Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Шляхи підвищення ефективного використання персоналу

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра економіки підприємства і підприємництва КУРСОВА РОБОТА Шляхи підвищення ефективного використання персоналу КР ЕП. .00.00.00 Студент групи Керівник М.В. Диха2006 ЗМІСТВступ .2 РОЗДІЛ І Виробничий і управлінський персонал підприємства 1.1 Персонал, його класифікація та структура .4 1.2 Визначення оптимальної чисельності працівників управління.8 1.3 Основні елементи у системі ефективного управління персоналу.11 1.4 Зарубіжний досвід формування та ефективного використання персоналу 18 РОЗДІЛ ІІ Розрахункова частина на основі даних Відкритого акціонерного товариства “Старосамбірський кар’єр” 2.1 Історія розвитку підприємства. Характеристика діяльності підприємства .24 2.2 Аналіз основних техніко-економічних 2.3 Аналіз основного асортименту товарів, робіт та послуг підприємства .30 2.4 Аналіз динаміки чисельності персоналу за різними критеріями.31 2.5 Аналіз динаміки руху робочої 2.6 Шляхи підвищення ефективного використання персоналу підприємства36 Висновок .38 Література .39 ВСТУП Вирішальним фактором ефективності національної економіки будь-якої країни є продуктивні сили, основною складовою яких становлять люди, кадри, трудові ресурси, персонал. Від рівня їхньої підготовки , досвіду , майстерності , підготовки і найважливіше освіти залежить розвиток економіки, а в свою чергу добробут народу і його життєвий рівень . Важливим фактором у напрямку розвитку економіки є ефективне використання трудових ресурсів із згаданими властивостями , їх досконала організація і постійна робота з ними в напрямку найбільшого ефекту. На це має бути спрямована кадрова політика будь-якого підприємства . Така політика реалізовується і загальнодержавною політикою у закладах освіти, відділами підготовки кадрів, відділами кадрів. Отже, персонал є важливою складовою ресурсного забезпечення діяльності підприємства, основною рушійною силою виробництва. В основу існуючої кваліфікації персоналу підприємства покладений принцип участі працівників у виробничій діяльності, тобто функціональний критерій. Важливими класифікаційними ознаками персоналу є також професія, спеціальність, кваліфікація , вік, стать і багато інших. Потреба в персоналі на підприємстві визначається за окремими категоріями, а категорії робітників – за професіями, спеціальностями, кваліфікаціями. Основою для розрахунку необхідної чисельності працюючих є обсяг виробленої продукції, рівень продуктивності праці, ціни на підприємстві, трудові норми: трудомісткість продукції, норми часу і виробіток, норми обслуговування, норми використання робочого часу і інше. Для ефективного використання персоналу розроблені системи управління персоналом. Вони включають розгалужену низку функціональних систем, покликані вирішувати широке коло завдань з формування трудового колективу, його розвитку, вдосконалення трудових відносин , стимулювання праці, вироблення стратегії управління персоналом, забезпечення сприятливих умов для досягнення високих виробничих результатів. Спеціалістів різних спеціальностей готують вищі навчальні заклади.

Для підвищення кваліфікації створена мережа навчальних закладів: для робітників – школа з вивчення передових методів і прийомів роботи, виробничо-технічні курси, курси з оволодіння суміжними спеціальностями, курси цільового призначення, курси економічних знань. Для спеціалістів – курси та факультети підвищення кваліфікації, перепідготовки, семінари, навчальні центри. Крім того, підготовка кваліфікованих робітників для підприємства здійснюється як в системі навчальних закладів так і безпосередньо на підприємстві у формі індивідуального, бригадного курсового навчання. Отже, питання персоналу завжди буде актуальним у підприємницькій діяльності любого типу власності. Питання персоналу завжди буде залишатися у фокусі виробництва, в поглибленому науковому аналізі сучасного стану персоналу з подальшою оптимізацією якісних і кількісних його показників. Актуальність даної теми визначається тією роллю, яку відіграє персонал у загальному розвитку економіки країни, особливо з ринковою формою господарювання та конкуренцією. Предметом дослідження курсової роботи є всебічний аналіз персоналу, його підготовка, організація , управління з ціллю ефективності його використання. Дана курсова робота складається із вступу та двох розділів, а також висновку. В першому розділі, що має назву “Виробничий і управлінський персонал” підприємства на підставі дослідження літературних джерел наведені характеристики персоналу , його глибокий аналіз, розрахунки його кількості, взаємозв’язки одних характеристик персоналу з іншими та інше. В другому розділі , який має назву “Розрахункова частина на основі даних Відкритого акціонерного товариства “Старосамбірський кар’єр” ”, проводиться аналіз основних техніко-економічних показників згаданого підприємства, асортименту його товарів, робіт, послуг та аналіз персоналу за різними критеріями. А також вказані шляхи підвищення ефективного використання персоналу даного підприємства. Наприкінці курсової роботи наведені основні висновки, а також представлений список літератури , яка використовувалася в даній роботі. Розділ І Виробничий і управлінський персонал підприємства 1.1 Персонал, його класифікація та структураГоловним фактором і джерелом розвитку у виробничій і підприємницькій діяльності будь-якої організації чи галузі виробництва є кадри: їх рівень кваліфікації, освіти, підготовки, досвіду і майстерності. Від якості трудового потенціалу персоналу підприємства визначальною мірою залежить економічний розвиток виробництва, а в кінцевому рахунку — життєвий рівень і добробут народу. Виробничий персонал підприємства формується і змінюється під впливом внутрішніх (вид продукції, технологічний процес, організація виробництва) і зовнішніх факторів (навколишнє середовище, законодавчі та психологічні норми суспільства, характер ринку праці тощо). Зовнішній фактор має великий вплив на макроекономічну ситуацію на відповідній території, яка характеризується такими параметрами, як чисельність активного (працездатного) населення, загальноосвітній його рівень, наявність робочої сили, рівень зайнятості, можливий резерв робочої сили.

У свою чергу ці характеристики обумовлюють кількісні та якісні параметри трудових ресурсів. Визначення трудових ресурсів, кадрів, персоналу Головним ресурсом кожного підприємства є трудові ресурси підприємства від якості та ефективності використання яких залежать результати діяльності підприємства і його конкурентоспроможність. Трудові ресурси — частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає тій чи іншій сфері діяльності. Трудові ресурси приводять в рух матеріально-речові елементи виробництва, створюють продукт, вартість якого забезпечує підприємству прибуток. Для характеристики усієї сукупності працівників підприємства застосовуються терміни — персонал, кадри, трудовий колектив. Трудові ресурси (персонал) підприємства — це постійний склад працівників, які отримали необхідну професійну підготовку та (або) мають практичний досвід і виконують різноманітні виробничо-господарські функції. Крім постійних працівників, у виробничій діяльності підприємства можуть брати участь інші працездатні особи на основі трудового договору (контракту). Незалежно від галузей народного господарства структури кадрів середніх промислових підприємств особливо не різняться між собою. До складу кадрів підприємства входять дві основні групи: група промислово-виробничого персоналу (ПВП); група працівників, зайнятих непромисловим характером праці (обслуговування житла, дитячих дошкільних закладів, комунального господарства, амбулаторій, будинків культури, підсобних господарств тощо). До групи промислово-виробничого персоналу належать працівники: а) зайняті виконанням основних операцій з виготовлення продукції (що надходить для реалізації); б) зайняті на допоміжних операціях з обслуговування, необхідних для нормальної роботи основного виробництва; в) підсобні робітники, зайняті виробництвом, переробкою відходів виробництва або в підрозділах, які сприяють основному виробництву; г) котрі працюють з дослідними установками заводських лабораторій, науково-дослідних організацій, що обслуговують виробничу діяльність підприємства (фірми); д) апарату заводоуправління, включаючи працівників конструкторського бюро, нормативних станцій, бюро економічного аналізу, що обслуговують виробничу діяльність; е) служб охорони (охорона підприємства може здійснюватися безпосередньо підприємством або міжвідомчою охороною). Категорії персоналу підприємства Весь промислово-виробничий персонал залежно від характеру виконувана роботи розподіляють на чотири основні категорії: — керівники; — спеціалісти; — службовці; — робітники. Керівники — це працівники, що здійснюють функції загального управління підприємствами та їх структурними підрозділами. До них належать директори (генеральні директори), начальники, завідувачі, керуючі, виконроби, майстри на підприємствах у структурних одиницях та підрозділах. До групи керівників зараховують і головних спеціалістів: головного інженера, головного бухгалтера, головного механіка, головного енергетика, а також заступників, відповідно до перелічених вище посад. Керівники призначаються головним чином зі спеціалістів, які мають нахил керівництва, здатні об'єктивно оцінити явища, події, ідеї, передбачити хід І подій, розпізнавати здібності інших людей тощо.

Обґрунтовувалося це необхідністю збереження подоби єдності серед переможного сталінсько-бухарінського керівництва на стадії фінальної атаки на «лівих». Але якраз у цей час Сталін і його прихильники зробили перші спроби привласнити собі їхні ідеї. Хоч в офіційних звітах з'їзду ішлося про «обмеження» «куркуля», а Сталін і Молотов заявляли про його «ліквідацію» як класу, у партійних колах стало відомо, що генсек маніпулював «лівими». Тепер він почав розсилати директиви про вжиття надзвичайних заходів проти «куркулів» у тоні, який суперечив його промовам на з'їзді (див., напр.: «Правда» від 14 та 24 грудня 1927 р. і від 6 січня 1928 р.). Разом із тим «праві», все ще наголошуючи на потребі збереження економічної рівноваги, теж почали вимагати підвищення уваги до промисловості й посилення тиску на «куркуля». Уже в жовтні 1927 р. Бухаріи твердив: спілка із середняком забезпечена, отже, тепер можна повести «наступ проти куркуля», щоб обмежити «його експлуатаційні тенденції» шляхом оподаткувань і звуження можливостей для використання найманої праці

1. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

2. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

3. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

4. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

5. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

6. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"
7. Управління асортиментом, якістю та продажем консервованих і заморожених томатопродуктів
8. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

9. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

10. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

11. Організаційна структура управління персоналу підприємства

12. Основи управління персоналом підприємств

13. Система управління персоналом

14. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

15. Удосконалення управління персоналом організації

16. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда

17. Управління персоналом

18. Управління персоналом

19. Управління персоналом в соціальній сфері

20. Управління якістю на підприємстві

21. Управління, як соціальний феномен

22. Формування системи моніторингу управлінської діяльності органів управління освітою як основи ефективної діяльності регіональної системи управління освітою
23. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації
24. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"

25. Удосконалене управління якістю продукції на підприємстві

26. Аналіз та удосконалення оперативного управління

27. Методи управління підприємством

28. Процес управління та його основні стадії

29. Управління запасами

30. Управління проектами

31. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

32. Організаційна система управління природокористуванням України

Уголок природы. Стенд.
Стенд с подвижными стрелками. На стенде расположены 3 пластиковых кармашка для карточек. Изготовлен из качественного, плотного, картона -
396 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Кружка "Лучшая Мама в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

34. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

35. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

36. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

37. Кредитний ризик та методи управління ними

38. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств
39. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
40. Валютні ризики: економічна природа та управління

41. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

42. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві

43. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів

44. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

45. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

46. Державне управління в сфері охорони здоров’я

47. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

48. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием

49. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

50. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

51. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

52. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

53. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

54. Сутність і сфера міжгалузевого управління
55. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України
56. Управління духовними процесами суспільства

57. Управління юридичним консалтингом

58. Функції та принципи державного управління

59. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

60. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

61. Системи управління базами даних

62. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

63. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

64. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские

65. Інформаційні технології управління маркетингом

66. Управління запасами матеріалів на підприємстві

67. Управління поведінкою споживачів

68. Управління процесом створення нового товару

69. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

70. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
71. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
72. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

73. Антикризове управління бізнесом

74. Економічні та правові основи управління організацією

75. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

76. Закономірності формування корпоративного управління

77. Контроль – функція управління

78. Корпоративне управління акціонерним товариством

79. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

80. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

Набор цветных карандашей "Color'peps", 48 штук , 48 цветов.
Карандаши цветные из американской липы, треугольные, ударопрочный грифель.В наборе 2 цвета металлик, 4 флюоресцентных, всего 48 цветов.
1006 руб
Раздел: Более 24 цветов
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, оранжевая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: оранжевый.
442 руб
Раздел: Прочие
Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82629.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы

81. Механізм і методи управління фірмою

82. Моделі корпоративного управління

83. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

84. Організаційна структура управління підприємством

85. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

86. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура
87. Особливості антикризового управління
88. Особливості управління організацією

89. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

90. Поняття та сутність ефективності управління

91. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

92. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

93. Розвиток науки управління

94. Стилі управління

95. Стратегічне управління підприємством

96. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Настольная игра "Маленький балансир".
Классическая настольная игра – балансир. Смешные, зеленые лягушата прыгают в пруду, нужно помочь им забраться на кувшинки. Настольная игра
1699 руб
Раздел: Игры на ловкость
Сейф-книга Alparaisa СС0072/1 "Вокруг света", 17х11х5 см.
Размеры: 17х11х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Аксессуары: ключ - 2 штуки.
572 руб
Раздел: Копилки

97. Сутність лідерства та управління

98. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

99. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

100. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.