Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Організація складського обліку запасів в установах

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Контрольна робота з дисципліни: “Бухгалтерський облік в бюджетних установах” Суми-2008 Зміст Завдання №10. Організація складського обліку запасів в установах. Завдання №14. Облік спеціальних коштів Практичне завдання № 4 Список використаної літератури Завдання № 10 Організація складського обліку запасів в установах Вузлові питання обліку запасів (визначення, оцінка, первинний і поточний облік) регламентуються відповідними нормативними актами Державного казначейства України. Так, згідно з “Інструкцією з обліку запасів” затвердженою ДКУ від 8.12.00 № 125, запаси – це оборотні активи в матеріальній формі, які належать установі та забезпечують її функціонування (чи знаходяться в процесі виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг) і будуть використані, як очікується, на протязі одного року. Термін очікуваної експлуатації запасів установи встановлюється центральним органом виконавчої влади за відомчою підпорядкованістю або (якщо такі нормативні документи відсутні) установою самостійно в момент придбання запасів. Порівнюючи це визначення запасів з їх визначеннями, які приведені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” і Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку для державного сектору, слід відмітити відсутність в останніх такого параметру як термін корисної експлуатації (на протязі одного року). Є певні відмінності і в складі запасів. В бюджетних установах до них відносяться слідуючі активи: виробничі запаси; тварини на вирощуванні та відгодівлі; матеріали і продукти харчування; малоцінні і швидкозношувані предмети; готова продукція; продукція сільськогосподарського виробництва. Специфічними об’єктами в складі запасів бюджетних установ є продукти харчування, медикаменти, перев’язувальні засоби та вироби медичного призначення, спеціальне обладнання для науково-дослідних робіт за договорами з замовниками, матеріали довгострокового використання тощо. В бухгалтерському обліку запаси, в тому числі одержані та передані безоплатно в установленому чинним законодавством порядку, оцінюються за балансовою вартістю, яка поділяється на первісну, справедливу та відновлювану. Балансова вартість – це вартість запасів, за якою вони відображаються в балансі. Первісна вартість – це вартість придбання, отримання, виготовлення запасів. Справедлива вартість – це вартість запасів, отриманих установою безкоштовно. Відновлювальна вартість – це змінена первісна вартість запасів після їх переоцінки. Сума податку на додану вартість щодо придбаних запасів, а також видатки на транспортування вказаних предметів, заготівлю, мито не збільшують їх первісну вартість, а відносяться на фактичні видатки бюджетної установи за відповідними кодами економічної класифікації. Має особливості також методика визначення первісної вартості молодняка тварин, одержаних від приплоду в своєму господарстві; продукції виробничих (навчальних) майстерень; продукції підсобних (навчальних) сільських господарств; тари. Розуміння суті відновлювальної вартості пов’язане з переоцінкою запасів, яка провадиться на виконання нормативно-правових актів України або за рішенням керівника установи (якщо запаси морально застаріли та тривалий час перебували на збереженні в установі і первісна вартість цих запасів значно відрізняється від аналогічних запасів, придбаних пізніше).

Зміна первісної вартості запасів не є додатковим доходом бюджетної установи. Запаси бюджетних установ обліковують за місцем їх відповідального зберігання (знаходження) та в бухгалтерії. Складський облік запасів та його зв’язок із обліком у бухгалтерії здійснюють у регістрах (книзі чи картках складського обліку запасів форми № 3—9; 3—9а, книзі чи картках кількісно-сумарною обліку форми № 3—6; 3—6а, 3—7) одним із методів сортового обліку запасів: кількісно-сумовим (паралельним) (рис. 1); оперативно-бухгалтерським (сальдовим) (рис. 2.); методом машинної картотеки. Рис. 1. Схема кількісно-сумарного (паралельного) методу обліку запасів Кожен з них має переваги і недоліки, з якими треба ознайомитися. За умови застосування ПЕОМ трудомісткість облікових робіт втрачає свою актуальність, а тому на машинах отримують машинограми — регістри аналітичного обліку, оборотні відомості в розрізі кожного первинного документа, зведені оборотні відомості в розрізі номенклатурних номерів. Є досвід використання ЕОМ, за яким уся інформація про складський і бухгалтерський облік запасів зосереджується в пам’яті машин, а бухгалтерія і місця зберігання запасів обладнані термінальними пристроями, до яких мають доступ матеріально відповідальні особи з індивідуальними ключами (паролями). Рис. 2. Схема оперативно-бухгалтерського (сальдового) обліку запасів Для синтетичного обліку наявності та руху запасів призначені активні рахунки та субрахунки класу 2 Плану рахунків; № 20 “Виробничі запаси”; № 21 “Тварини на вирощуванні і відгодівлі”; № 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”; № 23 “Матеріали і продукти харчування”; № 24 “Готова продукція”; № 25 “Продукція сільськогосподарського виробництва”. Докладно номенклатуру субрахунків за приведеними синтетичними рахунками наведено в Плані рахунків. Основні бухгалтерські проведення з руху запасів наведено в табл.1. Облік надходження запасів ведеться в меморіальних ордерах № 4, 6, 7, 8. Синтетичні показники обліку витрачання запасів фіксуються в меморіальному ордері № 13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів» ф.№39(бюджет). Розглядаючи питання обліку запасів в умовах їх централізованого постачання, слід враховувати те, що централізоване постачання запасів здійснюється установою вищого рівня або окремо уповноваженим органом, створеним установою вищого рівня. Таблиця 1. Основні бухгалтерські проведення з обліку запасів № опер. Зміст операцій Кореспонденція рахунків Дебет Кредит 1. Отримано матеріалів (вартість без ПДВ): - що сплачені шляхом попередньої оплати - що сплачені після отримання матеріалів Сума ПДВ з матеріалів, придбаних за рахунок коштів загального фонду Сума ПДВ з матеріалів, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду: - якщо ПДВ включено до податкового кредиту - якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 231-239 231-239801641 811-813 361,362,364 675361,362,364,675361,362,364,675 361,362,364,675 2. Списано використані матеріали на підставі підтвердних документів 801, 811-813 231-236, 238,239 3. Отримано матеріали, що надійшли до установи в порядку гуманітарної допомоги 231-239 364 4.

Оприбутковано тварини для відгодівлі, що надійшли від постачальника 212 364 5. Оприбутковано приріст і приплід молодняку 211 711, 822 Механізм придбання матеріальних цінностей шляхом централізованого постачання може здійснюватися за трьома варіантами: за рахунок кошторису головного розпорядника коштів; за рахунок кошторису установи, для якої здійснюються централізовані закупки (установи – замовника); за рахунок кошторису установи, що фактично здійснює централізовані закупки (установи-закупника). Специфічним об’єктом в складі запасів бюджетних установ є продукти харчування, облік яких має ряд особливостей: розрахунки за продукти харчування здійснюються, як правило, в порядку планових платежів; при надходженні продуктів харчування враховуються не тільки кількісні, але й якісні їх параметри; зберігання продуктів харчування потребує особливих умов (дотримання температурного режиму, термінів придатності тощо); облік продуктів харчування ведеться в коморах (на складах), харчоблоках і в бухгалтерії; окремо організується облік тари; ведеться контроль за закладкою продуктів в процесі приготування їжі та виходом готових блюд згідно з діючими нормами; для відпуску продуктів харчування застосовуються специфічні документи (меню-вимога, меню-розкладка); для синтетичного обліку наявності та руху продуктів харчування призначений субрахунок № 232 “Продукти харчування”. Мають особливості побудова і порядок ведення меморіальні ордери №11 “Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування ф. № 398 (бюджет) і № 12 “Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування” ф. № 411 (бюджет). Схема обліку продуктів харчування приведена на рис.3. запис звірка Рис.3 Схема обліку продуктів харчування Предметно-кількісний облік лікувальних засобів ведеться в розрізі їх найменувань, фасування, лікувальних форм, дозування (рис.4). Забезпечується суворий контроль за зберіганням цих препаратів та їх відпуском у відділення. Бухгалтерський облік лікувальних засобів ведеться на активному субрахунку № 233 “Медикаменти і перев’язувальні засоби”. Основні бухгалтерські проведення з обліку лікувальних засобів наведено в табл.2. Схема обліку лікувальних засобів наведена на рис.4. Рис. 2.20 Схема обліку лікувальних засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку Рис.4. Схема обліку лікувальних засобів Таблиця 2 Основні бухгалтерські проведення з обліку лікувальних засобів № опер. Зміст операцій Кореспонденція рахунків Дебет Кредит 1. Отримано лікувальні засоби від постачальників 233 361,364,675 2. Оприбутковано обмінну тару з лікувальними засобами 236 361,364,675 3. Повернено тару 361,364,675 236 4. Списано лікувальні засоби на основі виправдних документів 801,811,813 233 Для обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), що не увійшли до складу необоротних активів, оскільки термін їх корисного використання становить менше одного року, передбачений рахунок № 22 &quo ;Малоцінні та швидкозношувані предмети&quo ; з поділом на субрахунки: 221 “Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі та в експлуатації”; 222 “ Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення”.

У випадках, зазначених у частин другй ц статт, забороняться тимчасове переведення на ншу роботу вагтних жнок, жнок, як мають дитину-нвалда або дитину вком до шести рокв, а також осб вком до всмнадцяти рокв без х згоди. Стаття 34 Тимчасове переведення на ншу роботу в раз простою Простй це зупинення роботи, викликане вдсутнстю органзацйних або технчних умов, необхдних для виконання роботи, невдворотною силою або ншими обставинами. У раз простою працвники можуть бути переведен за х згодою з урахуванням спецальност  квалфкац на ншу роботу на тому ж пдпримств, в установ, органзац на весь час простою або на нше пдпримство, в установу, органзацю, але в тй самй мсцевост на строк до одного мсяця. Змна пдпорядкованост пдпримства, установи, органзац не припиня д трудового договору. У раз змни власника пдпримства, а також у раз його реорганзац (злиття, приднання, подлу, видлення, перетворення) дя трудового договору працвника продовжуться

1. Організація обліку запасів на підприємствах

2. Організація обліку грошових коштів

3. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

4. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

5. Організація обліку в магазині "Світанок"

6. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика
7. Організація обліку доходів
8. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

9. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

10. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

11. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

12. Основи організації бухгалтерського обліку

13. Організація обліку на торгівельному підприємстві

14. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

15. Організація облікового процесу на підприємстві

16. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки

17. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

18. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

19. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

20. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

21. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

22. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
23. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
24. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

25. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

26. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

27. Організація управлінського обліку на підприємстві

28. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

29. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

30. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

31. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

32. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

Багетная рама "Emma" (цветной), 40х50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Полотенце вафельное "Дельфинарий", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Дельфинарий". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография

33. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

34. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

35. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

36. Суспільна організація життя слов

37. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

38. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
39. Організація праці менеджера
40. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

41. Організаційна система управління природокористуванням України

42. Автоматизована система обліку кадрів на підприємстві

43. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

44. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

45. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

46. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

47. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

48. Рельєф та ландшафтна організація

Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее
Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)

49. Діюча практика обліку операцій з векселями

50. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

51. Організація банківської справи

52. Організація біржової торгівлі

53. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

54. Організація кредитної роботи в комерційному банку
55. Організація та планування кредитування
56. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

57. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

58. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

59. Організація охорони праці на виробництві

60. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

61. Організація охорони праці на виробництві

62. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

63. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

64. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном
Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов
Звуковой плакат "Песенки-потешки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
780 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

66. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

67. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

68. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

69. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

70. Методи обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості в будівництві
71. Облік запасів
72. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

73. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

74. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

75. Організація і методика аудиту

76. Організація і методика аудиту доходів підприємства

77. Організація і методика проведення аудиту касових операцій

78. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

79. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

80. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

Светильник "Лампочка на веревке", синий.
Оригинальный пластиковый светодиодный светильник на шнурке длиной 116 - 125 см. Достаточно дёрнуть за лампочку, чтобы включить либо
343 руб
Раздел: Необычные светильники
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: серебро).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета

81. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

82. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

83. Роль обліку в управлінні підприємством

84. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

85. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

86. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України
87. Теоритичні основи бухгалтерського обліку
88. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

89. Форми бухгалтерського обліку

90. Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів

91. Аудит в організації

92. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

93. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

94. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

95. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

96. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Подставка для колец "Слоник", арт. 62258.
Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Материал: металл (сплав цинка с покрытием золотой краской), стекло. Товар не подлежит
365 руб
Раздел: Подставки для украшений
Бортик Polini Basic (цвет: белый).
Боковой бортик для подростковой кровати Polini Basic Монстрики и Polini Basic Джунгли 180х90см. Размер: 180х950х16 мм.
977 руб
Раздел: Бортики в детскую кроватку
Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см

97. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

98. Організація роботи Верховної Ради України

99. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

100. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.