Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Модель монополістичної конкуренції

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

смотреть на рефераты похожие на "Модель монополістичної конкуренції" Державний комітет статистики України Державна академія статистики, обліку та аудиту Житомирська філія Мікроекономіка Shura19@ya dex.ru Контрольна робота Курс Група Адреса Рівненської області. Модель монополістичної конкуренції Ознаки монополістичної конкуренції. Монополістична конкуренція — вид конкуренції, що може виникнути за великої кількості продавців, що реалізують диференційовану продукцію на ринку з вільним входом та виходом для нових виробників. Прикладом ринків з монополістичною конкуренцією у США є ринки трикотажу, жіночого одягу, взуття, ювелірних виробів. Докладніше ознаки монополістичної конкуренції можна сформулювати таким чином: 1) ринок складається з відносно великої кількості продавців, кожен з яких володіє невеликою (але не нескінченно малою) часткою ринку; 2) товар кожного продавця є недосконалим замінником товарів інших фірм; 3) встановлюючи ціни, продавці не враховують реакцію конкурентів; 4) ринок не має бар'єрів для входу та виходу. Монополістична конкуренція має ознаки як і монополії, так і досконалої конкуренції. На ринку монополістичної конкуренції кожна фірма контролює ціну на свій товар (ознака монополії) і водночас є багато фірм, що постачають схожий товар (ознака досконалої конкуренції). Короткостроковий період. У короткостроковому періоді поведінка фірм, що працюють за умов монополістичної конкуренції, не відрізняється від поведінки фірми- монополіста. Це пов'язано насамперед з диференціацією продукції на ринку монополістичної конкуренції. Основна ознака монополістичної конкуренції: Диференціація продукту – при монополістичній конкуренції фірми випускають різні види одного продукту. При цьому диференціація продукту може мати ряд різних форм. 1. Якість продукції. ПК можуть відрізнятися по потужності. 2. Послуги. Упакування та доставка додому, надання кредиту та відсоткові знижки. 3. Розміщення. Малі магазини, які розташовані ближче жилих масивів можуть мати вищі доходи, ніж крупні супермаркети. 4. Стимулювання збуту і упакування. Взаємозв’язок назви товару з ім’ям знаменитості, реклама. Багато фірм робить “ставку” на значки та товарі знаки, з метою переманити споживачів. Найважливіше значення диференціації продукту – не дивлячись на наявність відносно великої кількості фірм, виробники, в умовах монополістичної конкуренції, володіють обмеженим степенем контролю над цінами на свою продукцію. Споживачі надають перевагу продукції певних продавців і в певних границях платять більш високу ціну за цю продукцію, щоб задовольнити свої потреби. Вступ в галузь є відносно легким. Легкість вступу сприяє виникненню конкуренції в галузі із відносно великою кількістю невеликих фірм в довготерміновому періоді. Кожна фірма розглядає криву попиту на свою продукцію як незмінну і намагається максимізувати прибуток (рис. 1). Умовою максимуму прибутку є, як і за монополії, рівність граничного доходу та граничних витрат.Рис. 1 Монополістична конкуренція у короткостроковому періоді. Довгостроковий період. У довгостроковому періоді фірми можуть входити та виходити з галузі.

Як і за досконалої конкуренції, сигналом для входу-виходу з галузі с прибуток. Якщо фірма має змогу отримувати прибуток у галузі, вона прямує до неї. Якщо фірма терпить збиток, то вона шукатиме щастя в іншій галузі. Вхід у галузь та вихід з неї зміщують криву попиту Для кожної фірми. Справді, нові конкуренти відтягують на себе частку попиту, а отже, крива попиту для фірми зміщується ліворуч та вниз. Якщо конкуренти залишають галузь, то крива попиту зміщується у протилежний бік (вгору та праворуч). Можна виписати такий логічний ланцюжок: прибуток ( ( ( ) ( кількість конкурентів ( ( ( ) — попит ( ( ( ) ( прибуток ( ( ( ( Кількість конкурентів, від яких залежить попит, буде незмінною лише за відсутності прибутку у фірм. Ця ситуація кваліфікується як рівновага на ринку монополістичної конкуренції і має графічну модель, що відображена на рис.2.2. Довгострокова рівновага за умов монополістичної конкуренції. На цьому рисунку D позначає початковий попит. D' — попит за рівноваги галузевого ринку. MR та MR' означають відповідно лінії граничних доходів за початкового стану галузевого ринку та у стані рівноваги, Q0 та Q — обсяг виробництва фірми за початкового стану галузевого ринку та у його стані рівноваги. Короткострокова рівновага позначена через E0 , довгострокова — через E . Точка короткострокової рівноваги E0 розташована над кривою середніх витрат, отже, наявний прибуток. Точка довгострокової рівноваги E — на кривій середніх витрат, тобто прибуток у довгостроковому періоді відсутній. Графічний аналіз дає підстави для висновків щодо властивостей стану фірми за умов рівноваги галузевого ринку монополістичної конкуренції • як у короткостроковому, так і в довгостроковому періоді фірма обирає обсяг виробництва, виходячи з умов рівності граничного доходу та граничних витрат; • у короткостроковому періоді можливий варіант одержання прибутку фірмою; • у довгостроковому періоді (за рівноваги галузевого ринку) прибуток нульовий; • з попереднього випливає, що лінія попиту фірми у довгостроковому періоді є дотичною до кривої передніх сукупних витрат; • ціна па продукцію фірми за умови прибутковості у короткостроковому періоді перевищує ціну у довгостроковому періоді; • обсяг виробництва фірми за умов її прибутковості у короткостроковому періоді перевищує обсяг її виробництва у довгостроковому періоді. Важливим також є порівняння рівноваги галузевого ринку у довгостроковому періоді за умов досконалої та монополістичної конкуренції. Серед важливих відмінностей цих двох видів конкуренції такі: • на відміну від досконалої конкуренції за монополістичної конкуренції рівновага галузевого ринку вже не забезпечує мінімуму середніх сукупних витрат; • ціна на продукцію за монополістичної конкуренції перевищує граничні витрати. Остання риса монополістичної конкуренції пояснює схильність фірм до розширення кола їх споживачів, оскільки це збільшує їх прибуток. На ринках з монополістичною конкуренцією не досягаються ні ефективне використання ресурсів, ні виробнича ефективність. Монополістичний елемент викликає деяке недовикористання ресурсів для виробництва товарів.

Ціна перевищує граничні витрати в умовах рівноваги в ДП, вказуючи, таким чином, на те, що додаткові одиниці цього товару суспільство оцінює вище, ніж альтернативні продукти, які з використанням тих же ресурсів можна було б виготовити. Більше того, на противагу фірмам, діючим в умовах чистої конкуренції, при монополістичній конкуренції фірми виробляють трохи менший, ніж найбільш ефективний об’єм продукції. Виробництво вимагає більш високих витрат на одиницю продукції, ніж досягаємий мінімум. Це, в свою чергу, означає встановлення ціни дещо нижчої, ніж в умовах чистої конкуренції. Галузі з монополістичною конкуренцією достатньо часто переповнені фірмами, які діють без досягнення оптимальних потужностей (типовими прикладами цього служать багато видів підприємств роздрібної торгівлі, наприклад, 30 чи 40 бензозаправних станцій, які розміщуються в мсті середнього розміру і всі діють з збиткової виробничою потужністю, тому що, як в даному прикладі, потік автомобілів розподіляється між даними бензозаправними станціями нерівномірно). Ця неповна виробнича потужність і споживачі, які наказані за цю недогрузку переважаючими конкурентний рівень цінами і утворюють витрати монополістичної конкуренції. Проте, в багатьох галузях із монополістичною конкуренцією ціна та об’єм виробництва не дуже відрізняються від тих, які існують як результат чистої конкуренції. Диференціація продукту, яка характерна для монополістичної конкуренції, означає що покупці можуть вибирати із переліку різновидів одного і того ж базового продукту. Це сприяє кращій реалізації різновидних смаків споживачів. Фактично існує альтернатива між випуском нових марок товару і виробництвом попереднього товару з мінімальними СВт. Чим гостріша проблема надлишку виробничих продуктів, тим ширший діапазон споживчого вибору. Модельний аналіз. За умов довгострокової рівноваги крива попиту є дотичною до кривої середніх сукупних витрат. Отже, якщо Р(Q) — обернена функція до функції попиту, то АТС'(Q) = Р'(Q). 1 Спад функції попиту, а отже, і функції Р(Q) обумовлює P((Q)MC(Q), тобто ціна рівноваги перевищує граничні витрати. Важливою рисою досконалої конкуренції у довгостроковому періоді є рівність середніх сукупних та граничних витрат. Цього не спостерігатиметься за монополістичної конкуренції. Для того, щоб у цьому впевнитись, згадаємо правила диференціювання і ще раз переконаємося, що АТС'(Q) = (ТС'(Q)Q - ТС(Q))/Q2. Використовуючи (1), маємо: ( C((Q)Q – C(Q))/Q2=P((Q) Звідси ТС'(Q)Q-ТС(Q)=Q2Р'(Q), ТС'(Q) -ТС(Q)/Q=QР'(Q), або МС(Q) - АТС(Q) =Q Р'(Q). Оскільки Р'(Q) < 0, то МС(Q) < АТС(Q). Це ще одна відмінність монополістичної конкуренції від досконалої. Особливості формування доходів фірми за умов монополістичної конкуренції. Монополістична конкуренція, як відомо, є однією із форм недосконалої конкуренції. Тому вона втілює у собі певні властивої чистої конкуренції і монополії. З одного боку, фірми функціонують на ринку з десятками конкурентів, а з іншого — володіють монополією на випуск і реалізацію власного диференційованого продукту, тобто продукту із певними особливостями. З'ясовуючи особливості ціноутворення і формування доходів фірм за ситуації монополістичної конкуренції, скористаємось графічним методом.

Некоторые теоретики отрицают монополистический характер большого бизнеса на том основании, что при нём не уничтожается конкуренция (Лилиенталь). Это противоречит действительным отношениям. Как отмечал В. И. Ленин, монополии, вырастая из свободной конкуренции, не устраняют конкуренцию, а существуют над ней и рядом с ней. Переплетение монополии и конкуренции составляет важнейшую особенность монополистического капитализма. В связи с расширением государственного вмешательства в экономику представители Б. б. т. подчёркивают значение большого бизнеса как защитника «корпоративного», «полуколлективного» принципа. Государство США характеризуется ими как государство крупной корпорации, но вместе с тем якобы служащее интересам всего общества, а слияние большого бизнеса с государственным аппаратом выдаётся за «плановый капитализм».   Лит.: Блюмин И. Г., Критика буржуазной политической экономии, т. 3. Кризис современной буржуазной политической экономии, М., 1963; Альтер Л. Б., Буржуазная политическая экономия США, М., 1961; Lilienthal D., Big business, A new era, N. Y., 1952; Machlup F., The political economy of monopoly, Balt., 1952; Kaplan A., Big enterprise in a competitive system, Wash., 1964; Worthy J., Big business and free men, N. Y., 1959: Berle A, Power without property, N. Y., 1959.   И. Н. Дворкин

1. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

2. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

3. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

4. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

5. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

6. Фінансовий аналіз становища підприємства в умовах ТОВ "ТПО "Аріста" в 2006 році"
7. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування
8. Економічна модель підприємства

9. Мікроекономічна модель підприємства

10. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

11. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

12. Бізнес-план підприємства

13. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

14. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

15. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

16. Розробка підприємства LOMAPAK

Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные

17. Фінанси підприємства контрольна

18. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

19. Інноваційна діяльність підприємства

20. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

21. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

22. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
23. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
24. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

25. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

26. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

27. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

28. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

29. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

30. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

31. Відображення на рахунках витрат по створенню підприємства

32. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

34. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

35. Облік основних засобів підприємства

36. Облік створення підприємства

37. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

38. Організація обліку власного капіталу підприємства України
39. Попередній фінансовий аналіз підприємства
40. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

41. Формування облікової політики підприємства

42. Аудит доходів підприємства

43. Аудит установчих документів підприємства

44. Правовий статус приватного підприємства

45. Реєстрація приватного підприємства

46. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

47. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

48. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

Швабра Vileda "Active Max".
Швабра Vileda "Active Max", выполненная с плоской насадкой, предназначена для уборки всех типов напольных покрытий, включая
999 руб
Раздел: Швабры и наборы
Сменный фильтр "Аквафор В-100-5" (4 штуки).
Модуль В100-5 содержит в оптимальном соотношении гранулы кокосового угля, ионообменные смолы и "ноу-хау" АКВАФОР - волокна
754 руб
Раздел: Фильтры для воды
Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки

49. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

50. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

51. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

52. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

53. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

54. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"
55. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність
56. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

57. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

58. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

59. Організація роботи підприємства

60. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

61. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

62. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

63. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

64. Управління ціновою політикою підприємства

Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения
Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы

65. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

66. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

67. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

68. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

69. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

70. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки
71. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні
72. SWOТ-аналіз підприємства

73. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

74. Безпека діяльності підприємства

75. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

76. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

77. Напрями стратегічного зростання підприємства

78. Операційна діяльність підприємства

79. Операційний менеджмент підприємства

80. Організаційна структура управління персоналу підприємства

Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Організація управління персоналом підприємства

82. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

83. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

84. Система формування та підготовки кадрів для підприємства

85. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

86. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
87. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства
88. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

89. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

90. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

91. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

92. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

93. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

94. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

95. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

96. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

98. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

99. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

100. Аналіз фінансового стану підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.