Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

» ПЛАН: Вступ Обставини, що виключають участь судді або народного засідателя в розгляді справи; Недопустимість повторної участі судді у розгляді справи; 2. Обставини, що виключають участь у справі захисника; 3. Обставини, що виключають участь у справі представника потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача; 4. Обставини, що виключають участь у справі особи як громадського обвинувача 5. Поняття відводу; 6. Порядок вирішення заявленого відводу. Висновок Список використаної літератури Рецензія Вступ У наш час юристу як ніколи потрібно мати силу, волю, мудрість, мужність та знання, щоб розумно відповідати добром на добро й справедливістю на зло. Необхідно постійно працювати над собою, оволодівати юридичним досвідом, вчитися мистецтву роботи з доказами для пізнання істини та захисту прав і свобод людини. Час визначає необхідність постановки юридичної науки в першу чергу на захист прав і свобод людини, честі, гідності і репутації добропорядних громадян без цього неможливо закласти духовну, моральну основу нашого майбутнього. Приступивши до розгляду справи, слідчий, прокурор або суддя не мають змоги зупинитися, зачекати, перепочити, відійти і відступити. Взявши на себе відповідальність за пошук правди та торжество справедливості, вони відповідають не тільки за свої помилкові дії, а й за неповоротність, непередбачливість, за практичну непридатність до високопрофесійної діяльності. Слід невтомно вдосконалювати свою майстерність, наполегливо опановувати науку встановлення істини, вчитися мистецтво роботи з доказами, набувати досвіду, тренувати інтуїцію, розвивати прозорливість. Саме ці якості дають можливість захистити честь та гідність людини у складному загальному процесі. Якщо людина, її життя, здоров’я, честь гідність, недоторканість і безпека є найвищою цінністю, то захист цих цінностей повинен стати головною метою юридичної науки й практики. Громадянину дозволено все, що не заборонено законом, влада має робити тільки те, що їй продиктовано, й тільки в такій формі, яка продиктована законом. Такий принцип обмеження влади правом – основа основ правової держави, його потрібно неухильно й точно дотримуватися в кримінальному процесі. В своїй роботі я хотів би проаналізувати проблеми реалізації в кримінальному процесі конституційних гарантій забезпечення недоторканості встановлених чинними міжнародними та чинними законами України права на раціональне, всебічне, правове розслідування кримінальних справ. Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві займають одне з провідних місць в кримінально-процесуальному законодавстві. Можна привести такий приклад: якщо обвинувачений або підозрюваний перебуває у близьких відносинах з суддею, слідчим, прокурором, експертом чи іншими учасниками кримінального процесу або зацікавлений в ході вирішення справи, правове вирішення справи не знайде свого відображення. Тобто в свої курсовій роботі я якнайширше намагатимусь відобразити усі аспекти обставин що унеможливлюють участь осіб на всіх етапах розслідування кримінальної справи та їх відводи. 1. Обставини, що виключають участь судді або народного засідателя в розгляді справи Суддя (суд) — суб'єкт кримінального процесу, який виконує функцію правосуддя.

Згідно зі ст. 124—129 Конституції України су­дочинство здійснюється Конституційним Судом та судами загаль­ної юрисдикції. Правосуддя здійснюють професійні судді, а у визначених зако­ном випадках — народні засідателі та присяжні. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються тільки закону. Вони мають статус недоторканності. Згідно зі ст. 7 Закону України &quo ;Про статус суддів&quo ; суддями мо­жуть бути громадяни України, які досягли 25 років, мають вищу юридичну освіту та необхідний стаж роботи за юридичним фахом. Судді незалежні, незмінювані, недоторканні. Під час судового розгляду суд має владно-розпорядчі повнова­ження та керує процесом. За непідкорення розпорядженню голо­вуючого в суді або порушення порядку під час судового засідання громадяни несуть відповідальність за ч. 1 ст. 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд (суддя) зобов'язаний встановити об'єктивну істину та вирішити справу по суті, вживши заходів до захисту прав та закон­них інтересів громадян і юридичних осіб та до усунення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину. Незалежність суддів забезпечується: встановленим законом порядком їх обрання, зупинення їх повноважень та звільнення з посади; передбаченою законом процедурою здійснення правосуддя; таємницею прийняття судового рішення і забороною її роз­голошення; забороною під загрозою відповідальності втручання у здійснення правосуддя; відповідальністю за неповагу до суду чи судді; недоторканністю суддів; створенням необхідних організаційно-технічних та інформаційних умов для діяльності суддів, матеріальним і соціаль­ним забезпеченням суддів відповідно до їх статусу; особливим порядком фінансування судів; системою органів судового самоврядування; діючою системою забезпечення безпеки судів. Значною мірою незалежність суддів гарантується особливо сис­темою їх призначення на посаду і звільнення. Згідно зі ст. 7 Закону України &quo ;Про статус суддів&quo ; та ст. 127 Конституції України право на зайняття посади судді місцевого суду має громадянин України, який досяг на день обрання 25 років, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою. Суддею апеляційного суду може бути громадянин України, який досяг на день обрання ЗО років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менш як п'ять років, у тому числі не менш як три роки на посаді судді. Суддею вищого спеціалізованого суду може бути громадянин України, не молодший ЗО років, який має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менш як сім років, приживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою. Суддею Верховного Суду України може бути громадянин України, який досяг на день обрання 35 років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи за юридичною спеціальністю не менш як десять років, у тому числі не менш як п'ять років на посаді судді. Необхідною умовою для зайняття посади судді є складання кваліфікаційного екзамену. Не може бути суддею особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.

Кожен громадянин України, який відповідає вказаним вимогам, має право скласти кваліфікаційний екзамен та звернутися до відповідної кваліфікаційної комісії суддів із заявою про рекомен­дацію його на посаду судді. Результати складеного кваліфікаційного екзамену дійсні протягом трьох років. Кваліфікаційна комісія ре­комендує на посади суддів кандидатів, які виявили найкращі знан­ня, у кількості, необхідній для заміщення вакантних посад. Перше призначення на посаду судді строком на п'ять років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів Кон­ституційного Суду України, обираються безстроково Верховною Радою України. Вперше обраний суддя складає присягу такого змісту: &quo ;Урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати обов'язки судді, здійснювати правосуддя, підкоряючись тільки закону, бути об'єктивним і справедливим&quo ;. Судді недоторканні. Судді не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності і взяті під варту без згоди Верховної Ради України. Суддя не може бути затриманий за підозрою у вчи­ненні злочину, а також підданий приводу чи примусово доставле­ний у будь-який державний орган в порядку провадження у спра­вах про адміністративні правопорушення. Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні злочину чи адміністративного правопорушен­ня, стягнення за яке накладається у судовому порядку, повинен бути негайно звільнений після встановлення, його особи. Недоторканність судді поширюється на його житло, службове приміщення, транспорт і засоби зв'язку, кореспонденцію, належне йому майно і документи. Стаття 13 Закону України &quo ;Про статус суддів&quo ; передбачає, що проникнення до житла або в службове приміщення судді, в його особистий чи службовий транспорт, про­ведення там огляду, обшуку чи виїмки, особистий обшук судді, речей і документів можуть провадитись тільки за судовим рі­шенням за наявності порушеної кримінальної справи. Відповідно до ст. 12 Закону України &quo ;Про статус суддів&quo ; суддя не повинен давати будь-які пояснення у справах, що ним розглянуті або роз­глядаються. Згідно зі ст. 126 Конституції України &quo ;вплив на суддів у будь-який спосіб забороняється. Суддя не може бути без згоди Верхов­ної Ради України затриманий чи заарештований до винесення об­винувального вироку судом&quo ;. Будь-яке не передбачене законом втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя заборо­няється і тягне за собою відповідальність згідно з діючим законодавством. Прояв неповаги до суду або судді з боку осіб, які беруть участь у справі або присутні у судовому засіданні, а так само вчинення поза судовим засіданням будь-яких дій, що свідчать про явну зне­вагу до суду чи судді у зв'язку з їх службовою діяльністю, тягнуть за собою відповідальність згідно з законом. Суддями та народними засідателями в конкретних кримінальних справах можуть виступати тільки особи, які не підлягають відводу. Суддя не може брати участі у розгляді справи та підлягає відводу (ст. 54 КПК України), якщо він є упередженою особою і зацікав­лений в розгляді справи. До складу суду, що розглядає кримінальну справу, не можуть; входити особи, які є родичами між собою.

Вн завжди глибоко вивчав ¶ добре знав матерали справи, хоча виписки робив рдко. Сила ораторського мистецтва А. Кон проявлялась  в тому що вн умв показати не лише саму подю, але й т умови, як до не призвели. У Кон дар психологчного аналзу поднувався з даром художника слова. Його промова була багата образами, порвняннями, узагальненнями, влучними зауваженнями. Це все надавало ш життво правдивост, захоплювало слухачв Микола Карабчевський (1851-Ш5). Народився в Херсонськй губерн. Псля закнчення (¶з срибною медаллю) Миколавсько реально гмназ вступив на юридичний факультет Петербурзького унверситету, який у 1874 роц успшно закнчив з ступнню кандидата права. Не отримавши посвдчення про благонадйнсть, яке вимагалося для роботи в установах мнстерства юстиц, Микола Карабчевський вступа до адвокатури Петербурзько судово палати. Досить швидко завоював популярнсть як один з найкращих захисникв З успхом виступав у багатьох «гучних» процесах: про нтендантськ зловживання пд час росйсько-турецько вйни (кримнальна справа розглядалася особливим присутствм Петербурзького Вйськово-окружного суду), на захист Ольги Палей, яка звинувачувалася в убивств студента Довнар; братв Скитських; мултанських вотякв, у виршенн дол яких активну участь брав його земляк, письменник В

1. Давність у кримінальному праві

2. Захисник у кримінальному судочинстві

3. Прокурорський нагляд як гарантія забезпечення процесуальних прав учасників кримінального судочинства при проведенні досудового слідства

4. Достатність доказів у кримінальному процесі України

5. Кримінальна відповідальність

6. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці
7. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством
8. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

9. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

10. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

11. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

12. Постанови з кримінального процесу

13. Проект кримінального кодекса України

14. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

15. Докази та доказування в кримінальному процесі

16. Доказування у кримінальному процесі

Набор игрушек на присосках "Каскадер".
Что подарить творческому ребенку, из которого ключом бьет энергия? Чем занять неугомонного малыша в дороге или в ожидании? Набор игрушек
340 руб
Раздел: Из резины
Перчатки Paclan, латексные, 100 штук, размер М.
Основная составляющая перчаток – натуральный латекс. Высокие барьерные качества. Высокие тактильные качества. Можно использовать для мытья
433 руб
Раздел: Перчатки
Ведро-контейнер для мусора, 50 литров, серое, качающаяся крышка.
Объем: 50 литров. Размер: 74х40х35 см. Материал: пластик.
1124 руб
Раздел: Корзины для бумаг, мусора

17. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

18. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

19. Звільнення від кримінальної відповідальності

20. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

21. Кримінальне покарання за грабіж

22. Кримінальне процесуальне право України
23. Кримінально-правова характеристика невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат
24. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

25. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

26. Обмеження волі як вид кримінального покарання

27. Оскарження постанови про порушення кримінальної справи

28. Підозрюваний у кримінальному процесі

29. Поняття злочину у кримінальному праві України

30. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

31. Принципи кримінального процесу в Україні

32. Профілактичні можливості адвоката у конкретній кримінальній справі

Подставка для книг "Brauberg", большая.
Подставку возможно расширить по бокам для работы с большими книгами. Максимальная высота: 37 см, максимальная ширина: 33 см. Регулируемый
1112 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Роль прокурора у вирішенні судом цивільного позову у кримінальній справі

34. Стадії кримінального процесу

35. Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти

36. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

37. Теорія з Кримінального права

38. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі
39. Вина в кримінальному праві країни
40. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

41. SOC MPC8640D: архітектура систем, особливості команд, можливість використання

42. Довідкова система по кримінальному праву

43. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

44. Правова допомога у кримінальному провадженні

45. Експертиза творів скульптури, що становлять художню цінність

46. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

47. Участие адвоката в исследовании доказательств

48. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы

49. Немецкие парашютисты: создание, формирование, подготовка, оснащение и участие в боевых действиях (немецкие ВДВ во 2-й мировой войне)

50. Особенности предварительного слушания при рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей

51. Особенности участия адвоката в качестве защитника в уголовном процессе

52. Образовательная программа школы: назначение, содержание, участие учителей и учащихся в ее разработке

53. Политическое участие

54. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)
55. Участие страховой компании "Колымская" в выставках и ярмарках
56. Інвестиційна діяльність страхових компаній

57. Крива LM. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi LM

58. Святейший патриарх московский Алексий II принял участие в праздновании рождества христова на святой земле

59. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

60. Історія розвитку криміналістики в Україні

61. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

62. Основні напрями в сучасній зарубіжній кримінології

63. Життя і творчість Івана Франка

64. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

Сковорода литая с антипригарным покрытием, 26 см.
Сковорода со съемной ручкой и стеклянной крышкой, утолщенное дно. Диаметр: 260 мм. Высота: 60 мм.
1738 руб
Раздел: Сковороды с антипригарным покрытием
Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы

65. Проблемы и перспективы участия Мексики в НАФТА

66. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

67. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

68. Сутність та зміст сучасного менеджменту

69. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

70. Обмежена матеріальна відповідальність працівників
71. Діяльність римських магімтратів
72. Різновиди знижок. Рентабельність зниження цін

73. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

74. Стоимостные факторы участия в выставке

75. Необережність як форма вини

76. Участие защитника в предварительном следствии

77. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

78. Свідомість та творчість

79. Суспільна свідомість та її структура

80. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

Каталка "Утёнок" с ручкой.
Каталка имеет звук трещотки. Длина ручки: 50 см.
551 руб
Раздел: На палочке
Переносная люлька-кокон Фея, цвет: красная, арт: ФЕЯ_0005605-2.
Переносная люлька-кокон — это комфортная переноска для малыша. Модель с жестким дном и съемным капюшоном защитит ребенка от холода и
910 руб
Раздел: Переноски
Наклейка "Дерево", 190x180 см.
Интерьерная наклейка обязательно станет украшением вашей квартиры. Придайте яркий и оригинальный вид комнате вашего ребенка с новым
324 руб
Раздел: Интерьерные наклейки

81. Інноваційна діяльність підприємства

82. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

83. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

84. Монопольна та конкурентна рівновага, цінова еластичність попиту

85. Рентабельність підприємства

86. Сутність витрат та методи їх зниження
87. О направлениях участия банков в инвестиционной деятельности
88. Участие третьих лиц в арбитражном процессе

89. Ліквідність банку

90. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

91. О реакции пресноводной гидры на экзогенные биологически активные (гормо-нальные) соединения

92. Поняття сущність та ознаки держави

93. Підсудність і її види

94. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

95. Хімічна промисловість України

96. АПК, його галузева структура і необхідність формування

Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Солнцезащитные шторки Spiegelburg "Капитан Шарки. Capt'n Sharky".
В комплекте 2 штуки. Размер: 37x44 см. Материал: полиэстер.
896 руб
Раздел: Прочее

97. Грошові потоки, звітність, планування

98. Діяльність уряду України в галузі екології

99. Камерний хор "Оранта". Концертна діяльність та творчі принципи роботи


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.