Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Девіантна поведінка

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

ЗмістВступ 1. Види девіантної поведінки 2. Динаміка девіантності ВступІснують різні підходи до оцінки поведінкової норми і девіації, нормоцентрічеський припускаючий оцінку діяльності людини з позиції її відповідності нормі - соціальної, психологічної, етнокультуральної, вікової, тендерної, професійної, феноменологічної - і нозоцентрічної (психіатричний), розглядаючий поведінку з позицій пошуку і виявлення симптомів хвороби, психопатології. В соціальних науках &quo ;норма&quo ; - це інтервал, &quo ;оптимальна зона, в межах якої система не переходить на патологічний рівень&quo ;. З цієї точки зору проблема &quo ;ненормальності&quo ; виявляється в прикордонних станах. В цілому, соціальна норма - це соціальні явища, які не представляють реальної загрози фізичному і соціальному виживанню людини. Проблемну поведінку часто називають девіантною, відхиляється. Психологічні труднощі, емоційні розлади і порушення поведінки досить часто зустрічаються у більшості дітей. Це - невід'ємна частина розвитку. На практиці психологи нерідко стикаються не з тим, що відхиляється, а з дорослими, що не приймаються, відкиданими, відхилюваними, поведінкою. Це часто виявляється в повсякденній педагогічній практиці. З позицій самого підлітка поведінка, що розглядається дорослими як що відхиляється, вважається &quo ;нормальною&quo ;, відображає прагнення до пригод, завоювання визнання, випробуванню меж дозволеного. Пошукова активність підлітка служить розширенню меж індивідуального досвіду, мінливості поведінки і, отже, життєздатності і розвитку людського суспільства. З цих позицій поведінка, що відхиляється, природно і необхідно. Не випадково відзначає, що в період дорослішання важко провести межу між нормальною і патологічною поведінкою. Тому, дотримуючись думки М.Ю. Кондратьева, О.Б. Крушельніцкой, Н.І. Озерецкого, можна припустити, що девіантом можна називати того підлітка, який не &quo ;просто одноразово і випадково відхилився від поведінкової норми, а постійно демонструє девіантну поведінку&quo ;, що носить соціально-негативний характер. 1. Види девіантної поведінкиДевіантна поведінка підрозділяється на дві великі категорії. По-перше, ця поведінка, що відхиляється від норм психічного здоров'я, наявність явної або прихованої психопатології, що має на увазі. Цю групу складають наступні типи: астеніки, шизоїди, епілептоїди і особи з акцентуйованим характером. По-друге, ця поведінка, що порушує якісь соціальні і культурні норми, особливо правові. Воно виражається у формі провини або злочинів. Коли такі вчинки порівняно незначні, їх називають правопорушеннями, а коли серйозні і караються в кримінальному порядку - злочинами. Відповідно говорять про делінквентну (протиправну) і кримінальну (злочинну) поведінці. На підставі ключових положень робіт вітчизняних і зарубіжних учених слід визнати доцільність розподілу девіантної поведінки на злочинну (кримінальне) і аморальну, аморальну (не несуче за собою кримінальної відповідальності). Поведінка, що відхиляється від морально-етичних норм людського гуртожитку, виявляється в різних формах соціальної патології - пияцтві, наркоманії, крадіжці.

Зв'язок між цими видами поведінки полягає в тому, що здійсненню злочинів передує аморальна поведінка. Як не різні форми девіантної поведінки, за твердженням І.С. Кону, вони взаємозв'язані. Пияцтво, вживання наркотиків, агресивність і протиправна поведінка утворюють єдиний блок, так що залучення підлітка в один вид девіантних дій підвищує вірогідність його залучення також і в іншій. Протиправна поведінка, у свою чергу, хоча і не так жорстко, пов'язано з порушенням норм психічного здоров'я. До деякої міри співпадають і сприяючі девіантній поведінці соціальні чинники (шкільні труднощі, травматичні життєві події, вплив девіантної субкультури або групи). У вітчизняній і зарубіжній психології розглядаються різні типи (різновиди) девіантної поведінки, виділені з урахуванням особливостей взаємодії індивіда з реальністю, механізмам виникнення поведінкових аномалій, а також особливий тип девіацій, обумовлений гіперздібностями. Приводяться форми, що включають клінічні прояви відхилень від норми, - делінквентної, аддіктивної, патохарактерологичне, психопатологічне, на базі соромливості (В.Д. Мендельовіч). Багато дослідників до найпоширеніших причин походження девіантних явищ відносять несприятливу соціальну ситуацію розвитку дитини і комплекс його психологічних, властивостей (особливості темпераменту, характеру, особи), які привертають до девіацій. Саме це поєднання в кримінальній психології розглядається як механізм злочинної поведінки (В.Ф. Пирожков). Іншим механізмом поведінки неповнолітніх, що відхиляється, є деформація особи в результаті порушених соціальних відносин з дорослими і однолітками. X. Ремшмідт, вважаючи регулятором поведінки людини його особові якості, відзначає, що поведінка підлітків, що відхиляється, часто зв'язана з певним оточенням і типом ситуацій. Конкретні причини поведінки неповнолітніх, що відхиляється: 1) прагнення отримати сильні враження; 2) захворювання дитини; 3) підвищена збудливість, невміння контролювати себе; 4) неблагополучна ситуація в сім'ї; 5) прагнення до самостійності і незалежності; 6) недолік знань батьків про те, як справлятися з важкими педагогічними ситуаціями; 7) відставання в навчанні; 8) зневага з боку однолітків; 9) нерозуміння дорослими труднощів дітей; 10) недостатня упевненість дитини в собі; 11) негативна оцінка дорослими здібностей дітей; 12) стресові життєві ситуації; 13) напружена соціально-економічна ситуація в житті дитини (погана забезпеченість, безробіття батьків); 14) приклади насильства, жорстокості, безкарності, одержувані із ЗМІ; 15) надмірна зайнятість батьків; 16) конфлікти з батьками; 17) велика кількість заборон з боку батьків (педагогів); 18) постійні нарікання, лайка в сім'ї; 19) слабкість інтелектуальної сфери дитини; 20) підвищена комунікативність дітей; 21) низький рівень емоційно-вольового контролю у дітей; 22) самотність, нерозуміння іншими; 23) зайвий контроль, авторитарність батьків (педагогів); 24) нездатність дітей чинити опір шкідливим впливам; 25) генетична схильність; 26) нерівномірність психофізичного і статевого дозрівання; 27) відсутність навиків соціальної поведінки; 28) зниження культури, інтелектуального рівня; 29) маса вільного часу; 30) нудьга, &quo ;просто так&quo ;; 31) бажання звернути на себе увагу; 32) неповні сім'ї; 33) економічна нестабільність; 34) вплив вулиці.

Серед причин підлітковій і юнацькій девіантності гущавині всього зустрічаються: • причини, пов'язані з психічними і психофізіологічними розладами; • причини соціального і психологічного характеру; • причини, пов'язані з віковими кризами. Відома і нині популярна точка зору И.А. Невського про те, що відхилення у підлітків викликані не якимись жорсткими особовими конструктами, а якимись особливостями, що привертають до формування тих або інших девіантних або делінквентних елементів в поведінці. В дослідженні Н.В. Майсак встановлено, що особові особливості молодших підлітків з девіантною і нормативною поведінкою схожі в основних своїх характеристиках - в рівні напруженості, підвищенні екстравертності, емоційній збудливості, пов'язаній з початком підліткової кризи, - але відрізняються своєрідністю особових рис. Тоді як молодшому підлітку з нормативною поведінкою властива соціальна лабільність, операціональна напруженість, емпатія, товариськість, орієнтація на соціальні норми і цінності, інтелектуальність, а також позитивний образ батьків, що свідчить про позитивно забарвлені взаємостосунки підлітка в сім'ї, підліток з девіантною поведінкою має свої особливості: • негативну психічну напруженість; • акцентуйовану готовність до ризику; • психічну ригідність; • виражену орієнтацію на норми девіантної підліткової групи; • непередбачуваність поведінки; • високу агресивність. Виділені особові особливості молодшого підлітка з девіантною поведінкою створюють особливу напруженість, яка підтримує складові умовного &quo ;особового комплексу&quo ;. Прояв і закріплення специфічних особових особливостей молодшого підлітка з девіантною поведінкою залежить від позицій конфронтації у відносинах з батьками і частотності повторення форм поведінки, що відхиляються. В біологічних, психологічних, соціологічних і культурологічних концепціях пояснюються причини походження поведінки, що відхиляється, або з погляду природи девіантної особи, або з позицій відсутності норм в соціумі і девіантності субкультури. Напевно, правильніше при аналізі причин враховувати поєднання різних взаємодоповнюючих чинників, що обумовлюють поведінку, що відхиляється, - індивідного, психолого-педагогічного, соціально-психологічного, особового, соціального. На думку більшості психологів і соціологів, найпродуктивнішим вважається соціально-особовий підхід, заснований на використовуванні принципу додатковій як взаємодії ситуативних і трансситуативних (особових) чинників, об'єднуючих біологічні, психологічні і соціальні причини девіацій. Причому детермінуючими поведінку, що відхиляється, є особові чинники, а ситуативні грають роль модулятора, визначаючи варіативна прояви особових особливостей (С.А. Белокобильська, В.П. Ємельянов, Я.Л. Коломінський, А.А. Реан, С.А. Тарарухинідр.). 2. Динаміка девіантностіОписуючи динаміку поведінки підлітка, що відхиляється, Б.Н. Алмазов указує три стадії його соціальної дезадаптації: 1) компенсаторно-поступлива стадія, коли дитина або підліток прагне зняти внутрішню напругу у зв'язку з несприятливими обставинами зовнішнього середовища, дезактуалізацією головної мети, переорієнтацією на меті більш загального порядку; 2) стадія конфліктно-демонстративна виникає, якщо попередня лінія поведінки не приносить бажаних результатів; 3) стадія внутрішньої середовищної ізоляції, коли учень перестає вважати себе членом групи і починає орієнтуватися на думку однодумців.

Що записано людині долею на її життєвому шляху, того не оминути ніякими заходами обережности та безпеки. До переговорів з українцями в розрізі пропозицій меморандума німці тоді були зовсім неприготовані ні психологічно, ні політично, ні мілітарно. Навпаки, нашим кроком вони були заскочені і самі не знали, що робити. Вони ще мали надію відтиснути східній фронт назад. Як виявилося потім, Гітлер ще й тоді був проти організації будь-яких національних армій при німецьких збройних силах, хоч німецька армія та деякі члени уряду Гітлера давно відстоювали таку концепцію. Про те, що там була розбіжність поглядів свідчить той факт, що ми в Познані чекали цілий день, бо наш керівник не міг добитися телефонічної директиви Берліну, куди нас привезти. Щойно ввечері він отримав директиву відставити нас в концентрак Саксенгавзен біля Берліну. Про цю директиву ми, очевидно, не знали, але поведінка «дипломатичних спутників» після телефонної розмови, хоч не цілком певно, але про це говорила. Вони стали більш обережні і черстві, чого не було до цього часу

1. Акцентуації характеру і девіантна поведінка

2. Девіантна поведінка

3. Взаємозв’язок пияцтва, як форми девіантної поведінки у підлітків, з акцентуаціями характеру

4. Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл

5. Досвід соціальної роботи з девіантними підлітками в країнах Західної Європи й США

6. "Нормальна" поведінка та саногенне мислення
7. Агресивна поведінка та самооцінка підлітка
8. Правомірна поведінка та історичні типи держав

9. Асоціальна поведінка підлітків

10. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

11. Ринкова поведінка

12. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

13. Дев на борт не бери…

14. Созвездие Дева

15. Куда деваются отходы?

16. Правила поведінки на підприємстві

Ростомер говорящий "Теремок".
Дети так быстро растут! Следить за их ростом поможет говорящий ростомер «Теремок» от Азбукварика. Нужно только повесить его на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей, 11x22 см, лавандовый.
Размеры: 11х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Цвет: лавандовый. Предназначена для безопасного
628 руб
Раздел: Подставки для ножей
Наклейка зеркальная "Бабочки", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

17. Агресія як форма поведінки підлітків

18. Моделювання поведінки клієнта страхової компанії

19. Особливості і форми комунікативної поведінки собак

20. Девять месяцев правления Е.Т. Гайдара

21. Автобіографізм роману "Життя Девіда Коперфілда" Ч. Діккенса

22. Формування поведінки споживачів з точки зору неофрейдизму
23. Ціна як фактор споживчої поведінки
24. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

25. Діагностика та корекція когнітивних порушень у хворих з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання алкоголю

26. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

27. Девять P для рынка T

28. Інваріантні характеристики методів навчання

29. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

30. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

31. Мотиви соціальної поведінки особистості

32. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах
Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие

33. Прояв агресії у підлітків з адіктивною поведінкою

34. Психодіагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів

35. Психологічні особливості агресивної поведінки дітей молодшого шкільного віку

36. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях. Зміна домінуючої стратегії поведінки та захисту протягом тижня

37. Вплив особистісних характеристик на прояв агресивної поведінки у підлітковому віці

38. Процес попередження адиктивної поведінки дітей і підлітків
39. Неформальні об’єднання як осередок формування протиправної поведінки підлітків
40. Теорія поведінки споживача

41. Моделювання поведінки виробників та споживачів

42. Принципи та норми моральної поведінки керівника

43. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

44. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

45. Виды налогов в Российской Федерации

46. Налоговая система государства, налоги и их виды

47. Правонарушения и преступления. Понятия и виды

48. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Крем-гель для купания "Sanosan", 200 мл.
Разработан специально для детей с первых дней жизни. Содержит оливковое масло и молочный протеин, которые питают и смягчают кожу.
317 руб
Раздел: Гели, мыло
Гель для стирки детского белья "Cotico", 2 литра.
Гель для стирки детского белья предназначен для использования в стиральных машинах любого типа и ручной стирки. Подходит для белья грудных
314 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

49. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

50. Гражданско-правовой договор: формы, виды, особенности заключения, изменения и расторжения

51. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

52. Содержание договора и подразделение его на виды (Контрольная)

53. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

54. Понятие, содержание и виды юридических лиц коммерческих организаций
55. Понятие и виды обязательств, возникающих вследствие причинения вреда
56. Обязательства: понятия и виды

57. Виды и стадии гражданского судопроизводства

58. Виды налогов за рубежом

59. Монархия, республика и их виды

60. Избирательная система РФ (избирательное право, виды избирательных систем, избирательный процесс)

61. Государственная и муниципальная служба (понятия и виды)

62. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

63. Виды налогов и порядок уплаты их физическими лицами

64. Виды соучастников

Держатель для бумажных полотенец навесной на рейлинг, 27x12x11,5 см.
Для размещения бумажных полотенец.
366 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (зеленый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Одеяло лен + хлопок, 140х205 см.
Облегченное стеганое одеяло с льняным наполнителем подарит вам прохладу в жару и тепло в холод. Льняное волокно обладает уникальными
1389 руб
Раздел: Одеяла

65. Понятие вещных прав, виды и т.п.

66. Юридическая ответственность: понятие виды и принципы

67. Понятие договора. Виды и формы договоров

68. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

69. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

70. Понятия и виды прав на чужие вещи. Установление, защита и прекращение сервитутов
71. Правовой статус работодателя: понятия, содержание, виды
72. Форма правления, понятие и виды

73. Правовые нормы: определение, признаки, виды

74. Правоотношения. Понятия правоотношений и их виды

75. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

76. Правонарушения, их виды

77. Ограниченная материальная ответственность работников, её виды. Полная материальная ответственность (случаи её наступления). Порядок возмещения работниками материального ущерба, причинённого предприятию

78. Трудовое право: понятие и виды переводов

79. Страхование как вид финансовой деятельности

80. Ценные бумаги: понятие и виды

Карандаши цветные "Noris Club. Johanna Basford", 36 цветов.
Количество цветов: 36. Материал корпуса: дерево. Форма корпуса: шестигранный. Твёрдость грифеля: мягкий. Тип карандаша: классический.
837 руб
Раздел: Более 24 цветов
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие

81. Виды переводческих трансформаций (вариант незащищенного диплома)

82. Виды перевода

83. Керамика – один из видов народных художественных промыслов

84. Структура культуры. Классификация ее видов

85. Виды и жанры литературы средневековья

86. Бридж во всех видах
87. Каким видит Лермонтов героя своего времени в романе "Герой нашего времени"
88. Лессинг: «О законах временных и пространственных видов искусств»

89. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств

90. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)

91. Разработка диалоговой системы, оформленной в виде пакета прикладных программ и реализующей идею искусственного интеллекта (WinWord, PASCAL)

92. Виды интерфейсов

93. Представление чисел в виде суммы двух квадратов и ...

94. Иммунология. Общие принципы и понятия. Иммунитет, его виды, стимуляторы, индукторы, цитотоксичность, апоптоз, киллинг, адгезия, интегрины, селектины, миграция, хоминг и многое другое

95. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

96. Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве

Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки
Конструктор "Цветной", 65 деталей.
Конструктор - это игра развивающая кругозор, знакомящая с различными формами и цветами, а также развивающая воображение Вашего ребёнка.
584 руб
Раздел: Деревянные конструкторы

97. Виды соучастников

98. Виды юридических лиц

99. Анализ видов наказаний (таблица)

100. Психологические особенности следственной деятельности при расследовании отдельных видов преступлений


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.