Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Міжнародний кредит у світовій економіці

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра «Міжнародної економіки» РЕФЕРАТ З курсу «Гроші та кредит» На тему: «Міжнародний кредит у світовій економіці» Студентки III курсу спеціальності «Міжнародна економіка» Мельниченко Валерії Маріуполь – 2007 ЗМІСТ Вступ .3 1. Міжнародний кредит як економічна категорія 4 2. Сучасні форми міжнародного кредиту .7 3. Основні аспекти сучасного міжнародного кредитування .13 Висновки 16 Список використаних джерел .17 Вступ Кредит, безперечно, необхідний у функціонуючому товаровиробництві. Однак ще більшою мірою він потрібний тому, хто тільки прагне організувати виробництво, але не має для цього власних коштів. Для одержання кредиту потрібно, щоб той, хто його надає, довіряв тому, хто хоче ним скористатися. Звідси і термін “кредит”, що походить від латинського сrеdо, що означає “вірю”. Коли ж однієї довіри недостатньо, оскільки існує великий ризик щодо своєчасного та повного повернення кредиту, необхідні певні гарантії того, хто має відповідні кошти, або страхової компанії. З розвитком товарного виробництва, особливо коли воно набуває загального характеру, кредит стає обов'язковим атрибутом світового господарювання. Пояснюється це тим, що внаслідок міжнародної спеціалізації на виготовленні певних товарів і спричиненого нею кооперування суспільне виробництво перетворюється у величезний замкнений ланцюг тісно пов'язаних між собою ланок. Найменше порушення в будь-якій з цих ланок може зупинити нормальний обмін товарами між окремими виробниками. Саме в цьому полягає абстрактно-теоретична можливість кризи збуту товарів у суспільстві, котра стає реальною, якщо подібні порушення набувають масового характеру. В цьому полягає актуальність обраної теми. Тому метою даної роботи є розвиток сучасних теоретичних пізнань в області міжнародних кредитних відносин, вивчення яких допомагає уникнути кризових явищ, безперебійно здійснювати виробництво товарів та обмін ними у світовому масштабі. Міжнародний кредит виступає опорою сучасної світової економіки, невід'ємним елементом економічного розвитку суспільства. Об’єктом самостійної роботи є сучасні міжнародні кредитні відносини в структурі міжнародних відносин. Предметом є сучасні форми міжнародних кредитів. 1. Міжнародний кредит як економічна категорія Міжнародний кредит - це рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов'язаний з наданням валютних і товарних ресурсів на умовах повернення, терміновості і сплати відсотків. Кредиторами і позичальниками виступають приватні підприємства (банки, фірми), державні установи, уряди, міжнародні та регіональні валютно-кредитні і фінансові організації. Об'єктивною основою розвитку міжнародного кредиту стали вихід виробництва за національні межі, посилення інтернаціоналізації господарських зв'язків. Інтенсифікація світогосподарських зв'язків, поглиблення міжнародного поділу праці обумовили збільшення обсягів, подовження і диференціацію термінів міжнародного кредиту. Будучи різновидом категорії &quo ;кредит&quo ; і забезпечуючи просування товарів, послуг і капіталів, міжнародний кредит пов'язаний з іншими економічними категоріями (прибуток, ціна, гроші, валютний курс, платіжний баланс тощо) і всією сукупністю економічних законів ринку.

Як елемент механізму дії закону вартості міжнародний кредит знижує індивідуальну вартість товарів порівняно з їхньою суспільною вартістю, наприклад, на основі впровадження імпортного устаткування, купленого в кредит. Міжнародний кредит бере участь у кругообігу капіталу на всіх його стадіях: при перетворенні грошового капіталу у виробничий у результаті експорту устаткування, сировини, палива; у процесі виробництва у формі кредитування під незавершене виробництво; при реалізації товарів на світових ринках. Джерелами міжнародного кредиту є: тимчасово вивільнена в підприємств у процесі кругообороту частина капіталу в грошовій формі; грошові нагромадження держави й особистого сектора, що мобілізуються банками. Міжнародний кредит відрізняється від внутрішнього міждержавною міграцією й укрупненням цих традиційних джерел за рахунок їх залучення з ряду країн. Хоча міжнародний кредит опосередковує рух товарів, послуг і капіталів у зовнішньому обігу, рух позичкового капіталу за національним кордоном е відносно самостійним стосовно товарів, вироблених за рахунок позичкових коштів. Це зумовлено погашенням кредиту за рахунок прибутку від експлуатації введеного в дію за допомогою позичкових коштів підприємства, а також використанням кредиту в некомерційних цілях. Зв'язок міжнародного кредиту з відтворенням виявляється в його принципах: 1) повернення: якщо отримані кошти не повертаються, то має місце безповоротне передання грошового капіталу, тобто фінансування; 2) терміновість: забезпечує повернення кредиту у встановлені кредитною угодою терміни; 3) платність: відображає дію закону вартості та спосіб здійснення диференційованих умов кредиту; 4) забезпеченість: виявляється в гарантіях його погашення; 5) цільовий характер: передбачає визначення конкретних об'єктів позики (наприклад, &quo ;зв'язані&quo ; кредити) та її застосування насамперед для стимулювання експорту країни-кредитора. Принципи міжнародного кредиту виражають його зв'язок з економічними законами ринку і використовуються для досягнення поточних стратегічних завдань суб'єктів ринку і держави. Міжнародний кредит виконує певні функції, які відображають специфіку руху позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин: 1. Перерозподіл позичкових капіталів між країнами для забезпечення потреб розширеного відтворення. Через механізм міжнародного кредиту позичковий капітал потрапляє в ті сфери, яким віддають перевагу економічні агенти з метою отримання прибутків. Тим самим кредит сприяє вирівнюванню національного прибутку в середній прибуток і підвищенню його маси. 2. Економія витрат обігу у сфері міжнародних розрахунків через заміну справжніх грошей кредитними, а також шляхом розвитку і прискорення безготівкових платежів, заміни готівкового валютного обігу міжнародними кредитними операціями. На основі міжнародного кредиту виникли кредитні кошти міжнародних розрахунків - векселі, чеки, а також банківські перекази, депозитні сертифікати та ін. Економія часу обігу позичкового капіталу в міжнародних економічних відносинах збільшує час продуктивного функціонування капіталу, забезпечуючи розширення виробництва і зростання прибутків.

3. Прискорення концентрації і централізації капіталу. Завдяки залученню іноземних кредитів прискорюється процес капіталізації додаткової вартості, розсуваються межі індивідуального нагромадження, капітали підприємців однієї країни збільшуються за рахунок приєднання до них коштів інших країн. Значення функцій міжнародного кредиту нерівноцінне і змінюється в міру розвитку національного і світового господарства. У сучасних умовах міжнародний кредит виконує функцію регулювання економіки і сам є об'єктом регулювання. 2. Сучасні форми міжнародного кредиту Різноманітні форми міжнародного кредиту загалом можна класифікувати за кількома головними ознаками, які характеризують окремі сторони кредитних відносин. За джерелами розрізняються внутрішнє, іноземне та змішане кредитування й фінансування зовнішньої торгівлі. Вони тісно взаємозв'язані й обслуговують усі стадії руху товару від експортера до імпортера, включаючи виробництво експортного товару, перебування його в шляху і на складі, у тому числі за кордоном, а також використання товару імпортером у процесі виробництва і споживання. Чим ближче товар до реалізації, тим сприятливіші, як правило, для позичальника умови міжнародного кредиту. За призначенням залежно від того, яка зовнішньоекономічна угода покривається за рахунок позичкових коштів, розрізняють: комерційні кредити, безпосередньо пов'язані з зовнішньою торгівлею та послугами; фінансові кредити, що використовуються на будь-які інші цілі, включаючи прямі капіталовкладення, будівництво інвестиційних об'єктів, придбання цінних паперів, погашення зовнішньої заборгованості, валютну інтервенцію; &quo ;проміжні&quo ; кредити, призначені для обслуговування змішаних форм вивозу капіталів, товарів і послуг, наприклад у вигляді виконання підрядних робіт. Кредити за видами поділяються на: товарні (в основному надаються експортерами своїм покупцям), і валютні (видаються банками в грошовій формі). Часто валютний кредит є однією з умов комерційної справи щодо постачання устаткування і використовується для кредиту місцевих витрат на будівництво об'єкта на базі імпортного устаткування. За валютою позики розрізняють міжнародні кредити, надані у валюті країни-позичальника чи країни-кредитора, у валюті третьої країни, а також у міжнародній рахунковій валютній одиниці, що базується на валютному &quo ;кошику&quo ; . Міжнародні кредити за термінами поділяються на: короткострокові - до року, іноді до 18 місяців (надкороткострокові - до трьох місяців, одноденні, тижневі); середньострокові - від року до п'яти років; довгострокові - понад п'ять років. У багатьох країнах середньостроковими вважаються кредити до семи років, а довгостроковими - понад сім років. Короткостроковий кредит звичайно забезпечується оборотним капіталом підприємців і використовується в зовнішній торгівлі, у міжнародному платіжному обороті, обслуговуючи неторговельні, страхові та спекулятивні угоди. Довгостроковий міжнародний кредит призначений, як правило, для інвестицій в основні засоби виробництва, він обслуговує до 85 % експорту машин і комплектного устаткування, нові форми міжнародних економічних відносин (великомасштабні проекти, науково-дослідні роботи, упровадження нової техніки).

Правобережний, там же. [388] «Saturne», лютий, 1956. [389] М. Рудницька. «Боротьба за правду про Великий Голод». [390] E. Ammende. «Muss Rassland hungern». [391] Про голод 1933 р. див.: А. Височенко. «СССР без маски»; Г. Сова. «Голод в Укранi 1933 року»; М. Вербицький. «Найбiльший злочин Кремля»; Ф. Правобережний. «8000000»; D. Solovey. «The Golgotha of Ukraine»; S. Pidhaynyj. «The Black Deeds of the Kremlin». [392] Й. Сталiн. «Важнейшие решения по сельскому хозяйству». [393] М. Горький. «Жизнь Клима Самгина». [394] М. Горький, там же. [395] «Вестник Юго-Западной России», Кив, жовтень, 1863. [396] «Massenmord von Winniza»; Scottish Leage. «The Crime of Moscow in Vynnytsia»; S. Pidhaynyj. «The Black Deeds of the Kremlin». [397] Див.: «Report of the Kersten Committee U. S. Congress 31.XII.1954. House Report 2684. [398] В. Коваль. «Не дискутувати, а викривати». [399] Див.: «Економка Радянсько Украни», грудень, 1963. [400] Кльксть жертв Друго свтово вйни в колишньому СРСР  дос точно не встановлено (ред.)

1. Перспективи розвитку і проблеми світової економічної інтеграції укр

2. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

3. Світова економічна інтеграція

4. Загальні закономірності світового економічного розвитку

5. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

6. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
7. Міжнародні науково-технічні відносини у світовому господарстві
8. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

9. Міжнародна політика і світовий політичний процес

10. Перша світова війна. Причини та характер

11. Значення і світова слава Тараса Шевченка

12. Світова продовольча проблема

13. Туриз як галузь світового господарства

14. Поняття та структура світового ринку

15. Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни

16. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

Самоклеящиеся этикетки "Europe 100", универсальные, 210x297 мм, белые, 100 листов.
Диапазон применения широк: от наклеек на конверты до маркировки на производстве. Совместимы с лазерными и струйными принтерами и
695 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (цвет: синий).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
518 руб
Раздел: Стульчики
Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения

17. Історія світової банківської системи

18. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

19. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

20. Світове мовознавство на початку ХХ ст.

21. Англо-германські суперечності напередодні першої світової війни

22. Арабські країни після ІІ світової війни
23. Великобританія після Другої світової війни
24. Головні події Другої світової війни

25. Дніпропетровськ у Другій світовій війні

26. Друга світова війна і Україна

27. Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

28. Німеччина після Другої світової війни

29. Поразка Німеччини у Першій світовій війні

30. Причини початку Другої Світової війни

31. Радянський військово–морський флот в роки Другої світової війни

32. Світовий уряд. Масони в Україні

Игрушка пластмассовая "Умный телефон".
Интерактивная развивающая игрушка выполнена в форме телефона. Умный телефон имеет несколько функций: 1. Обучение: называет буквы, цифры,
379 руб
Раздел: Мобильные
Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры

33. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

34. Україна у Другій світовій війні

35. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

36. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

37. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

38. Українське бароко як явище світової культури
39. Гамлет як герой світової літератури
40. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

41. Public Relations: світовий та український досвід

42. Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку світового валютного ринку

43. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни

44. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

45. Місце і роль США у світовому господарстві

46. Світова організація торгівлі. Форми передачі технології

47. Світова торгівля в умовах глобалізації. Позиції України на світовому ринку

48. Світовий ринок нафти

Набор "Геометрические тела", тип 1 (7 штук).
Все детали выполнены из натуральной древесины, имеют гипоаллергенное лаковое покрытие. С помощью этого пособия ребенок на уроках логики,
454 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Шарики, 50 шт.
Наборы выдувных шариков для сухих бассейнов. Шарики имеют диаметр 8 см, в один набор пакуются шарики четырех красочных цветов. Технология
497 руб
Раздел: Шары для бассейна
Фломастеры-аэрозоль "Blowpens", 10 цветов.
Фломастеры-аэрозоль являются большим развлечением и забавой для самых маленьких. Развивают детское воображение и творческие способности.
447 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Світовий ринок чаю

50. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них

51. Тенденції розвитку світового ринку послуг у сучасних умовах

52. Транснаціональні корпорації в світовому господарстві

53. Місце України в світових рейтингах

54. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури
55. Основні етапи становлення світової політичної думки
56. Тенденції розвитку світової демократії

57. Виникнення та еволюція світової політичної думки

58. Буддизм як найдавніша зі світових релігій

59. Вітчизняні та світові проблеми професійної етики в соціальній роботі

60. Особливості грошового обігу під час Першої світової війни

61. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

62. Еволюція світового господарства: історичний досвід XX ст.

63. Особливості реформування світової валютної системи

64. Світова організація торгівлі

Каска "Шеф".
Пластиковая каска с надписью «ШЕФ» - забавный подарок для руководителей любого ранга. Каска имеет внутренний амортизатор и форму, в
577 руб
Раздел: Прочее
Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения

65. Міжнародна економіка

66. Міжнародний лізинг в системі світогосподарських зв

67. Міжнародна економічна система та її головні елементи

68. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

69. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

70. Історія соціально-економічної географії світу
71. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії
72. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

73. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

74. Міжнародна економічна інтеграція

75. Міжнародні економічні відносини

76. Міжнародні економічні відносини

77. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

78. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

79. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

80. Україна та міжнародні економічні організації

Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления

81. Міжнародна економіка

82. Міжнародна економічна інтеграція

83. Финансы и кредит: Государственный долг РФ

84. Шпоры по предмету: "Деньги, Кредит, Банки"

85. Крестьянский бюджет и кредит в России в конце XIX- начале XX вв.

86. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
87. Хаос, герменевтика, журналістика, або Світоглядницькі засади творчості у мас-медіа
88. Трубопроводный транспорт мира (Сучасний стан та особливості розміщення трубопровідного транспорту світу)

89. Приёмник переносной радиовещательный ДВ/СВ диапазон

90. Символ и таинство в богословии св. Максима исповедника (symbol and mystery in st.Maximus the confessor)

91. Двойственность Познания по Учению Св. Григория Паламы (Double Knowledge According to Gregory Palamas)

92. Финансы и кредит (МГТУ "Станкин")

93. ГЭК -Финансы и кредит (шпора)

94. Кредит, его сущность и принципы

95. Финансы и кредит

96. Кредит, функции кредита, сущность кредита

Пленка пищевая, полиэтиленовая, 30 см х 300 метров.
Пищевая пленка производится из экологически безопасного полиэтилена. Может быть использована для упаковки любых товаров, хорошо
349 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Блокнот. Егор Крид.
Black Star представляет: эксклюзивные официальные блокноты по топовым артистам Лейбла! Каждый блокнот включает: — море фотографий из
344 руб
Раздел: Прочие
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, черный.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. КРЕДИТ И КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА

98. Кредит и его формы

99. Межбанковский кредит


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.