Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

РЕФЕРАТ На тему: Методика розрахунку ефективності управління на ПП «Туроператор» Київ 2010 Перед тим як перейти до розгляду ефективності управління міжнародними туристичними операціями слід визначити вплив зовнішніх і внутрішніх показників на ефективність. Для того щоб одержати ясну оцінку сил туристичного підприємства «Туроператор» й ситуації на ринку, існує SWO -аналіз. SWO -аналіз - це визначення сильних і слабких сторін підприємства, а також можливостей і погроз, які виходять із його найближчого оточення (зовнішнього середовища). Сильні сторони (S re g hs) - переваги організації; Слабості (Weak esses) - недоліки організації; Можливості (Oppor u i ies) - фактори зовнішнього середовища, використання яких створить переваги організації на ринку; Загрози ( hrea s) - фактори, які можуть потенційно погіршити положення організації на ринку. Отже, проведемо SWO -анализ туристичної фірми «Туроператор». Сильні сторони фірми: 1. Наявність необхідних фінансових ресурсів. 2. Вміння професійно вести конкурентну боротьбу. 3. Наявність своїх технологій і стандартів. 4. Відносно низькі затрати. 5. Ефективна реклама. 6. Надійний і професійний менеджмент. 7. Єфективна виробнича потужність. 8.Наявність потреби в послугах фірми на споживчому ринку. Слабкі сторони фірми: 1. Відсутність чіткої стратегії. 2. Відсутність навичок і професіоналізма у працівників піприємства. 3. Протиріччя між елементами корпоративної культури з боку різних відділів. 4. Відставання в науково-дослідних розробках. 5. Слабкі канали збуту. 6. Високі по відношенню до конкурентів витрачання виробництва. 7. Відсутність фінансових і матеріальних ресурсів. 8. Невідома марка фірми на споживчому ринку послуг 910. Высокие по отношению к конкурентам издержки производства. Можливості фірми: 1. Обслуговування додаткових груп споживачів, вихід на новий ринок, розширення продуктової лінії. 2. Диверсифікація послуг, вертикальна і горизонтальна інтеграції. 3. Падіння торгівельних бар'єрів. 4. Добросердя конкурентів. 5. Збільшення темпів зростання ринку. Загрози фірмі: 1. Входження на ринок сильного конкурента. 2. Спад в економіці. 3. Зниження темпів зростання ринку. 4. Неблагопріятниє зміни в темпах зростання курсу валют. 5. Зміни в смаках споживачів 6. Неблагопріятная демографічна ситуація Ці дані наведені у наступній таблиці. Таблиця 3.1 SWO -анализ туристичної фірми «Туроператор» Сильні сторони фірми Слабкі сторони фірми 1.Наявність необхідних фінансових ресурсів. 2.Вміння професійно вести конкурентну боротьбу. 3.Наявність своїх технологій і стандартів. 4.Відносно низькі затрати. 5.Ефективна реклама. 6.Надійний і професійний менеджмент. 7.Єфективна виробнича потужність. 8.Наявність потреби в послугах фірми на споживчому ринку. 1.Відсутність чіткої стратегії. 2.Відсутність навичок і професіоналізма у працівників піприємства. 3.Протиріччя між елементами корпоративної культури з боку різних відділів. 4.Відставання в науково-дослідних розробках. 5.Слабкі канали збуту. 6.Високі по відношенню до конкурентів витрачання виробництва. 7.Відсутність фінансових і матеріальних ресурсів. 8.Н

евідома марка фірми на споживчому ринку послуг Можливості фірми Загрози фірмі 1.Обслуговування додаткових груп споживачів, вихід на новий ринок, розширення продуктової лінії. 2.Диверсифікація послуг, вертикальна і горизонтальна інтеграції. 3.Падіння торгівельних бар'єрів. 4.Добросердя конкурентів. 5.Збільшення темпів зростання ринку. 1.Входження на ринок сильного конкурента. 2.Спад в економіці. 3.Зниження темпів зростання ринку. 4.Неблагопріятниє зміни в темпах зростання курсу валют. 5.Зміни в смаках споживачів 6.Неблагопріятная демографічна ситуація. Тепер перейдемо до аналізу прибутку та рентабельності туристичного підприємства «Туроператор». Саме ці показники характеризують економічну ефективність туристичного підприємства. Основною метою аналізу обсягу прибутку є визначення змін в обсязі одержаного підприємством прибутку та його ефективності. За допомогою такого аналізу можна виявити тенденцію у результатах діяльності підприємства. Для проведення аналізу обсягу прибутку та рентабельності підприємства туристичної індустрії використовується така інформація: 1. Форма№1 «Баланс» і форма №2 «3віт про фінансові результати». 2. Матеріали оперативного та управлінського обліку операцій, що пов'язані з формуванням та використанням прибутку підприємства за 2006-2008 рр. В таблиці 2.4 представлено аналіз результатів діяльності туристичної фірми &quo ;Туроператор&quo ;. За даними цієї таблиці видно, що доходи туристичної фірми від надання послуг у 2006 році склали 3531,9 тис.грн., у 2007 році вони зменшились на 424,6 тис.грн. (12%), а у 2008 році збільшились відносно попереднього періоду на 897,8 тис.грн. (28,9%). Подібна тенденція спостерігається й по собівартості продукції, яка у 2007 році по відношенню до 2006 року зменшилась на 6,2%, а у 2008 році відносно 2007 року - збільшилась на 23,8%. Валовий прибуток підприємства у 2006 році складав 770,4 тис.грн., а під впливом вищерозглянутих змін у 2007 році відбулося його зменшення на 24,9%, а у 2008 році відносно попереднього періоду-збільшення на 58,8%. Окрім основного доходу туристична фірма отримує ще доходи від іншої операційної діяльності та інші доходи, відповідно є й інші витрати. Такі доходи та витрати не є систематичними і не мають ніякої тенденції. Таблиця 2.4 Аналіз структури та динаміки капіталу туристичної фірми &quo ;Туроператор &quo ; Показники Період відхилення гая за 2007 оік відхилення за 2008рік 2006 рік 2007 рік 2008 рік абс, тис.грн. відносне, % абс, тис.грн. відносне, % Дохід (виручка) від реалізації продукції, надання послуг 3531,9 3107,3 4005,1 -424,6 -12,0 897,8 28,9 Собівартість наданих послуг 2154,5 2020,4 2501,8 -134,1 -6,2 481,4 23,8 Валовий прибуток 770,4 578,5 918,8 -191,9 -24,9 340,3 58,8 Інші операційні доходи 55,7 80,5 39,2 24,8 44,5 -41,3 -51,3 Витрати 561,9 -396,3 644,4 -165,6 -29,5 248,1 62,6 Інші доходи 115,2 99,6 -115,2 -100,0 99,6 100,0 Фінансові витрати 13,2 10,5 -13,2 -100,0 10,5 100,0 Інші витрати 21,5 17,2 -21,5 -100,0 17,2 100,0 Прибуток до оподаткування 344,7 262,7 385,5 -82,0 -23,8 122,8 46,7 Податок на прибуток 103,4 78,8 115,6 -24,6 -23,8 36,8 46,7 Чистий прибуток 241,3 183,9 269,9 -57,4 -23,8 86,0 46,8 Чистий прибуток фірми склав у 2006 році 241,3 тис.г

рн., у 2007 році він зменшився на -23,8%, а у 2008 році по відношенню до 2007 року - він збільшився на 46,8%. Рівень рентабельності може бути визначений як процентне відношення суми одержаного прибутку до будь-якого показника: обсягу отриманого доходу, величини операційних витрат, середнього розміру основних фондів і оборотних коштів, суми коштів фонду оплати праці тощо. В умовах ринкової економіки та різноманітних форм власності виникає потреба в оцінці рентабельності капіталу. Результати проведених розрахунків по туристичній фірмі &quo ;Туроператор&quo ; представлено в таблиці 2.5. Таблиця 2.5 Оцінка прибутковості діяльності туристичної фірми &quo ;Туроператор &quo ; за 2006-2008 рр. Показники Од. вим. Період Абсолютне відхилення, /- 2006 рік 2007 рік 2008 рік 2007 рік 2008 рік Чистий прибуток тис.грн. 241,3 183,9 269,9 -57,4 86,0 Дохід (виручка) від реалізації продукції тис.грн. 3531,9 3107,3 4005,1 -424,6 897,8 Активи тис.грн. 8186,7 7805,9 7537,0 -380,8 -268,9 Власний капітал тис.грн. 6714,3 6437,1 6198,4 -277,2 ' -238,8 Основні фонди тис.грн. 6751,7 6343,1 5995,1 -408,6 -348,0 Собівартість наданих послуг тис.грн. 2055,1 2020,4 2501,8 -34,7 481,4 Витрати тис.грн. 2617,0 2416,7 3146,2 -200,3 729,5 Середньоспискова чисельність працівників чол 275,0 342,0 393,0 67,0 51,0 Рентабельність обороту % 6,8 5,9 6,7 -0,9 0,8 Рентабельність активів % 2,9 2,4 3,6 -0,6 1,2 Рентабельність власного капіталу % 3,6 2,9 4,4 -0,7 1,5 Рентабельність трудових ресурсів % 87,7 53,8 68,7 -34,0 14,9 Продуктивність праці тис.грн. 0,9 0,5 0,7 -0,3 0,1 Рентабельність закупівлі % 11,7 9,1 10,8 -2,6 1,7 Рентабельність операційних витрат % 9,2 7,6 8,6 -1,6 1,0 Рентабельність основних фондів % 3,6 2,9 4,5 -0,7 1,6 За даними таблиці 2.5 можна зробити висновок про те, що усі розраховані показники ефективності у 2007 році дещо нижчі ніж у 2006 та 2008 рр., основною причиною таких змін є аналогічна зміна обсягу чистого прибутку. Так, рентабельність обороту у 2006 році дорівнювала 6,8%, у 2007 році вона зменшилась до 5,9%, а у 2008 році вона дещо збільшилась відносно попереднього періоду і майже досягла рівня 2008 року. Рентабельність активів мала найбільше значення у 2008 році 3,6%, а найменше у 2007-2,4%. Найбільше значення рентабельності власного капіталу було у 2008 році (4,4%), рентабельності трудових ресурсів також у 2008 році (68,7%).Продуктивність праці була найвищою у 2006 році-0,9 тис.грн. на одного працівника, у цьому ж періоді були найвищими значення рентабельності закупівлі та рентабельності операційних витрат. Найбільш ефективніше основні фонди використовувались у 2008 році (рентабельність-4,5%). В цілому ж діяльність туристичної фірми можна відмітити як ефективну. Резерви підвищення прибутковості, а отже і ефективності діяльності туристичної фірми &quo ; Туроператор &quo ; можуть бути класифіковані на: 1. Резерви підвищення обсягів господарської діяльності (доходу від надання послуг). 2. Резерви зростання рівня надбавки (маржі). 3. Резерви удосконалення управління поточними витратами, в тому числі за рахунок: • скорочення обсягу постійних витрат; • скорочення рівня умовно-змінних витрат; • удосконалення структури поточних витрат (зростання питомої ваги умовно - змінних витрат).

В ідеологічному відношенні вона мала виразно ліву орієнтацію. Досягши угоди, хоч і досить хисткої, як з Тимчасовим урядом, так і з національними меншостями, Центральна Рада могла тепер братися за управління країною. Але дуже швидко виявилося, що Центральній Раді гостро бракує керівництва. Коли Тимчасовий уряд став намагатися відступити від свого визнання української автономності, Центральна Рада згаяла час на безкінечні суперечки про межі своєї влади, одночасно нехтуючи такими нагальними проблемами, як збереження правопорядку, забезпечення міст продуктами та організація роботи залізниць. Вона також не змогла ефективно розв'язати гостре питання перерозподілу земель. Внаслідок цього єдність, яку спочатку продемонстрували українці, швидко зникла, і між соціал-демократами, яким у Центральній Раді належало панівне становище, та численними соціалістами-революціонерами розгорілися ідейні конфлікти. Члени Центральної Ради поринули у безплідні дебати й ворожнечу, рідко їздили на село (де їхні впливи обмежувалися околицями Києва та деяких інших міст) і, як наслідок, втратили зв'язок із. масами, що налагодився за короткий час завдяки різноманітним з'їздам

1. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

2. Ефективне управління виробництвом

3. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

4. Поняття та сутність ефективності управління

5. Системний підхід до управління персоналом фірми

6. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства
7. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу
8. Обґрунтування ефективності безнатяжних методик у лікуванні пахвинних гриж у хворих похилого і старечого віку

9. Контроль – функція управління

10. Аналіз кошторисів "Управління з контролю за використанням та охороною земель" у Вінницькій області за 2007–2008 роки

11. Роль контролінгу в системі управління підприємством

12. Аналіз та удосконалення оперативного управління

13. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

14. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

15. Рішення в системі управління

16. Управління затратами

Перчатки одноразовые "Paclan", нитриловые, размер M, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из нитрила, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
461 руб
Раздел: Перчатки
Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

17. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

18. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

19. Управління фінансами України

20. Організаційна система управління природокористуванням України

21. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

22. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів
23. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні
24. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

25. Мораль і соціальне управління

26. Методи управління банківськими ризиками

27. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

28. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"

29. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

30. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

31. Управління ризиками

32. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

34. Державне управління в сфері охорони здоров’я

35. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

36. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

37. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

38. Поняття і наукові засади державного управління
39. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища
40. Структура державного управління

41. Сучасні принципи державного управління

42. Теорія і методологія дослідження управління

43. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

44. Форми державного управління

45. Функції управління в аграрному праві

46. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

47. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

48. Системи управління базами даних

Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие
Глобус физический, диаметр 210 мм.
Диаметр: 210 мм. Масштаб:1: 60000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: чёрный. Размер коробки: 216х216х246 мм. Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы

49. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

50. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

51. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

52. Інформаційні технології управління маркетингом

53. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів

54. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"
55. Управління ціновою політикою підприємства
56. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

57. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

58. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

59. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

60. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

61. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

62. Діяльність органів управління освітою

63. Економічні та правові основи управління організацією

64. Закономірності формування корпоративного управління

Средство для мытья посуды биоразлагаемое "Synergetic", концентрированное, 5 л.
Концентрированное высокопенное средство для мытья всех видов посуды от любых видов загрязнений. 100% смываемость. Подходит для мытья
631 руб
Раздел: Гели, концентраты
Пазлы Maxi "Карта мира" (40 элементов).
Пазл для малышей "Карта мира" состоит из крупных элементов. Размер собранной картинки - 59х40 см. Средний размер элементов - 8х7,4 см.
331 руб
Раздел: Пазлы (Maxi)
Глобус "Детский", 250 мм.
Детский глобус – идеальное учебное пособие для школьников и всех, кто интересуется животным миром планеты. На подробную географическую
592 руб
Раздел: Глобусы

65. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

66. Конфлікти та методи управління ними

67. Корпоративне управління акціонерним товариством

68. Менеджмент та система управління

69. Методологія системи управління персоналом

70. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами
71. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення
72. Національні моделі корпоративного управління

73. Організаційна структура управління підприємством

74. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

75. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

76. Основи управління персоналом підприємств

77. Особливості антикризового управління

78. Особливості управління організацією

79. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

80. Принципи управління персоналом

Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные
Точилка механическая "KW-trio".
Механическая точилка. Пластиковый корпус. Размер: 95x65x100 мм. Расцветка представлена в ассортименте, без возможности выбора.
482 руб
Раздел: Точилки

81. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

82. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

83. Розвиток науки управління

84. Система управління персоналом

85. Стратегічне планування і управління на підприємстві

86. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу
87. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")
88. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

89. Сутність лідерства та управління

90. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

91. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

92. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

93. Управління виробничими витратами

94. Управління енергетичною безпекою

95. Управління інноваційним розвитком підприємств

96. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее

97. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

98. Управління корпоративною власністю підприємства

99. Управління людськими ресурсами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.