Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Ценообразование на продукцию с/х в Австрии

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

смотреть на рефераты похожие на "Ценообразование на продукцию с/х в Австрии" Міністерство аграрної політики України Харківський державний технічний університет сільського господарства Кафедра економіки бізнесу і маркетингу Реферат На тему: Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Австрії.Виконав: Студент гр. 43 ЕП Боровий В.В.Перевірила: Лєвкіна Р.В. Харків 2001 Особливої уваги з позицій України заслуговує досвід вирішення економічних і соціальних проблем Австрії. Країна тривалий час демонструє свою стабільність. Тут немає страйків, ритмічно функціонують підприємства, підтримується високий рівень життя всіх прошарків населення, прогнозується поступовий еволюційний розвиток без революцій та економічних криз. Існуючий в Австрії механізм регулювання цін передбачає державне регулювання та регулювання у межах системи так званого соціального партнерства, яка історично склалася в країні між представниками уряду, підприємцями та робітниками. Державне регулювання цін було введено в Австрії після другої світової війни у зв’язку з тяжким становищем в економіці та гострою нестачею багатьох важливих промислових і споживчих товарів. На першому етапі воно охопило практично всі товари та послуги, але в міру нормалізації економічного стану в країні і становлення механізму ринкового саморегулювання їх кількість дедалі скорочувалася. У даний час державне регулювання цін тут здійснюється на основі закону про ціни 1976 р. в редакції 1988 р. Ним, зокрема, визначений перелік товарів і послуг, по яких міністр економіки має право встановлювати максимальні й мінімальні ціни (на практиці, однак, встановлюються переважно максимальні ціни, тобто верхня межа, перевищення якої недопустиме). При виникненні кризової ситуації уповноваженими державними органами (Міністерство економіки та Міністерство сільського і лісового господарства) може бути введене регулювання цін практично на будь-які товари на період збереження цієї ситуації. Відповідно до закону міністр економіки має змогу запроваджувати регулювання цін на період до 6 міс на будь-який товар чи вид послуг за спільним зверненням Федеральної палати економіки, Об’єднання сільськогосподарських палат, Об’єднання палат робітників і службовців та Об’єднання австрійських профспілок про необгрунтоване завищення цін у цілому по галузі або окремим підприємством чи групою підприємств, що займають домінуюче становище на ринку, а також у випадках, коли ці організації з тих чи інших причин вважають введення такого регулювання необхідним. Міністр економіки уповноважений і самостійно встановлювати на період до 6 міс ціни при необгрунтованому їх завищенні одним чи кількома підприємствами або коли підприємці не зменшують цін на готову продукцію, незважаючи на зниження вартості використовуваних для її виробництва сировини та матеріалів. При цьому ціни, встановлені міністром, повинні бути економічно виправданими насамперед із точки зору пріоритетного урахування інтересів розвитку економіки країни в цілому і споживачів, а не фактичної собівартості окремо взятого підприємства. Згідно із законом для підготовки необхідних матеріалів і попереднього розгляду питань при Міністерстві економіки діє очолювана міністром міжвідомча комісія з цін, до складу якої входять по одному представнику міністерств сільського і лісового господарства, праці та соціального забезпечення, фінансів, а також Федеральної палати економіки, Об’єднання сільськогосподарських палат та Об’єднання палат робітників і службовців.

Рішення про встановлення цін на продукти сільськогосподарського виробництва має бути погоджене із міністром сільського і лісового господарства, а на субсидовані державою товари—із міністром фінансів. Вони оформляються у вигляді розпоряджень, які повинні публікуватися в офіційному віснику урядового органу, або у вигляді окремих повідомлень, що направляються відповідним підприємствам. У випадках, коли ціноутворюючі фактори на один і той самий товар мають значні регіональні відмінності, а також із метою спрощення процесу прийняття рішення право регулювання цін може делегуватися головам урядів федеральних земель (провінцій). Контроль за дотриманням встановленого рівня цін здійснюється місцевими органами адміністративних округів і поліцією. Щодо ряду товарів іноземного походження (фрукти, овочі, картопля, кофе, какао, добрива, корми) законом встановлено загальний принцип формування ціни на внутрішньому ринку, відповідно до якого вона не може перевищувати фактичну закупівельну імпортну ціну, збільшену на розмір економічно виправданих витрат і прибутку імпортера. Одночасно передбачено, що у випадку зниження чи скасування мита на сільськогосподарські товари, що ввозяться, та продукти їх переробки відповідним чином повинна бути зменшена і внутрішня ціна на них. За штучне підвищення ціни законом передбачені штрафні санкції в розмірі до 100 тис. австрійських шилінгів. Для підприємств роздрібної торгівлі, громадського харчування і сфери послуг закон передбачає обов’язкове зазначення ціни на товари у цінниках і прейскурантах, що поміщаються на видному місці. Порушення цієї вимоги тягне за собою штраф у розмірі до 15 тис. австрійських шилінгів. Ціни на товари та послуги, на які в Австрії існує державна монополія, встановлюються окремим рішенням парламенту (на тютюн, тютюнові вироби, сіль, поштові збори, телефонні, телеграфні та залізничні тарифи) і Міністерства фінансів (на спиртні напої). Детальніше зупинимося на системі «соціального партнерства», яка передбачає взаємодію між урядом, підприємцями і особами найманої праці і метою якої є запобігання соціальним конфліктам шляхом досягнення у ході переговорів компромісних рішень із гострих питань. Поряд із членами уряду до неї входять організації, що представляють інтереси різних соціальних груп («соціальних партнерів»): Федеральна палата економіки і Об’єднання сільськогосподарських палат — від підприємців та селянських господарств, Об’єднання австрійських профспілок — від осіб найманої праці. Ядром системи є створена в 1957 р. Паритетна комісія з питань цін та заробітної плати, яку очолює Федеральний канцлер Австрії. Крім представників «соціальних партнерів», сюди входять міністри економіки, сільського та лісового господарства, а також праці і соціального забезпечення. Діяльність Паритетної комісії, як і сама система, не регулюється у законодавчому порядку, а грунтується на добровільній домовленості учасників. Комісія проводить засідання, як правило, один раз на місяць. П рішення приймаються на основі консенсусу, причому Федеральний канцлер та інші члени уряду в голосуванні участі не беруть.

Хоча рішення комісії формально і не є обов’язковими, оскільки вона не наділена владними повноваженнями, на практиці вони реалізуються досить ефективно, бо кожна із представлених організацій забезпечує виконання цих рішень у сфері свого впливу. Основне завдання Паритетної комісії — забезпечити оптимальне співвідношення між рівнем заробітної плати і цінами на товари та послуги. У комісії діють підкомісії із заробітної плати, із цін та рада з економічних і соціальних питань. Підкомісія з цін займається регулюванням цін на товари та послуги, на які у даний момент не встановлюються ціни в межах державного регулювання. її завдання — не допустити необгрунтованого росту цін. При цьому будь-яке їх підвищення підприємці здійснюють тільки після узгодження із «соціальними партнерами», у ході якого детально обгрунтовується таке підвищення. Підкомісія із заробітної плати розглядає пропозиції щодо підвищення заробітної плати з точки зору їх обгрунтованості, а рада з економічних і соціальних питань вивчає проблеми економічного та соціального розвитку, розробляє рекомендації по забезпеченню економічного росту, стабільного рівня купівельної спроможності населення та його зайнятості. Усі рішення підвищення цін і збільшення заробітної плати приймаються Паритетною комісією за поданням підкомісій. При неможливості досягти домовленості щодо цін у межах Паритетної комісії «соціальні партнери» можуть вийти із рекомендаціями про введення по певному виду товарів чи послуг механізму державного регулювання, передбаченого законом про ціни. Це свідчить про те, що державне регулювання цін і регулювання в системі «соціального партнерства» — процеси взаємопов’язані й доповнюють один одного. Деякі особливості має регулювання ринку молока, зерна і м’яса, яке здійснюється через спеціально створені організації: Молочний фонд, Зерновий фонд, Комісію по тваринництву і виробництву м’яса. Молочний фонд є самостійною адміністративною одиницею із статусом юридичної особи. До складу його правління входять представники Міністерства сільського і лісового господарства та «соціальних партнерів», Фонд встановлює для кожного молокозаводу регіон, у межах якого останній закуповує молоко і реалізує продукцію. Практично щодня фонд регулює ці поставки, визначає кількість та асортимент вироблюваної продукції. Він вносить у Паритетну комісію пропозиції щодо встановлення базисних цін на молоко та молочні продукти, надає із консолідованих у себе коштів дотації на виробництво окремих видів продукції. Кошти фонду формуються за рахунок відрахувань від реалізації продукції підприємствами з низьким рівнем витрат виробництва, а також імпортних та експортних зборів. При цьому система регулювання внутрішнього ринку молока та молочних продуктів функціонує без дотацій із державного бюджету. Бюджетне субсидування здійснюється Міністерством сільського і лісового господарства тільки щодо експорту. Базисна ціна на молоко є єдиною для всієї території країни (виняток становить лише молоко, яке використовується для виробництва деяких видів твердих сирів, оскільки для цього до раціону тварин необхідно вводити спеціальні корми).

В-третьих, в 20-х годах децентрализация производства в СССР, причем не только мелкого сельскохозяйственного, но и крупного: промышленного, строительного и т.д. показала прекрасные результаты, вывела из того экономического тупика нашу страну, в который его завела экономическая политика уравнительного централизованного социализма (военного коммунизма) 1917-1921 г.г. И вчетвертых, опыт Югославии, Китая, и особенно Венгрии говорит нам о том, что децентрализация общественного производства является велением времени, это тот единственный путь, который во второй раз выведет нашу экономику, нашу страну, вновь оказавшуЯся в экономическом тупике, на просторы быстрого экономического развития и роста. Главным препятствием при переходе к новой экономической политике (новому нэпу), сердцевиной которой является децентрализация общественного производства, в том числе планирования и управления, ценообразования и оплаты труда, сбыта продукции и снабжения предприятий сырьем, энергией, техникой и т.д., главным препятствием, хотя и не единственным, является парализуЯщий некоторых лЯдей, в том числе ответственных руководителей, страх возрождения в стране безработицы

1. Методы продвижения товаров на примере ООО "Сплат-косметика"

2. Ценообразование: определение, методы и классификация

3. Особенности ценообразования на мировом рынке

4. Особенности ценообразования в экономике

5. Продвижение товара на рынке и методы его продвижения

6. Методы определения экономической и психологической эффективности продвижения товаров
7. Затратный метод ценообразования
8. Методы ценообразования в рыночной экономике

9. Методы ценообразования

10. Координация ценообразования и ассортиментной политики фирмы. Обоснование цен на взаимозаменяющие и взаимодополняющие товары

11. Ценовые стратегии фирмы. Закон Российской Федерации “О таможенном тарифе ” и методы определения таможенной стоимости товаров

12. Запозичення зі східних мов в українському правописі

13. Галузі спеціалізації господарчого комплексу Східного економічного району, передумови їх розвитку і особливості розміщення

14. Країни Східної Європи в другій половині ХХ ст.

15. Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії

16. Східно-словянскі племенні союзи

Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики
Дозатор для жидкого мыла сенсорный "Dettol (Детол)" + картридж "Зеленый чай и имбирь".
Дозатор для жидкого мыла Dettоl (сенсорный + кaртридж) представляет собой автоматическую сенсорную систему, обеспечивающую вакуумное
462 руб
Раздел: Настольные
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 110 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
690 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

18. Методы оценки и обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг

19. Методы ценообразования

20. Показатели качества плодоовощных товаров и методы их определения как возможность обнаружения их фальсификации

21. Современные формы и методы розничной продажи товаров и их эффективность (на примере ООО "Евросеть")

22. Установление цен на товары: задачи и политика ценообразования
23. Фальсификация товара и методы борьбы с ней
24. Близький Схід: ключові пріоритети розвитку регіону

25. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

26. Схід України в інтегративних процесах сучасного державотворення

27. Язичницький пантеон східного слов’янства

28. Методи визначення митної вартості товарів

29. Розвиток туристичного бізнесу у країнах Східної Азії та Тихоокеанського регіону

30. Південно-східна Азія

31. Ценообразование импортных товаров

32. Ценообразование экспортных товаров

Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные
Асборн - карточки. Тренируем зрение.
Набор карточек «Тренируем зрение» создан при поддержке ведущих офтальмологов специально для профилактики утомляемости глаз,
389 руб
Раздел: Прочие
Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Назви передвесільних і передшлюбних обрядів в українських східнослобожанських говірках

34. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

35. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии

36. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

37. Методы психогенетики

38. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы
39. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия
40. Зажигательные смеси, состав, средства применения и доставки, вызываемые повреждения, методы лечения и защиты

41. Методы и модели демографических процессов

42. Гидрохимический, атмохический и биогеохимический методы поисков

43. Добыча золота методами геотехнологии

44. Государственное регулирование экономики: формы и методы

45. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

46. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней

47. Предмет и метод гражданского права

48. Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их производителей

Развивающая настольная игра "Кругозорник".
1,5 года разработчики трудились над созданием "Кругозорника": изучали учебные программы по окружающему миру, прорисовывали сотни
952 руб
Раздел: Карточные игры
Набор "Водный мир №4" (в коробке).
"Водный мир №4" содержит много элементов для игры с водой: 2 водяных мельницы, водяной насос, которым можно накачать водичку в
1417 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов

49. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

50. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

51. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

52. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

53. Проблема пользования нелицензионными товарами

54. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России
55. Финансовый контроль: формы, методы, органы
56. Preisbildung eines Untenehmens (Ценообразование на предприятии)

57. Эффективные методы изучения иностранных языков

58. Ценообразование в сфере культуры

59. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

60. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

61. Методы исследования литературы

62. Метод комплексного археолого-искусствоведческого анализа могильников

63. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)

64. Методы компьютерной обработки статистических данных. Проверка однородности двух выборок

Датчик протечки воды "Сирена AL-150", напольный 90 дБ, батарейка в комплекте.
Датчик протечки воды Сирена AL-150 предупредит вас о появлении воды. Его следует размещать на полу или в месте, где вода появится при
444 руб
Раздел: Прочее
Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие

65. Методичка по Internet Explore

66. Шифрование по методу UUE

67. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем

68. Разработка информационно-справочной системы "Товар на складе" /Prolog/

69. Метод деформируемого многогранника

70. Сравнение эффективности методов сортировки массивов: Метод прямого выбора и метод сортировки с помощью дерева
71. Методы прогнозирования основанные на нейронных сетях
72. Модифицированный симплекс-метод с мультипликативным представлением матриц

73. Методы приобретения знаний в интеллектуальных системах

74. Автоматизация учета продажи товаров в ООО "Мастер-СД"

75. Билеты, решения и методичка по Информатике (2.0)

76. Вычисление определённого интеграла с помощью метода трапеций на компьютере

77. Интегрирование методом Симпсона

78. Защита цифровой информации методами стеганографии

79. Компьютерный файлово-загрузочный полиморфный стелс-вирус ONEHALF 3544, особенности алгоритма и методы борьбы с ним

80. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

Бумага "IQ Color", А4, 80 г/м2, 5 цветов по 50 листов, цветная пастель.
Формат: А4. Плотность: 80 г/м2. Цвета: кремовый, желтый, розовый, зеленый, голубой. 250 листов в пачке (5 цветов по 50 листов). Прекрасная
595 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Вспышка для селфи, черная, 65x35x11 мм (арт. TD 0399).
Не можете и дня прожить не сделав снимок на смартфон? Для тех кто не любит упускать удачные снимки из-за плохого освещения - съемная
462 руб
Раздел: Прочее
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 500 мл.
Заварочный чайник Mayer & Boch с металлическим фильтром изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. Крышка и ручка из пластика,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные

81. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления

82. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

83. Численные методы. Двойной интеграл по формуле Симпсона

84. Численные методы

85. Метод Зойтендейка

86. Метод конечных разностей или метод сеток
87. "Комплект" заданий по численным методам
88. Аксиоматический метод. Логическое строение геометрии

89. Расчет дифференциального уравнения первого, второго и третьего порядка методом Эйлера

90. Сетевые методы в планировании

91. Вычисление интеграла фукции f (x) (методом Симпсона WinWord)

92. НАХОЖДЕНИЕ ВСЕХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ КОРНЕЙ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО МНОГОЧЛЕНА МЕТОДОМ ДЕЛЕНИЯ ОТРЕЗКА ПОПОЛАМ (БИСЕКЦИИ) И МЕТОДОМ ХОРД И КАСАТЕЛЬНЫХ С УКАЗАННОЙ ТОЧНОСТЬЮ И УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОЙ КРАТНОСТИ КОРНЕЙ

93. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ПЯТИТОЧЕЧНЫМ МЕТОДОМ АДАМСА – БАШФОРТА

94. Вычисление интегралов методом Монте-Карло

95. Построение решения задачи Гурса для телеграфного уравнения методом Римана

96. СИНГУЛЯРНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ В ЛИНЕЙНОЙ ЗАДАЧЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ

Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры
Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость

97. Методы и приемы решения задач

98. Приближенный метод решения интегралов. Метод прямоугольников (правых, средних, левых)

99. Вычислительные методы алгебры (лекции)

100. Решение транспортной задачи методом потенциалов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.