Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Журнал господарських операцій. Шахова та сальдово-оборотна відомість. Баланс та звіт про фінансові результати

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Хмельницький національний університет Факультет дистанційного навчанняКОНТРОЛЬНА РОБОТА з бухгалтерського обліку студентки групи ОАз-4-06 Дзенглюк Людмили Іванівни Викладач Рибчинська Людмила Анатоліївна ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - 2010 р. Завдання1 За наведеними в таблиці 2 операціями скласти журнал господарських операцій 2 Здійснити необхідні розрахунки по операціях та скласти бухгалтерські записи 3 Скласти шахову відомість за синтетичними рахунками 4 За даними синтетичних та аналітичних рахунків скласти сальдово-оборотну відомість за місяць 5 Скласти баланс підприємства на початок та кінець періоду відповідно до П(С)БО 2 &quo ;баланс&quo ; 6 Скласти Звіт про фінансові результати згідно П(С)БО 3 &quo ;Звіт про фінансові результати&quo ; Таблиця 1. Залишки по рахунках бухобліку на 1 червня, тис.грн. Активи, зобов'язання та власний капітал підприємства Сума Рахунок Основні засоби по первинній вартості 355451,3 101 Знос основних засобів 167304,9 131 Нематеріальні активи 573,9 121 Знос нематеріальних активів 172,6 132 Капітальні інвестиції 1021,1 151 Заборгованість перед Пенсійним фондом 420 651 Заборгованість перед фондами 101,5 652 Виробничі запаси 35735,4 201 - сировина та матеріали 3980 Незавершене виробництво 1846 231 Довгострокові фінансові інвестиції 22635,1 141 Готова продукція 1584,40 260 Товари 73,5 280 Векселі одержані 941,7 162 Отримані від покупців аванси 1022,4 631 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 21142,6 371 Відстрочені податкові активи - 171 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 6540,7 641 Векселі видані - 511 Інша поточна дебіторська заборгованість 51070,9 377 Попередня оплата постачальникам за товари, роботи, послуги 333 Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 356,6 372 Резерв сумнівних боргів 7992,9 381 Заборгованість підприємства по нарахованих дивідендах 5128,7 671 Поточний рахунок 7280,5 311 Витрати майбутніх періодів 332,3 391 Забезпечення виплат відпусток - 471 Каса 1,2 301 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 104426,8 441 Заборгованість з позабюджетних платежів 72,5 611 Резервний капітал 7025,5 431 Залишок невикористаних сум у підзвітних осіб 15 372 Заборгованість по довгострокових кредитах банків 501 Заборгованість підприємства по нарахованих податках 5011,4 611 Заборгованість постачальникам за товари, роботи, послуги 2383,7 631 Відстрочені податкові зобов'язання 3068,6 541 Статутний капітал 69795,4 401 Короткострокові кредити банків 47478,3 601 Додатковий капітал 82907,9 421 Нарахована заробітна плата 2289,1 661 Скласти журнал операційТаблиця 2. Господарські операції за червень, грн № п/п Зміст господарської операції Сума, грн. Дт Кт Підстава (первинний документ) часткова загальна 1 Надійшли від постачальника матеріали , в тому числі ПДВ 20% 45600,00 9120,00 54720,00 201 641 631 631 Накладна Примітка до операції 1: в кількості, кг По ціні без ПДВ (45600 / 4800), грн 4800 9,50 Накладна 2 Надійшов на підприємство рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів, включаючи ПДВ 245,00 49,00 294,00 201 641 631 631 Рахунок 3 Нарахована заробітна плата експедитору за час супроводження придбаних матеріалів під час перевезення 350,00 350,00 201 661 Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати 4 Здійснені нарахування на заробітну плату експедитора відповідно до чинного законодавства а) у Пенсійний фонд – 33,2% б) у ФСС з ТВП – 1,4 % в) у ФСС по безробіттю – 1,6% г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 % таблиця 2 116,20 4,90 5,60 10,92 137,62 201 651 653 652 656 Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування 5 Відображені витрати з розвантаження придбаних матеріалів, здійснені сторонньою організацією, включаючи ПДВ 47.9

1 9.59 57,50 201 641 631 631 Накладна 6 Використано на виготовлення продукції придбані матеріали в кількості (1520 кг, 9,5) грн Таблиця 3 14440,00 14440,0 231 201 Накладна Примітка до операції 6: кількість продукції, що виробляється, шт По ціні 14440 / 2150 2150 6,72 - - Накладна 7 Нарахована заробітна плата робітникам за виготовлення продукції Таблиця 3 6408,00 6408,0 231 661 Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати 8 Здійснені нарахування на заробітну плату робітників за виготовлення продукції відповідно до чинного законодавства а) у Пенсійний фонд – 33,2% б) у ФСС з ТВП – 1,4 % в) у ФСС по безробіттю – 1,6% г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 % таблиця 2 2127,46 89,71 102,53 199,93 2519,63 231 651 653 652 656 Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування 9 Нарахована амортизація виробничого обладнання Таблиця 3 445,00 445,00 231 131 Відомість амортизаційних нарахувань 10 Списана вартість виробничих запасів, використаних на загальновиробничі потреби 50,00 50,00 911 201 Бухгалтерська довідка 11 Нарахована заробітна плата цеховому персоналу 2410,00 2410,00 911 661 Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати 12 Здійснені нарахування на заробітну плату цехового персоналу відповідно до чинного законодавства а) у Пенсійний фонд – 33,2% б) у ФСС з ТВП – 1,4 % в) у ФСС по безробіттю – 1,6% г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 % таблиця 2 800,12 33,74 38,56 75,19 947,61 911 651 653 652 656 Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування 13 Нараховано енергозбуту за використану енергію на виробничі потреби, включаючи ПДВ 156,30 31,26 187,26 911 641 631 631 Рахунок 14 Нараховано в міськводоканал за воду, використану на виробничі потреби, включаючи ПДВ 64,00 12,80 76,80 911 641 631 631 Рахунок 15 Списуються загальновиробничі витрати відповідно до П(С)БО 16 3627,91 3627,91 Бухгалтерська довідка - розподілені Таблиця 3 3393,91 3393,91 231 911 Бухгалтерська довідка - нерозподілені 3 78 234,00 234,00 901 911 Бухгалтерська довідка Списуються нерозподілені загальновиробничі витрати на фінансовий результат Таблиця 5 234,00 234,00 791 901 Бухгалтерська довідка 16 Нараховано знос основних засобів адміністративного призначення 1230,00 1230,00 921 131 Відомість амортизаційних нарахувань 17 Нараховано в енергозбут за використану електроенергію на адміністративні потреби, включаючи ПДВ 400,33 80,07 480,40 921 641 63 63 Рахунок 18 Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу підприємства 2725,00 2725,00 921 661 Табель, Відомість нарахування зарплати 19 Здійснені нарахування на заробітну плату адміністративного персоналу відповідно до чинного а) у Пенсійний фонд – 33,2% б) у ФСС з ТВП – 1,4 % в) у ФСС по безробіттю – 1,6% г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 % таблиця 2 904,7 38,15 43,60 85,02 1071,47 921 651 653 652 656 Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування 20 Списуються адміністративні витрати Таблиця 5 5426,80 5426,80 791 921 Бухгалтерська довідка 21 Оприбуткована на склад готова продукція по фактичній собівартості в кількості 2050 шт 6,72Примітка: залишки незавершеного виробництва на кінець звітного періоду складали, 1320 грн 13776,00 13776,00 261 231 Накладна 22 Відвантажена покупцям готова продукція в кількості 1950 шт.

19,50 Врахована виручка від реалізації продукції, включаючи ПДВ 38025,00 38025,00 361 701 Накладна Примітка до операції 22 для визначення виручки від реалізації: ціна за 1 шт готової продукції 19,50 23 Нарахований ПДВ на реалізовану продукцію 6337,50 6337,50 701 641 Податкова накладна 24 Списується собівартість реалізованої продукції в кількості 1950 шт 6,72 Таблиця 4 13104,00 13104,00 901 261 Бухгалтерська довідка 25 Списується собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат Таблиця 5 13104,00 13104,00 791 901 Бухгалтерська довідка 26 Списується дохід від реалізації продукції на фінансовий результат 31687,50 31687,50 701 791 Бухгалтерська довідка 27 Надійшли на поточний рахунок кошти від покупця за реалізовану продукцію (розрахунки повністю завершені) 38025,00 38025,00 311 361 Виписка банка 28 Реалізовані непотрібні для виробництва, придбані в поточному місяці матеріали в кількості 60 кг. 21,60 Врахована виручка від їх реалізації, з ПДВ 1296,00 1296,00 361 712 Накладна Примітна до операції 28: ціна за 1 кг (включаючи ПДВ) 21,60 29 Нарахований ПДВ на реалізовані матеріали 216,00 216,00 712 641 Податкова накладна 30 Врахована собівартість реалізованих матеріалів 570,00 570,00 943 201 Бухгалтерська довідка 31 Списується собівартість реалізованих матеріалів на фінансовий результат Таблиця 5 570,00 570,00 791 943 Бухгалтерська довідка 32 Списується дохід від реалізації матеріалів на фінансовий результат 1080,00 1080,00 712 791 Бухгалтерська довідка 33 Нарахована заробітна плата робітникам, що займаються збутом продукції 183,00 183,00 931 661 Табель, Наряд, Відомість нарахування зарплати 34 Здійснені нарахування на заробітну плату робітників, що займаються збутом продукції відповідно до чинного законодавства а) у Пенсійний фонд – 33,2% б) у ФСС з ТВП – 1,4 % в) у ФСС по безробіттю – 1,6% г) у ФСС від нещасного випадку – 3,12 % таблиця 2 60,76 2,56 2,93 5,71 71,96 931 651 653 652 656 Розрахунок сум нарахувань на заробітну плату до фондів соціального страхування 35 Витрати на рекламу, здійснену із залученням сторонньої організації, включаючи ПДВ 62,50 12,50 75,00 931 641 631 631 Акт на виконання робіт (послуг) 36 Витрати на відрядження, пов'язані із збутом продукції 353,00 353,00 931 372 Авансовий звіт 37 Списані витрати на збут на фінансові результати Таблиця 5 670,46 670,46 791 931 Бухгалтерська довідка 38 Перераховано з поточного рахунку за енергію 187,56 187,56 631 311 Виписка банку, Платіжне доручення 39 Перераховано з поточного рахунку міськводоканалу 76,80 76,80 631 311 Виписка банку, Платіжне доручення 40 Нараховано податку на прибуток 3190,56 3190,56 981 641 41 Списується сума нарахованого податку на прибуток на фінансові результати Таблиця 5 3190,56 3190,56 791 981 42 Відображений нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Таблиця 5 9571,68 9571,68 791 441 Бухгалтерська довідка 43 Частину прибутку спрямовано на поповнення резервного капіталу 7 % 670,02 670,02 441 431 44 Частину прибутку використано на виплату девідендів 5 % 478,54 478,54 441 671 45 Виплачено з поточного рахунку девіденди акціонерам 478,54 478,54 671 311 Таблиця 3.

Успешной считается такая деятельность, которая приносит постоянную прибыль и обеспечивает наличие свободных денежных средств. Глава 5 Учет и отчетность ООО «Вектор». Вариант 3 (выручка по кассовому методу) 5.1. Момент признания выручки по кассовому методу 5.2. Учетная политика ООО «Вектор» на 2005 год 5.3. Бухгалтерский учет 5.3.1. Журнал хозяйственных операций 5.3.2. Расчетно-платежная ведомость за июнь (РПВ-3) 5.3.3. Начисление амортизации основных средств 5.3.4. Расчет налога на имущество 5.3.5. НДС 5.3.6. Оборотно-сальдовые ведомости 5.3.6.1. Оборотно-сальдовая ведомость за апрель 5.3.6.2. Оборотно-сальдовая ведомость за май 5.3.6.3. Оборотно-сальдовая ведомость за июнь 5.3.7. Покупки 5.3.7.1. Журнал учета счетов-фактур покупок за апрель 5.3.7.2. Книга покупок за апрель 5.3.7.3. Журнал учета счетов-фактур покупок за май 5.3.7.4. Книга покупок за май 5.3.7.5. Журнал учета счетов-фактур покупок за июнь 5.3.7.6. Книга покупок за июнь 5.3.8. Продажи 5.3.8.1. Журнал учета счетов-фактур продаж за апрель 5.3.8.2

1. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

2. Методика складання "Звіту про фінансові результати"

3. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

4. Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками

5. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

6. Баланс его будова та структура задача
7. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО
8. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

9. Планування та проведення профілактичних заходів щодо алеутської хвороби норок в Краснолиманському звірогосподарстві Донецької області

10. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

11. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

12. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

13. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

14. Енергетика та паливно-енергетичний баланс світу

15. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

16. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

Дуст от муравьев "Чистый дом", 350 грамм.
Препарат для эффективного уничтожения всех типов муравьев в домах, на садовых участках, на террасах. Без запаха! Способ применения: дуст
347 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых
Покрывало "Нордтекс. Цветочный ковер", 150х200 см.
Airsoft - это нежнейшие на ощупь покрывала с двусторонним длинным ворсом. Новая конструкция полотна содержит еще больше воздуха, который
900 руб
Раздел: Покрывала и пледы
Кастрюля из нержавеющей стали 5508-2, 2,1 л, 18 см.
Объем: 2,1 л. Диаметр: 18 см. Глубина: 10,5 см. Толщина стали: 0,3 мм. Кастрюля из высококачественной нержавеющей стали. Специальная
422 руб
Раздел: До 3 литров

17. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування

18. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

19. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

20. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

21. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

22. Етичні підходи при наймі на роботу та при звільненні з неї
23. Громадянська освіта та формування національної свідомості на уроках історії України
24. Міжпредметні зв’язки на уроках хімії при розв’язуванні хімічних задач

25. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

26. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

27. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства

28. Оборотный капитал предприятия и основные задачи управления

29. Сутність та призначення фінансів

30. Фінансові резерви та їх роль

31. Решение транспортной задачи с правильным балансом

32. Оценка безотказной работы технической аппаратуры (задачи)

Набор столовый детский "Юниор" (2 предмета).
Набор детских столовых приборов. Нержавеющая сталь. Красочная упаковка, детский рисунок на каждом предмете. Толщина металла 2 мм. Размеры:
321 руб
Раздел: Ложки, вилки
Стул для школьника регулируемый Polini City / Polini Smart L (цвет: белый/серый).
Регулируемый стул подходит к растущей парте-трансформер Polini Simple М1 75х55 см, белый-серый и растущей парте-трансформер Polini Simple
2629 руб
Раздел: Стульчики
Набор из 2 раций "Секретные рации. Тачки".
В настоящих шпионских играх секретная рация — необходимый атрибут! Один аппарат оставь себе, а другой отдай напарнику — переговоры можно
715 руб
Раздел: Шпионские штучки

33. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

34. Полная история танков мира

35. Контрольные вопросы для самопроверки (темы: "Предмет и задачи экономической географии" и другие)

36. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

37. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

38. Стандартизация. Задачи стандартизации в области объектов коммерчекой деятельности
39. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры
40. Переход к рыночной экономике в России и задачи ОВД

41. Цивільний та арбітражний процес

42. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

43. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

44. Международная организация труда- создание, структура, задачи и организация её работы

45. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

46. Цели, задачи и функции прокуратуры Украины

47. Задачи по семейному праву /условие-вопрос-решение/

48. Понятие и задачи таможенного оформления, порядок производства

Пазл "Животные Сибири и Дальнего Востока", 55 деталей.
Новый увлекательный пазл от Larsen Животные Сибири и Дальнего Востока обязательно понравится детям и познакомит их с обитателями разных
548 руб
Раздел: Пазлы в рамке
Точилка механическая, с механизмом автофиксации карандаша.
Большая настольная точилка для карандашей в цветном пластиковом корпусе, с удобной рукояткой и объемным прозрачным контейнером для
695 руб
Раздел: Точилки
Набор маркеров, металлик, 5 цветов.
Высокое качество, выдерживают сильный нажим. Защита от высыхания чернил, долгий срок службы. Ширина линии: 1-2 мм. В наборе: 5
457 руб
Раздел: Для творчества, рисования

49. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

50. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

51. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

52. Первые шаги российского парламентаризма: задачи и причины роспуска I Государственной думы (май - июнь 1906г.)

53. Разработка схемы топологии локальной корпоративной сети, описание ее технических характеристик и решаемых задач

54. Задачи графических преобразований в приложениях моделирования с использованием ЭВМ
55. По решению прикладных задач на языке FRED
56. Чего не может компьютер, или Труднорешаемые задачи

57. Разработка математической модели и ПО для задач составления расписания

58. Решение математических задач в среде Excel

59. Учебник по языку C++ в задачах и примерах

60. Учебник по языку Basic в задачах и примерах

61. Графы. решение практических задач с использованием графов (С++)

62. Отчет по практическим занятиям по курсу прикладные задачи программирования на тему Windows, Microsoft Word и Microsoft Excel

63. Лабораторная работа №5 по "Основам теории систем" (Транспортные задачи линейного программирования)

64. Лабораторная работа №3 по "Основам теории систем" (Теория двойственности в задачах линейного программирования)

Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), темно-синяя.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Матрас в приставную колыбельку Bambola "Mini soft-8" (45x90x8 см).
Состав: - латексированная кокосовая плита; - микрофибра - съемный чехол. Размеры: 45x90x8 см.
883 руб
Раздел: Матрацы до 120 см
Контейнер герметичный глубокий, 5000 мл.
Контейнер герметичный глубокий. Материал: пластик. Объем: 5000 мл. Размеры: 28х20х15 см.
314 руб
Раздел: Штучно

65. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)

66. Решение задач - методы спуска

67. Применение двойных интегралов к задачам механики и геометрии

68. Задача коммивояжера

69. Решение оптимизационной задачи линейного программирования

70. Методы и приемы решения задач
71. Задачи Пятого Турнира Юных Математиков
72. Постановка задачи линейного программирования и двойственная задача линейного программирования.

73. Транспортные сети. Задача о максимальном потоке в сети

74. Решение задач линейной оптимизации симплекс – методом

75. Теория графов. Задача коммивояжера

76. Некоторые подходы к задачам распознавания и их приложениям

77. Три знаменитые классические задачи древности

78. Метод Алексея Юрьевича Виноградова для решения краевых задач

79. Решение задач на построение сечений в многогранниках методом следов

80. Новый метод «дополнительных краевых условий» Алексея Юрьевича Виноградова для краевых задач

Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

81. Задача по травматологии с решением

82. Задачи по терапии

83. Задачи и принципы лечебного питания

84. Почерковедческая экспертиза: предмет, объекты, задачи, подготовка материалов

85. Значение свободноживущих азотофиксирующих бактерий рода Azotobacter в азотном балансе почв

86. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)
87. Комплексные задачи по физике
88. Задачи и принципы лечебного питания

89. Трибология. Основные задачи дисциплины

90. Топливо. Его виды и характеристика. Области эффективного использования. Топливный баланс страны

91. Задачи, деятельность эксперта в системах моделирования

92. Предмет и задачи психологии

93. Клиническая психология: предмет, задачи, виды диагностики

94. Предмет и задачи психологии как науки

95. Органiзацiя та планування виробництва потококонвеєрноi лiнii десяткового суматора з корекцiєю результата ([Курсовая])

96. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")

Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы
Магическая кружка-мешалка, черная.
Оригинальная кружка с двойными металлическими стенками (нержавеющая сталь). Сохраняет напиток горячим в течение дольшего времени (в
554 руб
Раздел: Кружки
Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки

97. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

98. Т.Парсонс: Аналитический реализм и понимание задач социологической теории (Доклад)

99. Решение обратных задач теплопроводности для элементов конструкций простой геометрической формы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.