Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Вплив комунального господарства на довкілля на прикладі міста Чернігів

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ Важлива роль серед галузей невиробничої сфери належить житлово-комунальному господарству України, яке являє собою багатогалузеву технічно забезпечену галузь, що має розгалужену структуру, і містить у собі комплекс послуг, спрямованих на задоволення першочергових життєвих потреб населення. Специфічною особливістю цієї галузі є територіальна роз'єднаність житлово-комунальних об'єктів, що потребують цілодобової надійної експлуатації, необхідності оперативного, а в ряді випадків аварійного характеру виконання робіт величезних обсягів і трудомісткості, що потребують широкого застосування машин, механізмів і малої механізації різноманітного призначення. Житлово-комунальне господарство являє собою один із складних і багатогранних об'єктів управління. У зв'язку з цим життєво важлива і необхідна докорінна перебудова цієї галузі, з огляду на те, що Україна веде перебудову економіки від командно-планової системи управління економікою до ринкових методів господарювання. В наступний час рівень розвитку житлово-комунального господарства не задовольняє потреб населення, а матеріально-технічна база підприємств і організацій цієї галузі потребує розширення та удосконалення. Галузь потребує створення автоматизованих систем управління житлово-комунальним господарством із використанням нових електронно-обчислювальних машин на всіх рівнях, що забезпечить підвищення ефективності цієї галузі народного господарства, приведе до поліпшення наданих населенню комунальних послуг. Мета роботи – характеристика розвитку комунального господарства на прикладі міста Чернігів. Завдання роботи: дати поняття про житлово-комунальне господарство та його проблеми; проаналізувати окремі складові комунального господарства; дати характеристику впливу комунального господарства на довкілля та заходи щодо боротьби з забрудненням. 1. Поняття про житлово-комунальне господарство та його проблеми Житлово-комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність. Сьогодні житлово-комунальне господарство міста переживає значні труднощі. Збільшується кількість старого та аварійного житлового фонду, матеріально-технічна база житлово-комунального господарства вкрай зношена, обладнання застаріле та енергомістке. Фізичне та моральне старіння конструкцій і внутрішніх систем житлових будівель стало головною причиною зниження якості комунальних послуг, погіршення комфортності, надійності та безпечності умов проживання мешканців міста. З іншої сторони, поганий фізичний стан внутрішньобудинкових систем, низькі теплозахисні властивості огороджувальних конструкцій та відсутність у споживачів технічної можливості для керування споживанням теплової енергії призводять до невиправдано високого рівня обсягів споживання тепла і питної води. Відповідно неухильно збільшуються обсяги нарахувань з оплати послуг з теплозабезпечення для мешканців, що особливо гостро проявилося в умовах стрімкого зростання вартості енергоносіїв в Україні. Наявна законодавча та нормативна база недостатня і недосконала, не забезпечує правових засад реформування житлово-комунального господарства, взаємовідносин підприємств і організацій галузі та споживачів послуг.

Усе це свідчить про наявність системної кризи в галузі та про міжгалузевий характер проблем, для розв’язання яких, а також для забезпечення переходу до нової моделі сталого функціонування житлово-комунального господарства необхідно проведення житлово-комунальної реформи. Існуюча система управління житлово-комунальним господарством міст та селищ, що орієнтована на адміністративно-командні засади і при якій неможливе ефективне виконання одночасно функцій замовника, виробника та виконавця житлово-комунальних послуг, повинна бути реформована на засадах ринково-договірних відносин між замовниками, виробниками, виконавцями і споживачами житлово-комунальних послуг. Законодавчі акти, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, прийняті за останні роки, дали можливість розпочати реформування відносин у житлово-комунальній сфері. Передбачена ними система фінансування житлово-комунального господарства і тарифна політика повинні забезпечити поступовий перехід на бездотаційний, самоокупний принцип роботи галузі. Обов’язковою умовою проведення житлово-комунальної реформи є зміна тактики ціноутворення, а саме: перехід від простого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги до поступової диференціації цих тарифів з урахуванням реальних доходів громадян і фактичних витрат виробників житлово-комунальних послуг, якості та місцезнаходження житла. Одночасно із збільшенням частки відшкодування населенням витрат на утримання житла і отримання житлово-комунальних послуг передбачається зменшення розміру цих витрат шляхом застосування нових енергозберігаючих технологій і обладнання, альтернативних джерел енергопостачання, зменшення втрат у процесі виробництва та надання послуг, впровадження засобів обліку та регулювання обсягів споживання води, тепла, енергоресурсів . Але успішне реформування системи житлово-комунального господарства неможливо без роз’яснення населенню основних завдань і очікуваних результатів реформи житлово-комунального господарства, створення у широких верств населення, які звикли з недовірою ставитися до будь-яких інновацій, впевненості у доцільності запланованих перетворень. У зв’язку з цим, надзвичайно важливою є активізація інформаційно-пропагандистського супроводу процесів реформування і модернізації житлово-комунального комплексу, а також створення прозорого механізму взаємодії підприємств житлово-комунального господарства та громадськості, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства. Відбувається тенденція старіння житлового фонду, який здебільшого перебуває у незадовільному технічному стані: до категорії ветхих та аварійних віднесено 164 житлових будинки загальною площею 23,8 тис. кв. м, з яких – 38 аварійних будинків загальною площею 11,6 тис. кв. м, 126 ветхих будинків загальною площею 12,2 тис. кв. м. Основні проблеми, що існують у житлово-комунальній галузі: 1) згубність загальної системи оподаткування для обслуговуючих організацій; 2) застарілий житловий фонд; 3) недостатнє бюджетне фінансування ремонту житлового фонду; 4) пасивне ставлення мешканців до утримання приміщень загального користування і прибудинкових територій; 5) низька ефективність роботи львівських комунальних підприємств; 6) недоступність ринку комунальних послуг для приватних структур; 7) недосконалість тарифної політики держави.

Незважаючи на високий рівень приватизації житла, питання організації обслуговування будинків, у яких є приватизовані квартири, залишається проблемним. Велика кількість дрібних власників, вимоги соціального захисту населення та обумовлена об’єктивними причинами неліквідність неподільного майна спільного користування у житловому господарстві стримують залучення зовнішніх фінансових ресурсів, не дозволяють використати механізм майнових гарантій повернення банківських кредитів і забезпечення економічних інтересів інвесторів. Останнім часом мешканці міста все частіше висловлюють своє невдоволення щодо якості надання житлово-комунальних послуг. Невдоволення мешканців спричинене перш за все тим, що невчасно вирішуються питання поточного та капітального ремонту будинків, яке призводить до передчасного руйнування житлового фонду . Альтернативним варіантом утримання та експлуатації житла, а також реалізації права громадян щодо їх участі у місцевому самоврядуванні є формування ОСББ як найбільш прогресивної форми самоорганізації громадян. 2. Окремі складові комунального господарства 2.1 Централізоване водопостачання Забір води з поверхневих водних об'єктів у межах міської зони здійснюється, як правило, для технічного водопостачання, поливання міських територій і пожежегасіння. Для централізованого водопостачання міст використовують водні об'єкти, що відповідають нормам і вимогам до джерел господарсько-питного водопостачання і, що знаходяться на екологічно благополучних територіях. У межах міської зони забір води для питних цілей з поверхневих водних об'єктів проводиться у виняткових випадках. Це можуть бути штучні водні об'єкти – канали або водоймища, спеціально призначені для питного водопостачання, у яких інші види водокористування заборонені. Навколо них обладнається зона санітарної охорони . Зона санітарної охорони обладнається з метою забезпечення надійної санітарно-епідеміологічної обстановки. Зона складається з трьох поясів: першого – суворого режиму, других і третього – режимів обмеження. Границі 1 пояса для водотоку: нагору за течією – не менш 200 м від водозабору, униз – не менш 100 м, по березі – не менш 100 м від урізу води, до протилежного берега – не менш 100 м по акваторії, а при ширині ріки менш 100 м – вся акваторія і 50 м від уреза води всередину протилежного берега; для водойми – у радіусі 100 м від водозабору по акваторії і бережу. Границі ІІ пояса визначаються: нагору за течією водотоку – часом протікання води не менш 3 доби до водозабору; униз – не менш 250 м; бічні границі – від 500 м до 1000 м у залежності від рельєфу; для водойми – у радіусі не менш 3 км від водозабору, а по березі – так само, як і для водотоку. Границі ІІІ поясу по акваторії збігаються з границями ІІ пояса, а по березі складають 3–5 км від урізу води. Територія І пояса повинна бути обгороджена, спланована й озеленена. На акваторії встановлюються попереджувальні буї. Територія охороняється, доступ сторонніх осіб заборонений. У межах І поясу можуть знаходитися тільки будинки і споруди, зв'язані з експлуатацією водопроводу. У межах ІІ й ІІІ поясів приймаються заходи для попередження забруднення джерела водопостачання.

Затем, весело журча, выбирался к свету и нес свою прозрачную воду навстречу большой реке. Осенью, когда первый утренний холод сковывал воду ручья тонкой прозрачной корочкой льда, из темноты леса вылетали и садились на ветви деревьев стаи черных красногрудых птиц. Солнце, поднимающееся из-за высоких горных вершин, высвечивало их как гигантские черные плоды на белоснежных красавицах березах. Но что же случилось? Чувство глубокой душевной горечи вызвала открывшаяся взору картина гибнувшего леса. По обочинам дороги стоял мертвый и пустой лес. Солнце, ранее никогда не заглядывающее под густой полог берез, освещало яркими лучами павших лесных великанов и редкую молодую поросль с побуревшей от солнечного света травой. Лес молчал и только ветер раскачивал высохшие стволы деревьев с мертвыми, ветвями. Издававшийся при этом резкий звук заставлял съеживаться от страха редкую залетевшую сюда пташку, изгоняя ее навсегда. Страшно было подумать, что наша жизнь уже оплачена гибелью всего, что жило, цвело и тянулось к свету. Тысячелетиями создавались и совершенствовались различные формы жизни, лишь несколько десятков лет потребовалось, чтобы уничтожить здесь все живое

1. Планувальна організація об’єктів комунального господарства міста

2. Атомна енергетика та її вплив на довкілля

3. Міське комунальне господарство

4. Захист довкілля від іонізуючого випромінювання

5. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

6. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства
7. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення
8. Міжнародна співпраця у галузі охорони довкілля

9. Базові методики прогнозування стану довкілля

10. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

11. Маркетинг та його вплив на фінансовий результат (на прикладі ТОВ "Велетень" Глухівського району Сумської області)

12. Прийняття управлінських рішень в умовах ризику на прикладі діяльності Колективного господарства "Чернечеслобідське"

13. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

14. Вплив водосховищ на народне господарство

15. Прогнозування стану житлового фонду міста (на прикладі м. Тернопіль)

16. Черные дыры

Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку
Фоторамка "Poster lux black".
Фоторамка из пластика со стеклом. Формат 30х40 см. Материал: пластик. Оформление рамки: стильная пластиковая узкая окантовка, выкрашена в
454 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Черные дыры

18. Бузина черная

19. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

20. Характеристика природного комплекса Черного моря

21. Костюм Нидерландов XVII века. Голландское барокко. Гармония черного и белого

22. Стендаль. Биография и творчество. "Красное и черное"
23. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)
24. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

25. Национализм в России (РНЕ, Черная Сотня ...)

26. Компьютерная программа для расчета режимов резания деревообрабатывающего круглопильного станка

27. Черная металлургия

28. Электропривод и автоматизация главного привода специального вальцетокарного станка модели IK 825 Ф2

29. Электрооборудование станка 16Д25

30. Надежность машин: станки, промышленные роботы

31. Кинематический анализ и расчет станка 1П 365

32. Технология обработки на станках с ЧПУ

Кувшин "Ирис", 1000 мл.
Кувшин. Диаметр: 14 см. Высота: 18 см. Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
330 руб
Раздел: Кувшины, графины
Скалка силиконовая большая.
Силиконовая скалка - полезный аксессуар для каждой хозяйки. Изделие предназначено для раскатывания любого теста. Эргономичные ручки скалки
391 руб
Раздел: Скалки
Чайник заварочный "Лавандовый букет", 950 мл.
Заварочный чайник поможет вам в приготовлении вкусного и ароматного чая, а также станет украшением вашей кухни. Материал: доломит. Объем: 950 мл.
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Коробка скоростей малого токарного станка

34. Проектирование вертикально фрезерного станка

35. Станки с программным управлением

36. Расчёт поперечно-строгального станка

37. История токарного станка

38. Обработка заготовок на шлифовальных станках
39. Вплив мотивацii на продуктивнiсть пам`ятi пiдлiткiв
40. Черные металлы в конструкциях РЭС

41. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)

42. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

43. Черное море арена всемирного потопа

44. Отмена нейтрализации Черного моря

45. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

46. Чернігівщина та Чернігівська область - історичний обзор

47. Боевой вертолет КА-50 "Черная акула"

48. Красное и черное. Стендаль

Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: синий).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Фоторамка Crystocraft "Бабочка", 10x19 см.
Цвет: золотистый. Материал: сталь. Размер: 10x19 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
383 руб
Раздел: Прочие

49. Культура народов Черной Африки

50. Сюрреализм и черный юмор

51. Черная брань (слово о русском мате)

52. “Достать чернил и...”

53. Падший мир Юрия Мамлеева(по материалам сборника Черное зеркало)

54. Черные дыры физического мышления
55. Белена черная
56. Черная оспа

57. Бузина черная

58. Ассортимент черных политтехнологов

59. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

60. Черная металлургия Казахстана

61. Творчество Карла Черни

62. Параметры «черных дыр» и природа «темной материи» в двоичной модели распределения плотности вещества

63. Черные дыры и скорость звездообразования

64. Система моделей для CAD/CAE станков

Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие
Трикотажная пеленка кокон для девочки "Bambola".
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяца.
421 руб
Раздел: Пелёнки

65. Исследование внешнеэкономического рынка черных металлов

66. Технологическая система производства черных металлов

67. "Черные дыры" в человеческой душе

68. "Черные дыры" в человеческой душе

69. О психастеническом мироощущении А.П.Чехова (в связи с рассказом "Черный монах")

70. Ремонт и наладка силового электрооборудования токарно-винторезного станка 163 модели
71. Автоматизированный электропривод механизма перемещения стола продольно-строгального станка
72. Черные рекламные компании

73. Наивыгоднейший расчет режимов резания для станка 1А62

74. Проектирование вертикально фрезерного станка

75. Разработка технологического процесса изготовления детали с применением станков с ЧПУ

76. Резцы для станков с ЧПУ

77. Фрезерные станки

78. Туриз як галузь світового господарства

79. Проблемы утилизации нефтяных отходов или «куда девать черное золото»

80. Экология Черного моря

Глобус Земли, политический, 250 мм.
Глобус Земли политический. Диаметр: 250 мм. На пластиковой подставке.
504 руб
Раздел: Глобусы
Сковорода-гриль чугунная, со складной деревянной ручкой, 25x25 см (квадратная).
Размеры: 25х25х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со складной ненагревающейся деревянной ручкой, с кольцом для подвешивания. Обладает
720 руб
Раздел: Сковороды гриль
Карандаши цветные "Bic Aquacouleur", 12 цветов.
Яркие цвета, легкая затачиваемость и высокая устойчивость к поломке делают эти карандаши отличным вариантом для детей. Можно использовать
441 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Інтеграція України у світове господарство

82. Исследование российской черной металлургии

83. Определение целесообразности перевода обработки детали на станки с ЧПУ

84. Роль і значення АПК для господарства України

85. Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

86. Сільське господарство
87. Черные дыры вселенной
88. Взрыв на Черном Море

89. Карл Черни (Czerny)

90. Черный гриф в Крыму

91. Как победить "черную бороду"

92. Смородина черная

93. Ноев ковчег для Черного континента

94. Занзибар. Земля черных

95. Состояние и проблемы промышленного освоения минерально-сырьевой базы черной металлургии России

96. Форпост российской океанологии на Черном море

Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Пакеты фасовочные "Paclan", 26x35 см, 1000 штук.
Производятся из пищевого полиэтилена и безвредны для человека. Сохраняют свежесть продуктов. Пакеты выпускаются разного размера, что
305 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

97. Черный Аист

98. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

99. Вплив християнства на культуру в Київській Русі


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.