Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Майнові правовідносини батьків та дітей

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Самостійна робота Майнові правовідносини батьків і дітей ПланОсновні поняття 1. Особисті майнові та немайнові права батьків та дітей 2. Усиновлення 3. Опіка та піклування Література Основні поняттяОсобисті майнові та немайнові права усиновлення умови усиновлення опіка та піклування Запитання для самоперевірки Які характерні ознаки особистих немайнових прав та обов’язків батьків і дітей? Між ким існують особисті немайнові права та обов’язки? Які права має дитина з моменту народження? Що таке усиновлення? Назвіть основні умови усиновлення. Хто має право бути усиновленим? Хто має право бути усиновлювачем? Над ким встановлюється опіка та піклування? Хто має право бути опікуном (піклувальником)? У яких випадках встановлюється опіка та піклування? 1. Особисті майнові та немайнові права батьків та дітейФакт народження дитини, засвідчений у встановленому законом порядку, тобто зареєстрований в органі РАЦСУ, є підставою виникнення особистих немайнових та майнових прав і обов’язків батьків та дітей. Ці права та обов’язки, як й будь - які інші суб’єктивні сімейні права та обов’язки, тісно пов’язані з особою їх носія і не мають майнового (економічного) змісту. Вони не передаються і не відчужуються. Обов’язки батьків і дітей є взаємними. Згідно зі статтями 141 і 142 СК (Стаття 141. Рівність прав та обов’язків батьків щодо дитини Мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебувають вони у шлюбі між собою. Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини. Стаття 142. Рівність прав та обов’язків дітей щодо батьків Діти мають рівні права та обов’язки щодо батьків, незалежно від того, чи перебувають їхні батьки у шлюбі між собою) мати і батько мають рівні права та обов’язки щодо своїх дітей, а діти щодо батьків. Особисті немайнові відносини існують переважно між батьками й неповнолітніми дітьми (єдиний виняток з цього правила становить положення ст.172 СК, яке передбачає обов’язок повнолітніх дітей піклуватися про батьків). Визначення поняття дитини наведене у ст.6 СК. Причому відповідно до неї дитина до досягнення нею 14 років вважається малолітньою, а дитина у віці від 14 до 18 років - неповнолітньою. Особистим немайновим правам та обов’язкам притаманні деякі специфічні риси: 1) вони мають строковий характер, оскільки належать батька і дітям, як правило, лише до досягнення дітьми повноліття (виняток - ст.172 СК). Після настання повноліття, а також при набутті неповнолітньою особою або наданні їй повної цивільної дієздатності (ч.2 ст.34, ч.1 ст.35 ЦК) ці права та обов’язки припиняються; 2) у зазначених правовідносинах поєднуються інтереси батьків і дітей. Характерною ознакою особистих немайнових прав та обов’язків батьків і дітей, як зазначено в літературі, є те, що деякі з них одночасно є їх суб’єктивними сімейними обов’язками. Зокрема, такими правами є право батьків на виховання своїх дітей, право присвоєння дитині прізвища, імені, по батькові, право представляти і захищати інтереси дітей тощо.

Право та обов’язок батьків забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я. Реалізація закріплених СК рівних прав і обов’язків батьків, які перебувають у шлюбі між собою, щодо дитини має розпочинатися з виконання батьками їх обов’язку забрати її з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я (у тих випадках, коли дитина була народжена не у пологовому будинку, а в іншому закладі або поміщена туди відразу після пологів). Це положення закріплено у ч.1 ст.143 СК (Стаття 143. Обов’язок батьків забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я Мати, батько дитини, які перебувають у шлюбі, зобов’язані забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я Мати, яка не перебуває у шлюбі, зобов’язана забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я. Дитина може бути залишена батьками у пологовому будинку або в іншому закладі охорони здоров’я, якщо вона має істотні вади фізичного і (або) психічного розвитку, а також за наявності інших обставин, що мають істотне значення. Якщо батьки не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, забрати дитину мають право її баба, дід, інші родичі з дозволу органу опіки і піклування). Тим самим законодавець робить наголос на тому, що відсутність у жінки чоловіка або іншої особи, яка визнає своє батьківство, не є підставою для відмови від дитини. Однак закріплення за зазначеного обов’язку лише за матір’ю порушує принцип рівності прав та обов’язків обох батьків. Тому уявляється, що цей обов’язок має покладатися як на матір, так і на батька дитини незалежно від тих відносин, у яких вони перебувають (зареєстровано шлюб чи ні). Обов’язок батьків зареєструвати народження дитини в органі РАЦСу. Порядок виконання цього обов’язку закріплено у ст.144 СК, відповідно до ч.1 якої батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати її народження в органі РАЦСу (реєстрація мертвонародженої дитини має проводитись протягом трьох діб). Цей обов’язок встановлено насамперед в інтересах дитини, оскільки без реєстрації народження вона не зможе повноцінно користуватися своїми правами й виконувати певні обов’язки як суб’єкт правовідносин. Водночас він є обов’язком батьків перед державою, тобто також має не тільки сімейно - , а й публічно - правовий характер. У зазначеній статті закріплені й наслідки невиконання батьками дитини обов’язку щодо реєстрації її народження. Зокрема, прямо зазначено, що його невиконання (на відміну від ст.163 КпШС) є підставою для покладення на батьків відповідальності, встановленої законом. Уявляється, що це штраф, передбачений адміністративним законодавством. Реєстрація дитини, народженої жінкою, в організм якої було імплантовано зародок, зачатий подружжям, проводиться за заявою дружини і чоловіка, які дали згоду на імплантацію. У такому разі одночасно з документом, який підтверджує факт народження дитини цією жінкою, подається засвідчена нотаріусом її письмова згода на запис подружжя батьками дитини.

Право дитини на прізвище, ім’я, по батькові. Відповідно до ст.7 Конвенції про права дитини дитина з моменту народження має право на ім’я і набуття громадянства, а також, наскільки це можливо, право знати своїх батьків та право на їх піклування. Стаття 8 Конвенції передбачає право дитини на збереження своєї індивідуальності. Індивідуалізуючими ознаками особи є ім’я, прізвище, громадянство, сімейні зв’язки. Згідно зі ст.28 СК фізична особа набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм іменем. Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається з прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає з закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить. Право фізичної особи на ім’я передбачене також ст.294 ЦК. Відповідно до ст.145 СК прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо батьки мають спільне прізвище, воно присвоюється й дітям. Така ситуація є найпоширенішою й особливих проблем не викликає. Фізична особа, яка досягла 16 років, має право змінити своє прізвище та ім’я (статті 28 і 294 ЦК), яке так само, як і по батькові та прізвище, необхідне для її індивідуалізації як суб’єкта правовідносин. У ст.146 СК закріплено право на присвоєння їй імені, яке одночасно є їх обов’язком. Як правило ім’я дитини визначається за згодою батьків. Вони мають право обрати будь - яке ім’я, як передбачене, так і не передбачене довідником власних імен. Ім’я дитини, народженої жінкою, яка не перебуває у шлюбі, за відсутності добровільного визнання батьківства конкретною особою визначається її матір’ю. По батькові дитини є однією зі складових її імені. Воно не може визначатись за розсудом батьків. Згідно з ч.1 ст.147 СК по батькові дитини визначається за іменем батька. Право та обов’язок батьків щодо виховання дитини. Це право і обов’язок є найважливішим серед батьківських прав та обов’язків. У ст.150 СК визначено загальне коло обов’язків батьків щодо виховання та розвитку дитини. Згідно з нею батьки зобов’язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім’ї та родини, свого народу, своєї Батьківщини, піклуватися про здоров’я, фізичний, духовний та моральний розвиток дитини, забезпечувати здобуття нею повної загальної середньої освіти, готувати її до самостійного життя. Питання ж про те, як треба виконувати ці обов’язки, які форми і методи виховання застосовувати, мають вирішувати самі батьки. 2. УсиновленняУ ст.20 Конвенції про права дитини зазначено, що дитина, яка тимчасово або постійно позбавлена сімейного оточення або яка у її найвищих інтересах не може бути залишена у такому оточені, має право на особистий захист і допомогу з боку держави. Відповідно до ч.3 ст.52 Конституції утримання та виховання дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, покладається на державу. В Україні для надання допомоги таким дітям створено систему державних дитячих закладів, у яких вони перебувають на повному державному забезпечені до досягнення повноліття.

Жінка Інтафрена постійно приходила до дверей царського палацу, плакала та скаржилася. Оскільки вона це робила постійно, їй нарешті пощастило розчулити Дарія і він послав до неї свого слугу, щоб той сказав їй: «О жінко! Цар дає тобі право визволити кого ти схочеш, із ув'язнених твоїх родичів». Вона подумала і відповіла так: «Коли це правда, що цар дарує мені життя одного з усіх ув'язнених, то я вибираю мого брата». Скоро почув це Дарій, йому здалося розказане цікавим і він знову послав до неї слугу спитати: «О жінко! Цар запитує тебе, чому це ти так надумала: покинути напризволяще свого чоловіка та дітей і врятувати свого брата, який тобі не такий уже близький, як твої діти і твій чоловік, якого ти кохаєш». Вона відповіла: «Царю мій! Я можу собі взяти й іншого чоловіка і народити інших дітей, якщо втрачу цих, а брата, оскільки вже не живуть мої батько і мати, я аж ніяк не зможу знайти іншого. Так я подумала і таку дала відповідь». І Дарієві здалася правильною відповідь цієї жінки і він подарував їй життя і того, про якого вона просила, і ще життя старшого з її синів, але всіх інших наказав убити

1. Правові відносини батьків та дітей

2. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

3. Особливості психокорекції сімейних взаємовідносин між батьками та дітьми-підлітками

4. Земельні правовідносини

5. Майнові права подружжя по утриманню

6. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин
7. Право Стародавньої Греції та Риму
8. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

9. Правовідносини у сфері соціального захисту

10. Фактичний допуск до роботи як підстава виникнення трудових правовідносин

11. Цивільні процесуальні правовідносини

12. Проблема відносин влади та підвладних за республіканського ладу (За працею Н. Макіавеллі "Роздуми про першу декаду Тіта Лівія")

13. Особливості особистісного прийняття батьками дітей з особливими потребами

14. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

15. Організаційні аспекти медико-соціальної реабілітації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у дитячих інтернатних закладах

16. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

Магнитная игра для путешествий "Умные утки", арт.SGT 270 RU.
Выстрой в дружные ряды все утиные семейства! В игре участвуют три семейства уток, в каждом есть мама-утка и несколько утят. В жёлтом
479 руб
Раздел: Игры на магнитах
Сиденье для ванны (снежно-белое).
Выдерживает нагрузку до 200 кг. Располагается практически на уровне ванны, а не вставляется внутрь, что особенно важно для удобства людей
604 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Детская машинка "Вихрь", голубая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

17. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

18. Історія держави та права України

19. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

20. Класіфікація майна у міжнародному приватному праві

21. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

22. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.
23. Батьківська педагогіка. Сім’я та закон
24. Авторитет батьків та їх вплив на формування особистості дитини

25. Правові засади банківської діяльності. Банківська діяльність та банківські операції

26. Розробка заходів щодо врегулювання відносин власності на майно

27. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

28. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

29. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

30. Вчення Гегеля про державу та право

31. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

32. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский
Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры

33. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

34. Національне та міжнародне право

35. Обов’язки та права державних службовців

36. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

37. Оспорюванні правочини та їх правові наслідки

38. Підстави та порядок виникнення права користування надрами
39. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом
40. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

41. Поняття та система принципів трудового права

42. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

43. Право власності на нерухоме майно

44. Право націй на самовизначення та створення власних держав

45. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства

46. Правові засади митного права та страхової діяльності

47. Предмет та методологія інформаційного права України

48. Розвиток місцевого самоврядування і формування та розвиток бюджетних відносин

Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы
Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

49. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

50. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

51. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

52. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

53. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

54. Виникнення та реєстрація права інтелектуальної власності
55. Джерела права та правова система Запорізької Січі
56. Міжнародне право феодальної та рабовласницької доби

57. Джанні Родарі та його книги для дітей

58. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

59. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

60. Анатомо-фізіологічні особливості сечової та ендокринної систем в дітей

61. Діагностика та хірургічне лікування вродженої непрохідності шлунку у дітей

62. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

63. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

64. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры
Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки

65. Лейкози та лімфоми в дітей. Гемолітичні анемії

66. Види та причини порушень розвитку дітей

67. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

68. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

69. Міжнародна кадрова стратегія та трудові відносини в ТНК

70. Міжнародні відносини та зовнішня політика
71. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі
72. Економіка праці та соціально-трудових відносин

73. Інтелектуальна власність та авторське право

74. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

75. Методика навчання стрибків дітей раннього молодшого та дошкільного віку

76. Роль народних звичаїв та традицій у розвитку музичного світогляду дітей дошкільного віку

77. Етнонаціональні відносини та етнополітика

78. Методика діагностики особистості і міжособистісних відносин підлітків та юнаків

79. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

80. Суспільні відносини та конфлікти

Сумка-мини для раскрашивания "Модница" (контур-серебро).
В комплекте: сумка с контурным рисунком (с одной стороны сумки), 6 маркеров, украшения для декорирования. Размер сумки: 20х13 см.
539 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Облегченный вариант без тента. Велосипед имеет удлиненную металлическую
1560 руб
Раздел: Трехколесные
Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки

81. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

82. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

83. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

84. Поняття екологічної безпеки та її правові форми

85. Право лісокористування, поняття та види

86. Норми права та нормативні акти
87. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності
88. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

89. Полная история танков мира

90. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

91. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

92. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

93. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

94. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

95. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

96. Граждане как субъекты административного права

Спиннер двухкруговой "Компас" (красный).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
524 руб
Раздел: Спиннеры
Матрас в коляску "Lepre" Luna Lux.
Матрас в коляску Luna Lux - это матрас в коляску с использованием биококоса и натурального латекса. Благодаря кокосовому волокну и
923 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Административное право (Контрольная)

98. Административное Право Республики Казахстан

99. Граждане, как субъекты административного права


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.