Технологія, як набір практичних правил, навичок, секретів виробництва окремих матеріалів, відома з прадавніх часів. Поняття технології використовується у вузькому та широкому розумінні. У вузькому розумінні під технологією розуміють конкретні технологічні операції (наприклад, встановлення різця під тим чи іншим кутом; очищення оперативної пам'яті тощо). В широкому розумінні технологія є спосіб освоєння людиною матеріального світу за рахунок соціальної діяльності людини. Ця діяльність включає три компоненти: 1. інформаційний (наукові принципи); 2. матеріальний (засоби праці); 3. соціальний (фахівці, що володіють професійними навичками). Ця тріада складає суть сучасного розуміння технологій. Новизну кожної технології визначають наукові принципи, що в ній закладені. Будь-яке виробництво (матеріальне чи соціальне) досягає досконалості лише тоді, коли воно використовує досягнення сучасних технологій. Так і в інформаційному виробництві, після створення ЕОМ-інструментарію для переробки інформації, почався етап розробки методів її ефективного використання.

Широке застосування засобів сучасної комп'ютерної техніки та їх багатогранність приводять до становлення новітніх інформаційних технологій (І er e -технології, ІР-технології, WАР-технології, РR-технології тощо) та формування сучасної інфраструктури суспільного виробництва. Предметом інформаційних технологій як науки є аналіз фундаментальних відношень в новітніх інформаційних системах. Більше того, вважається, що власне з моменту створення великих (складних) інформаційних систем почався розвиток новітніх інформаційних технологій. Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями. Якщо років 50 чи 100 тому управління могло відбуватися без участі електронно-обчислювальних машин, то вже сьогодні – у ХХІ столітті – таке управління буде виглядати не повним, не досконалим і приреченим у сучасних умовах до частих невдач. В області менеджменту інформаційні комп’ютерні системи відіграють сьогодні досить велику роль, хоча далеко не вирішальну, оскільки управління все ж таки більше пов’язане з людським, а не машинним фактором. Проте у морі інформації швидкодія обчислювальної техніки стає у пригоді. Так, комп’ютери дають змогу аналізувати і порівнювати мільйони інформаційних одиниць за лічені долі секунди, за допомогою певних програм можна швидко простежувати динаміку розвитку тих чи інших даних, збір інформації відбувається практично миттєво (особливо в умовах окремого підприємства), полегшується зв’язок з співробітниками чи клієнтами. Зростають можливості керуючого персоналу (менеджерів). Окрім цього слід згадати всесвітню комп’ютерну мережу Інтернет, через яку можна займатися як продажем чи купівлею сировини, готової продукції, так і підбирати потрібні кадри, потрібну інформацію професіоналів по тому чи іншому питанню. Концепція маркетингу за багато років свого існування перетерпіла ряд змін. Сьогодні найбільшу популярність набула модель “маркетингового керування”, тобто довгострокового планування і прогнозування, що спирається на дослідження ринку, поводження і звичок покупця, використання комплексних методів формування попиту і стимулювання посередників, задоволення потреб конкретних цільових груп покупців. У центрі сучасної концепції маркетингу знаходиться споживач. І якщо до останнього часу можливість одержання його “рентгенівського знімка” представлялася практично нереалищуемой, те зі становленням інтерактивних каналів зв'язку мрії про “прозорий” покупці стали здобувати реальні форми. Сучасне суспільство надає усе більшій кількості своїх членів право вибору при покупці товарів і послуг. І вибір цей у першу чергу базується на якості обслуговування. Споживач вже оцінив переваги інтерактивного контакту з продавцем, головними з який є швидка реакція на запити, висока швидкість виконання замовлень, зручність одержання майже необмеженої інформації. Дослідження, проведені в Німеччині, показують, що середній вік мандрівників по кіберпростору складає 29 років; 62% з них чи мають вище утворення, чи близькі до його завершення. Вищі керівники ряду компаній продовжують вважати, що контингент користувачів глобальних мереж складають лише одні студенти й університетські професора, що у кіберпросторі займаються винятково пошуком наукової інформації і нічого не купують.

Дані німецьких комерційних банків свідчать про зворотний. Так велика частина звертань до WEB-сервера найбільшого з них - Deu sche Ba k - здійснюється з домашніх ПК і з місць роботи, а не з вузівських і шкільних стін. Відмінною рисою I ER E як нової інфраструктури маркетингу і збуту є той факт, що тут поки не діє основний принцип ринкової економіки: попит народжує пропозицію. Досвід багатьох країн свідчить, що не споживач визначає обсяг цифрових послуг. Навпроти, постачальники і виробники дійдуть висновку про необхідність стрибнути на підніжку експресу, що відходить “I ER E ”. І це не тільки питання престижу, але і побоювання, що кращі місця на цьому перспективному ринку розхапають інші. Не менш важливою перевагою електронних каналів є більш тісний контакт із покупцем. Інтерактивний контакт із покупцем забезпечує також більш тісну прив'язку їх до фірми. Рагнал Нільсон, директор інформаційного відділу одного з найбільших торгових будинків у ФРН Kars ad , не сумнівається в тому, що в століття глобальної електронної торгівлі уважне ставлення до покупця стане вирішальним фактором у конкурентній боротьбі, оскільки суперники будуть знаходиться на відстані одного щиглика миші. “Населення” кіберпростору поки складається майже винятково з чоловіків (за різними оцінками, на 70-90%). У цьому зв'язку, наприклад, постачальники автомобілів знаходяться в кращому положенні в порівнянні з продавцями продуктів харчування й одягу, тому що останні вибираються в основному жінки, а вони не дуже полюбляють ПК. Товар, що просувається, повинний становити інтерес для вікової категорії 18 - 40 років, оскільки саме до неї відноситься 70% “населення” кіберпростору. Не можна, однак, випустити з уваги той факт, що стовідсоткові споживачі електронного ринку, яких у Росії і в Україні, не більше півмільйона, мають родичів і друзів, здебільшого ще, що не пізнали можливостей кібернетичного світу, але є його непрямими споживачами. Окрім цього слід згадати методи, які використовує менеджмент при розробці управлінських підходів у керуванні тим чи іншим підприємством. Використання моделей дозволяє приймати рішення, при обґрунтуванні яких враховуються всі фактори і альтернативи, що виникають в складних умовах виробничо-господарської діяльності. Тому моделювання розглядається як найефективніший спосіб оптимізації управлінських рішень. Модель – це відображення в схемі, формулі, взірці тощо характерних ознак об’єкту, який досліджується. Вона є спрощеною конктеною життєвою (управлінською) ситуацією, іншими словами в моделях певним чином відображаються реальні події, обставини тощо. А хто, як не інформаційні комп’ютерні системи можуть на сьогоднішній день повноцінно, а головне – оперативно відтворювати ті чи інші моделі, опираючись на конкретні цифри чи факти, який збирає з сьогодення віртуальний світ. Світова практика виробила певний порядок розробки моделей. Найдоцільніше застосовувати наступний процес їх побудови: - Постановка завдання. - Формування моделі. - Перевірка моделі на достовірність. - Використання моделі.

Для подготовки самым удачным является принцип: Лучше один раз посмотреть, чем сто раз прочитать! Этот принцип я и рекомендую положить в основу подхода проведения тренингов с нашим персоналом. Поэтому предлагаю изготовить плакаты, которые можно оформить и в электронном виде как презентацию: Аудиторы идут. Кроме того, мной будет подготовлена и доведена до каждого сотрудника Памятка сотруднику о СМК. Все это я беру на себя! Вот посмотрите проект». Памятка о СМК для аудита 1.PЧто надо знать каждому сотруднику о СМК в нашей компании Незнание процедур СМК не освобождает от ответственности за их невыполнение. Первая народная мудрость 1.1. Понятия и структура СМК (система менеджмента качества). 1.1.1. Что такое СМК? СМК это деятельность внутри компании, направленная на обеспечение удовлетворенности внутренних (Подразделения) и внешних (Клиенты) Потребителей. 1.1.2. Как понимать качество у нас? Качество в производственной деятельности понимается конструктивно. Это удовлетворение требований к поддержке бизнеса клиента, подтвержденное объективными данными тестирования, и получение этого результата при заданных ограничениях на сроки, бюджет и персонал. 1.1.3

1. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

2. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

3. Інформаційні системи (20 питань)

4. Інформаційні системи і технології на підприємстві

5. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

6. Інформаційні системи в маркетингу
7. Інформаційні системи в управлінні підприємством
8. Інформаційні системи в економіці

9. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

10. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

11. Человек в системе менеджмента

12. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

13. Человек в системе менеджмента

14. Риск в системе менеджмента

15. Мотивация и ее роль в системе менеджмента

16. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

Дневник школьный "Наушники на мятном".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
349 руб
Раздел: Для младших классов
Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки

17. Управленческий учет в системе менеджмента

18. Принципы построения системы менеджмента на основе здравого смысла

19. Регулирование и контроль в системе менеджмента

20. Перераспределение полномочий в системе менеджмента

21. Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки земельних ділянок

22. Інформаційні ресурси України
23. Аналіз інформаційної системи ВАТ КСЖ "Універсальна"
24. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

25. Інформатика і інформаційні технології

26. Інформаційна система НБУ

27. Інформаційні ресурси економічної діяльності

28. Корпоративна інформаційна система "Галактика"

29. Локальні, корпоративні та глобальні інформаційні мережі

30. Програма контролю знань з дисципліни "Системне програмування та операційні системи"

31. Проектування дволанкової розподіленої інформаційної системи для роботи з базами даних із використанням SQL Interbase

32. Проектування триланкової розподіленої інформаційної системи для роботи з БД із використанням технології DataSnap (MIDAS)

Защитный барьер для детской кровати "Polini kids", белый.
Нет ничего важнее безопасности ребенка. При переходе на подростковые кровати дети могут перевернуться и упасть во сне. Удобным и
1827 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Фоторамка (коллаж) на 6 фото (10x15 см), 45x2x37 см.
Фоторамка на 6 фото. Размер: 45x2x37 см. Размер фото: 10x15 см. Материал: пластик.
384 руб
Раздел: Мультирамки
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 26x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
417 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

33. Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми

34. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

35. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

36. Захист інформації в інформаційних системах

37. Інформаційні технології управління маркетингом

38. Американская система менеджмента
39. Информационные технологии в системе менеджмента
40. Проверки и анализ системы менеджмента качества

41. Реализация процессного подхода при создании системы менеджмента качества

42. Система менеджмента и управления качеством на ООО "АМК"

43. Система менеджмента качества на ОАО "Серовский завод ферросплавов"

44. Система менеджмента: история и тенденции развития

45. Системы менеджмента качества

46. Создание и совершенствование системы менеджмента качества образования в ВУЗах

47. Формирование системы менеджмента качества и ее внедрение в высшее учебное заведение

48. Характеристика системы менеджмента ООО ДК "Европродукт"

Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глобус "Двойная карта" рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
2122 руб
Раздел: Глобусы
Визитница "Visifix", на 128 визиток, черная.
Практичная визитница в пластиковой фактурной обложке предназначена для хранения и систематизации визитных карт. Внутренний блок на спайке
410 руб
Раздел: Визитницы

49. Внедрение системы менеджмента качества в деятельность аптечных организаций

50. Системы менеджмента качества России и Европы

51. Інформаційні технології на уроках хімії

52. Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби

53. Зовнішні каналізаційні системи

54. Формирование эффективной системы менеджмента на туристической фирме "За четыре моря"
55. Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості
56. Рациональное распределение ресурсов как один из важнейших аспектов системы финансового менеджмента

57. Образовательный менеджмент муниципальной системы образования города Рязани

58. Система японского менеджмента

59. Финансовый менеджмент в системе управления денежными потоками на транспортном предприятии

60. Системы экологического менеджмента с точки зрения Всеобщего менеджмента качества

61. Оценка потребности в банковском кредите для финансирования текущих расходов в системе финансового менеджмента предприятия

62. Бюджетирование в системе финансового менеджмента

63. Бюджетный менеджмент в условиях формирования системы бюджетирования, ориентированного на результат

64. Пути интеграции функциональной системы налогового менеджмента в организационную структуру коммерческих банков

Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления
Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная
Набор STABILO LeftRight для правшей.
В наборе: шариковая ручка, механический карандаш, грифели, ластик, точилка. STABILO LeftRight: • Созданы специально для обучения письму
482 руб
Раздел: Наборы канцелярские

65. Використання Microsoft Access для створення інформаційно-облікової системи на підприємстві АТВТ Продукт-Сервіс

66. Информационные системы и технологии в менеджменте

67. Інформаційно-довідкова система

68. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

69. Системи оброблення економічної інформації

70. Файлові системи і бази даних. Потреби інформаційних систем
71. Розрахунок радіоприймального пристрою цифрової системи передачі інформації
72. Створення мікропроцесорної системи для багатоканального інформаційного табло

73. Информационные системы в менеджменте

74. Менеджмент та система управління

75. Мотивация и ее роль в системе торгового менеджмента

76. Оценка эффективности управления предприятием в рамках системы экологического менеджмента на примере ОАО "Котласский ЦБК"

77. Система финансового менеджмента на предприятии

78. Стратегічна складова інформаційних технологій в менеджменті

79. Теоретические основы менеджмента и практический анализ системы управления на ЗАО "Сектор Т"

80. Управленческая и финансовая отчетность в системе финансового менеджмента

Набор "Дизайнер улиц".
Набор включает жидкий мел в удобных баллончиках трех цветов и трафареты для рисования. Жидким мелом легче, чем обычным, реализовать
382 руб
Раздел: Мел
Бумага для офисной техники, А4, 80 г/м2, 138% CIE, 500 листов в пачке.
Бумага для ксерокопий предназначена для размножения печатных материалов на копировальных аппаратах и лазерных принтерах, не рекомендуется
307 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные

81. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

82. Этапы кризисного состояния предприятия. Арбитражное управление в системе антикризисного менеджмента

83. Соціальні ролі та професійні знання соціального педагога. Система цінностей соціального педагога

84. Налоговый менеджмент в системе управления фирмой

85. Финансовое планирование в системе финансового менеджмента

86. Екологічний моніторинг і система екологічної інформації
87. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс
88. В поисках системы мира

89. Малые тела Солнечной системы

90. Происхождение Солнечной системы

91. Строение солнечной системы

92. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

93. Солнечная система

94. Происхождение солнечной системы

95. Спутниковые системы местоопределения

96. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата

Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров

97. Двигательные системы организма

98. Нервная система

99. Нервная система


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.